jednou za uherský rok

češtinaEditovat

etymologieEditovat

Podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky byli vojáci v době tureckých válek najímáni v Uhrách do služby na určitou dobu, která se však stále prodlužovala.[1]

frázeEditovat

významEditovat

  1. velmi zřídka

překladyEditovat

  1. zřídka

synonymaEditovat

  1. jednou za uherský měsíc

poznámkyEditovat

  1. Ptejte se knihovny (citován Slovník české frazeologie a idiomatiky 2 : výrazy neslovesné. Praha : Academia 1988. s. 171)