výslovnost

editovat
  • IPA: [ˈre.ɡɛ.rɛ] (klasická restituovaná)
  • IPA: [ˈred͡ʒe.ɾe] (vatikánská)
  • IPA: [ˈrɛ.ɡɛ.rɛ] (středoevropská)

varianty zápisu

editovat
  • rēgere, RECERE

sloveso

editovat
  • 3. konjugace (souhláskové kmeny)
  • tranzitivní, intranzitivní

časování

editovat
indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens regō regis regit regimus regitis regunt
futurum I. regam regēs reget regēmus regētis regent
imperfektum regēbam regēbās regēbat regēbāmus regēbātis regēbant
perfektum rēxī rēxistī rēxit rēximus rēxistis rēxērunt
futurum II. rēxerō rēxeris rēxerit rēxerimus rēxeritis rēxerint
plusquamperfektum rēxeram rēxerās rēxerat rēxerāmus rēxerātis rēxerant
pasivum prézens regor regĕris regĭtur regĭmur regĭminī reguntur
futurum I. regar regēris regētur regēmur regēminī regentur
imperfektum regēbar regēbāris regēbātur regēbāmur regēbāminī regēbantur
perfektum rēctus sum
rēcta sum
rēctum sum
rēctus es
rēcta es
rēctum es
rēctus est
rēcta est
rēctum est
rēctī sumus
rēctae sumus
rēcta sumus
rēctī estis
rēctae estis
rēcta estis
rēctī sunt
rēctae sunt
rēcta sunt
plusquamperfektum rēctus eram
rēcta eram
rēctum eram
rēctus erās
rēcta erās
rēctum erās
rēctus erat
rēcta erat
rēctum erat
rēctī erāmus
rēctae erāmus
rēcta erāmus
rēctī erātis
rēctae erātis
rēcta erātis
rēcti erant
rēctae erant
rēcta erant
futurum II. rēctus erō
rēcta erō
rēctum erō
rēctus eris
rēcta eris
rēctum eris
rēctus erit
rēcta erit
rēctum erit
rēgi erimus
rēctae erimus
rēcta erimus
rēctus eritis
rēctae eritis
rēcta eritis
rēctus erunt
rēctae erunt
rēcta erunt
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens regam regās regat regāmus regātis regant
imperfektum regĕrem regerēs regĕret regĕrēmus regerētis regĕrent
perfektum rēxerim rēxeris rēxerit rēxerimus rēxeritis rēxerint
plusquamperfektum rēxissem rēxissēs rēxisset rēxissēmus rēxissētis rēxissent
pasivum prézens regar regāris regātur regāmur regāminī regeantur
imperfektum regĕrer regĕrēris regerētur regerēmur regĕrēminī regerentur
perfektum rēctus sim
rēcta sim
rēctum sim
rēctus sīs
rēcta sīs
rēctum sīs
rēctus sit
rēcta sit
rēctum sit
rēctī sīmus
rēctae sīmus
rēcta sīmus
rēctī sītis
rēctae sītis
rēcta sītis
rēctī sint
rēctae sint
rēcta sint
plusquamperfektum rēctus essem
rēcta essem
rēctum essem
rēctus essēs
rēcta essēs
rēctum essēs
rēctus esset
rēcta esset
rēctum esset
rēctī essēmus
rēctae essēmus
rēcta essēmus
rēctī essētis
rēctae essētis
rēcta essētis
rēctī essent
rēctae essent
rēcta essent
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens regĕ regite
futurum regitō regitō regitōte regantō
pasivum prézens regĕre regiminī
futurum regitor regitor reguntor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens regĕre
perfektum rēxisse
futurum
pasivum prézens regī
perfektum
futurum rectum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
regēns
(regentis)
rectūrus,
rectūra,
rectūrum
rectus,
recta,
rectum
regendus,
regenda,
regendum


význam

editovat
  1. řídit
  2. vládnout

související

editovat