latina editovat

sloveso editovat

  • 1. konjugace (a-kmeny)
  • tranzitivní

časování editovat

indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens parō parās parat parāmus parātis parant
futurum I. parābō parābis parābit parābimus parābitis parābunt
imperfektum parābam parābās parābat parābāmus parābātis parābant
perfektum parāvī parāvistī parāvit parāvimus parāvistis parāvērunt
futurum II. parāverō parāveris parāverit parāverimus parāveritis parāverint
plusquamperfektum parāveram parāverās parāverat parāverāmus parāverātis parāverant
pasivum prézens paror parāris parātur parāmur parāminī parantur
futurum I. parābor parāberis parābitur parābimur parābiminī parābuntur
imperfektum parābar parābāris parābātur parābāmur parābāminī parābantur
perfektum
plusquamperfektum parātus eram
parāta eram
parātum eram
parātus erās
parāta erās
parātum erās
parātus erat
parāta erat
parātum erat
parātī erāmus
parātae erāmus
parāta erāmus
parātī erātis
parātae erātis
parāta erātis
parātī erant
parātae erant
parāta erant
futurum II. parātus erō
parāta erō
parātum erō
parātus eris
parāta eris
parātum eris
parātus erit
parāta erit
parātum erit
parātī erimus
parātae erimus
parāta erimus
parātī eritis
parātae eritis
parāta eritis
parātī erunt
parātae erunt
parāta erunt
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens parem parēs paret parēmus parētis parent
imperfektum parārem parārēs parāret parārēmus parārētis parārent
perfektum parāverim parāveris parāverit parāverimus parāveritis parāverint
plusquamperfektum parāvissem parāvissēs parāvisset parāvissēmus parāvissētis parāvissent
pasivum prézens parer parēris parētur parēmur parēminī parentur
imperfektum parārer parārēris parārētur parārēmur parārēminī parārentur
perfektum
plusquamperfektum parātus essem
parāta essem
parātum essem
parātus essēs
parāta essēs
parātum essēs
parātus esset
parāta esset
parātum esset
parātī essēmus
parātae essēmus
parāta essēmus
parātī essētis
parātae essētis
parāta essētis
parātī essent
parātae essent
parāta essent
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens parā parāte
futurum parātō parātō parātōte parantō
pasivum prézens parāre parāminī
futurum parātor parātor parantor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens parāre
perfektum
futurum
pasivum prézens parārī
perfektum
futurum parātum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
parāns
(parantis)
parātūrus,
parātūra,
parātūrum
parandus,
paranda,
parandum


význam editovat

  1. připravovat, chystat

související editovat