švédštinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

časováníEditovat

(i) aktivum pasivum
infinitiv bära bäras
přítomnost bär bärs, bäres
préteritum bar bars
supinum burit burits
rozkazovací zp. bär bärs
příčestí
Číslo singulár plurál/
urč. tvar
Rod společný střední
přítomné bärande
trpné buren buret burna

významEditovat

  1. nést, nosit
    • Hon bär en handväska. – Ona nese kabelku.
    • Hon bär brillor. – Ona nosí brýle.
    • Vem bär ansvaret? – Kdo nese zodpovědnost?
  2. přinést, přinášet
    • Bär vatten! – Přines vodu!