explicare

latinaEditovat

slovesoEditovat

  • 1. konjugace (a-kmeny)
  • tranzitivní

časováníEditovat

Čas Osoba Aktivum Pasivum
Infinitiv explicāre explicārī
Prézens sg. 1. explicō explicor
2. explicās explicāris
3. explicat explicātur
Prézens pl. 1. explicāmus explicāmur
2. explicātis explicāminī
3. explicant explicantur
Imperativ sg. 2. explicā!
Imperativ pl.. 2. explicāte!
Imperfektum sg. 1. explicābam explicābar
2. explicābās explicābāris
3. explicābat explicābātur
Imperfektum pl. 1. explicābāmus explicābāmur
2. explicābátis explicābāminī
3. explicābant explicābantur
Futurum sg. (první) 1. explicābō explicābor
2. explicābis explicāberis
3. explicābit explicābitur
Futurum pl. (první) 1. explicābimus explicābimur
2. explicābitis explicābiminī
3. explicābunt explicābuntur
Konjunktiv imperfekta sg. 1. explicārem explicārer
2. explicārēs explicārēris
3. explicāret explicārētur
Konjunktiv imperfekta pl. 1. explicārēmus explicārēmur
2. explicārētis explicārēminī
3. explicārent explicārentur
Konjunktiv prézenta sg. 1. explicem explicer
2. explicēs explicēris
3. explicet explicētur
Konjunktiv prézenta pl. 1. explicēmus explicēmur
2. explicētis explicēminī
3. explicent explicentur

významEditovat

  1. rozmot(áv)at, rozvinout
  2. vysvětlovat, objasnit, vysvětlit, vykládat
  3. vyprostit, zachránit
  4. rozluštit, rozřešit

souvisejícíEditovat