Já jsem CHARLIE
私はシャルリー
Aš esu CHARLIE
http://lt.wiktionary.org/wiki/Naudotojas:Kusurija Ve vzájemné komunikaci upřednostňuji vykání. Tykání mi však nevadí až na tyto výjimky: 1. na tykání jste přešli (tedy nikoliv při prvním kontaktu) náhle, bez jakékoliv vzájemné dohody. 2. Náhlý přechod na tykání v útočném příspěvku. 3. Tykání i v případě, kdy já důsledně vykám. V těcho třech případech považuji tykání za neslušné. Přidáno -- 8. 3. 2015, 17:54 (UTC)

--Zdenekk2 (diskuse) 23. 7. 2012, 20:48 (UTC)

Šablona substantivum (lt)Editovat

Dobrý den, zatím jsem založil Šablona:Substantivum (lt) pro podstatná jména. Zde je návod, jak by mělo vypadat heslo - Wikislovník:Formát hesla (samozřejmě nemusí být zastoupeny všechny položky, hlavní je význam a skloňování). Pokud byste narazil na nějaký problém, můžete se obrátit na mne. Těšíme se na vaše příspěvky. S pozdravy --Silesianus (diskuse) 23. 7. 2012, 17:45 (UTC)

Děkuji; jak se dává odkaz na wikipedii: cs:wiki; cizí:wiki? --Kusurija (diskuse) 23. 7. 2012, 18:35 (UTC)
Na českou wikipedii se odkazuje jen z českých hesel pomocí šablony {{Wikipedie}} v úvodu článku (viz např. karabina). Na jiné wikipedie se neodkazuje (co vím). Jinak interwiki (na jiné slovníky) dávat nemusíte, to dělá bot automaticky podle shodných tvarů. --Silesianus (diskuse) 23. 7. 2012, 18:37 (UTC)
Jak mám udělat toto: základní tvar přídavného jména je v rodě mužském, ale v termínu složeném ze dvou slov je to přídavné jméno v rodě ženském (ještě v jiném případě může být i v jiném pádě (v litevštině). Jak mám zapsat pagalbinė medžiaga, když jde o termín složený ze dvou plnovýznamových slov: přídavné jméno pagalbinė (v základním tvaru pagalbinis) + podstatné jméno medžiaga. K oběma výrazům chci v budoucnosti vytvořit hesla. Co znamená písmeno P v šabloně {{P|lt|būdvardis|m}}? Děkuji za vysvětlení. Jinak, takové věci by měly být vysvětleny v návodu... (s editkonfliktem) --Kusurija (diskuse) 23. 7. 2012, 20:16 (UTC)
Dobrý den, přídavná jména se vytvářejí v základním tvaru (tedy v drtivé většině jazyků rod mužský), dvě a více slov už jsou slovní spojení (např. kuří oko), podmínky pro zařazení hesel (včetně slovních spojení) viz výše v uvítací šabloně. P v šabloně je název šablony (zkratka od Překlad), ostatní za svislítky jsou hodnoty parametrů (tedy kód jazyka, vlastní překlad a případně kód rodu).--Zdenekk2 (diskuse) 23. 7. 2012, 20:48 (UTC)
No jo, ale v uvedeném příkladě slovo kuří je odvozeno od slova kur a to by mělo být odkazováno. Jde o přivlastňovací pád (2.p.) kur - kura, kuří. Nehledě na to, že žádné z uvedených slov dosud na wikislovníku neexistují, jak by tyto souvislosti měly být uvedeny? Velmi tápu a nechápu (a není to v nápovědě dostatečně jasně osvětleno) jaká je vlastně koncepce wikislovníku, jakým stylem by měla být tvořena a editována slovní spojení. To se mají pro účely odkazovaných slov (v heslech, která jsou slovními spojeními) zakládat i vstupy (pseudohesla) pro tvary v jiném rodě a/nebo pádu?!? Význam parametru P(-řeklad) jste mi vysvětlil, děkuji. Existují i jiné parametry? Jaké? Jaká je jejich syntaxe? Jak vyhledávat šablony? V kategorizaci šablon beznadějně bloudím a nenalézám, co mne zajímá, pokud zjistím, že hledám v nesprávné větvi kategorizačního stromu, nenalézám cestu, jak se dostat do jiné větve kategorizačního stromu. Máte v architektuře kategorizačního stromu vážné (pro mne) nedostatky, zatím mnoho věcí (a tam obsažených informací) je je pro mne nedohledatelné. Nechci moc kritizovat, jen se svěřuji s tím, co mi ztěžuje start v práci na wikislovníku. Poslední parametr v šabloně je kód rodu. jak mám postupovat, pokud potřebuji objasnit nezřemý údaj: rod + číslo (množné, duál a pod.)? Tvary v uvedeném pádě mohou být v jistých případech shodné nebo velmi podobné a upřesnění, že se nejedná o singulár je v takových případech velmi žádoucí. Vodítkem pro eventuální šablonu sloves by mohl být infobox, uvedený na mé uživatelské stránce: infobox litevština. Zatím tolik. --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 05:35 (UTC)
slovo kuří není podstatné jméno, ale přídavné jméno, proto je nutné odkazovat to. Teoreticky lze založit hesla ke každému tvaru slova, jak už to dělají kolegové u latiny. pár příkladů: dare, baví, obor. JAn Dudík (diskuse) 24. 7. 2012, 06:53 (UTC)
Ještě bych se chtěl zeptat na ženské protěšjky (v některých případech naopak na mužské protějšky (liška - lišák) ) běžných slov. Například pro slovo anděl v češtině se ženský protějšek nepoužívá, nebo je velmi neobvyklý (andělka??). Naproti tomu v litevštině k mužskému angelas existuje ženský protějšek angelė. Jak postupovat, založit samostatné heslo, jak odkazovat na protějšek v jiném rodě? --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 05:53 (UTC)
Pokud neexistuje k cizojazyčnému slovu jednoslovný překlad, uvede se opis. V tomto případě nejspíš ženský rod slova anděl či něco podobného. JAn Dudík (diskuse) 24. 7. 2012, 06:53 (UTC)
Dobrý den, v případě tápání by mohlo pomoci vzít si jiné důkladněji zpracované heslo ve stejném nebo blízkém jazyku a upravovat je. Když si s něčím nebudete úplně jistý, zkuste to udělat po svém a pak se podívat, jak to upravili zkušenější kolegové.
V definici významu se jako základní tvary ohebných slov, na které se odkazuje, užívají: u jmen nominativ singuláru (u přídavných jmen navíc jen rodě mužském), u sloves infinitiv. V uvedeném příkladu sice slovo kuří je odvozeno od kur, kura nebo kuře (vizte SSJČ), je to však přídavné jméno, které skloňujete jako jiná měkká adjektiva (kuřího oka, kuřímu oku, …, kuřími oky) a kuří je základní tvar (jestli kdysi bylo genitivem podstatného jména, nedokážu posoudit), informaci o odvození od substantiva je dobré napsat do sekce etymologie.
Upřesnění u překladů nad rámec obvyklé informace o rodě, případě pomnožnosti: když to budou informace příliš detailní, uveďte je až v odkazovaném hesle, a to podle jejich charakteru jako poznámku pod skloňovací tabulkou nebo v závorce příslušného řádku v sekci význam (a opět: kdyby to bylo jinak, než je zde obvyklé, on to někdo upraví).
Ženské a mužské protějšky tam, kde čeština toto nerozlišuje, bych řešil takto: v českém hesle: {{P|lt|mužská verze|m}}, {{P|lt|ženská verze|f}}; cizojazyčná hesla založte pro obě varianty a uveďte v sekci význam například # [[anděl]] (ženská bytost) (nebo vhodněji zformulovanou informaci v závorce) a v sekci související uveďte prostý odkaz na opačný protějšek (plus na další odvozená slova, jako jsou adjektivum, zdrobnělina a podobně). --Milda (diskuse) 24. 7. 2012, 07:00 (UTC)

AdjuvansEditovat

Dobrý den, Wikislovník narozdíl od Wikipedie rozlišuje malé a velké počáteční písmeno v názvech hesel, proto se obecné české termíny zakládají s malým počátečním písmenem a s velkým jsou pouze vlastní jména. --Reaperman (diskuse) 23. 7. 2012, 20:11 (UTC)

názvy heselEditovat

Prosím, zakládejte hesla s takovým počátečním písmenem, jaké ve skutečnosti mají. Wikislovník, na rozdíl od Wikipedie, rozlišuje velká a malá počáteční písmena, takže heslo mars je jiné, než Mars. Velká písmena tedy přísluší jen vlastním jménům a např. němčině :-) JAn Dudík (diskuse) 23. 7. 2012, 20:13 (UTC)

Sorry, to bylo neúmyslné typo :-( --Kusurija (diskuse) 23. 7. 2012, 20:18 (UTC)

AdjektivaEditovat

Tak jsem vytvořil šablonu Šablona:Adjektivum (lt) podle litevského slovníku, jen na wiki se píše, že nemají střední rod, ale slova bez rodu, tak nevím, co tam napsat (rovnou bez rodu?). Rozděluje litevština také u mužského ne/životný? --Silesianus (diskuse) 24. 7. 2012, 11:48 (UTC)

Ano litevština střední rod vůbec nezná(=nepoužívá). Slova bez rodu existují (nejedná se tam o rod střední), používají se poměrně málo často, do šablony by bylo lépe je nepřidávat (okrajová záležitost, která by v naprosté většině případů působila rušivě až desinformačně). Litevština, narozdíl od češtiny, gramaticky životnost od neživotnosti nerozlišuje vůbec nikde, proto také existuje pouze jedna sada pádových otázek a ne dvě, jako v češtině (kdo, co? = obojí je litevsky kas?). Více viz infobox na mojí uživatelské stránce w:Wikipedista:Kusurija#Litevská gramatika (infobox). --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 15:15 (UTC) (neumím uložit odkaz na wikipedii, sorry). --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 15:18 (UTC)
Tak tu šablonu jsem částečně upravil, ještě by ale bylo dobré tam nějak vpravit v kterém stupni stupňování tvar je (litevština má 5 stupňů: I. geras, II. gerelesnis, III. (=csII.) geresnis, IV. geriausias (=csIII.), V. pats geriausias (=~csIII. absolutní): I. dobrý II. poněkud lepší, III. lepší, IV. nejlepší (ze srovnávaných), V. (absolutně) nejlepší (ze všech existujících, bez ohledu na to, co bylo srovnáváno)). --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 15:35 (UTC)
Tak jsem vytvořil šablonu Šablona:Stupňování (lt) na stupňování, jen si nejsem jist pořadím, tak jsem to dal zatím takto. Má být tedy správné pořadí pozitiv, degradovaný komparativ, komparativ, superlativ a absolutní superlativ? --Silesianus (diskuse) 24. 7. 2012, 18:26 (UTC)
Ano, pořadí má být takové, jak jste uvedl v této hlášce a ne takové, jako je v tabulce. 2. Zájmenné tvary existují téměř vždy a to nejen u komparativů a superlativů, ale také a to především (nejdůležitější tvary) u "pozitivu". (např. Vytautas dydysis, nikoliv didelis, t.j. právě ten konkrétní Vytautas veliký (anglicky: Vytautas the Great, nikoliv great Vytautas nebo Vytautas great). U některých přídavných jmen může existovat i více různých zájmenných tvarů (vyjímečně). (např. didžiulis, didžiulė, i nezájmenných: dydis). --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 19:19 (UTC)
Opraveno pořadí. Jinak myslím, že ty zájmenné tvary by měly mít vlastní heslo. Tak jako tak na ně můžete využít šablonu Adjektivum (lt). Pokud vytvoříte vlastní heslo (nevím, jak moc je to samostatné, to by chtělo probrat s ostatními tady), tak budete postupovat normálně jako u jiného hesla. Pokud to není samostatně stojné, pak šablonu Adjektivum (lt) v sekci skloňování dáte dvakrát, jednou jako normál a podruhé jako zájmenný tvar (a rozlišíte to třeba podnadpisem). --Silesianus (diskuse) 24. 7. 2012, 19:28 (UTC)
Tak by to taky šlo, ale potom nevím, k čemu jsou v šabloně ty alternativní tvary (dkomp2, komp2, sup2, asup2), protože nebudou nikdy využity. ? --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 19:39 (UTC)
Ty jsou tam díky kopírování z české šablony a jen tak pro sichr. --Silesianus (diskuse) 24. 7. 2012, 19:42 (UTC)
Ty mi budou překážet, můžu je promazat? Jinak vřelé díky za výpomoc! --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 19:46 (UTC)
Jo --Silesianus (diskuse) 24. 7. 2012, 19:49 (UTC)
Ještě mi teď došlo: pokud to budeme řešit tak, že pro "normální" a zájmenné tvary budeme používat samostatná hesla a tím samostatné tabulky stupňování, bude bezpodmínečně nutné po vzoru stupňování vytvořit šablonu pro tabulku zájmennost/nezájmennost!! --Kusurija (diskuse) 24. 7. 2012, 19:57 (UTC)

Jak je to u skloňování litevských zájmen? Jaké mají být horizontální parametry? Jenom singulár, duál? (dviskaita?), plurál jak je to na litevském slovníku, nebo celková tabulka (singulár mužský, ženský, duál mužský, ženský, plurál mužský ženský) nebo jak? Nejlíp, když to napíšete, jak to půjde za sebou. --Silesianus (diskuse) 28. 7. 2012, 08:18 (UTC)

V litevštině duál není, jen v žemaitštině. Například pro zájmena ukazovací singulár: mužský, ženský, plurál mužský ženský. Ale pro některá zájmena nemá rozlišení mužský - ženský smysl (já - aš, ty - tu, kdo - kas=co - kas, pro kas (kdo, co) nemá význam ani množné číslo. Proto jsem se ptal i na to, zda by šablona měla být odlišná pro různé druhy zájmen, nebo stačí univerzální (to kvůli zařazování do kategorií). Třeba by stačila univerzální s tím, že by bylo možno beze škody odmazat nepotřebné parametry (nepotřebný rod, či dokonce nepotřebné množné/jednotné (pro my-mes) číslo). Pro žemaitštinu platí vše analogicky podobně jako v litevštině s tím rozdílem, že je tam navíc duál. V žemaitštině je třeba pro pádové otázky zachovat i otázku pro vokativ, který má různé tvary pro mužský a ženský rod (ē - uo). --Kusurija (diskuse) 28. 7. 2012, 08:56 (UTC)
Šablony by, dle např. češtiny, by měly být dvě, tedy první bude Šablona:Zájmeno (lt) (pro ty bez pl) a Šablona:Zájmeno adj (lt) (pro pl). Jdu na to. --Silesianus (diskuse) 28. 7. 2012, 09:00 (UTC)

Kategorizace heselEditovat

Zdravím,

díky za vaše příspěvky. Musím vás však upozornit, že kategorizace jako Kategorie:Žemaitská substantiva feminina se tu nikdy nedohodla, bylo by proto vhodné, kdybyste před zakládáním takovýchto novinek je nejprve projednal s komunitou. Díky.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 26. 7. 2012, 13:20 (UTC)

ont a další tvary slovEditovat

Dobrý den, u tvarů cizích slov neuvádíme překlad, do sekce „význam“ pak kurzívou uvádíme bližší určení tvaru a taková hesla ani neoznačujeme jako „minimum“. S pozdravem--Zdenekk2 (diskuse) 1. 8. 2012, 21:03 (UTC)

Děkuji za informaci, ještě v tom tápu. Právě u toho ont je významů více (v různých jazycích), dá se někde požádat o doplnění, pokud nejsem v oněch jazycích zběhlý? --Kusurija (diskuse) 1. 8. 2012, 21:55 (UTC)
Jedna z možností je tato stránka, je zde ale příliš málo aktivních editorů na to, aby zde byli odborníci na všechny jazyky. Další možností je překlad z jinojazyčných wikislovníků, především anglického, pokud se ale v přenášeném jazyce vůbec neorientujete, hrozí v takovém případě riziko přenášení i zanášení případných chyb.--Zdenekk2 (diskuse) 2. 8. 2012, 10:33 (UTC)

ČínštinaEditovat

Dobrý den, jak jistě víte, i pro čínštinu existuje hned několik různých způsobů přepisu, bylo by tedy nanejvýš vhodné, pokud čínská hesla zakládáte, abyste u nich definoval, který přepis používáte. Děkuji. --Reaperman (diskuse) 9. 8. 2012, 19:33 (UTC)

RedirektyEditovat

Dobrý den, redirekty zde není obvyklé zakládat, i u slov s různým zápisem se vytváří na každý zápis vlastní heslo. S pozdravem--Zdenekk2 (diskuse) 12. 8. 2012, 13:28 (UTC)

Tak to tak upravte, ať se mám čím inspirovat ;-) --Kusurija (diskuse) 12. 8. 2012, 19:15 (UTC)

Šablona:Sloveso (ja)Editovat

Dobrý den, vidím, že jste založil šablonu pro japonská slovesa, s níž jsem se dlouhou dobu neúspěšně trápil. Osobně si však myslím, že pro čtenáře by bylo lepší, i přes velkou pravidelnost japonského časování, mít tam místo kmenů konkrétní tvary, tedy ne třeba A-kmen, ale zápor, pasivum, kauzativum, ... podobně jako se se všemi tvary vypisujeme i u ostatních jazyků. PS: Příklady nemají v takovéto šabloně co dělat, a i v případech, kdy jste je uváděl k jednotlivým čtením, je budu kvůli přehlednosti vyčleňovat do samostatné sekce. --Reaperman (diskuse) 12. 8. 2012, 18:46 (UTC)

Například zápor: který máte na mysli? Jen těch záporů je dosti velké množství, ostatně jako i jiných kategorií, takže si myslím, že pokud je popisována japonská gramatika, je třeba vycházet z pozic japonštiny a nesnažit se ji napasovat na české kopyto, protože by to bylo asi více zavádějící, než takto. V každém případě považuji uvedení všech kmenů přehledně za užitečné, to, co jste naznačil výše je možno uvést odděleně za tabulkou, jako doplňující informaci. Uvedení všech kmenů (základů) je základ, se kterým stojí a padá smysl gramatiky japonských sloves (a i přídavných jmen). --Kusurija (diskuse) 12. 8. 2012, 19:13 (UTC)
Ano, znalost kmenů je základ, aby člověk mohl časovat. Rozhodně však nevidím uvádění kompletního přehledu japonského časování za pasování na jakékoli kopyto. Je to služba čtenáři, aby i s minimem znalostí byl schopen nalézt kýžené heslo i co konkrétní tvar vlastně vyjadřuje. Netvoříme slovník pro pár vyvolených, kteří mají podrobně nastudovanou gramatiku, ale pro všechny zájemce. Kolegové latiníci tu z podobného důvodu hojně zakládají tvary latinských slov, i když už jsou uvedeny v deklinačních tabulkách, a myslím, že to je věc, která se v budoucnu nevyhne ani japonským vyčasovaným slovesům a adjektivům. --Reaperman (diskuse) 12. 8. 2012, 19:34 (UTC)
Ano, se zakládáním jednotlivých tvarů do samostatných hesel souhlasím, s uváděním veškeré gramatiky u jednotlivých hesel již méně, neb by u každého slovesa muselo být dost přes sto tvarů. Podobně v litevštině neuvádím na jednom místě hodně přes sto tvarů přídavných jmen, ale logicky je grupuji podle gramatických souvislostí. Důležitější je, aby bylo vše sepsáno a (vzájemně) dohledatelné - zatím hudba budoucnosti. Považuji za přijatelnější pro uživatele, pokud budou přibývat nejprve různá hesla, která budou později dotahována k dokonalosti, než aby bylo jedno - dvě hesla vypilovaná ad absurdum a dál nic. V běžné řeči je také důležitější slovní zásoba, než dokonalá gramatika bez dostatku pojmů. --Kusurija (diskuse) 12. 8. 2012, 20:18 (UTC)
Mám sice pocit, že s počty přeháníte, ale budu respektovat, že zatím se budou u sloves uvádět pouze kmeny, ale stejně budu muset do té šablony zasáhnout, protože jak už jsem psal, příklady nemají v té šabloně co dělat, a pro uvádění typu slovního druhu už tu také máme standardizovanou pozici. Jinak pokud jde o nedokonalá hesla, tak žádná jiná jsem ještě neviděl. (^_^) --Reaperman (diskuse) 12. 8. 2012, 20:37 (UTC)
No asi proto máme na wikislovníku necelých 40 000 hesel (pokud bychom odečetli tvary odvozené ohýbáním, tak nevím, na kolik základních hesel by se to smrsklo), když v běžně rozvinutém a "prosperujícím" jazyce jich bývá kolem milionu, násobeno počtem jazyků - to by měla vyjít hezká řádka milionů potenciálních hesel. Zatím tedy je situace taková, že na wikislovníku těžko naleznete něco, co by Vám mohlo pomoci při překladu. Čili zatím praktický přínos dosti chabý. --Kusurija (diskuse) 12. 8. 2012, 21:34 (UTC)
Těch přibližně 39 000 současných hesel obsahuje asi 3 200 hesel s tvary (přičemž některá hesla obsahují jak lemma tak tvar) v zásadě je tu tedy asi 36 000 hesel s lematy, přičemž při přepočtení na reálný počet lemmat (jelikož je momentálně více jazyků v rámci jednoho hesla) se dostaneme někam pod 37 000. To jen pro informaci, když to tu zmiňujete. Milion slov v jazyce znamená, že běžným prosperujícím jazykem jsou tak možná angličtina, francouzština, španělština, němčina a možná pár dalších celosvětově rozšířených jazyků. Taková čeština by se horko těžko dostávala někam ke 400 000 slov (lemmat) i po započtení dialektismů, archaismů a protologismů, přičemž aktivní slovní zásoba průměrného člověka dosahuje jen několika málo tisíc slov. Nicméně si neuvědomujete, že Wikislovník není primárně překladovým slovníkem (kterých je k dispozici celá řada a žádnému z nich by Wikislovník nemohl konkurovat kvůli softwaru, ani kdyby měl 100× více hesel; jediný slovník na bázi wiki, který aspiroval na to být překladovým slovníkem, který znám, je OmegaWiki), ale slovníkem výkladovým s prvky dalších specializovaných slovníků, čili praktický přínos závisí na tom jestli od Wikislovníku nepožadujete něco, na co primárně necílí. Na někoho, kdo je tu pár dnů a o tom, jak Wikislovník doposud funguje moc neví, tu děláte poměrně silné definitivní závěry a revoluce. Tím ovšem nepopírám, že aby byl Wikislovník opravdu užitečný, tak potřebuje v tom kterém jazyce ještě pár desítek tisíc hesel přidat. Co však nepotřebuje, je nepřehledný mišmaš v obrovských kvantech. --Reaperman (diskuse) 12. 8. 2012, 22:18 (UTC)

Šablona:Kan etylEditovat

Zdravím,

k čemu přesně slouží {{Kan etyl}}? Jak má přesně fungovat? Co znamená ten název?

Díky.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 15. 8. 2012, 22:26 (UTC)

Šablona Kan etyl je zkráceně Kandži/Han etymologie. Slouží k zobrazení základních etap vývoje znaků (ne všech). Zároveň zobrazuje varianty malého a velkého pečetního písma, které se ještě v současnosti velmi často používají na razítkách, v oficiálních dokumentech, při notářském ověřování, na těch stránkách knih, které udávají základní informace o vydavatelství a p., na diplomech, licencích, na vizitkách osob, které reprezentují nějakou organizaci a na mnoha jiných, +- oficiálních místech a dokumentech. Není povoleno vytvářet fonty, obsahující tyto varianty znaků. Je však povoleno pořizovat a uveřejňovat jejich fotokopie a skici, za podmínky, že kromě oficiálních dokumentů nebude použito jejich zobrazení v červené barvě. Pro čtenáře je uvedení těchto zobrazení užitečné tím, že podle nich lze identifikovat znění textu zmíněných razítek/pečetního písma, které jinak může být někdy poněkud obtížné identifikovat pro ty, kteří nemají odpovídající znalosti. --Kusurija (diskuse) 16. 8. 2012, 07:57 (UTC)
Má fungovat tak, že v tabulce zobrazí patřičné varianty, pokud jsou uloženy na Commons, a v tabulce dole automaticky přidat popisek a zároveň odkaz na wp, o který konkrétně typ/etapu vývoje se jedná. --Kusurija (diskuse) 16. 8. 2012, 08:03 (UTC)

Díky za info. Tak jsem to zoptimalizoval. Teď bych ještě rád, aby se to přesunulo na vhodnější název. Opravdu mi není příliš jasné, jak z "Kan etyl" dovodím, že jde o "Kandži/Han etymologii". A nejsem si úplně jistý, zda to nazývat etymologií. Mimochodem, co je to, prosím, "han"? Děkuji.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 21. 8. 2012, 00:05 (UTC)

[1]. Můžete to pojmenovat/přejmenovat podle libosti. Já jsem se v názvu inspiroval anglickým wikislovníkem, takže tím spíš by bylo počeštění přijatelné, ikdyž i ruská varianta používá tentýž název šablony (v latince! - sic). Máte pravdu, etymologie je pro popsání jevu příliš zjednodušující, ale dávat do šablony sáhodlouhý název asi není účelné, když ve výsledku se to celkem nijak neprojeví, čtenář uvidí tabulku, ať tu šablonu pojmenujeme jakkoliv, třeba "Stalinovo kladivo"... ;-) Díky za výpomoc! --Kusurija (diskuse) 21. 8. 2012, 07:23 (UTC)
Ještě: dokud nebudou na cs.wikipedii napsány patřičné články, možná by bylo dobré dočasně tam ty odkazy na slovenské a anglické články nechat. Na napsání příslušných článků zatím nemám čas ani náladu, takže šablona se zatím chová nevlídně, když čtenáře po kliknutí na modrý odkaz vybízí k napsání článku člověka, který se chce dozvědět, o čem je řeč a ne psát o něčem, o čem nejspíše nemá ani páru. --Kusurija (diskuse) 21. 8. 2012, 08:12 (UTC)

UpozorněníEditovat

Prosím, nastudujte si formát hesla, Vaše tvorba je plná prohřešků proti tomuto místnímu úzu i ve věcech, které jsou na zvoleném jazyce nezávislé. Také prosím přestaňte převádět přepisy z hiragany do katakany, použití hiragany je v japonských textech běžné i pro slova se sinojaponskou výslovností (katakana se v podstatě používá pouze ve slovnících u čtení znaků). Navíc přepisy jako tady jsou naprostý nesmysl, a jestli Vás to takhle někdo učil dělat, ať raději vrátí diplom. Zároveň, když už Vám sem píšu, Vás upozorňuji, že v češtině se používá výraz numerativ, nikoli numerativum. --Reaperman (diskuse) 26. 8. 2012, 21:45 (UTC)

Sorry, příště si dám větší pozor, při řazení nadpisů jsem se omylem inspiroval Vámi založenými hesly. Proto editujte s odvahou, já se potom přidržím struktury, jaká je tu "zvykem". A děkuji za upozornění, pokud si všimnete, že ještě někde struktura hesla není v pořádku, milerád přijmu Vaše upozornění. Jsme lidé omylní, věřte, že chyby jsem nezanášel úmyslně, došlo k nim "kopírováním" z jiného hesla, i na jinojazyčném projektu. --Kusurija (diskuse) 27. 8. 2012, 07:26 (UTC)
Pořadí v mnou založených heslech je v pořádku, neboť v japonštině výslovnost a tedy i přepis kandži závisí i na slovním druhu či významu (viz závěr sekce o výslovnosti ve formátu hesla). Problém je, že to právě často přesouváte jinam, čímž rozbíjíte formát hesla. Stejně tak chybně používáte číslování nadpisů, pokud jich je více stejných, kdy místo tvaru === slovní druh (číslo) === používáte
=== slovní druh ===
* číslo

A daly by se najít i další drobnější chyby, jako třeba odkazování na jiné slovo (typicky [[kandži|znak]]), které tu není moc podporováno. --Reaperman (diskuse) 27. 8. 2012, 08:21 (UTC)

Heleďte, já už se v tom vůbec nevyznám, upravte některé z hesel tak, jak má vypadat. Raději bych se věnoval užitečnějším věcem, například vytváření nových hesel a ty bych vytvářel podle doporučenáho příkladu, protože z návodu Wikislovník:Formát hesla jsem úplně jelen, na to moje chabá inteligence nestačí. Nazdar. --Kusurija (diskuse) 27. 8. 2012, 08:46 (UTC)

VýslovnostEditovat

Zdravím,

výslovnost se v heslech uvádí zásadně v IPA, k čemuž slouží i příslušná šablona {{IPA}}. Prosím, opravte po sobě všechna vámi založená hesla, kde jste tak neučinil.

Děkuji za spolupráci.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 9. 9. 2012, 09:30 (UTC)

Předchozí/následujícíEditovat

Zdravím,

prosím, nepřidávejte do hesel nové sekce, aniž se to předem komunitně odsouhlasí a případně zanese do Wikislovník:Formát hesla.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 7. 10. 2012, 09:56 (UTC)

Dal jsem požadavek na zvážení pod lípu. Bylo by příjemné, kdyby to prošlo. --Kusurija (diskuse) 7. 10. 2012, 10:10 (UTC)

Opět ke kategorizaciEditovat

Zdravím,

opětovně vás žádám, abyste nový typ kategorií nejprve projednal s komunitou a nezakládal jen tak (a následně nekategorizoval hesla). Předejdete tím zbytečným nedorozuměním, potažmo zbytečné práci.

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 28. 10. 2012, 13:37 (UTC)

Uživatelská stránkaEditovat

Zdravím,

prosím, upravte si uživatelskou stránku tak, aby nepoužívala neexistující šablonu a jazykové znalosti by bylo vhodné mít všechny pomocí Babelu. Díky.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 20. 11. 2012, 23:20 (UTC)

Nemohu za to, že na wikislovníku (českém) neexistuje ani jedna šablona babelu. Sice bych je mohl vytvořit, ale mojr povinnost to není, a navíc, asi by to bylo napadeno jako svévole a zavádění novinek, jak je zde již "dobrým" zvykem. Jak vidím na Vašem příkladu ({{Uživatel:Danny B./podpis}}), jsou osobní šablony uživatelů pro wikislovník (český) důležitější, než nějaký {{babel}}. Nemyslím si, že by si Vaši kolegové zasloužili kritiku za neodvedení nějaké práce, když ničím podobným tu zatím nikdo jiný nepřispěl. Tím nemám na mysli kritiku pouze mého účtu, ale i dalších Vašich/našich kolegů. Pokud Vám to tak vadí, editujte s odvahou a vytvořte potřebné uživatelské šablony babelu a s tím související záležitosti alespoň pro angličtinu a/nebo němčinu, já si potom podle toho příkladu dotvořím, co je potřebné k mým jazykovým znalostem. Ale ne dříve, novoty v tomto směru tu nejsem povinen zavádět. Děkuji za pochopení a omlouvám se za nedostatečně vstřícnou odpověď. --Kusurija (diskuse) 21. 11. 2012, 07:21 (UTC)
Už nejméně rok je babel integrován do MediaWiki a standardně obsahuje pro všechny zavedené jazyky úrovně XX, XX-0 až XX-5, kde XX je kód jazyka. Tedy i lt-4 nebo sgs-0 (mají ovšem odlišný text, bez znalosti toho jazyka nedokážu posoudit, jaký tam je nebo není významový rozdíl). Rádobyvtipné úrovně jako sk-č pochopitelně neobsahuje. --Milda (diskuse) 21. 11. 2012, 07:34 (UTC)
Děkuji za odpověď. Tedy vysvětluji více polopaticky: na jinojazyčných projektech wiktionary mi vložení a vytvoření pořebných souvisejících záležitostí pro babel nedělá problémy, jak se můžete přesvědčit tam, kde jsem si je přidal, pokud jsem to považoval za užitečné. Na českém wikislovníku to pro mne problém je, protože na tomto projektu jsem nic podobného nenašel. Pokud přesto zde něco podobného existuje, je to vzhelem k omezeným schpnostem mé maličkosti nedohledatelné (kam jste to, ksakru, zastrčili??). A na vytváření de novo na tomto projektu nemám čas ani náladu (neboť je zde, narozdíl od jiných projektů ještě nutno vybojovat jakés takés akceptování komunitou: ve smyslu: novoty nám tu nezavádějte). Takže ne. Až uvidím někoho, kdo mne v tomto směru peskuje, nebo náhodně u jiného kolegy vloženou fungující šablonu babel, pokud budu mít čas, vložím si něco podobného na svoji vizitku. Nejsem povinen tu vynalézat žárovku, když jinde ji úspěšně používají hezkou řádku let. Na svoji vizitku jsem si dal, co považuji za potřebné, nejsem si vědom toho, že by to byl vandalismus, pokud ano, tak si mě klidně zablokujte. Nejsem Váš sluha, nebo fackovací panák, pokud se někomu zdá, že ano, tak sem přispívat nemusím. --Kusurija (diskuse) 21. 11. 2012, 07:59 (UTC)
Dovolil jsem si nahradit nálepku a do babelu přidat existující jazyky. BTW, co je složitého na konstrukci {{#babel:cs|en-1|de-0}} oproti {{Babel|cs|en-1|de-0}}? JAn Dudík (diskuse) 21. 11. 2012, 10:42 (UTC)
Mimochodem, na české Wikipedii je to stejné, a existuje i s návod. JAn Dudík (diskuse) 21. 11. 2012, 10:46 (UTC)
Děkuji. Ovšem šablonu babel to stále ukazuje jako neexistující, stejně jako (patrně) zařazování do příslušných kategorií. Na jiných projektech takové problémy nemám. A navíc, pokud je tam někde něco nepřesně, nikdo mne za to nepeskuje. A v této kategorii na cs.wikislovníku žádné šablony prozatím tvořit nemíním, nemám na to čas a taky se nechci za to dočkat zde obvyklých reakcí. Neumím to udělat tak, jak by Vám to šlo pod nos, tak to na mně nevyžadujte. --Kusurija (diskuse) 21. 11. 2012, 11:12 (UTC)
Čtěte prosím pečlivě, nejedná se o neexistující šablonu {{Babel|...}}, ale o funkci parseru {{#babel:...}}. --Milda (diskuse) 21. 11. 2012, 18:30 (UTC)
Mimoto, text, který se zobrazuje u žemaitštiny není v žemaitštině, ale v litevštině (s výjimkou jediného slova "žemaitėška", které je vůbec paskvil, jakýsi kočkopes či spíše kočkocanisium), text, prozatím ponechaný dole (ten níže ze dvou) je žemaitsky, ve správném smyslu a gramaticky (patrně) správně. Text "žemaitiu kalbuos da nemuoko, bet gerā sopronto" je nestandartní a znamená: žemaitsky ještě neumím, ale rozumím dobře. Lze předělat na nálepku. --Kusurija (diskuse) 21. 11. 2012, 11:36 (UTC)
Pokud je v textu chyba, je nejlepší postup o ní informovat vývojáře, aby ji opravili. Pomůžete tím nejenom českému Wikislovníku, ale všem ostatním projektům ve všech jazycích. --Milda (diskuse) 21. 11. 2012, 18:30 (UTC)
Které vývojáře, kteří uživatelé/byrokrati to jsou, ono je to na wikislovníku někde napsáno? pokud ano, tak je to před takovými blbci, jako jsem já dovedlně skryto. Ať hledám, jak hledám, nemohu to najít. Až si přestanete hrát na schovávanou a potřebné věci budou dohledatalné i pro lidi, kteří mají jen obyčejné vysokoškolské vzdělání a na tvorbě systému wikislovníku se nepodíleli (omlouvám se, že jsem na ws. přišel později), tak si potřebné věci uděláme sami a nebudem se muset na každou blbost ptát. P.S. systém, jak mají být správně editována hesla jsem dosud nepochopil. --Kusurija (diskuse) 21. 11. 2012, 18:46 (UTC)

WikietiketaEditovat

Zdravím,

prosím, vyvarujte se klení ve svých příspěvcích a jejich shrnutích, zhoršuje to atmosféru na projektu a vrhá na něj špatné světlo pro nově příchozí.

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 29. 11. 2012, 17:24 (UTC)

IRCEditovat

a zkoušel jste přístup přes webového klienta? http://webchat.freenode.net/ - zadáte název kanálu #wiktionary-cs JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2012, 10:11 (UTC)

Japonská heslaEditovat

V tuto chvíli tu platí stávající formát hesla, podle nějž se řídí i stroje zpracovávající místní informace. Vaše hesla jsou tak v lepším případě ignorována, v horším se kvůli nim stroje zaseknou...

Takže pojďme k tomu přistupovat konstruktivně - co kdybyste někde navrhl formát hesla v japonštině i s popisem jednotlivých sekcí, resp. zdůvodněním, proč jsou potřebné a zrovna tam či onde?

Díky

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 6. 1. 2013, 23:25 (UTC)

?Editovat

[2] ano, opravdu mám větší počet netriviálních editací na malých projektech než kdekterý líný žvanivý jouda z wikipedie... --Dubicko (diskuse) 28. 4. 2013, 08:40 (UTC) alias Lenka64

Super, v tom máte moje sympatie. Momentálně pracuji na jiném malém českém projektu, takže proto ta přestávka. Ovšem co se týče "hlavního projektu" wikipedie, tam je příčina mojí skoronečinnosti jiná: stávkuji. P.S. může se stát, že na wikislovníku budu nějakou dobu reagovat se zpožděním... P.S.2. Já rozdvojením identity netrpím, na wikiprojektech se podepisuji všude stejně, takže mě nenapadlo, že bych měl zkoumat zdvojenou (nebo jinak znásobenou) identitu někoho jiného. A ani do budoucna s tím nepočítám, a náhodně objevená zdvojení identity si pamatovat nehodlám... 薬屋 --Kusurija (diskuse) 30. 4. 2013, 07:48 (UTC)
To je taková wikiverze doktora Jekylla a pana Hydea, na Wikislovníku veskrze prospěšná Dubicko a na Wikipedii trollující Lenka64. :-))) --Milda (diskuse) 30. 4. 2013, 18:20 (UTC)
No, nevím jak s tím trollováním, to jste řekl/napsal Vy. Já jsem to mínil spíše jako pobídku k provazování wikipedie se slovníkem, opravdu by těch odkazů navzájem mohlo být více, než jich je. To za 1. Za 2. co se týče její tvorby i na wp. (jako Lenka64), tak má přede mnou slušný náskok (ponechme stranou, že mne někdo donutil - nebyla to ona - ke stávce). Kvůli tomu se snad nemusí navážet do ostatních (ani zde nejde o mne, ale o jiné kolegy). --Kusurija (diskuse) 30. 4. 2013, 21:02 (UTC)
To byl jen trapný pokus o vtip. Nenapadlo mě, že to vezmete vážně. --Milda (diskuse) 30. 4. 2013, 21:36 (UTC)

hesloEditovat

Pro moji potřebu (protože jsem nechápavý)

=== výslovnost === 3, IPA,ogg

==== homofony ==== * [[4,

=== dělení === * 3

=== etymologie ===3

=== varianta zápisu ===3

=== slovní druh ap. === * ''3

?==== přepis ====4?

==== význam ==== # [[v1]] #* {{4

==== synonyma ==== # [[4

==== antonyma ==== # [[4

==== související ==== * [[4

==== slovní spojení ==== * [[4

=== kandži ===3

--Kusurija (diskuse) 28. 6. 2013, 17:52 (UTC)

Maďarské číslovkyEditovat

Pane kolego, kde se dohodlo, že se číslovky budou řadit podle čísel a nikoliv podle počátečních písmen?--Zdenekk2 (diskuse) 20. 7. 2013, 07:59 (UTC)

Hm.. a my snad počítáme deset, devět, dva, jeden, osm, pět, sedm, tři, čtyři, šest, ...? Já myslel, že jeden, dva, tři, čtyři, pět... (cos to, Janku, cos to sněd')? No nic... --Kusurija (diskuse) 13. 8. 2013, 10:58 (UTC)

Japonská heslaEditovat

Dobrý den, nepřidávejte do hesel kategorie typu Japonská slova přejatá z... a doplňte v heslech slovní druh. Děkuji.--Zdenekk2 (diskuse) 9. 8. 2013, 14:25 (UTC)

Hm, domnívám se, že jsem slovní druh uvedl ve všech heslech. Můžete, prosím, odkázat na hesla, kde jsem tak neučinil? (je to možné, pokud se tak stalo, jedná se o přehlédnutou technickou chybu - možná předčasně uložené heslo neopatrným kliknutím na uložení: omylem, místo kliknutí na vyhlehávací nástroj. Ikdyž: pokud se mi takovýto omyl stane, obvykle je mi hned zřejmé, co se stalo a chybu napravuji). Jelikož jsem přidal nemálo hesel, vyhledávání by mohlo být složitější, pokud se chyba stala před delší dobou. Děkuji za případné upřesnění. --Kusurija (diskuse) 9. 8. 2013, 15:26 (UTC)
Bylo to zřejmě jen v těch pár heslech, která jste již opravil.--Zdenekk2 (diskuse) 10. 8. 2013, 13:35 (UTC)
Tak děkuji za spolupráci a za upozornění. Velmi mne to potěšilo. Někteří naši kolegové by si z Vás mohli vzít příklad. --Kusurija (diskuse) 13. 8. 2013, 10:49 (UTC)

Neslovníková heslaEditovat

Zdravím,

ne každé neslovníkové heslo je vhodné rovnou ke smazání, některá s encyklopedickými informacemi se dají přesouvat do Wikipedie. A k jejich označení tu máme šablonu {{Přesunout do Wikipedie}}.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 13. 8. 2013, 09:21 (UTC)

Vím o tom. Pokud ovšem i po přesunu na wikipedii to byl coby subpahýl kandidát na smazání, nevidím důvod k přesunu. Samozřejmě, Vaší iniciativě meze nekladu, klidně si to tam přesuňte. Hezký den přeji. --Kusurija (diskuse) 13. 8. 2013, 10:42 (UTC)

Pořadí tahůEditovat

Vytvořil jsem šablonu {{Pořadí tahů}}, která automaticky vkládá animaci zápisu příslušného znaku. Tak, prosím, používejte nadále v případě potřeby ji namísto přímého vkládání obrázku, eventuálně můžete pomoci s náhradami stávajících. Děkuji.

Nyní pro začátek zobrazuje pouze týž znak, jako je v názvu stránky (nepředpokládám, že by tomu v budoucnu mělo být jinak, pokud ano, prosím o existující příklad), a pouze v základním pořadí tahů. Ještě ji časem upravím podle potřeb toho, co zbyde po nahrazení.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 22. 8. 2013, 13:34 (UTC)

Z mně neznámého důvodu v hesle animace funguje teprve po rozkliknutí. V samotném článku nefunguje, zůstává statická, takže to opticky vypadá, jako zbytečný/nadbytečný obrázek. Nevíte, čím to je? --Kusurija (diskuse) 23. 8. 2013, 11:50 (UTC)
Opraveno.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 24. 8. 2013, 10:22 (UTC)
Díky.--Kusurija (diskuse) 24. 8. 2013, 19:31 (UTC)

Obrázky místo textuEditovat

To, že některý znak není na klávesnici, ještě nic neznamená. Já tu na klávesnici nemám třeba hebrejské či arabské písmo, cyrilici, alfabétu... Pokud některý znak existuje a používá se v textu, tak pro něj zcela jistě existuje i Unicode znak, který je tedy třeba vložit, a nikoliv obrázek. Uvědomte si, prosím, že obrázky jsou oproti příslušnému znaku v textové podobě ztrátou informace. Vložte tedy namísto obrázků příslušné znaky, děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 3. 9. 2013, 15:20 (UTC)

Pokud vložím na cs.wikislovníku patřičný znak, při zobrazování se změní na nepatřičný (podobný, variantní). Nemohu za to, že cs.wikislovník nepřiznává všechny znaky. Například na en.wictionary některé z těch znaků, které nepodporuje cs.wikislovník, podporuje, zobrazí se správně. Ale některé ani tam ne. Ještě lepší je to na ja.ウィクショナリー[vikušonarí], ale ani tam to nepodporuje úplně všechny znaky. Při sazbě v tisku se holt používají jiné nástroje, nežli na našem wikislovníku. Zřejmě nejsme první a jediní, kdo s tím má problémy, když se Japonci a/nebo Číňané rozhodli takové znaky nahrávat na Commons, aby byly přístupné aspoň tak. --Kusurija (diskuse) 3. 9. 2013, 15:38 (UTC)

Není principiálně možné, aby jedna wiki příslušný znak měla a druhá ne. Zrovna tak není možné, aby se při správném vložení znaku zobrazil znak jiný. Pokud je daný znak definován v Unicode, tak je k dispozici při správném vložení všude. A pokud není (o čemž značně pochybuji, neboť Unicode obsahuje všechny znaky z JIS X 0208, JIS X 0212, JIS X 0221, JIS X 0213 a řadu dalších), tak sem zjevně nepatří, protože o obrázcích těžko budeme vytvářet hesla.

Bylo by fajn, kdybyste ukázal konkrétní příklady rozdílů toho, co podle vás jinde funguje a tady ne, aby se dalo diskutovat konkrétně. Ideálně na všech momentálně inkriminovaných znacích (pro mne, jakožto neznalého čínštiny a japonštiny prosím i o systematický CJK název znaku).

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 3. 9. 2013, 16:46 (UTC)

latasEditovat

Dobrý den pane kolego. Děkuji za přidání litevského významu do hesla latas. Jen si nejsem jistý u lokálu plurálu, zda jste nezapomněl na písmeno "l" na začátku slova. Jsem litevštiny neznalý, proto se zdráhám to opravit sám a raději Vás obtěžuji takto. Nezlobte se. S pozdravem --Martin Kotačka (diskuse) 3. 11. 2014, 06:42 (UTC)

Děkuji mnohokrát za upozornění, máte pravdu, šlo o nechtěný překlep. Omlouvám se, že jsem si toho nevšiml. --Kusurija (diskuse) 3. 11. 2014, 19:31 (UTC)

Pozvánka k nápravě WikislovníkaEditovat

Dobrý den,

všiml jsem si, že se Vám zdejší fungování také moc nepozdává. Proto Vás zvu na stránku Rekonstrukce Wikislovníku s cílem toto fungování napravit do podoby, jak to funguje na velkých wikiprojektech.--Juandev (diskuse) 11. 2. 2015, 08:22 (UTC)

Autorské právoEditovat

Běžné slovníkové definice nejsou předmětem autorského práva. Viz tento můj vysvětlující příspěvek. --AuvajsAuvajs (diskuse) 27. 2. 2015, 08:07 (UTC)

Ano, já jsem tomu porozuměl dobře. Jsou tu ale někteří, kterým to jasné není. Mezi ně počítám i správce. A jelikož se to týká také cs.wiktosprávy, dal jsem to na nástěnku správců. --Kusurija (diskuse) 27. 2. 2015, 11:44 (UTC)

pravdaEditovat

Můžete se prosím podívat na tu litevštinu v tomto hesle než to náš milovaný správce a byrokrat smaže? (Nedivil bych se, kdyby kvůli tomu smazal celé heslo :D) --AuvajsAuvajs (diskuse) 1. 3. 2015, 20:35 (UTC)

To nevím, co mu na to říct: je snad rozdíl mezi tvrzením a stavem. Stav může být pravdivý bez ohledu na to, zda to někdo tvrdí nebo ne. Nemohu za to, že litevština rozlišuje něco, co čeština nerozlišuje. Takových slov je víc, například daina a giesmė. Překládá se obojí slovem píseň, ale Litevci mezi těmi významy důsledně rozlišují. A asi by dost kroutili hlavou nad tím, kdyby to někdo "popletl" a užil v opačné souvislosti. Ostatně, takové poměry (v jednom jazyce jeden význam - ve druhém dva (i více)) jsou mezi kterýmikoliv jazyky a to v obou směrech. --Kusurija (diskuse) 1. 3. 2015, 21:22 (UTC)
Ale to je slovo pravda v češtině. Nevím o tom, že by v češtině to slovo mělo dva významy - jeden pro tvrzení a druhý pro stav. Pokud vím, v češtině je to pouze tvrzení - shoda se skutečností. Stavu se říká "pravdivý". Takže pokud se to do litevštiny překládá dvěmi slovy, tak uveďte nějaký vhodný rozlišovač v sekci překlady - např. ''(pravdivý stav'') {{P|lt|blabla}}, (''pravdivé tvrzení'') {{P|lt|glogloglo}} - není možné kvůli tomu přidávat jiný význam slova pravda v češtině.
Jinak šablonu Upravit tam vložil Shlomo na základě mé předchozí editace. Ale smaže vám to tu jistý pán, co tu odpoledne řádil.
Geros dienos! --AuvajsAuvajs (diskuse) 1. 3. 2015, 21:40 (UTC)

Správce a byrokrat je v tom (zatím) nevinně, tu šablonu jsem tam dal já... Problém není v tom, že litevština má pro českou pravdu dva ekvivalenty; problém je, že význam, kterému má v litevštině odpovídat pojem tikrovė není v hesle nadefinován a popsán. Popis, který tam před mým zásahem byl ("stav odpovídající skutečnosti"), je podle mě nepoužitelný, protože používá tautologii - stav vždy odpovídá skutečnosti. Měl to snad být "stav odpovídající tvrzení/popisu"? "Stav odpovídající požadavkům?" Můžete uvést nějaký vhodný příklad použití? Nebo to zkusme vzít z opačného konce: jak by měl vypadat stav, který by "neodpovídal skutečnosti", tedy který by nebyl tikrovė?--Shlomo (diskuse) 1. 3. 2015, 21:45 (UTC)

Faktický rozdílEditovat

Zdravím,

jaký je faktický rozdíl mezi šablonami {{Rōmaji‎}} a {{Rómadži‎‎}}?

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 5. 3. 2015, 09:01 (UTC)


{{Rómadži‎‎}} je pro チェコ式ローマ字, kdežto {{Rōmaji‎}} je pro ヘボン式ローマ字. Jak prosté. --Kusurija (diskuse) 8. 3. 2015, 18:56 (UTC)

Překlady vs. významyEditovat

Zdravím,

v hesle bachor jste doplnil další položku v sekci překlady, aniž byste přidal příslušnou položku v sekci význam. Prosím buď o sloučení příslušných dvou položek překladů nebo o přidání dostatečně srozumitelně vysvětleného rozdílu mezi "předžaludek" a "předžaludek v gastronomii".

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 5. 3. 2015, 09:21 (UTC)

Někdo z kolemjdoucích víte, co mu na to odpovědět? Mně na to moje inteligence nestačí (tedy, chci-li se vyhnout naprosto zbytečnému bloku). Děkuji Dannymu B. za příspěvek. --Kusurija (diskuse) 8. 3. 2015, 19:00 (UTC)
Překlad: Je předžaludek v gastronomii jiný význam, než předžaludek? Pokud ano, je třeba doplnit význam do sekce významů (+ případně zdroj). Pokud ne, je třeba sloučit překlady. Aneb: významy a překlady mají výt v poměru N:N, nikoliv N:M. JAn Dudík (diskuse) 9. 3. 2015, 08:06 (UTC)
Co tedy činit v případě, že čeština tyto významy nerozlišuje, zatímco japonština ano? Jiný jazyk může rozlišovat jiný pár významů, který čeština nerozlišuje. Ptám se ne proto, aby mne někdo za to poslal do háje, ale proto, že mne zajímá odpověď, případně rada. Tedy na otázku nahoře odpovídám: v japonštině jsou to rozdílné významy, v češtině je to totéž (jednou jako anatomická jednotka, podruhé jako gastronomická surovina i "výrobek"). Pokud je ještě něco nejasného (v pre.), ptejte se. --Kusurija (diskuse) 9. 3. 2015, 13:49 (UTC)
Aha, právě sem se rozepsal a zmiňoval, že řešení jsem navrhoval už výše u slova pravda a že by chtělo provést v zásadě totéž, teď koukám, že už to bylo mezi tím upraveno. Takže připomíním, že chce ještě opravit heslo pravda, jinak to po 19. 3. místní "delecionisté" (to je prý neutrální termín) pravděpodobně smažou. --AuvajsAuvajs (diskuse) 10. 3. 2015, 00:12 (UTC)
Nevím si s tím rady, tak jsem to smazal sám. --Kusurija (diskuse) 10. 3. 2015, 06:30 (UTC)
Vyřešil kolega. JAn Dudík (diskuse) 10. 3. 2015, 06:38 (UTC)
A ať už se to vyřeší jakkoliv, nejlepší by mi připadalo založit příslušná hesla a v nich popsat, v čem je rozdíl. JAn Dudík (diskuse) 10. 3. 2015, 06:49 (UTC)

dát seEditovat

Hezký večer. Byl byste schopen ověřit ten překlad do japonštiny a přiřadit ho k některému z těch 4 významů? Díky moc. --Auvajs (diskuse) 21. 3. 2015, 19:57 (UTC)

Oprava výslovnostiEditovat

Zdravím,

v rozporu s formátem hesla jste vytvořil řadu hesel obsahujících výslovnost zapsanou jinak, než pomocí IPA, a i přes upozornění a žádost jste je dodnes neopravil.

Prosím, buď v nich výslovnost zapište pomocí IPA, nebo příslušnou sekci zcela zrušte.

Jednotlivá hesla si můžete najít pomocí seznamu.

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 24. 3. 2015, 11:45 (UTC)

Upozorňuji na to, že autorovi předešlé zprávy ani není třeba odpovídat, když on sám soustavně ignoruje zprávy na své diskuzní stránce. Čili já bych radil tu výše napsanou zprávu zcela ignorovat. --Auvajs (diskuse) 24. 3. 2015, 12:03 (UTC)

Můj návrh pravidel pro správceEditovat

Vyjádřete se prosím také: User:Auvajs/SP. Díky. --Auvajs (diskuse) 14. 4. 2015, 17:40 (UTC)

Vaše dnešní ožvardejemsEditovat

Dobrý večer, nebyli by nějací příbuzní? Etymologie? Kdyžtak díky, --Pyprilescu (diskuse) 23. 4. 2015, 18:21 (UTC) Jinak velmi vítám, že jste se (v baltistice) znovu takhle vzepjal. Smím-li to takto přidrzle říci.

OK, přidal jsem. --Kusurija (diskuse) 24. 4. 2015, 05:00 (UTC)

Names of Wikimedia languagesEditovat

Dear Kusurija,

we are initiating a long needed action - we would like to translate names of all Wikimedia languages to all Wikimedia languages in the next two months. We have noticed that you are very active on Wiktionary and that is the reason why we are taking liberty to contact you.

We hope that you would be interesting to help us in our endeavor - To make this action easier we have already prepared the list of all Wikimedia languages, and for each language we have already prepared the page with existing and missing translations. So when you go to the page for your language you would have two tasks - to check whether existing translations are OK and to fill in the missing one. The more detailed instruction are on the language page.

What are the benefits of this work?

 • We believe it is about time to have all Wikimedia languages translated to all Wikimedia languages :)
 • Translated languages will be parsed into Wiktionary and the resulting number of Wiktionary entries will be significant for each language. That could significantly increase the number of entries for less developed Wiktionaries, and improve the quality of entries in general.
 • Wikidata - this would be great contribution to Wikidata.
 • All other projects could benefit from this list (Wiki Travel :)), as we believe that certain amount of terms has to be properly translated to all languages.

We are gathered around the project Wiktionary Meets Matica Srpska and we hope that you would be interesting in working with us! If you have any questions you can ask them on the Names of Wikimedia languages discussion page or via personal emails.

Important notice: The data are licensed under CC0, as they should be incorporated into Wikidata at the end of the process.

If you don’t want to receive future announcement about the project, please leave a note on discussion page.

Thank you and looking forward to hear from you!

Interglider.org team

Senka Latinović (diskuse) 15. 5. 2015, 15:10 (UTC)

Má diskuseEditovat

Buďte tak laskav a příště nezasahujte do způsobu archivace mé diskuse.--Zdenekk2 (diskuse) 23. 5. 2015, 16:07 (UTC)

BeckEditovat

Dobrý den. Děkuji za přidání významuk heslu Beck. Mohl byste prosím příkladovou větu poopravit tak, aby onu zkratku Beck obsahovala? Děkuji a jsem s pozdravem. --Martin Kotačka (diskuse) 10. 7. 2015, 19:26 (UTC)

Aktuální hlasováníEditovat

Hezký den, v současnosti je otevřena trojice hlasování: o základních pravidlech Wikislovníku, o právech byrokrata Tchoře a o rozdělení a přejmenování diskuse Pod lípou. Pokud se tak ještě nestalo, bude vítáno vyjádření Vašeho názoru ve všech těchto záležitostech. --Bazi (diskuse) 31. 7. 2015, 09:15 (UTC)

Pravidla hlasováníEditovat

Dobrý den, chtěl bych vás zdvořile vyzvat, abyste se podíval na návrh pravidel hlasování a pokud máte nějaké výhrady, komentáře, připomínky, napsal je do diskuze, případně tu stránku rovnou editoval. Jinak bych byl rád, kdyby se brzy přistoupilo k hlasování, protože si myslím, že takové pravidlo je pro rozvoj komunity (pokud se má o přijímání dalších pravidel hlasovat) klíčové. Děkuji. --Auvajs (diskuse) 29. 8. 2015, 19:32 (UTC)

{{Upravit|20150910055909}} == čínština == {{Minimum|zh}} {{Historické formy znaku}} === příslovce === ==== přepis ==== * ''Pinyin:'' bǎng (bang3), fàng (fang4), sù (su4) * ''Švarný:'' pang, fang, su ==== význam ==== # [[přímo]], [[jednoduše]] === podstatné jméno === # [[vegetariánský]] [[pokrm]] == japonština == === podstatné jméno (1) === ==== přepis ==== * {{Kana|ソ}} * {{Rómadži|so}} ==== význam ==== # [[princip]], [[prvek]] === adjektivum 2. === ==== přepis ==== * {{Kana|ス}} * {{Rómadži|su}} ==== význam ==== # [[holý]], [[jednoduchý]] === podstatné jméno (3) === ==== přepis ==== * {{Kana|もと}} * {{Rómadži|moto}} ==== význam ==== # [[základ]], [[počátek]], [[původ]] ==== synonyma ==== * [[元]] === příslovce 4. === * [[素より]] ==== přepis ==== * {{Kana|もとより}} * {{Rómadži|motojori}} ==== význam ==== # [[od]] [[počátek|počátku]] # [[samozřejmě]] === kandži === ==== čtení ==== * ''sinojaponské:'' ** ソ (so); příklad: [[素志]] - ソシ (soši), [[元素]] - ゲンソ (genso) ** ス (su); příklady: [[素的]] - ステキ (suteki), [[素手]] - スで (sude) * ''japonské:'' ** もと (moto); příklad: 素 (moto) ** もとより (motojori); příklad: 素より (motojori) * ''nepravidelné čtení:'' ** [[素人]] (širóto); 素見す (hijakasu), [[素面]] 1. (širafu) nebo 2. (sumen) (pravidelné onjomi); [[素麺]] (sómen) [[Kategorie:Čínská příslovce|素]] [[Kategorie:Čínská substantiva|素]] [[Kategorie:Kjóiku5|ソ]] [[Kategorie:Kandži|⽷04]] [[Kategorie:Japonská substantiva|そ]] [[chr:素]] [[el:素]] [[en:素]] [[fr:素]] [[hu:素]] [[ja:素]] [[ko:素]] [[la:素]] [[li:素]] [[mg:素]] [[no:素]] [[pl:素]] [[zh:素]] Vzhledem k bloku si nemohu jinak uložit heslo ohrožené smazáním. Sem vložte neformátovaný text

永久Editovat

Dobrý den, heslo 永久, které jste vytvořil, bylo označeno šablonou {{Údržba}}. Pokusil jsem se ho upravit do podoby, která by snad mohla vyhovovat požadovaným kritériím. Jelikož však mé znalosti japonštiny jsou [zatím ;)] značně omezené (a čínštiny nulové), bylo by dobré, kdybyste to zkontroloval i vy, abychom případné nedostatky doladili k oboustranné spokojenosti. Nebo aspoň oboustranné přijatelnosti. Zdravím, --Shlomo (diskuse) 7. 10. 2015, 08:26 (UTC)

Děkuji za výpomoc. Je to vpořádku, na čínskou výslovnost se někdy časem podívám... --Kusurija (diskuse) 7. 10. 2015, 18:06 (UTC)

Wikislovník:Pravidla o správcíchEditovat

Dobrý den. Chtěl bych vás požádat, abyste se podíval na návrh pravidel o správcích, napsal do diskuze své připomínky, podněty, návrhy a nebo ten text rovnou editoval. Na konci září a začátku října jsem provedl větší množství stylistických úprav ve snaze učinit ten text přehlednější a srozumitelnější. (Obsah zůstal až na malé detaily stejný, některé zbytné části vypuštěny.) Po obecných základních pravidlech a pravidlech hlasování je to další důležité pravidlo, nezbytné pro dobré fungování komunity, proto si myslím, že by se mělo přijmout co nejdříve. K tomu je tedy potřeba shodnout se na konečné podobě textu a následně přejít k hlasování. Děkuji za spolupráci.--Auvajs (diskuse) 11. 10. 2015, 08:13 (UTC)

dělení v 合う a 会うEditovat

Zdravím. Co přesně znamenají v těchto heslech ty sekce dělení, resp. proč je to zapsáno takhle rozděleně na několik řádků? Chtěl bych ty hesla upravit, aby nebyla smazána, ale s tímto si zatím nevím rady. --Auvajs (diskuse) 21. 10. 2015, 22:44 (CEST)[]

Japonština se primárně píše ve sloupečcích, (které následují zprava do leva), pouze pro účely strojů/počítačů, nepřizpůsobených japonskému směru psaní, se používá evropský směr psaní: místo sloupečků řádky, psané zleva doprava, následující shora dolů. --Kusurija (diskuse) 22. 10. 2015, 23:25 (CEST)[]
Pokud se to píše ve sloupečcích, tak uvádění dělení u japonštiny vlastně nemá vůbec smysl, ne? Protože se to vlastně defaultně píše už "rozděleně". --Auvajs (diskuse) 23. 10. 2015, 06:39 (CEST)[]
Samozřejmě, že to smysl má, protože když se mi něco nevejde na spodku sloupečku, tak to musím rozdělit a pokračovat v následujícím (vlevo) sloupečku nahoře. Jinak v japonštině se dá dělit docela libovolně, existuje docela málo výjimek, kdy dělit nelze: například když jde o dělení おう, které se vyslovuje ó (avšak おう, které se vyslovuje ou se dělit může), případně přepis cizích slabik, které se zapisují spřežkami, protože se v japonštině takové slabiky nevyskytují a není pro ně tudíž samostatný znak (du, fi, fo atd.). I tato pravidla bývají dosti často porušována. Kdyžtak to můžeme odmazat (tím myslím vůbec celý odstavec dělení), protože jak jsem naznačil výše, lze dělit prakticky skoro vždy libovolně. --Kusurija (diskuse) 23. 10. 2015, 07:36 (CEST)[]
S EK: Pokud je mi známo, tak v japonštině (předpokládám, že i v čínštině a korejštině) je možno "dělit", tedy zalomit řádek nebo sloupec, v kterémkoli místě textu. Tedy uvádět explicitně možnosti dělení nemá valný smysl. Tím spíše ne zdvojeně, pokud se dělení ve vodorovné sazbě řídí stejnými pravidly, jako dělení ve svislé sazbě. Pokud se mýlím a je potřeba je uvádět, pak rozhodně ne takovým způsobem, jaký je použit u "sloupcové sazby" těchto hesel, který je sémanticky chybný. Zaslechl jsem cosi o CSS vlastnostech writing-mode:vertical-rl a text-orientation:sideways, ale nemám přehled, nakolik jsou standardizovány a použitelny.--Shlomo (diskuse) 23. 10. 2015, 07:47 (CEST)[]
Takže souhlasím s tím, že uvádět dělení v japonštině (, korejštině, čínětině a pod.) nemá smysl a z hesel odmažu. --Kusurija (diskuse) 23. 10. 2015, 08:05 (CEST)[]

@Kusurija: Díky, že se to vyřešilo. --Auvajs (diskuse) 25. 10. 2015, 09:43 (CET)[]

HomonymaEditovat

Druhá věc, kterou v těch výše jmenovaných heslech nechápu, jsou ta homonyma. Pokud se nemýlím, tak homonyma jsou odlišná slova mající pouze stejný zápis. Vy tam však uvádíte seznam nějakých slov, které se evidentně zapisují odlišně. Co tedy to uvedené přesně znamená? Pokud se jedná o identická slova s více možnostmi zápisu, pak to patří do variant. Pokud se jedná o stejně vyslovovaná slova, tak to patří do homofonů. Nebo se jedná ještě o něco jiného? Děkuji za odpověď. --Auvajs (diskuse) 25. 10. 2015, 09:43 (CET)[]

Otázka na linkyEditovat

Ahoj, chtěl jsem se zeptat, spíš tak pro zajímavost a pro informaci (ve světle té mezilehlé Mildovy editace) - jaký je smysl této https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=tank&diff=next&oldid=672170 editace - se slovy jakého jazyka jsou dané tvary homoformní nebo co? Díky, --Jiří Janíček (diskuse) 4. 11. 2015, 23:55 (CET)[]

S ničím (nakolik si (bez pátrání) vzpomínám), jen časem někdo ta hesla tvarů vytvoří, jak se tu nezřídka děje. Takže v češtině máme docela dost tvarů se samostatnými hesly (jakož i v latině i jinde), zatímco běžná slova v základním tvaru stále ještě chybí (viz Wikislovník:Požadovaná hesla). Pokud to vadí, klidně revertujte. --Kusurija (diskuse) 5. 11. 2015, 07:20 (CET)[]

Správcování (moje pozice na téma; nevyčerpávající všechny aspekty)Editovat

Domnívám se, že by bylo jako sůl potřeba mít nejméně o jednoho správce více, než nyní. Osobně bych v této funkci rád viděl kolegu Shloma. S (opakovaným) pozváním ke kandidatuře na jeho stránce zatím vyčkávám na příhodnější moment v blízké budoucnosti. Co se týče mojí kandidarury, momentálně kandidovat nemíním, neboť bych nebyl nestranný, dokud nebudou vyřešeny pro mne palčivé záležitosti a tudíž by eventuální moje správcování v té době mohlo být (pro někoho) kontroverzní a tudíž nedostatečně přínosné pro wikislovník. Zdravím zavítavší kolegy. --Kusurija (diskuse) 13. 1. 2016, 15:18 (CET)[]

Wikislovník:Průzkum názorů/Parametry pravidel pro byrokratyEditovat

Dobrý večer. Chtěl bych vás zdvořile vyzvat, abyste se zapojil do tohoto průzkumu názorů. Čím víc uživatelů se zapojí, tím více bude konsensuální. Děkuji. --Auvajs (diskuse) 18. 2. 2016, 22:14 (CET)[]

Váš návrh pod LípouEditovat

Zdravím. Rád bych Vám pomohl, ale je to pro mě dosti nesrozumitelné. A obávám se, že pro většinu (ne-li všechny) editory. Navrhuji Vám: buďto se to pokuste přepsat trochu srozumitelněji, aby tomu porozuměl i člověk bez orientace v japonštině, nebo se pokuste rovnou navrhnout řešení, které by vám vyhovovalo. Hezkou neděli. --Auvajs (diskuse) 13. 3. 2016, 08:19 (CET)[]

EmailEditovat

Děkuji za email. Chcete-li abych na něj odpověděl, mohu zde; v tom případě prosím o ping. Moje politika kterou porušuji snad jen málokdy je komunikaci týkající se wiki vést výhradně na wiki. --Dan Polansky (diskuse) 19. 3. 2016, 20:32 (CET)[]

DataminingEditovat

Můžete mi prosím vysvětlit, co mají znamenat blíže nespecifikovaná obvinění, kterými spamujete diskusní stránky? Máte snad nějaké informace o tom, že výsledky Dannyho B. dataminingů se někdo chystá zneužít v rozporu s pravidly a zvyklostmi projektu?--Shlomo (diskuse) 17. 4. 2016, 10:32 (CEST)[]

V minulosti se podobně zachycené informace (bez zveřejnění, díky Bohu, teď je podstatné zlepšení, že je stránka veřejně dostupná; proto ten odkaz na ni) použily k označování "závadných" stránek nějakou příslušnou šablonou, která vedla časem ke smazání hesla. Když se méně zkušení (pokud vůbec) ptali, co je v hesle špatně, nedostávalo se jim buď žádné, nebo dostatečné/dostatečně jasné/dostatečně instruktivní odpovědi. Následkem čehož nebylo heslo vůbec/dostatečně upraveno a bylo smazáno. O zneužití (natož "v rozporu s pravidly a zvyklostmi projektu?") tam není ani slovo. A "frontální útok" považuji za výstižné, neboť kdyby výsledky dataminingu byly výše naznačeným způsobem použity (k oznečení nějakou šablonou, v důsledku ohrožující existenci hesla, pokud by nebylo zavčasu reagováno), mohlo by dojít ke ztrátám, neboť by někdo mohl nestihnout/nestíhat vše opravit. Proto upozorňuji předem dříve, než k označování (pokud) dojde. (P. S. diffy k minulým zkušenostem dohledávat nebudu, protože jde z velké části o smazané stránky a tam se hledá obtížně). --Kusurija (diskuse) 17. 4. 2016, 12:30 (CEST)[]
Ano, na příběh s označnováním hesel urgentními šablonami kvůli drobným chybám či pouze odchylkám od formátu si vzpomínám - jen mi uniká jakou má souvislost s poslední aktualizací dataminingu. Ten datamining zde visí již rok a za tu dobu se, pokud vím, žádný "frontální útok" nekonal. Data se dají využít i mnoha jinými způsoby a já předpokládám, že to je také důvod, proč nám je Danny B. dává k dispozici. Koneckonců si onehdá v diskusi stěžoval, že jim ostatní uživatelé věnují málo pozornosti. Bít na poplach burcujícími výroky o "chystaném frontálním útoku" jen kvůli tomu, že Danny B. tato data přesto udržuje a aktualizuje, považuji za nekonstruktivní a zbytečné jitření atmosféry.--Shlomo (diskuse) 17. 4. 2016, 13:43 (CEST)[]
Ano, stěžoval si. Asi oprávněně. Nebil na poplach. Tím byl nedostatek vzruchu, lidé si toho tak dalece nevšimli (jak vidíte, ani já). Takže to "bití na poplach" může lidi vyburcovat a výsledkem bude vylepšení wikislovníku. Klidně mne zablokujte, hlavně, když se to tu rozhýbe. A té stránky jsem si všimnul jenom proto, že jsem ji viděl v posledních změnách. Jak jste si mohl všimnout, sám již drobná vylepšení provádím, na kolik mi síly a čas stačí. --Kusurija (diskuse) 17. 4. 2016, 13:54 (CEST)[]
Upozornit na stránku s dataminingem a vyzvat k vylepšování hesel je v pořádku; vaše výzva mi ovšem vyzněla v trochu jiném, zbytečně konfrontačním duchu. Tuto diskusi jsem zahájil proto, abychom si vyjasnili, o co jde, a případné potřebě blokování se naopak vyhnuli. Jinak já sice o existenci těch dataminingových seznamů vím, ale většinou mi není moc jasné, jak bych je nejsa botovodičem mohl pro potřeby údržby smysluplně využít :( Na druhou stranu doufám, že se někdy podaří oprášit např. diskusi o formátu výslovnosti, a tam by se tato data hodit mohla...--Shlomo (diskuse) 17. 4. 2016, 17:38 (CEST)[]
@Shlomo:Nejen v diskusi o formátu výslovnosti, ale také o formátu kandži, kdy různě rozestrkané diskuse uvázly na tom, že jsem chtěl problematiku probírat krok za krokem, aby bylo z čeho vycházet a ne návrhem nějakého komplexního řešení, které je ve svém celku naprosto nevyhovující + většina editujících problematice málo rozumí (což je v pořádku/není problém), ale přesto dovedou stát urputně (a to už vyhovující není) na svém a diskusi tím utnout. Já nejsem takový, abych se zabejčil a prosazoval si svoje až do úplného indef zablokování, tak to prostě nechám nevyřešené (a tím hesla jednotlivých kandži nezakládám, ačkoliv by jich bylo potřeba založit desítky tisích, urgentněji teda aspoň pár tisíc). Abych se s někým přetahoval a dokazoval, že nejsem slon, na to nemám náladu. --Kusurija (diskuse) 17. 4. 2016, 18:11 (CEST)[]

Původně jsem se do toho nechtěl vměšovat, ale když tu vidím tu snůšku nepravd...
Uživatel Kusurija byl k opravě výslovnosti alespoň dvakrát vyzván a o existenci seznamu byl zpraven krátce po jeho založení.
Opakované ničím nepodložené obviňování z různých neexistujících aktivit bez důkazů patří již ke Kusurijově folkloru, stejně tak jako to, že tyto časté spekulativní útoky na mne jsou setrvale tolerovány.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 18. 4. 2016, 12:37 (CEST)[]

Vážený kolego, děkuji Vám velice, že jste ten datamining uveřejnil a že jej aktualizujete. Jak vidíte, v rámci svých schopností a časových možností jej využívám k opravám a vylepšování wikislovníku. Na nahoře vyjádřené rozhořčení reaguji omluvou, míněnou upřímně - důkazem toho budiž moje opravy v heslech, včetně těch, které jsem do té doby sám nikdy needitoval. Vaše rozhořčení chápu a omlouvám se i za to, že jsem Vám je způsobil. To, že jsem na Vaše předchozí upozornění nedostatečně reagoval bylo to, že jsem nepochopil, co přesně se ode mne chce, co přesně a jak přesně bych měl udělat. Omlouvám se za svoji nedovtipnost. Btw. ani nyní nejsem z toho o mnoho chytřejší. U některých z v tom dataminingu uvedených věcí si marně hlávu hlavu nad tím, co a jak by tam mělo být opraveno, pravda, nějaké minimum z toho na mne dělá dojem, že by ["mělo být"?] něco opraveno ve stylu, s jakým nesouhlasím. Nebo spíše jsem opět nepochopil, o co jde. --Kusurija (diskuse) 18. 4. 2016, 15:16 (CEST)[]

IPAEditovat

Přeneseno do odděleného odstavce --Kusurija (diskuse) 19. 4. 2016, 11:48 (CEST) Když už jste zmínil výslovnost: jakým způsobem mám v IPA označit zvuky: 1. ležící uprostřed mezi [c] a [t] (obojí v IPA), 2. ležící uprostřed mezi [ɟ] a [d], 3. ležící uprostřed mezi [ɲ] a [n] 4. jak vyjádřit 3 různé stupně tvrdosti/měkkosti zvuku [ʃ] (všechny neznělé), z nich žádný není podobný [ɕ], 5. podobně 3 různé stupně tvrdosti/měkkosti zvuku [ʒ] (všechny znělé), z nich žádný není podobný [ʑ] (zatím tolik)? --Kusurija (diskuse) 18. 4. 2016, 15:16 (CEST)[]

Pro začátek by stačilo to, kdybyste přepsal ty výslovnosti alespoň u vámi vložených hesel do IPA (což je přesně to, oč jsem opakovaně žádal, a jeden ze dvou hlavních důvodů, proč onen seznam vznikl) - to je totiž největší problém, neboť to nejde udělat automaticky a vyžaduje to lidský zásah.
Přehled IPA symbolů. Pravděpodobně chcete zaznamenat retroflexy.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 18. 4. 2016, 17:12 (CEST)[]
Ne, opravdu nejde o retroflexy (aspoň pro některé z dotazovaných zvuků). Jde o diametrálně odlišné rozlišení kvality a to tvrdost/měkkost (anglicky: hard/soft). Všude, kde jsem vidšl, že se rozlišením této kvality zabývají, jsem zaznamenal rozlišení pouze dvou protipólů: tvrdé vs měkké. Já rozeznávám 4 stupně (u některých jen 3, u dalších ještě méně). Vámi odkazovaný soubor/fotka je mi málo platný, jeho nedostačivost ilustruje i to, že tam například nenaleznete ani jedno ze (minimálně) dvou českých "ř". Dále tam vidím nepochopitelné posuny např. pro souhlásky s, z. Čili důvod, proč jsem nedával výslovnost v IPA není ten, že bych výslovnost neznal, ale ten, že nechci podávat polopravdivé až nepravdivé informace, vzhledem k tomu, že odpovídající značky nemohu nalézt - výslovnost se od nabízených (případně těch samých chybně vysvětlených - chybně ve všech frontách od .ogg nahrávek, přes odlišné definice v různých jazykových projektech wikipedie, commons ap. projektech, přes odlišné odkazování na IPA značky a neodpovídající/nepřesný popis konfigurace mluvidel) rozhodně liší. Příklad pro "ž": já rozlišuji [ʐ] (v litevštině a žemaitštině se téměř nevyskytuje (jen v přejatých slovech)), [ʒъ], [ʒ], [ʒʲ]; mimo stojí [ʑ], které se v litevštině ani žemaitštině nevyskytuje (je např. v polštině, v afrikátě [d͡ʑ] v japonštině a samozřejmě ještě mnohde jinde). --Kusurija (diskuse) 19. 4. 2016, 11:48 (CEST)[]

Kterýkoliv nonIPA zápis bude logicky vždy polopravdivý až nepravdivý, takže děláte přesně to, co píšete, že dělat nechcete.
Mnou odkazovaný soubor je oficiální přehled IPA, můžete se podívat na aktualizaci z roku 2015. Česká "ř" v obou samozřejmě jsou.
Jsou dvě možnosti - buď IPA vaše hlásky rozlišuje, a pak tam zaznamenány jsou, nebo nerozlišuje, a tak není divu, že to nemůžete nalézt.
V každém případě než abyste prováděl vlastní výzkum, by bylo vhodnější obrátit se na některého odborníka, ale obávám se, že ani to vám nepomůže - vzhledem k tomu, že oficiální přehled IPA považujete za nedostačující a s nepochopitelnými posuny.
V každém případě je IPA zápis vždy přesnější, než pouhou latinkou.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 19. 4. 2016, 15:25 (CEST)[]

No, radit umíte, kam se na Vás hrabu... Díky. --Kusurija (diskuse) 20. 4. 2016, 14:15 (CEST)[]

Váš dotaz "Obdoba šablony Viz: homofony" na jiné diskuzní stránceEditovat

Stručně: z technického hlediska by to neměl být problém. --Auvajs (diskuse) 18. 4. 2016, 22:41 (CEST)[]

Díky za odpověď. Jiná otázka je, zda by byl někdo ochoten to zrealizovat. P.S. mám to tedy dát pod lípu, nebo k diskusi k formátu hesla nepo ještě na nějakou jinou diskusi? Další věc je, jestli by to třeba někdo nechtěl vidět zorganizované jinak, třeba prostřednictvím příloh? --Kusurija (diskuse) 19. 4. 2016, 12:08 (CEST)[]
Doporučil bych diskuzi pod lípou. Technická realizace by neměl být ten hlavní problém. --Auvajs (diskuse) 21. 4. 2016, 22:52 (CEST)[]

StopEditovat

[3]...toto není poprvé... pokud vám vadí že tak hodně edituji.... editujte také.... lepší než oblézat diskuze a plácat nesmysly....--Lenka64 (diskuse) 21. 4. 2016, 22:30 (CEST)[]

Vůbec mi nevadí, když přidáváte obsah kdekoliv, naopak to vítám. Vadí mi ale, když všude, kde se naskytne příležitost napadáte oponenty svých přátel. A to, že na tím vyvolanou dusnou atmosféru (povětšinou) doplatí kdokoliv jiný, jen ne Vy. Pokud budete vytvářet užitečný obsah, budu to kvitovat s povděkem, bez ohledu na to, zda ho bude hodně nebo méně, zda bude velmi kvalitní, či jen v rámci možností (každý z nás editujeme dobrovolně a nezištně). Už proto je nevhodné někoho úkolovat, pokřikovat na něj, že je lenoch ap. To se nijak neslučuje s dobrovolností přispívání každého jednoho z nás (samozřejmě včetně Vás)a s předpokládáním dobré vůle. Svoji nelibost nad takovým neempatickým jednáním budu vyjadřovat i nadále, pokud k tomu bude víc než dostatečný důvod. Hodně úspěchů v další činnosti přeji. --Kusurija (diskuse) 22. 4. 2016, 10:59 (CEST)[]
napadáte oponenty svých přátel...což činíte taky často a rád... + pokud nepřidáváte obsah tak si žvanění nechte do hospody nebo na fb.... dík ...--Lenka64 (diskuse) 22. 4. 2016, 11:16 (CEST)[]
P.S.:Nepřeji si, aby kdokoliv refaktorizoval či jinak upravoval/skrýval výše napsané (a to jak mnou, tak Lenkou64). Poslední příspěvky jednoho kteréhokoliv uživatele si jistě dokážete zobrazit sami. --Kusurija (diskuse) 22. 4. 2016, 11:33 (CEST)[]
jj.. perfektní je na to zobrazení globálního účtu a poměry příspěvků v hlavních prostorech a diskuzních.... :) --Lenka64 (diskuse) 22. 4. 2016, 11:44 (CEST)[]
„Vadí mi ale, když všude, kde se naskytne příležitost napadáte oponenty svých přátel.“ Jak s tímto vašim vyjádřením koresponduje vaše napadání editorů/správců z sk Wikislovníku na Metě (obecně napadání těchto editorů všude, kde lze)? Pokud kvitujete „vytváření užitečného obsahu“, proč se sám snažíte o „vyvolávání dusné atmosféry“ všude, kde lze?--Zdenekk2 (diskuse) 22. 4. 2016, 22:04 (CEST)[]
Vážený, zeptejte se na totéž také sám sebe. A svých "přátel". Možná budete mít více jasno. Stop. --Kusurija (diskuse) 23. 4. 2016, 06:11 (CEST)[]
Chcete vážně tvrdit, že já se angažuji na Metě jako vy a vám podobní? Chcete vážně tvrdit, že já se snažím o nějakou „politiku“ napříč projekty jako vy a vám podobní? Chcete vážně tvrdit, že já napadám (doslova) všechny a všude jako vy?--Zdenekk2 (diskuse) 23. 4. 2016, 06:51 (CEST)[]

ProsbaEditovat

Měl bych na vás prosbu: mohl byste prosím mým jménem napsat do sk:Wikislovník:Krčma#Preco_nemame_obrazky_pri_heslach.3F následující zprávu?

"Já jsem vás varoval. Danny B. a Jan Dudík jsou nechvalně známí členové partičky z českého Wikislovníku kteří se postarali o kompletní nekonsenzuální smazání obrázků z cs wikt. Na velkých projektech jako je en wikt si toto nikdo nemůže dovolit; tam by to neprošlo. Tito lidé by měli být v ideálním případě sesazeni, ale na to vás je tady na sk wikt příliš málo. Tak hodně trpělivosti a třeba se přidají další. Váš, redaktor trvale zablokovaný na sk wikt, Dan Polansky."

Pokud mi tuto laskavost poskytnete, musíte počítat s tím, že budete zablokován a že "můj" příspěvek bude smazán.

A zvažte napsat něco takového za sebe:

"Byť na slovenském Wikislovníku nepůsobím, podporuji možnost Slováků si sami rozhodnout o přidávání obrázků, místo aby to za ně rozhodli Danny B. s Janem Dudíkem"

Formulaci zvažte; jde o to vyjádřit jim podporu. --Dan Polansky (diskuse) 30. 4. 2016, 14:57 (CEST)[]

Máte to tam, kolego, reakce si sledujte sám. Rádo se stalo. Kusurija (diskuse) 30. 4. 2016, 21:30 (CEST)[]

Výborně. Tak bych měl ještě jednu prosbu, o poslání tohoto:

Výše čteme že argumenty pro vkládání obrázků do lingvistického slovníku nepadly. Na tom celkem nezáleží pač argumenty jsou zřejmé. Definice ve slovnících odpovídají na otázku "co je to" či "co to znamená" a obrázky jsou velmi dobrá odpověď na tuto otázku. Obrázky jsou ve slovnících zbytné, ale dodávají přidanou hodnotu. Obrázky mají angloamerické slovníky včetně Webster 1913 a Century 1911; obrázky má Duden online; existují obrázkové slovníky, což jsou jazykové slovníky: mapují slova na obrázky čímž pomáhají ustavit význam slov. V angloamerických tištěných slovnících byly obrázky přítomné ale omezené, protože zabíraly místo na papíře; i z tohoto důvodu nechal Philip Babcock Gove obrázky v Webster's Third výrazně omezit aby se mu tam vešlo více hesel. Wikislovníky omezením papíru netrpí. Možné tvrzení že tyto angloamerické slovníky a Duden jsou encyklopedické slovníky a ne jazykové odmítám coby zjevně nepravdivé. Kdo se chce úzkoprse řídit omezenou slovníkovou tradicí jistých zemiček ve střední Evropě, zemiček jež jsou málem rády že vůbec mají definiční slovník, vzdor zjevným výhodám obrázků, má samozřejmě možnost; Komenského Orbis pictus tyto lidi nepřesvědčil. Váš, redaktor trvale zablokovaný na sk wikt, Dan Polansky

--Dan Polansky (diskuse) 30. 4. 2016, 22:31 (CEST)[]

Tak cenzoři už zafungovali: "můj" příspěvek ze sk wikt smazali a pak ho ještě skryli z historie revizí. Účastníci tohoto: Zdenekk2 a Danny B. Jestli tito dva nejsou totalitáři jak vyšití, kteří brání druhým ve svobodě projevu, tak kdo už?
Mám ještě jiný nápad. Napište na mluvní stránku Bluepossum že na vaší talk page na cs wikt jsem napsal odstavec argumentující ve prospěch obrázků a že pokud chce, může tyto argumenty citovat.
Navrhuju také s konečnou platností desysopovat uživatele Danny B. z cs wikt pro jeho závadný morální charakter. Někdo by mohl argumentovat že se to stalo na sk wikt a ne cs wikt, ale problémů na cs wikt bylo dost a totalitář a cenzor je to pořád jenom jeden. Pryč s ním. --Dan Polansky (diskuse) 1. 5. 2016, 08:05 (CEST)[]
Bohužel, nejsou podmínky k tomu, abych se toho zhostil. Myslím, že by můj blok věci neprospěl, zato někomu... Snad někdy nastanou lepší časy a budeme moci editovat bez obav a tím pádem moci pracovat na heslech a ne ztrácet síly a čas na diskusích a pod. Podívejte se, kolik vody uplynulo od 20. 8. '68 a co všechno se mezitím událo (bohužel, mezitím m.j. také zemřel Lennon). Pravda vítězí. --Kusurija (diskuse) 1. 5. 2016, 20:36 (CEST)[]

Pánové, nedělejte z českého Wikislovníku platformu pro politické boje na slovenském Wikislovníku. Můžete si psát mejlem, pokud se Vám situace zdá donebevolající, můžete založit nějaký ŽoK na metě. Sem to nepatří. K odvolání Dannyho B. budete mít příležitost v blízkém potvrzování, tam dává smysl vytahovat na něj špínu z jiných projektů a tam Vám v tom (snad) nikdo bránit nebude, naopak, tam bude na místě očekávat od něj, že se bude nějak obhajovat. --Tchoř (diskuse) 4. 5. 2016, 07:45 (CEST)[]

@Dan Polansky: Na sk.wikt jste byl zablokován právě proto, že pouze zpochybňujete, trollujete a netvoříte. Na cs.wikt jste sice jednorázově vytvořil pár set hesel (nejsou to možná všechno minimálky, ale dokonalá také nebyla) a opět pouze diskutujete a vedete štvavou kampaň a ještě navíc mimo téma cs.wikt. Berte to jako poslední varování. Díky za pochopení. JAn Dudík (diskuse) 4. 5. 2016, 09:14 (CEST)[]

@JAn Dudík: Zajímalo by mne, zda stejné varování od vás dostane také Lenka, která zde rovněž "zpochybňuje, trolluje a netvoří. Pouze diskutuje a vede štvavou kampaň". Děkuji za odpověď. --Martin Kotačka (diskuse) 7. 5. 2016, 07:51 (CEST)[]
Veřejně děkuji za tento příspěvek Martina Kotačky. --Kusurija (diskuse) 7. 5. 2016, 12:39 (CEST)[]

@Tchoř: Uživatel Dan Polansky zásadně via e-mail nekomunikuje, asi proto, aby nemohl být obviňován z pletichaření (či dokonce z politikaření). Jak vidno, i přesto je z toho obviňován. Pánové (a dámy), nepleťe si pletichaření s upozorňováním na skutečnosti, za které by se měli stydět jiní (ale nestydí) a ne on. --Kusurija (diskuse) 7. 5. 2016, 07:42 (CEST)[]

Pokud se soukromé zásady uživatelů dostávají do sporu se smyslem projektu, nepokládám za správné přestat respektovat smysl projektu. Smyslem českého Wikislovníku není řešit slovenský Wikislovník. K debatám o projektech mimo projekty samé vznikla Meta a tam taková diskuse patří. Že soukromá komunikace může být někdy vnímána jako pletichaření je pravda, ale když mu splníte přání a přitom uvedete, že se jedná o jeho přání, tak nic neskrýváte. --Tchoř (diskuse) 7. 5. 2016, 09:07 (CEST)[]

@User:Tchoř: Odblokujte mě na sk wikt a povedu politický boj přímo tam. Pozor že "politický boj" není pejorativum čili hanlivý výraz. Boj za zastavení nekonsenzuálního odstraňování obrázků je politický boj. Boj za možnost snadno desysopovat je politický boj. Nic špatného. Kam ten boj patří nebo nepatří je trochu arbitrární; že mě posíláte na Metu, kde se téměř nikdy téměř nic ohledně cs wikt nepodařilo hnout, je sice chytré, ale nejsem včerejší. --Dan Polansky (diskuse) 7. 5. 2016, 08:29 (CEST)[]

Já Vás odblokovat na sk wikt nemohu a ani se nechci snažit, já sk wikt vůbec řešit nehodlám. Politický boj samozřejmě může být věc hodná obdivu, bojuje-li se za správnou věc přiměřenými prostředky, ovšem je-li středobodem činnosti editora, nebývá to vnímáno na wikiprojektech dobře. Ale tady jde hlavně o to, že politický boj ohledně slovenského Wikislovníku se má vést na něm, případně na Metě. Co se týče Mety - doufal bych, že poznání, že se Vám nedaří na Metě s něčím hnout, Vás přivede k poznání, že možná nejde o tak strašnou a donebevolající věc, jak jste se domníval. A ano, pokládám to v zásadě za chytré. Hloupé by bylo snažit se Vás přesvědčovat sám, protože když o mne máte nevalné mínění, přesvědčím Vás těžko. --Tchoř (diskuse) 7. 5. 2016, 09:07 (CEST)[]
Opravdu nechápu které části nerozumíte. Na sk politický boj vést nemohu pač jsem tam zablokovaný, a sice na vaši tamní výzvu. Co nechápete? Ano, první místo politického boje o sk je sk. Ale na prvním místě jsem zablokovaný na váš podnět. Takže otázka je co je druhé místo, zda cs wikt či meta; podle je mě cs wikt zjevně lepší, ale možná mám zamlžené myšlení tím, že jsem se narodil v Československu a že se mnou v práci na území Česka pracuje celá řada Slováků. --Dan Polansky (diskuse) 7. 5. 2016, 09:15 (CEST)[]
Z mého hlediska bylo podstatné, aby Vám správci znemožnili budovat veřejně nějakou proTchoří kliku. Jestli Vám domluví, trvale Vás zablokují, důsledně Vás budou cenzurovat, nebo jak si s tím poradí, je mi jedno a řešit to nehodlám. Na wikiprojekty takové osobnostní kliky nepatří. Věřím, že kdybyste si na anglický Wikislovník dal na osobní stránku nějakou podobnou věc, tak bych u správců uspěl se žádostí, ať zajistí její odstranění. Pletu se?
Pokud to chcete brát národnostně, tak by byla lepším místem slovenská Wikipedie, ale podle mne je ta prvotní chyba v tom, brát to národnostně. --Tchoř (diskuse) 7. 5. 2016, 09:51 (CEST)[]
Ne, slovenská Wikipedie by nebyla lepší, protože současné problémy na sk wikt jsou pokračováním problémů z cs wikt, těmi stejnými lidmi kteří je způsobili na cs wikt, lidmi, kteří jsou čeští rodilí mluvčí. Je to velmi jednoduché. --Dan Polansky (diskuse) 7. 5. 2016, 10:08 (CEST)[]
Problémy českého wikislovníku samozřejmě řešte nejlépe tady. Ovšem problémy slovenského wikislovníku tady nevyřešíte, tady si nemůžeme odhlasovat, že Vás mají odblokovat, že mají mít zelené nadpisy nebo cokoliv jiného. Na Metě byste mohl uspět s odvoláním nějakých správců, tam diskuse dává smysl. Tady ne.--Tchoř (diskuse) 8. 5. 2016, 10:17 (CEST)[]

Překlady v nečeskojazyčných heslechEditovat

Zdravím, respektuji že to není vhodné je tam vkládat, ale proč to vlastně není vhodné?--Rosičák (diskuse) 28. 9. 2016, 05:22 (CEST)[]

Dobrý den, sám to nejspíš pociťujete: neúměrné bobtnání obsahu, redundance na entou, zacyklení... I v ostatních jazykových mutacích se tohoto drží, s jistou malinko schizofrenní výjimkou u Němců. Hezký svátek, --81.240.191.111 28. 9. 2016, 08:22 (CEST)[]
Je to věc vkusu projektu. de wikt má překlady všude; en wikt je v neanglických heslech zakazuje. Výhoda zákazu je omezení masivní redundance. Nicméně dovolit je má výhody: někdy je lépe vidět překlad přímo z jazyka do jazyka než jít přes prostředníka angličtinu, nebo na cs wikt, češtinu. --Dan Polansky (diskuse) 1. 10. 2016, 12:48 (CEST)[]
To máte, Dane pravdu, ostatně je to vidět na výsledcích google překladatele. Nicméně, pokud by se uvažovalo o povolení překladů i jinojazyčných hesel, potom by to muselo být podloženo nějakými závažnějšími souvislostmi a potřebou pro čtenáře českého wikislovníku, protože u něj se dá těžko předpokládat potřeba překladu z žemaitštiny do kannadštiny či laoštiny, či naopak z khmerštiny do latgalštiny či livonštiny (tedy pro čtenáře českého wikislovníku). No, a protože, jak je na českých projektech zvykem, by si leckdo mohl prosazovat svůj úhel pohledu dosti nevybíravě, bude pro český wikislovník lepší přidržet se klasických pravidel přidávat překlady pouze do českých hesel (a z jinojazyčných hesel (v kolonce význam) pouze do češtiny). --Kusurija (diskuse) 1. 10. 2016, 20:56 (CEST)[]
Tak jsem nad tím trochu dumal. Právě toto by měla myslím řešit wikidata. Pro položku hesla by se vytvořilo několik navázaných podpoložek (tolik kolik je jazyků ve kterých má slovo význam) Protože však to slovomůže mít i v daněm jazyce několik významů, nelze ty překlady přiřadit přímo k podpoložce, ale až k její podpoložce,tedy k podpodpoložce daného slova. TZeprve z takto strukturované databáze mohou vytěžovat všechny jazykové mutace wikislovníku. Databáze musí být trojrozměrná-trojstupňová
 • 1.úroveň výraz-k této položce přičlenit jazyky v nichž slovo existuje,
 • 2.podúroveň výraz v určitém jazyce - k této položce přičlenit jazyk a počet významů, které slovo skýtá,
 • 3.podpodúroveň jediný význam v určitém jazyce- do této položky přičlenit konkrétní překlady tohoto významu, možná i odkaz na paralelní výrazy (položky navázané na stejné úrovni k 2.podúrovni)--Rosičák (diskuse) 2. 10. 2016, 12:13 (CEST)[]

Vysvětlení kauzy Pepa je nejEditovat

Příspěvek autor smazal. Jinak s odmazáváním čehokoliv z cizí dikusní stránky moc nesouhlasím, ale budiž... ... --Kusurija (diskuse) 5. 1. 2017, 20:16 (CET)[]

Tématika ~ podnět(y) od NeomalenceEditovat

Vy jste, koukám, zanícený zahrádkář... Něco kulinářského by tam nebylo? Nebo seismologického? Nebo z praktického každodenního jazyka? (Klidně to může být i méně vyšperkované...) Děkuju předem & těším se. --OprrDopl'UprPyprr (diskuse) 15. 12. 2016, 15:45 (CET)[]

Vyhověno, šéfe! (zatím jen první vlaštovkou). --Kusurija (diskuse) 15. 12. 2016, 17:28 (CET)[]

Prosím kandidujteEditovat

Dobrý večer, kolego Kusurijo. Rád bych Vám navrhl, abyste tady na Wikislovníku kandidoval na správce. Máte tu hodně editací a ovládáte plno jazyků. Takže by bylo pro projekt velmi prospěšné, kdybyste byl zvolen. Zvažte to, prosím. --Zbrnajsem (diskuse) 9. 1. 2017, 21:04 (CET)[]

Jsou lidé, co tu mají editací mnohem víc. Mám však určitou vizi, jak by to mělo na wikislovníku chodit, a ta vize neplave na vodě, neb, jak píšete, je již podepřena určitými zkušenostmi. Takže děkuji za pozvání, v dohledné době, jak mi to čas dovolí, tedy budu kandidovat. Děkuji za projevenou důvěru. --Kusurija (diskuse) 9. 1. 2017, 21:37 (CET)[]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyEditovat

 1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
 2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Brzy se uzdravteEditovat

Vážený kolego Kusurijo, to jste nás překvapil. Přeji Vám ze srdce, abyste se brzy uzdravil. Upřímně Váš --Zbrnajsem (diskuse) 8. 2. 2017, 15:24 (CET)[]

Kategorie X čtené jako YEditovat

Prosím, přidávejte do kategorií interwiki - u nich je to zatím při starém. JAn Dudík (diskuse) 15. 5. 2017, 07:43 (CEST)[]

Zkoušel jsem to a přitom jsem narazil na určité nesrovnalosti: pojetí je nepatrně odlišné: liší se české vs anglické, české vs japonské, anglické vs japonské. Rozdíly jsou nepatrné, ale když postupujete od jednoho jazyka k dalšímu, kruh se neuzavře, ale dostanete se k jiné kategorii, což je chyba. Takže interwiki nebude úplně košér. --Kusurija (diskuse) 15. 5. 2017, 15:47 (CEST)[]


Potřeboval bych poradit, jak tyto kategorie popsat na Wikidatech. Mám představu, že by u kategorií bylo

šlo by třeba popsat to takto

Pro přesdstavu, třeba hudební alba jsou popisována takto: d:Q8794797 JAn Dudík (diskuse) 8. 8. 2017, 11:14 (CEST)[]

P.S. předpokládám, že příslušná položka na Wikidatech ještě není, ale jak ji nazvat? JAn Dudík (diskuse) 8. 8. 2017, 11:15 (CEST)[]
@JAn Dudík: To je výborný nápad: vřelé díky za něj! Položku bych nazval »Čtení kandži« (omlouvám se za nepařičné uvozovky kvůli vydělení z textu). Jde fakticky o kombinaci kategorií Kategorie:Obsahuje 車 a Kategorie:Obsahuje kandži čtené jako くるま [Obsahuje kandži čtené jako kuruma]. --Kusurija (diskuse) 8. 8. 2017, 12:29 (CEST) @Auvajs:P. S. Kategorie:Obsahuje 車 čtené jako シャ (呉漢音) ukazuje, že znak (=kandži) 車 lze číst nejen japonsky (kun'jomi) jako [kuruma] ale také sinojaponsky (onjomi) jako [ša] (シャ); v závorce je uveden i typ sinojaponského čtení (velmi důležité pro zkoumání/porovnání historických/etymologických souvislostí), zde: (呉漢音) [gokan'on'jomi, t. j. jak goon, tak kan'on, t. j. v obou obdobích byl přejat totožně], narozdíl od jiných znaků kandži, které byly v odlišných obdobích přejaty s poněkud (nepatrně) odlišnou výslovností - takovým příkladem může sloužit Kategorie:Obsahuje 気 čtené jako ケ (呉音) ([Obsahuje 気 čtené jako ke (typ sinojaponského čtení goon] (t. j. dřívější) vs. Kategorie:Obsahuje 気 čtené jako キ (漢音) ([Obsahuje 気 čtené jako ki (typ sinojaponského čtení kan'on] (t. j. o něco později, ale ne tak pozdě, jako typy sinojaponského čtení tóon či sóon či vůbec přizpůsobený „japonskému citu“ typ sinojaponského čtení kan'jóon. --Kusurija (diskuse) 8. 8. 2017, 13:16 (CEST)[]
d:Q35495913? zdá se, že jednotlivé znaky nemají přímo vlastní položky *vloženo: není pravda: kandži 子 má tuto kategorii; odpovídá české Kategorie:Obsahuje 子*. Roboticky tedy doplním ten první výrok, znak třeba někdo někdy časem. JAn Dudík (diskuse) 8. 8. 2017, 15:17 (CEST)*vloženo: Kategorie:Obsahuje 子 čtené jako ね je na en.wikt zde. @JAn Dudík:Odpověď: Děkuji za snahu, robota je třeba nastavit trochu jinak: Nadřazená kategorie »Kategorie:Obsahuje 子« (»Kategorie:Obsahuje X«) je na en.wikt ve tvaru »Category:Japanese terms spelled with 子« (Category:Japanese terms spelled with X); podřazené podkategorie jsou ve tvaru cs.wikt »Kategorie:Obsahuje 子 čtené jako ね« (»Kategorie:Obsahuje X čtené jako Y«), na en.wikt ve tvaru »Category:Japanese terms spelled with 子 read as ね« (»Category:Japanese terms spelled with X read as Y«), takhle přesně to ovšem platí pouze pro japonská čtení (kun'jomi); pro sinojaponská čtení (onjomi) si to anglomluvci oproti mně značně zjednodušili, takže to moc neodpovídá: »Kategorie:Obsahuje 子 čtené jako シ (呉漢音)« ([Kategorie:Obsahuje 子 čtené jako ši (gokan'on)]) má méně výstižný anglický analog en.wikt: »Category:Japanese terms spelled with 子 read as し«, kde to nepravdivě vypadá, jakoby ši (し) bylo japonské (kun'jomi), místo ve skutečnosti sinojaponské (onjomi) čtení ši (シ) typu goon + zároveň totožné sinojaponské čtení ši (シ) typu kan'on, mnou označované (zažitá praxe) jako 呉漢音 [gokan'on]: cs.wikt »Kategorie:Obsahuje 子 čtené jako シ (呉漢音)«. Dalo by se to přespříliš zjednodušeně komentovat jako: „odfláknuté“ (doufám, že mne za tento výrok en.wikt správci nezablokují). --Kusurija (diskuse) 8. 8. 2017, 16:02 (CEST)[]
Ufff, to je na mne trochu moc klikiháků najednou.
 • Odkázané shodné položky jsem sloučil
 • Momentálně importuji kategorie z francouzského Wikislovníku a vidím, že tam mají kategorie Caractère X en japonais / coréen / chinois. A vzhledem k tomu, že velké Wikislovníky uvádí jazyk a k tomu, že třeba já nepoznám z klikyháku, zda patří k japonštině, čínštině nebo k něčemu jinému, doporučoval bych do názvu kategorií ten jazyk taky přidat.
JAn Dudík (diskuse) 9. 8. 2017, 09:38 (CEST)[]
Já bych byl spíše pro uvedení názvu znaku v příslušném jazyce, čímž se rozliší ergo kladívko i jazyk (samozřejmě v českém přepisu), tedy pro japonštinu znak = kandži (漢字), pro čínštinu znak = chan-c' (汉字). Při tom samém bych se rád s Vámi (@Auvajs:popřípadě i s jinými kolegy) poradil o politice zakládání kategorií pro čínštinu: zda používat v zápisu bopomofo nebo český přepis, tedy zda použít Kategorie:Obsahuje 車 čtené jako čchē, případně Kategorie:Obsahuje 車 čtené jako čche1, nebo použít bopomofo, tedy Kategorie:Obsahuje 車 čtené jako ㄔㄜ1. Zařazena by byla do kategorie Kategorie:Obsahuje 車 (tedy totožná s japonskou, protože i znaky jsou (v tomto případě) totožné, a ta kategorie by byla zařazena jak do kategorie Kategorie:Kandži, tak do kategorie Kategorie:Chan-c'. Co se týče zastaralých korejských a vietnamských znaků handža či vietnamských hán tự, tak pochybuji, že se jimi v dohledné době bude někdo tak detailně zabývat, např. já to nebudu. Pokud tedy by se přecejen tím někdo zabýval, tak opět zařazením do kategorie Kategorie:Handža nebo do kategorie Kategorie:Hán tự by zároveň bylo jasné, k jakému jazyku patří. --Kusurija (diskuse) 9. 8. 2017, 12:21 (CEST)[]
Dodatek: fr:Category:Caractère 子 en japonais nelze propojit s Kategorie:Obsahuje 子, protože obsahují odlišná tvrzení (kromě toho ta francouzská je trochu nesmyslná, protože znak 子 je totožný jak pro japonštinu, tak pro čínštinu. Toto by se mělo odrazit v zařazení »Obsahuje 子« do kategorií »Kandži« a »Chan-c'«, tudíž bude zřejmé, že některý znak se používá v čínštině a japonštině, jiný znak se používá v čínštině, japonštině, korejštině i vietnamštině, opět jiný znak se používá v čínštině a vietnamštině (a nikde jinde), opět jiný znak se používá pouze v čínštině, opět jiný znak se používá pouze v korejštině atd. atd. - těch možných kombinací je tuším 15: čjkv, čjk, čjv, čkv, jkv, čj, čk, čv, jk, jv, kv, č, j, k, v. Proto nazývat v kategorii znak japonským by mělo smysl pouze pro případ, že se vyskytuje pouze v japonštině, ale již ne v žádném jiném jazyce atd., čili francouzský styl značení kategorií je ehm nesmyslný a tím méně by na wikidatech měl být propojován. --Kusurija (diskuse) 9. 8. 2017, 13:27 (CEST)[]
Právě proto navrhuji přejmenovat naše kategorie, aby byly propojitelné, protože zatím nejspíš obsahují jen tu japonštinu. JAn Dudík (diskuse) 10. 8. 2017, 09:44 (CEST)[]
Takže můj dotaz na způsob zápisu čínských kategorií Vás vůbec nezajímá? Polopatyčtěji: těch čínských kategorií by bylo ještě více, než těch japonských, pokud by se k tomu způsobu zápisu někdo vyjádřil. Nebo je začnu vytvářet podle svého? (tedy asi se Švarného výslovností - latinkou s těsným připojením přízvuku číslem (1-4)). --Kusurija (diskuse) 10. 8. 2017, 10:51 (CEST)[]

Návrhy na rekategorizaci s ohledem na interwikiEditovat

Tedy:

Už se v tom ztrácím. Tak tedy moje laické názory:
Kategorizační strom bych viděl takto
 • Obsahuje X - (nová kategorie)
  • Obsahuje X (japonština) - (přejmenovaná současná kategorie + interwiki)
   • Obsahuje X čtené jako Y (japonština)
  • Obsahuje X (čínština)
   • Obsahuje X čtené jako Z (čínština)
Rozlišovač mi připadá jako nutný, viz dále.
Zaprvé se mi nelíbí, že tu máme extra kategorie nepropojitelné s jinými jazyky, když jiné jazyky mají skoro stejnou kategorizaci
Zadruhé, pokud mají ty kategorie mít alespoň nějaký smysl pro neznalce asijských jazyků, chtělo by to nějaký vysvětlující úvod (halvička kategorie). Ještě pochopím, byť nepřečtu, Obsahuje X čtené jako Y, ale pokud je za Y ještě závorka (bflm), už si s tím neporadím.
Zatřetí, používat stejnou kategorii pro více jazyků není dobrý nápad. Strom by měl být Jazyky->Japonština->Kandži->obsahuje XYZ (japonština). I kategorizace podle slovních druhů rozlišuje jazyky, takže máme třeba Laos jako substantiva česká i finská a ne jen jako substantiva.
Vložení hlavičky, přejmenování kategorií i jejich založení lze samozřejmě ulehčit roboticky, ale mějme nejprve odladěný systém a nemíchejme jablka s hruškami. JAn Dudík (diskuse) 11. 8. 2017, 11:08 (CEST)[]
Tedy první dva body považuji za rozumné řešení s ohledem na možnost s propojením interwiki, čili:
 • Obsahuje X - (nová kategorie)
  • Obsahuje X (japonština) - (přejmenovaná současná kategorie + interwiki)
Další podkategorie již není třeba přejmenovávat, neboť ta japonština (Y hiraganou nebo katakanou) v nich již je obsažena. Problém, ikdyž ne moc častý, je, pokud stejná výslovnost je různého původu: buď japonská výslovnost nebo sinojaponská výslovnost pro kandži v běžném použití nebo sinojaponská výslovnost pro kandži k fonetickému zápisu. ;neboť ta čínština (Z latinkou - Švarného přepis + číslem přízvuk) v nich již je obsažena. ;neboť ta korejština (W hangulem (=přepisem korejským písmem)) v nich již je obsažena. ...U těch sinojaponských čtení tedy iw propojení časem udělám sám, u japonských je to jednoznačné. --Kusurija (diskuse) 11. 8. 2017, 12:13 (CEST)[]

Pozvání k diskuzi Pod lípouEditovat

Dobrý den, rád bych vás pozval Pod lípu ke koncepční diskuzi ohledně šablonizace jazykových údajů. Věřím, že byste do této diskuze mohl přinést své zkušenosti, znalosti a dobré nápady. Děkuji za spolupráci. --Auvajs (diskuse) 9. 9. 2017, 01:30 (CEST)[]

SašaEditovat

Prosím nemažte můj příklad. Ten Saša mě okradl o 3000 korun. Je to neodpustitelný hřích. Nejsem dospělý člověk, nepracuji, tudíž jsem měl na účtu jen 7 000 a ten suka Saša mě okradl o 3000 a teď mě vyhrožuje, že mě zbije. Nevím ani jak to vysvětlím tátovi, až si toho všimne, abych se před celou rodinou neztrapnil. Představte si, že jste v mé situaci. --Podvodník Saša (diskuse) 14. 10. 2017, 11:59 (CEST)[]

Wikislovník rozhodně není to pravé místo pro řešení Vašeho problému. Obraťte se na policii, případně na rodiče/jiné osoby odpovědné za onoho Sašu. Pokud budete pokračovat v nevhodných editacích zde na nevhodném místě, můžete být i zablokován. Děkuji za pochopení a přeji Vám dosáhnout rozumnějšího řešení Vašeho problému. --Kusurija (diskuse) 14. 10. 2017, 12:06 (CEST)[]
Děkuji za radu. Nicméně spáchal on něco ilegálního, když mně nalhal, abych mu koupil kopačky a další věci s tím, že jeho rodiče nemají peníze, ale příští měsíc po výplatě mně jeho máma dá tři tisíce a já jsem tomu věřil a koupil jsem mu to a tak jsem přišel o takřka tři tisíce. Mohla by se tím zabývat policii? Můžu právně požadovat peníze zpátky? --Podvodník Saša (diskuse) 14. 10. 2017, 12:09 (CEST)[]
Prosím, přečtěte si ještě jednou moji odpověď. Více reagovat nebudu. --Kusurija (diskuse) 14. 10. 2017, 12:11 (CEST)[]

Co je originálEditovat

Originál archivované stránky byl přesně tento. Velmi pečlivě si tam všimněte šablon refaktorizováno a vraťte stránku na originál.--Zdenekk2 (diskuse) 12. 11. 2017, 23:54 (CET)[]

Váš příspěvek je zaznamenán, tedy včetně toho, že ignorujete například Mildovo doarchivování, takže zatím k tomu není více co dodat. Tudíž reagovat přesně podle Vašeho návrhu nepovažuji za dobré. V každém případě děkuji, že se snažíte být užitečný. --Kusurija (diskuse) 13. 11. 2017, 00:12 (CET)[]
Dle vás je tedy originálem Polanskeho revize? K tomu opravdu není co dodat.--Zdenekk2 (diskuse) 13. 11. 2017, 01:24 (CET)[]
@Dan Polansky, Zdenekk2, Shlomo:Nepište v hádankách (nejsem jasnovidec)/nenavrhujte nesmyslná řešení. Mildovo doarchivování musí být zachováno, protože jinak by doarchivovaný materiál zůstal přístupný jen pročítáním historie (riskantní a nevstřícné). Takže:? --Kusurija (diskuse) 13. 11. 2017, 06:53 (CET)[]

Zúčtování s překlepy v nadpisech...Editovat

...sekcí. → Wow, díky moc, to jste si dnes ráno máknul. Jen houšť! --Rádoby Raádoby (diskuse) 4. 2. 2018, 22:39 (CET)[]

...a co mi z toho od Vás kápne? ;-) Raádo se stalo. --Kusurija (diskuse) 4. 2. 2018, 22:44 (CET)[]

Tygřici bosou nohouEditovat

Heleďte Kolego, opatrně, ať nám Ji neodradíte! (Na to jsou tady ostatně jinačí přeborníci.) Neplesalo bych předčasně... --Cetiletý pedone-marciatore (diskuse) 6. 3. 2018, 10:33 (CET)[]

Děkuji za zprávu, ovšem raději bych byl, kdybyste se podepsal(-o) svým původním nickem, ne jako něčí loutka. Účel, za kterým editujete jako (tato) loutka, nepovažuji za následováníhodný. Prosím, více mi již pod svým nepůvodním (=loutkovým) nickem nepište. Chci vědět, s kým mám tu čest. Děkuji za pochopení. --Kusurija (diskuse) 6. 3. 2018, 10:47 (CET)[]
No tak, Kusurijo, člověče - neberte se tak smrtelně vážně! Pro Vás je to slovo "loutka" tak trochu nadávka, že? Vidíte, pro mne už asi taky brzo začne být... Já to beru tak, že každý z mých stávajících aliasů je plnohodnotným přispěvatelem relativně kvalitního obsahu (na rozdíl od lekterého momentálního zdejšího tzv. seriózního účtu) a že o tom, který z nich je tzv. původní a ke komunikaci způsobilý, mám jaksi právo si rozhodovat sám. [Pardon, vlastně "samo".] Navíc samozřejmě pravděpodobně dobře víte, s kým máte tu čest. Podepsán(o), FLuaMGnVt čili Lématophyga Klemmatofob čili Mageloutakř čili Sátieltý Marčatore --2A02:A03F:3ECA:3E00:98BA:ED96:212C:6323 6. 3. 2018, 12:42 (CET), momentálně pod IP Btw. co vlastně chcete říci tím «(ne)následováníhodný»?[]
P.S. Jo a Představte si, že Bilgamešila také nejsem já. Na to, že s Blbkami mám pramálo společného, jste, jak vidím, přišel sám - a upřímně řečeno, mě to těší. --OprrDopl'UprPyprr (diskuse) 6. 3. 2018, 12:49 (CET)[]

Hodnocení mé maličkosti v souvislosti s kandidaturou od Dana PolanskehoEditovat

Dávám jen odkaz, více viz tam. + případné komentáře asi tam, aby to bylo na jednom místě. --Kusurija (diskuse) 11. 3. 2018, 11:21 (CET)[]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyEditovat

WMF Surveys, 29. 3. 2018, 20:36 (CEST)[]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyEditovat

WMF Surveys, 20. 4. 2018, 02:44 (CEST)[]

Přísloví a fráze s malým a bez tečkyEditovat

Zdravím, založil jsem Wikislovník:Hlasování/Přísloví a fráze s malým a bez tečky a vložil do Pod lípou, ale nevím zda si toho někdo vůbec všimne. Pokud byste tam viděl něco vysloveně špatně, tak prosím opravte či mi dejte vědět. --Dan Polansky (diskuse) 20. 5. 2018, 09:28 (CEST)[]

Děkuji za upozornění, zareagoval jsem. --Kusurija (diskuse) 20. 5. 2018, 10:52 (CEST)[]

Kandidatura na správceEditovat

Dobrý den pane kolego. Vzhledem k problematické situaci (zejména probíhajícícm revertačním válkám) na Wikislovníku, si Vás dovoluji požádat o opětovnou kandidaturu na správce. Jste uživatel, který je zde, jak je patrné z posledních změn, nejčastěji, a máte v nynější situaci asi nejlepší předpoklady zdejší masivní vandalismy a schválnosti eliminovat. Prosím o zvážení a případné navrhnutí jiného kandidáta, který by se této úlohy mohl zhostit. S pozdravem --Martin Kotačka (diskuse) 19. 7. 2018, 12:07 (CEST)[]

Ano, kdo to říká, ten ať to dělá. Kandidujte...--Rosičák (diskuse) 20. 7. 2018, 14:49 (CEST)[]

Počkejte, Vy fakt myslíte, že bych jako mělo? Jo? Dyš mně se ějak nechce... --FuLAmGNut (diskuse) 20. 7. 2018, 16:07 (CEST)[]

Zvažte kandidaturu na správceEditovat

Dobrý den kolego Kusurijo, prosím zvažte novou kandidaturu na správce. Vyrojily se tady vandalismy (např. heslo bastard) a nikdo s těmi "editory" nepohne. Díky! --Zbrnajsem (diskuse) 27. 7. 2018, 07:50 (CEST)[]

Dík za důvěru. Uvažoval jsem o tom, zatím definitivní rozhodnutí odkládám, mezitím se vrátil kolega Tchoř a situaci trochu umravnil. Také viz reakci Lenky64. V každém případě není zaručeno, že se situace nebude opakovat. Kdo ví, zda si to uvědomují kolegové, blokující zvolení jiného (jakéhokoliv?) správce (čím hůře, tím lépe?)? --Kusurija (diskuse) 27. 7. 2018, 08:18 (CEST)[]

PodpisEditovat

Ještě se podepište, na hlasování. Tento můj post pak klidně umažte, je to jen notifikace. --Dan Polansky (diskuse) 4. 11. 2018, 21:39 (CET)[]

Děkuji, byl editační konflikt, tak mi podpis „utekl“. Nyní tam již aspoň jeden je. --Kusurija (diskuse) 4. 11. 2018, 21:54 (CET)[]

Definice a spol.Editovat

Protože je to český wikislovník, tak se květnaté definice a odkazy na ostatní projekty (wikidruhy, wikipedie...) vkládají do českých hesel. Pokud píšete druhový taxon, tak do jednoho linku, ne do dvou.... jako např. andělika lékařská. --Lenka64 (diskuse) 1. 1. 2019, 21:02 (CET)[]

(s Ed. Konfl.): Děkuji za informaci. Můžete přidat link na stránky, kde je toto (jak to, jak v tomto ohledu mají vypadat stránky s českými hesly, tak to, jak v tomto ohledu mají vypadat stránky s nečeskými hesly) dohodnuto (@Lenka64:sorry za nedokončenou větu). Děkuji. (Do té doby se, prosím, zdržte promazávání hesel, ať už o jakékoliv entity, tedy nejen o odkazy) --Kusurija (diskuse) 1. 1. 2019, 21:11 (CET)[]
Když kliknete na tu anděliku, máte české heslo; pokud chcete nečeské, klikněte na nějaký překlad v těle anděliky. --Lenka64 (diskuse) 1. 1. 2019, 21:17 (CET)[]

Sekce významEditovat

Vážený pane, do sekce význam nepatří pohádky nebo nějaké jiné informace mimo významu. --Exsenátor (diskuse) 1. 1. 2019, 21:06 (CET)[]

divizna malokvětáEditovat

Můžete nějak rozumně vysvětlit, proč by měly být české druhové taxony i v nadřazené kategorii slovních spojení?--Zdenekk2 (diskuse) 3. 1. 2019, 07:47 (CET)[]

Formát heslaEditovat

Zdravím,

v následujících heslech jste v rozporu s formátem hesla vložil šablonu {{Commons}} do sekce poznámky namísto externí odkazy.

 1. širšūns
 2. アカネ
 3. アメリカ畔菜
 4. ウリノキ
 5. セイロン繁縷
 6. セリ
 7. ビブリス
 8. ミヤマキンポウゲ
 9. 三椏
 10. 三槲
 11. 乙女畔菜
 12. 凌霄花
 13. 吸い葛
 14. 唐胡麻
 15. 大葉子
 16. 天麩羅
 17. 夾竹桃
 18. 女郎花
 19. 姫青木
 20. 山丹花
 21. 岩煙草
 22. 平等院
 23. 御種人蔘
 24. 接骨木
 25. 日々草
 26. 昆布
 27. 昼顔
 28. 木犀
 29. 木蓮
 30. 杜仲
 31. 松虫草
 32. 栃の木
 33. 桔梗
 34. 水木
 35. 沈丁花
 36. 沢鵟
 37. 油菜
 38. 沼水木
 39. 浜靫
 40. 浮畔菜
 41. 深山金鳳花
 42. 熊の足詰め草
 43. 熊葛
 44. 狐の孫
 45. 狸藻
 46. 猪独活
 47. 瓜の木
 48. 畔菜
 49. 畔菜属
 50. 畔菜科
 51. 空木
 52. 紫科
 53. 紫蘇
 54. 翁草
 55. 胡麻
 56. 胡麻の葉草
 57. 茶筌
 58. 草海桐花
 59. 菲沃斯
 60. 葉芹草
 61. 蒲桃
 62. 蕎麦
 63. 藤空木
 64. 蠅毒草
 65. 西洋梨
 66. 西洋沈丁花
 67. 角胡麻
 68. 谷空木
 69. 躑躅
 70. 躑躅科
 71. 連福草
 72. 金鳳花
 73. 長穂野漆
 74. 雪梨
 75. 青木
 76. 風蝶草
 77. 飯子菜
 78. 香蒲
 79. 馬銭
 80. 黄楊
 81. 黐の木

Prosím, opravte si to po sobě. Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 16. 1. 2019, 15:54 (CET)[]

Velmi děkuji za velmi srozumitelnou připomínku, vynasnažím se, jak mi to čas dovolí. Děkuji za spolupráci. (výpadům Lenky64 na Vaši adresu si nevšímejte; nesouhlasím s nimi) --Kusurija (diskuse) 17. 1. 2019, 11:40 (CET)[]

Omlouvám se za drobnou chybu v mém předchozím sdělení. Data byla výsledkem kontroly správnosti obsahu sekce poznámky. Kontola je vygenerovala správně jakožto chybné (neboť odkazy na sesterské projekty patří na začátek sekce externí odkazy), ovšem vzhledem k nemožnosti efektivního algoritmu již nekontroluje i oprávněnost vlastní přítomnosti dané sekce, potažmo jejího obsahu v konkrétní stránce. Což jsem si v okamžiku, kdy jsem sem ty výsledky kontroly kopíroval, neuvědomil. A protože tyto stránky nejsou hesla o českých lemmatech, která jsou jediná, kam se odkazy na sesterské projekty vkládají, tak správnou opravou není přesunutí těchto odkazů do jiné (v českých lemmatech správné) sekce, nýbrž jejich odstranění (eventuálně přenesení do odpovídajícího českého lemmatu, pakliže tam scházejí).
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 18. 1. 2019, 23:17 (CET)[]

凌霄花Editovat

Zkuste ještě někdy někde něco psát o odmítání protlačování něčeho silou. Co patří do poznámek a co patří do externích odkazů.--Zdenekk2 (diskuse) 17. 1. 2019, 11:59 (CET)[]

Viz tento rozdíl --Kusurija (diskuse) 17. 1. 2019, 13:48 (CET)[]

Hlasování a mluvní stránkyEditovat

S obesíláním mluvních stránek ohledně hlasování prosím opatrně. Pokud nemáte nějaké neutrální selekční kritérium které vám říká koho máte obeslat, je to poněkud problematické; může se stát že podvědomě upozorňujete ty, kteří spíše dají hlas dle vaší libosti. Lepší je obecně připomenout existenci hlasování Pod lípou. Sám jsem v minulosti mluvní stránky obesílal, ale je to choulostivý podnik. --Dan Polansky (diskuse) 16. 2. 2019, 19:47 (CET)[]

Máte nejspíš pravdu. Tentokrát jsem obesílal diskuse podle mnou právě zaznamenané aktivity, t.j. aby byla pravděpodobnost, že si toho oslovený spíš všimne, než kdyby byl zrovna neaktivní. Myslím, že pod lípou už se to vyskytlo, takže... --Kusurija (diskuse) 16. 2. 2019, 22:27 (CET)[]

MailEditovat

Kolego Kusurijo, ohledně jedné odborné otázky jsem Vám poslal mail. Ta věc je jen dočasně vyřešena. --Zbrnajsem (diskuse) 15. 4. 2019, 12:49 (CEST)[]

V té době jsem byl na dovolené, od té doby se mnohé změnilo... --Kusurija (diskuse) 25. 4. 2019, 18:41 (CEST)[]
A mění se pořád. Nic není ustáleno. --Zbrnajsem (diskuse) 5. 5. 2019, 12:35 (CEST)[]

Moduly vizEditovat

Zkuste tohle:

--Exsenátor (diskuse) 26. 8. 2019, 23:49 (CEST)[]

Community Insights SurveyEditovat

RMaung (WMF) 9. 9. 2019, 16:34 (CEST)[]

OdkazyEditovat

Nevkládejte, prosím, odkazy na jiné projekty do hlavního těla hesla. --Lenka64 (diskuse) 16. 2. 2020, 12:32 (CET)[]

OK, opravím to přesunem do poznámek, ale ten odkaz tam v nějaké formě musí být. Zdravím s předevčírem uplynulým svátkem Sv. Valentýna! --Kusurija (diskuse) 16. 2. 2020, 12:38 (CET)[]

kjóiku kandžiEditovat

Dobrý den. Pod jaký jazyk spadá toto slovní spojení? Japonština to není. --Lenka64 (diskuse) 27. 3. 2020, 11:10 (CET)[]

Jedná se o český přepis japonského termínu 教育漢字. Z toho vychází, že pod japonštinu také spadá, protože je to japonsky. Pod japonštinu spadají různé typy přepisů (nejsem si jist, zda i také konkrétně tento český (チェコ式ローマ字)), neboť jsou běžnou a nedílnou součástí japonštiny. Příklady: シャツ - přepis z angličtiny pro slovo, které v původní japonštině neexistuje, Japonci jsou s tím slovem v denním styku (už nejmíň 100 let) a ani náhodou neuvažují do převedení do znaků, jak to například provedli se slovem tempora = 天麩羅. Běžně používají i (různé typy) přepis do latinky, i to je nedílná součást japonštiny (zrovna チェコ式ローマ字 v Japonsku je absolutně neběžný, neboť slouží pro potřeby českých japanologů (a koneckonců i české veřejnosti), ne pro Japonce), bez které se moderní japonština neobejde (a je to jednou z příčin postupného přechodu ze psaní do sloupců na psaní do řádků (zleva do prava)). Používání latinky (v odůvodněných případech, ne plošně, jako tomu bylo například u vietnamštiny) je v Japonsku uzákoněno. Spadání do češtiny by bylo lze argumentovat tím, že jde o český přepis a dále tím, že je +/- běžně používán českými japanology jako terminus technicus. Ve zcela obecné rovině: problematika uznání japonských slov/termínů jakožto slov přejatých je v současnosti značně nejasná a nesourodá. Moje odpověď na Vaši otázku proto zní: promiňte, ale mám důležitější starosti... A omlouvám se za nevstřícnost, není to záměrné. --Kusurija (diskuse) 27. 3. 2020, 12:13 (CET)[]
Pokud to používáte jako přepis, tak by bylo třeba to jako přepis označit a nedělat prolink (i vzhledem k tomu, že sám uznáváte, že je to nejasné a patrně bez zdrojů). --Lenka64 (diskuse) 27. 3. 2020, 12:18 (CET)[]
...promiňte, ale mám důležitější starosti...--Kusurija (diskuse) 27. 3. 2020, 12:22 (CET)[]
že je to „patrně bez zdrojů“, jste napsala Vy, ne já. Máte na to nějaký zdroj? ;-) a: ...promiňte, ale mám důležitější starosti... --Kusurija (diskuse) 27. 3. 2020, 12:29 (CET)[]

saluotisEditovat

Dobrý den, kolego, nevypadlo ve skloňování -u-? Neodvažuji se opravit, těmto jazykům opravdu nerozumím. Gumruch (diskuse) 28. 3. 2020, 00:23 (CET)[]

Samozřejmě, děkuji za postřeh!--Kusurija (diskuse) 28. 3. 2020, 00:36 (CET)[]

Diskuse s uživatelem:Danny B.Editovat

Vy byste si příliš zadal, kdybyste svůj dotaz položil několika slovy či dokonce celou větou? (rozdíl) Co myslíte, že Vám na to kolega asi odpoví? (Stojíte-li vůbec v tomto případě o nějakou odpověď.) Dobrý den. --Ogressivnì Mydlithell (diskuse) 15. 7. 2020, 13:55 (CEST)[]

Vážený pane mluv.. Dannyho B., příspěvek jsem upravil. Do té doby jsem neměl klávesnici s diakritikou a kopírovat diakritikovaná písmenka odjinud jsem byl líný. Děkuji za upozornění. --Kusurija (diskuse) 15. 7. 2020, 18:02 (CEST)[]

Šablona:KanaEditovat

Prosil bych o objasnění významu a použití šablony {{Kana}}.

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 6. 8. 2020, 14:07 (CEST) Přesunuto na diskusní stránku tazatele souhlasně s tímto upozorněním:
[]

@Danny B.: Po přečtení Vámi přesunu na Vaši diskusní stránku: nechci si zaplevelovat svoji vlastní, děkuji za pochopení. --Kusurija (diskuse) 9. 8. 2020, 13:53 (CEST)
--Kusurija (diskuse) 27. 9. 2020, 21:15 (CEST)[]

We sent you an e-mailEditovat

Hello Kusurija,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (diskuse) 25. 9. 2020, 20:48 (CEST)[]

I did not get mentioned e-mail yet. --Kusurija (diskuse) 26. 9. 2020, 09:41 (CEST)[]

hejEditovat

hrabe ti? běž si místo bonzování radši zaplavat do Ošupisu – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 94.142.239.110 (diskusepříspěvky).

Bohužel, nemohu sloužit, vydal jsem se na opačnou stranu. Tohle jsem našel až po návratu. Tak často cestovat nehodlám. Co se týče hrabání, tak to se týče Hrabiše. OK? --Kusurija (diskuse) 21. 2. 2021, 16:02 (CET)[]

Kana II.Editovat

Za jakých podmínek se při přepisu do kany používá hiragana i katakana zároveň?

Děkuji.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 16. 3. 2021, 14:07 (CET)[]

フトモモ科: kana: フトモモか (myrtovité, Myrtaceae) [futomomo] (katakana) + [ka] (hiragana). ペナエア科: kana: ペナエアか (kliželovité, Penaeaceae) (+ ∞ mnoho podobných). --Kusurija (diskuse) 16. 3. 2021, 14:57 (CET)[]
Pokud jste náhodou nepochopil: přepis musí respektovat japonskou gramatiku, kdy lemmata, přejatá do japonštiny odjinud, než z klasické čínštiny, dále odborná slova (i japonského původu), některá/někdy onomatopoea musí být zapsána katakanou - a to i v přepisech do kany. Pokud je ve složenině zároveň část (nutně; gramaticky) zapisovaná japonsky (ať už znaky nebo hiraganou nebo kombinací obojího), přepisuje se hiraganou. Tím dostáváme kombinovaný přepis (nebo i zápis - tam se nic přepisovat nemusí, např. ベックさん - pan Bek/pan Beck/paní Bek/paní Beck, オオサカさん - pan Ósaka/paní Ósaka), třeba レニン主義 kana: レニンしゅぎ - leninizmus. --Kusurija (diskuse) 16. 3. 2021, 21:31 (CET)[]

Tam, kde už vlastní slovo je nějakou kombinací kandži (K), hiragany (h) a katakany (k), jsem to víceméně očekával, i když přesně nerozumím tomu, proč třeba Kkkk se nepřepíše kkkkk, ale hhkkk. Spíš mi teď jde primárně o slova složená pouze z kandži. Kdy se třeba KK přepíše kkhh a ne kkkk/hhhh? Dá se to z něčeho zjistit, pokud neznám význam toho slova či jednotlivých použitých kandži?

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 17. 3. 2021, 18:07 (CET)[]

Nepochopil jsem dotaz. Nepochopil jsem zkratky. kdy je "k" kandži a kdy je "k" katakana??? Nebo je to v dotazu jinak?? Jak?? --Kusurija (diskuse) 17. 3. 2021, 19:47 (CET)[]
三米: kana: さんメートル rómadži: sanmétoru (zastarale) = 三メートル/3 m rómadži: sanmétoru. --Kusurija (diskuse) 17. 3. 2021, 19:58 (CET)[]
Čtení kana: メートル je z angličtiny, proto jedině v katakaně (lemmata, přejatá do japonštiny odjinud, než z klasické čínštiny (zde z angličtiny) jsou v katakaně). --Kusurija (diskuse) 17. 3. 2021, 20:05 (CET)[]

"k" není kandži, ale katakana. Kandži je "K". Psal jsem to i v předcházejícím příspěvku.

Když použiji váš příklad: 三米 (KK) je přepsáno na さんメートル (hhkkkk). Proč není přepsáno na サンメートル (kkkkkk)? Nebo je obojí možné?

Snažím se zjistit, za jakých okolností / proč / kdy se přepisuje do "míchané" kany a podle čeho se to určuje, když neznám význam či původ toho slova nebo jednotlivých v něm použitých kandži?Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 24. 3. 2021, 14:07 (CET)[]

Na dotaz: „Proč není přepsáno na サンメートル (kkkkkk)?“ Číslovku tři můžeme (ve větě) napsat také jako TŘI. Bude to tak gramaticky správně? Nikoliv. Standardní a gramaticky správný je zápis se všemi písmeny malými. ([san]) je japonské slovo (se sinojaponskou výslovností), nikoliv přejaté z angličtiny, nebo tak nějak podobně. Před mnoha staletími byl jak zápis tak tato výslovnost toho slova přejata z čínštiny, ale za tu dobu je již absolutně zdomácnělé a japonštině vlastní (tak jako v češtině slovo noc, kdysi dávno, velmi dávno přejaté z latiny). Jeho alternativa 三つ ([micu], tři) je s japonským čtením, tedy odnikud nikdy nepřejatým, jediné, co je v tomto (alternativním) slově přejato z čínštiny, je zápis první části, t. j. znaku . Znak (zde [métoru]) má několik výslovností. Viz Kategorie:Obsahuje 米 (japonština). Z nich dvě sinojaponská: [bei] a [mai], dále sinojaponské atedži (čtení používané při přepisu původem nejaponských (nejčastěji zeměpisných) výrazů, zapsaných foneticky znaky kandži) [me]; dále dvě japonská čtení: [kome] a [jone] a dále japonské čtení 米 ve funkci zkratky m. z angličtiny „meter“ - [métoru]. A protože je výslovnost přejatá z angličtiny (tedy nikoliv v prehistorii z čínštiny) musí být přepis do kany jedině katakanou (i u japonského (kun'jomi) čtení!). A jak se pozná, které jak číst? To (zde) jednoznačně vyplývá z gramatiky: je číslovka, tedy za ní nutně musí následovat numerativ. Takže je tedy numerativ, a tím je metr ([métoru]) nikoliv rýže. Rýže je potravina, ne numerativ. Ani to není fonetikum, protože se nikdy jako fonetikum nepoužívá, když je to číslovka. Japonština má svoje pravidla gramatiky a ta by i na českém Wikislovníku bylo záhodno ctít. No, a pokud někomu není způsob čtení a s tím související gramatické věci jasné, potom zakládání jím takových lemmat je poněkud problematické. --Kusurija (diskuse) 25. 3. 2021, 22:38 (CET)[]

tučnit × netučnitEditovat

Kusurijo: Díky za Vaše díky. Čtyřlístkománie je už nějakou dobu passé, třeba se zase někdy k vandalizování přírody vrátím : ).
Píši ale z trochu jiného důvodu. Potřebovala bych vědět, jestli se mají v příkladech u významů psát určitá slova tučně, z tohohle jsem bohužel jaksi nic moc nezjistila. Vy už se tu přeci jen nějakou dobu pohybujete, tak si myslím, že byste mi mohl poradit. Nerada bych dělala něco, co si ostatní nepřejí. Klidně se přizpůsobím (s tím nemám vůbec žádný problém) a opravím, co jsem napáchala. S pozdravem --Denisa (diskuse) 25. 3. 2021, 20:40 (CET)
PS: Nevím, jestli jsem pro Vás taky loutka, každopádně se tady ve všem ještě úplně neorientuji a jakoukoliv radu uvítám. Upřímně klobouk dolů (všem) za japonštinu a jí podobné, pro mě jsou to spíš klikyháky a španělská vesnice.[]

Díky za důvěru, že jste se na mě obrátila s dotazem. Domnívám se, že na to tučnění v příkladech zdejší komunita tak dalece háklivá není, takže asi to dělejte tak, jak sama uznáte za vhodné. Mně osobně se jeví jako vhodné ztučnit tam, kde je příklad delší, nebo z jiného důvodu méně přehledný (nebo se ohýbaný tvar odkazovaného výrazně liší od slovníkové formy), jinde asi bez ztučnění. Co se týče japonštiny, snažím se nějak na Wikislovník informaci, kterou považuji za hodnou zveřejnění nějak vpravit. Pokud se mi nedaří se s kolegy shodnout na způsobu vložení standardnějším způsobem tak, aby jedna či druhá strana nepociťovala rozčarování (například nevím, jak zakládat hesla jednotlivých kandži tak, aby byla spokojenost na obou/více stranách (to je moje chyba)), pokouším se informaci uložit ve víceznakových heslech, kde významy jednotlivých kandži jsou uvedeny a jejich způsob čtení via kategorizace taky. Hezký večer přeji. --Kusurija (diskuse) 25. 3. 2021, 21:51 (CET)[]
Děkuji (i za rychlou odpověď). Ani nevíte, jak moc pro mě Vaše vlídná slova znamenají. Snažím se k lidem chovat tak, jak bych chtěla, aby se oni chovali ke mně. Klidně mi můžete tykat, pokud Vám to nevadí (já, jakožto mládež, ostatním vykám, protože jsem na to zvyklá). Také Vám nabízím přátelství. Můj svět je často vzhůru nohama. Nejen vrstevníci mě nechápou a já zase nechápu je, zřejmě jsem příliš mladá na to, abych rozuměla světu dospělých, ale dítě už také nejsem. Wikislovník je momentálně jedna z mála věcí, co mě drží nad vodou. Vím, že to nesmím vzdát, alespoň dělám něco užitečného. Ostatní už nenechám, aby se mnou manipulovali a využívali toho, že bych pro ně dokázala obětovat cokoliv. Ráda pomáhám druhým a nejvíc mě mrzí, když si o pomoc požádají, ale vlastě žádnou ani nechtějí a akorát se na mě rozkřikují. Taky se mi to občas stává a je mi to líto, proto se snažím raději nikoho neobtěžovat. Mnohdy se také stavím jako zeď mezi ostatní, a pak to za všechny odnesu. Celý svět mě fascinuje, zkoušela jsem toho už spoustu, ale ostatní mě od všeho neustále odrazovali. Já, blázínek, jsem si jejich názory vzala za vlastní a všechno se začalo hroutit. Studovaná lingvistka nejsem, ale čeština může být i vtipná (třeba paštika zaječí). Jako správná ITačka mám rozbitej počítač (jestli se to tak dá vůbec ještě říct, kdybych sepsala seznam toho, co nefunguje…) Když k němu sednu tak stávkuje, ačkoliv ostatním funguje. Když už není jiná možnost, tak si ze všeho alespoň uděláme legraci, ne? Prostě jsem tu pro všechno a pro všechny. Dneska jsem si náhodou všimla, že jste správcem na Wikiverzitě, tak se ještě zeptám: „Tam si můžu dělat opravdu cokoliv?“ (vyjma vandalismu a urážek druhých, pochopitelně ; ) ). Nehodlám tam přesídlit, spíš se jen občas o něco (možná zajímavého) podělit. Mimochodem, taky jsem nějakou dobu rozjímala nad prvočísly. V matematice musím kolikrát objevovat kolo, abych si všechny ty vzorečky zapamatovala (jinak to můj mozek prostě odmítá pobrat).
S úctou a přáním mnoha drobných radostí --Denisa (diskuse) 26. 3. 2021, 19:05 (CET)
PS: Zkoušela jsem ruštinu, s azbukou to úplně nedopadlo, ale co se neprocvičuje, to se často zapomíná. Samozřejmě, že nejdůležitější je umět rusky říct, že vlastně rusky neumím.[]
Stalo se něco? Snad jsem Vás neurazila? Nebo moc otravuji? Můj dotaz byl pitomý? Nebo jste si ho nevšimnul? Máte hodně jiných povinností? (Včera jste odvedl pořádný kus práce.) Něchtělo se Vám odpovídat? Nebo snad používáte stejnou taktiku (v mém případě spíš neschopnost něco normálního napsat) jako já - odpovídat s několikadenním, ne-li týdenním, zpožděním? Vážně jsem to nemyslela zle, jen … často to takhle končí a ….
Nevím jestli mi budete umět poradit, ale stejně se ptám: Dá se nějak přilinkovat ke stránce Javascript? Líbílo by se mi, kdyby se daly vytvořit takové struktury k tvoření slov (možná, že už tu něco podobného existuje nebo by se našel jiný způsob). CSS se dá kdyžtak dotlačit i inline (sice hůř, ale dá). Také nevím, jestli by to bylo možné z hlediska copyrightu, přeci jen by to byla z větší části cizí práce. S přáním hezkého večera --Denisa (diskuse) 30. 3. 2021, 20:10 (CEST)[]
Omlouvám se, že jsem v nedovtipnosti otázku považoval za řečnickou (a ne přímou). Ano, na Wikiverzitě se dá dělat mnoho z toho, co není možné na jiných projektech, ale zas ne úplně cokoliv. K tomu si počti "Co je a co není Wikiverzita". Není dobré tam "cpát" věci, které by se hodily lépe do jiných projektů, dále taky (sebe)propagaci, nesmysly... . Ty grafy/stromy slov bych na Wikislovníku nedoporučoval. Ale pokud bys mi mohla poradit s jazykem lua, a jeho použitím v modulu pro něco složitějšího, byl bych rád. V mém věku to už samostatně nastudovat asi nezvládnu. --Kusurija (diskuse) 30. 3. 2021, 23:38 (CEST)[]
Moje chyba, místo abych napsala jednu otázku, napíšu deset dalších vět. Jak jsem očekávala, moje ego značně stouplo, do všeho moc hrr a pak z toho nic není. Buďme ale realističtější, programovat trochu umím, z větší části se však jedná o copypastění. Momentálně to asi nehrozí, ale v dlouhodobějším horizontu by s tím snad mohlo jít pohnout, ale slibovat nic nemůžu. Pokud budu umět, pomůžu samozřejmě ráda, takže díky za nabídku. Času je málo a práce hodně. Mám toho už tolik rozdělaného, tohle musím, tamto musím a pak chci ještě toto, …. Bohužel nejsem úplně schopná (tak jak se o ženách říká) dělat víc věcí naráz. Realita je ale taková, že těm nejméně důležitým povinnostem se prostě vyhnout nedá. Teď se ale budu muset jít na pár dní věnovat trochu jiné práci a na delší dobu intenzivnímu studiu, jelikož to odložit nemůžu - další neočekávaná čára přes rozpočet. Hezký den přeje --Denisa (diskuse)

Delegace práceEditovat

Nestandardní znakEditovat

Chci se zeptat, jak vidíte speciální znak "", který jste před lety přidal do požadovaných, a v jakém systému/aplikaci. Uživatelé mimo tento systém totiž mohou vidět něco úplně jiného, třeba jen čtvereček s kódem znaku (protože je z privátního rozsahu, který si mohou systémy implementovat po svém). —Mykhal (diskuse) 13. 10. 2021, 23:29 (CEST)[]

@Mykhal: Odpovim pozdeji dnes večer, nemam pristup k cs.klavesnici. --Kusurija (diskuse) 14. 10. 2021, 08:52 (CEST)[]
@Mykhal: Odmazal jsem požadavek, nevěděl jsem, že se jedná o privátní použití; na přístrojích, které mám momentálně k dispozici vidím jen číslněpísmenný kód ve čtverečku a google jej nenachází. Nepamatuji si přesně kde, ale asi na chytrém mobilu (momentálně jej nemám u sebe) jsem viděl zobrazenou obdélníkovou "kartičku" postavenou na jednom rohu (šikmo) s "načítacím" černým proužkem na spodní části. Hezký večer přeji. --Kusurija (diskuse) 14. 10. 2021, 17:16 (CEST)[]
Ptal jsem se proto, že pokud takový znak byl někde použit a "funkční", bylo by zajímavé se na to podívat a zkusit nalézt správný Unicode ekvivalent. Pokud jste na to narazil někde už v tom prázdném čtverečkatém stavu, tak asi nestojí za to to řešit. Zdraví, —Mykhal (diskuse) 14. 10. 2021, 20:36 (CEST)[]