Možná hledáte děr, dér, dër nebo dêr.

češtinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

významEditovat

  1. rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa drát

němčinaEditovat

výslovnostEditovat

členEditovat

významEditovat

  1. určitý člen nominativu singuláru mužského rodu
  2. určitý člen genitivu a dativu singuláru ženského rodu
  3. určitý člen genitiv plurálu všech rodů

zájmenoEditovat

  • vztažné

významEditovat

  1. který