Wikislovník:Ohýbací šablony

Ohýbací šablony byly vytvořeny k usnadnění práce při vytváření hesel, abychom nemuseli vypisovat každý tvar slova zvlášť. Vkládají se do hesla mezi mluvnické kategorie slovního druhu a význam (viz Wikislovník:Formát hesla). Mají jednotný formát názvu Vzor XX.

Důležité upozornění!

Všechny šablony typu Vzor XX, vytvořené pro jednotlivé jazyky, se vkládají do článků substitucí, tj. {{subst:Vzor XX|parametry}}. Vysvětlení viz níže.

Obecný popis a rady editovat

Tento popis slouží jako návod při vytváření nových ohýbacích šablon pro různé jazyky.

Obecné šablony editovat

Před vytvořením vlastních ohýbacích šablon je potřeba pro daný jazyk nejprve vytvořit obecné šablony, a to pro každý slovní druh zvlášť. Obecná šablona by měla generovat přehlednou tabulku ohýbaných tvarů slova. Obecná šablona by sama neměla vytvářet jednotlivé tvary, k tomu slouží právě ohýbací šablony.

Jednotlivé buňky tabulky tedy budou vyplňovány jako samostatné parametry šablony, které je třeba vhodným způsobem pojmenovat, např. zkratkami pro názvy pádů ({{{nom}}}, {{{gen}}}, {{{dat}}} atd.).

Pro sjednocení vzhledu tabulek byly vytvořeny následující třídy:

 • deklinace-substantivum
 • deklinace-adjektivum
 • deklinace-pronomen
 • deklinace-numerale
 • konjugace-verbum
 • komparace

Třída se uvádí v záhlaví tabulky:

{| class="deklinace substantivum"

Pro obecné šablony volte název ve tvaru Šablona:Slovní druh (kód jazyka), např. Šablona:Sloveso (cs).

Do části mezi tagy <noinclude> a </noinclude>, která se nevkládá do článků, popište jednotlivé parametry šablony.

Více možných tvarů editovat

Pokud existuje více možných tvarů, nepoužívejte při vyplňování parametrů šablony zápisy jako mus(ej)í či des Baum(e)s. Rozepište je každý zvlášť, např. takto:

 | ppre3 = musejí / musí

 | sgen = des Baums / Baumes

Důvodem je umožnění indexování a vyhledávání. Pokud bychom totiž např. u slova muset vyplnili mus(ej)í, vyhledávač by tvar musejí nenašel. Toto upozornění samozřejmě platí i dále uvedenou tvorbu ohýbacích šablon.

Ohýbací šablony a jejich použití v článcích editovat

Tyto šablony slouží k vyplnění parametrů výše popsaných obecných šablon, tedy k vlastnímu vytvoření jednotlivých tvarů slova. V mnoha případech proto postačí jediný parametr, jímž je buď samotný základní tvar slova, nebo jeho neměnná část.

Ohýbací šablony tedy využívají obecné šablony a fungují tak, že přidělí hodnoty jednotlivým parametrům této obecné šablony. Například Šablona:Vzor žena (není uveden celý kód):

{{Substantivum (cs)
 | snom = {{{1}}}a
 | pnom = {{{1}}}y
 | sgen = {{{1}}}y
 | pgen = {{{1}}}
 ...
}}

{{{1}}} je jediný parametr této šablony, který zastupuje neměnný kmen slova, ke kterému se přidávají koncovky. Šablona se do článku s názvem žena vkládá substitucí následujícím způsobem:

{{subst:Vzor žena|žen}}

Substituce způsobí, že po uložení je do článku místo toho vložen následující kód:

==== skloňování ====
{{Substantivum (cs)
 | snom = žena
 | pnom = ženy
 | sgen = ženy
 | pgen = žen
 ...
}}

To je velmi důležité jednak kvůli indexování a vyhledávání. Pokud bychom totiž vložili ohýbací šablonu tak, jak je (bez subst:), nebylo by možné vyhledat ohýbané tvary v článcích pomocí funkce Hledat. Kromě toho tento způsob vložení umožňuje provádět opravy jednotlivých tvarů, pokud byly šablonou vytvořeny nesprávně.

Ze stejných důvodů se nedoporučuje, ačkoliv to může být lákavé, používat jako parametr {{PAGENAME}} (tedy název stránky), neboť tento text je pak vložen do zdrojového kódu místo vlastních tvarů slova, což opět znemožňuje vyhledávání.

Díky substituci se tedy do zdrojového kódu článků nevkládá ohýbací šablona, ale vyplněná obecná šablona. Použití ohýbací šablony nám ulehčí práci, neboť bez ní bychom museli vyplnit až několik desítek různých parametrů (tvarů slova) do obecné šablony. Kromě toho se tím eliminuje množství chyb, vzniklých při ručním vyplňování.

Pokud vytvoříte nové ohýbací nebo obecné šablony, nezapomeňte je prosím uvést u příslušného jazyka (na příslušných podstránkách Wikislovník:Ohýbací šablony/NÁZEV JAZYKA).

Jednotlivé jazyky editovat

Přehled vytvořených ohýbacích šablon pro jednotlivé jazyky najdete na následujících podstránkách: