švédštinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

časováníEditovat

(i) aktivum pasivum
infinitiv verka verkas
přítomnost verkar verkas
préteritum verkade verkades
supinum verkat verkats
rozkazovací zp. verka verkas
příčestí
Číslo singulár plurál/
urč. tvar
Rod společný střední
přítomné verkande
trpné verkad verkat verkade

významEditovat

  1. pracovat
    • verka för en fredlig lösning av konflikten – pracovat pro mírové řešení konfliktu
  2. působit
    • Medicinen verkade snabbt. – Lék zabral rychle.
  3. jevit se, zdát se, vypadat
    • Du verkar trött. – Vypadáš unaveně.