esperantoEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

časováníEditovat

kategorie tvar
infinitiv koni
přítomný čas konas
minulý čas konis
budoucí čas konos
podmiňovací způsob konus
rozkazovací způsob konu

významEditovat

  1. znát