Wikislovník:Wikietiketa

Lidé pracující na Wikislovníku jsou různých povah, názorů i původu. Proto občas dochází mezi uživateli ke konfliktům. Níže uvedené zásady vznikly proto, aby řešení těchto konfliktů probíhalo snadným, rychlým a kulturním způsobem.

Základní pravidla slušného chování na Wikislovníku editovat

 1. Předpokládejte dobrou vůli druhé strany – lidé jsou od přírody dobří. Člověk, se kterým diskutujete, také určitě jedná v dobré víře.
 2. Než něco zkritizujete, pochvalte – diskuse vždy začínejte nějakou pochvalou. Pokud tak učiníte, kritizovaná osoba nebude považovat kritiku za osobní útok a bude náchylná reagovat vstřícně na samotnou kritiku.
 3. Odstraňujte starou kritiku – pokud osoba vámi kritizovaná kritiku vzala na vědomí a pozitivně na ni zareagovala, odstraňte z textu diskuse slova bývalé kritiky nebo ji případně shrňte na absolutní minimum. Kritizovaná osoba často nemá tu odvahu to udělat za vás.
 4. Říkejte co možná nejčastěji milé věci – diskusní stránky neslouží výlučně ke sporům. Pokud si myslíte, že je nějaký článek obzvlášť zajímavý, nestyďte se to napsat v diskusi.
 5. Kritizujte pomocí otázek – místo toho, abyste přímo napsali, že daná osoba se mýlí, je lepší se jí zeptat, jestli si je jista, že má pravdu. Např.: místo „Jízdní kolo nemusí být vždy jednostopé!“, lze napsat „Víte o tom, že některá kola mají tři kola?“
 6. Pište za sebe – mějte na paměti, že při kritice někoho vyjadřujete pouze svůj názor. Proto je lepší kritizovat pomocí formulace „Mám dojem, že toto není pravda“ než „Všichni vědí, že to je lež“.
 7. Nekritizujte autora, kritizujte názor – věty typu „Hele, nemáš pravdu, protože tomu vůbec nerozumíš“ jsou obzvlášť nepříjemné, protože je daná osoba může považovat za osobní útok. Nevyčítejte nikomu, že zastává to či ono stanovisko odlišné od vašeho.
 8. Nepoučujte, argumentujte – formulace typu „laskavě si prostudujte…“ jsou rovněž nevhodné. Prostě napište, o jaké podklady se vaše stanovisko opírá.
 9. Nebuďte jedovatí – pokud to bezprostředně nesouvisí s probíraným tématem, nevyčítejte svému názorovému odpůrci například formální úpravu jeho diskusního příspěvku či jiné, pro spor nepodstatné věci.
 10. Dejte najevo, že jste pochopili argumenty – než začnete kritizovat, napište, že chápete důvody kritizované osoby (dokonce i když s nimi nesouhlasíte). Nepište „Není pravda, že…“, ale „Chápu Vaše argumenty, ale nesouhlasím s nimi, protože…“
 11. Reagujte v klidu – pokud vás něčí diskusní příspěvek či editace článku vytočí, nesnažte se hned napsat co nejpádnějšími slovy, co si o této editaci myslíte. Za půl hodiny možná budete schopni své výhrady zformulovat mnohem věcněji.
 12. Vyvarujte se vulgarismů a neomaleného tykání – nejen v diskusích s jinými uživateli, ale vůbec.
 13. Moderujte příliš žhavé diskuse – pokud vidíte, že diskuse dvou lidí nabírá nebezpečné obrátky, zapojte se do ní jako nestranný moderátor. Shrňte jim do jasných bodů rozdíly a podobnosti jejich stanovisek a navrhněte konec diskuse, pokud se točí stále dokolečka.
 14. Neangažujte se přespříliš – mějte na paměti, že toto je slovník, a ne diskusní fórum. Pokud je diskuse příliš horká, zkuste jí zanechat a napište nějaké jiné heslo.

Související editovat