češtinaEditovat

výslovnostEditovat

 • IPA: [tɔcɪʃ]

děleníEditovat

 • to-tiž

etymologieEditovat

Z původního staročeského točíš, točúš, zkrácené varianty spojení to čuješ — „to víš, cítíš, tušíš“, druhé osoby singuláru přítomného času slovesa čít. Už ve staročeštině ve 14. století přešlo do dnešního tvaru totiž, jež lze chápat jako spojení zájm. to, příklonky / ti a koncového ž.[1]

spojkaEditovat

 • podřadicí, důvodová

významEditovat

 1. vyjadřuje zdůvodnění, vysvětlení
 2. uvozuje doplňující informace
  • S ukončením intenzivní péče v beznadějném případě souhlasí podstatně větší část lékařů, totiž 95 %.[2]
 3. uvozuje komentář předchozího sdělení

překladyEditovat

 1. protože
 2. a sice
 3. jinými slovy

synonymaEditovat

 1. protože, poněvadž, jelikož, neboť
 2. a sice, a to, jmenovitě, konkrétně
 3. jinými slovy, tedy, to jest

částiceEditovat

významEditovat

 1. koriguje, upřesňuje či dokonce vyvrací předchozí tvrzení
 2. vyjadřuje rozpaky

překladyEditovat

 1. upřesnění
  • vyjádření rozpaků

  synonymaEditovat

  1. to jest, vlastně, ovšem
  2. vlastně, tedy, ehm

  poznámkyEditovat

  • Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2016-02-12]. Heslo totiž.
  • BĂČVAROV, Janko. Český konektor totiž a jeho bulharské ekvivalenty. Naše řeč, 1987, roč. 70, čís. 4, s. 170. Dostupné online. ISSN 0027-8203.
  1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 3., upravené a rozšířené vyd. Voznice : Leda, 2015. 823 s. ISBN 978-80-7335-393-3. Heslo „totiž“, s. 730.
  2. PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr, a kolektiv Eutanazie – pro a proti. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4659-3. S. 82.