Wikislovník:Shrnutí editace

Když editujete heslo nebo jinou stránku na Wikislovníku, pod hlavním editovacím oknem je malé pole s názvem "Shrnutí editace".

Shrnutí editace je ideální vždy vyplnit (s výjimkou případů, kdy je vyplňováno automaticky a k takto generovanému textu shrnutí není třeba nic dodat). I krátké nebo málo výstižné shrnutí editace je lepší než žádné. Shrnutí editace může mít až 200 znaků.

Shrnutí editace se objevuje kurzivou v různých typech přehledů editací. Na stránce posledních změn vyplnění shrnutí editace často vyvolá zájem ostatních editorů, kteří se o příslušné téma zajímají. Pomáhá ostatním v rozhodnutí, má-li smysl změnu překontrolovat, a pomáhá v orientaci v historii hesla a v historii editací konkrétního editora.

Co do shrnutí editace uvést

editovat

Popis změny

editovat

Ve shrnutí editace je vhodné výstižně popsat změnu, kterou jste při editaci provedli.

Klamné shrnutí, mající za cíl zamaskovat, co bylo v editaci ve skutečnosti změněno, je považováno za jeden z nejhorších prohřešků.

Jestliže k článku přidáváte pouze něco málo, například jen pár slov, můžete celý text tohoto dodatku zkopírovat do pole shrnutí editace, čímž uvedete maximum údajů s minimálním úsilím.

Pamatujte, že shrnutí se objevuje v různých typech výpisů – není tedy rozumné používat formulací typu „stejně jako u předchozí změny“, protože v jiném výpisu editací bude velmi pravděpodobně jako předchozí uvedena jiná editace než Vaše.

Pro nejběžnější typy editací jsou vžité tyto zkratky:

Zkratka Co to znamená
typo oprava překlepu (vynechaná, přehozená či nadbytečná písmena)
pravopis úprava pravopisných chyb
odkaz přidání odkazů na jiná hesla
wikifikace vytvoření odkazů / změna formátování zdrojového textu, zvláště u nových článků
formátování, formát použití dohodnutého formátu pro heslo
#REDIRECT [[jiná strana]] přesměrování aktuální stránky na stránku jiná strana. Není-li třeba uvést nic jiného, ponechte políčko prázdné, shrnutí se vyplní automaticky.
[[jméno jiného hesla]] přidán odkaz na jméno jiného hesla (možná přidáno i trochu textu); toto je zvláště vhodné, vede-li odkaz na nové heslo; upoutáte tak pozornost ostatních
rekat., +kat., -kat. změna zařazení do kategorií
(např.) eo: přidání odkazu na stejné heslo v jinojazyčném Wikislovníku (zde v esperantském)
vizte diskusi vysvětlení změny / diskuse upraveného hesla je na diskusní stránce k heslu
+ nebo - dodatky a odstranění zkráceny jako "+" a "-" (např. "+zdroj, +etymologie, +související")
N; nové heslo skutečnost, že editací bylo založeno nové heslo. Značka „N“, vyjadřující, že editací bylo založeno nové heslo, se vedle shrnutí editace automaticky objeví v „posledních změnách“, nikoliv však například v seznamu editací uživatele. Proto je vhodné tuto skutečnost uvést i ve shrnutí. Není-li třeba uvádět žádnou další informaci, je možné shrnutí u nového článku nevyplnit, vyplní se automaticky.

Vysvětlení změny

editovat

Políčko shrnutí editace může sloužit také k vysvětlení změny. Berte v úvahu, že pokud není důvod změny zřejmý, je mnohem pravděpodobnější, že tato změna bude vrácena do původního stavu, zvláště pokud došlo k smazání nějakého textu. Pokud chcete vysvětlit změnu podrobněji, použijte diskusi k článku.

Ve vysvětlení změny se držte věcného tónu a vyvarujte se vulgárních, neuctivých a raději i ironických komentářů ke kolegům editorům a jejich práci. Pokud možno se ve shrnutí vyvarujte jakýchkoliv emotivních projevů, které by někomu mohly vadit nebo které by dělaly Wikislovníku ostudu.

Uvedení zdroje

editovat

Ačkoliv hesla ve Wikislovníku jsou pod svobodnou licencí, její součástí je i povinná dostupnost údajů o autorech článku. Tyto údaje jsou obvykle dostupné v historii stránky, s jejíž pomocí si může každý i přesně zjistit kdo, kdy a jak kterou část textu měnil.

Pokud však do hesla přebíráte text z jiného hesla na české verzi Wikislovníku nebo text přeložený z jinojazyčné verze Wikislovníku, je nutné tuto skutečnost uvést buď do shrnutí editace, nebo do diskuse k článku. Přitom je vhodné název zdrojového článku uvést jako aktivní odkaz a do článku šablonou {{Překlad}}.

Pokud využíváte ke tvorbě článku (pozor na autorská práva!) jiný zdroj, měl by být jako „reference“ uveden přímo v článku.

Automaticky vyplňovaná shrnutí

editovat

Automaticky se vyplňuje shrnutí editace, pokud políčko ponecháte prázdné, v těchto případech:

  • založení přesměrování (do shrnutí se vypíše text Přesměrování na a za ním aktivní odkaz na cíl přesměrování)
  • založení nového hesla (do shrnutí se vypíše text Založena nová stránka: a za ním začátek textu stránky)

V těchto případech není nutné shrnutí vyplňovat, pokud není důvod k automaticky generovanému textu něco dodávat.

Editace oddílu stránky

editovat

Editujete-li jen určitou sekci, předepíše se vám shrnutí ve tvaru /* Nadpis sekce */. Tento předepsaný kód není považován za vyplněné shrnutí, zpravidla je třeba nějaký text ještě doplnit.

Pokud ve skutečnosti needitujete oddíl, který jste otevřeli (například jste za něj přidali nový nadpis stejné úrovně anebo jste pomocí editace posledního oddílu editovali jen mezijazykové odkazy a zařazení do kategorií), předepsaný text smažte a nahraďte odpovídajícím popisem editace.

Malá editace

editovat

Registrovaným uživatelům se u řádku pro shrnutí editace zobrazuje ještě zaškrtávací políčko Malá editace.

Pokud je editace malá a není sporná (například oprava překlepu, oprava odkazu, likvidace drobného vandalizmu), je vhodné ji označit zaškrtnutím tohoto políčka. Nikdy však toto označení nepoužívejte při revertech, máte-li spor třeba i jen o nepatrnou změnu s jiným editorem.

Shrnutí editace se objeví na stránkách

editovat
  • Poslední změny
  • Historie (editovaného hesla)
  • Související změny
  • Sledované stránky (u editorů, kteří mají příslušnou stránku mezi sledovanými)
  • Příspěvky editora (u editora, který editaci provedl)
  • Nejnovější hesla (zde je uvedeno datum vytvoření hesla, kdo ho vytvořil a shrnutí, které přitom uvedl)
  • Porovnání vybraných verzí stránky