Wikislovník:Hlasování/Základní pravidla

Komunita svými 11 hlasy jednomyslně schválila návrh Wikislovník:Pravidla jako závazné pravidlo Wikislovníku. --Bazi (diskuse) 25. 8. 2015, 14:14 (UTC)

Základní pravidla

editovat

Na základě diskuse Pod lípou s inspirací u sousedních projektů (en:Wiktionary:Policies and guidelines, w:Wikipedie:Pravidlo Wikipedie) a se zohledněním připomínek v diskusi jsem sepsal návrh základního pravidla Wikislovník:Pravidla, které definuje některé hlavní pojmy, rozlišuje závazná pravidla a doporučení od nápovědy a jiných stránek, vyžaduje komunitní konsensus k jejich přijímání a úpravám a nabízí výčet nejzákladnějších pravidel/principů Wikislovníku.

V průběhu diskusí jsme si vyjasnili, že některá další dílčí pravidla a postupy je možné specifikovat v samostatných návrzích, např. přesná definice konsensu nebo závazný postup hlasování (o pravidlech) aj. To však může být předloženo klidně jako samostatný návrh později, na základě zkušeností s uplatňováním tohoto základního rámce. Považuji ale za žádoucí, abychom nejdřív přijali aspoň tento rámec, na jehož základě pak můžeme i jednotlivé dosavadní zvyklosti formalizovat jako pravidla nebo doporučení (WS:Co Wikislovník není, WS:Podmínky pro zařazení hesla, WS:Formát hesla ad.).

Nabízí se možnosti:

 • A - schválit návrh jako závazné pravidlo
 • B – schválit návrh jen jako doporučení
 • C – zamítnout návrh

--Bazi (diskuse) 3. 7. 2015, 15:36 (UTC)

Postup hlasování

editovat

Platnost

editovat

Hlasování bude platné, pokud hlasy Pro (A nebo B), Proti (C) nebo Zdržuji bude hlasovat nejméně 7 oprávněných hlasujících.

K hlasování je oprávněn každý uživatel, od jehož první editace (přímo) na Wikislovníku uplynou k okamžiku zahájení hlasování nejméně 2 měsíce a současně splní některou z následujících podmínek:

 • A) nejméně 60 editací za poslední 3 měsíce,
 • B) nejméně 150 editací za posledních 6 měsíců,
 • C) nejméně 20 editací za posledních 6 měsíců a současně alespoň 250 založených hesel v hlavním jmenném prostoru nebo 2000 editací.

Editacemi se pro tyto účely rozumí jen editace v hlavním jmenném prostoru a v prostorech Příloha, Kategorie, Šablona a Modul (nejsou jimi zejména editace v diskusích ani ve jmenných prostorech Wikislovník nebo Uživatel). Nepočítají se robotické editace a editace importované z jiných projektů.

Každý uživatel má jeden hlas, bez ohledu na to, kolik uživatelských účtů používá. Počet editací ke splnění výše uvedených kritérií se však může sečíst za všechny jeho uživatelské účty (pokud nejsou zablokovány natrvalo/do odvolání pro porušení pravidel Wikislovníku, typicky třeba vandalské loutkové účty).

Vyhodnocení

editovat

Návrh bude přijat jako závazné pravidlo, pokud bude pro A nebo B dohromady nejméně 2/3 z celkového počtu hlasů Pro i Proti a zároveň bude pro A nejméně 1/2 hlasů z celkových pro A i B.

Návrh bude přijat jako doporučení, pokud bude pro A nebo B nejméně 2/3 z celkového počtu hlasů Pro i Proti a zároveň bude pro B více než 1/2 hlasů z celkových pro A i B. Nebo bude přijat jako doporučení, pokud bude pro A nebo B nejméně 1/2 z celkového počtu hlasů Pro i Proti a zároveň nebudou splněny podmínky pro schválení jako závazného pravidla.

Nebude-li splněna žádná z podmínek pro schválení závazného pravidla nebo doporučení, bude návrh zamítnut.

Termíny

editovat
 • Začátek hlasování: 25. července 2015 v 0:00 hodin (UTC)
 • Konec hlasování: 24. srpna 2015 ve 24:00 hodin (UTC)

Hlasování

editovat

Pro A (závazné pravidlo)

editovat
 1. Pro. I když je to psáno volnějším stylem, považuji za důležité, aby tyto základní definice a zásady byly vedeny jako závazné pravidlo. To aby nevznikaly pochybnosti o tom, jestli by snad nějaká jiná závazná pravidla neměla mít větší váhu, pokud bychom to schválili jen jako doporučení. Některé postupy jsou tady jen zhruba nastíněné a precizovat by se mohly/měly v samostatných pravidlech (závazných nebo jen doporučujících), jako např. postupy hlasování o přijímání pravidel apod. Terminologicky se návrh, myslím, neodchyluje od zvyklostí na Wikipedii, což je IMHO vhodné pro kompatibilitu a meziprojektovou editorskou propustnost. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2015, 09:15 (UTC)
 2. Pro. Jako první krok k odstranění marazmu, kdy se uplatňovalo právo silnějšího a námitky byly smeteny pod stůl s poukazem na neexistenci pravidel, či vydávání jiných stránek (nápověda apod.) za pravidla. --Kusurija (diskuse) 1. 8. 2015, 06:39 (UTC)
  Upřesňuji, že jsem hlasoval pro formulaci ze dne 1. 8. 2015, t.j. verze z 26. 7. 2015, 15:47, kterou uložil Chmee2. Reaguji tímto na to, že bylo zmíněno moje udělení pochvaly uživateli Palu. K této pochvale se hlásím, při jejím udělení jsem ovšem přehlédl/nedomyslel fakt, že došlo ke změně návrhu v průběhu hlasování o něm. To by se dít nemělo. Takže dodatečně považuji za správnější případné změny na základě konsensu činit až po ukončeném hlasování. Při vědomí takové možnosti(/víře v možnost dopilování pravidla na základě hledaného a nalezeného konsensu) potvrzuji platnost svého hlasu i k tomuto okamžiku. --Kusurija (diskuse) 11. 8. 2015, 13:50 (UTC)
 3. Pro, obsah se mi zdá přijatelný a bez pravidel se zde pořádek zavét nedá.--JOtt (diskuse) 3. 8. 2015, 12:58 (UTC)
 4. Pro. Projekt potřebuje všeobecně uznávaná pravidla, která budou platit pro všechny a ne jen nárazově jak se to hodí. --Palu (diskuse) 4. 8. 2015, 09:23 (UTC)
 5. Pro Nelíbí se mi způsob zpracování té stránky a velká vágnost, resp. obecnost. Vlastně to skoro nic neřeší, jediný přínos vidím v tom, že se zavede institut "pravidel". Myslím, že by se ovšem měly dále rozlišovat i zásady, protože některá pravidla (např. Edituj s odvahou) dost dobře nelze klasifikovat ani jako závazná pravidla, ani jako doporučení. Nicméně po určité době sem cítil, že jakékoli moje návrhy nemají smysl a většina mých připomínek byla ignorována, takže se od celé stránky distancuji. Měl jsem v úmyslu hlasovat proti nebo se zdržet, bohužel mě události posledních dní přesvědčují o tom, že lepší jsou špatná pravidla, nicméně pravidla, než Dannyho nesmyslný „jakýsi nepsaný úzus“, což není nic jiného než správcovská autokracie a obcházení wiki principů. Tedy bohužel hlasuji Pro, ale opravdu velmi, velmi nerad. --Auvajs (diskuse) 5. 8. 2015, 17:00 (UTC)
 6. Pro --Martin Kotačka (diskuse) 7. 8. 2015, 08:14 (UTC)
 7. Mám sice "filosoficky" trochu problém s tím, že o zavádění nových pravidel se hlasuje, ale "prakticky" to chápu a souhlasím. Další věci jsou jen drobnosti. Celkově jde ale stejně jen o základní rámec, faktické fungování budou naplňovat až konkrétní pravidla, takže tímhle hlasováním je Wikislovník na začátku - ne-li ještě před ním... --Okino (diskuse) 16. 8. 2015, 22:03 (UTC)
 8. Pro. Pokud se zvýší počet editorů, je něco takového potřeba zcela jistě. Na druhou stranu, je nutné uvědomit si riziko, že jakékoliv pravidlo je vždycky dvousečné - tedy v některých případech pomůže, v jiných ublíží, takže se obávám, že časem pravidla ve snaze ošetřit každou spornou situaci nabobtnají natolik, že je moc lidí číst nebude. Takže současně s tímto bych doporučil přidat i omezení na délku (ve znacích, v bytech, to je celkem snad jedno). A také, aby jako závazná pravidla fungovala pouze ta jediná stránka Wikislovník:Pravidla, přičemž stránky, na které by z ní bylo odkazováno, by byla pouze doporučeními, jinak se pravidla stanou nepřehlednými. --Standazx (diskuse) 21. 8. 2015, 18:34 (UTC)
 9. Pro. --Shlomo (diskuse) 23. 8. 2015, 13:21 (UTC)
 10. Pro – přečteno s odstupem (dřív jsem ani moc neměl čas) a zdá se mi to dobré. Výhledově bych mezi dobré důvody změny pravidel uvedl změny software, na kterém Wikislovník běží. V praxi je to, myslím, na wikiprojektech docela častý důvod. --Tchoř (diskuse) 24. 8. 2015, 07:57 (UTC)
  Obecně myslím, že by se změna SW dala zahrnout pod „jiné závažné skutečnosti“. V pravidle se píše o legislativních změnách nebo jiných závažných skutečnostech, což mi připadá adekvátní. Změna SW přichází podobně jako změna legislativy tak trochu shůry a je natolik závažnou skutečností, že by měla být pochopitelným důvodem k aktualizaci pravidel. Ale v zásadě nemám námitky ani proti výslovnému uvedení změn SW. --Bazi (diskuse) 24. 8. 2015, 10:11 (UTC)
 11. Pro - určité výhrady, převážně k formulaci, by se sice našly, ale není to důvod zamítnout pravidlo jako celek. A minimálně toto pravidlo o pravidlech by mělo být pravidlem, ne pouze doporučením. JAn Dudík (diskuse) 24. 8. 2015, 09:30 (UTC)

Pro B (doporučení)

editovat

Zdržují se

editovat

Komentáře

editovat

Závěr

editovat

Hlasování se zúčastnilo 11 uživatelů, z nichž všichni hlasovali pro variantu A (závazné pravidlo), nikdo nehlasoval pro variantu B ani proti oběma variantám, nikdo se nezdržel hlasování.

Test oprávněnosti hlasujících a naplnění kvóra:

 • Bazi: první editace 11. 1. 2011, za 3 měsíce 411 editací v heslech
 • Kusurija: první editace 23. 7. 2012, za 3 měsíce 163 editaci v heslech
 • JOtt: první editace 21. 4. 2010, za 3 měsíce 1177 editací v heslech
 • Palu: první editace 5. 4. 2009, za 3 měsíce 407 editací v heslech
 • Auvajs: první editace (z tohoto účtu) 3. 2. 2015, za 3 měsíce 1031 editací v heslech
 • Martin Kotačka: první editace 12. 5. 2010, za 3 měsíce 1042 editací v heslech
 • Okino: první (nepřenesená) editace 11. 2. 2008, za 3 měsíce 88 editací v heslech
 • Standazx: první editace 1. 10. 2011, za 3 měsíce 186 editací v heslech
 • Shlomo: první editace 13. 7. 2010, za 3 měsíce 661 editací v heslech
 • Tchoř: první editace 21. 4. 2009, za 3 měsíce 118 editací v heslech
 • JAn Dudík: první editace 2. 11. 2008, za 3 měsíce 150 editací v heslech

Pro jednoduchost jsem zkoumal počet editací v heslech. Pokud by ten nedostačoval, daly by se připočíst další jmenné prostory. Tříměsíční součet zahrnuje editace od 25. 4. včetně po 24. 7. včetně, nezahrnuje smazané editace. --Bazi (diskuse) 25. 8. 2015, 14:14 (UTC)