Možná hledáte byt, být, być, bít, bit nebo biť.

češtinaEditovat

výslovnostEditovat

děleníEditovat

 • byť

spojkaEditovat

 • podřadicí
 • přípustková

významEditovat

 1. připojuje vedlejší větu s vyjádřením výhrady
 2. spojuje části několikanásobného větného členu s vyjádřením výhrady

synonymaEditovat

 1. byťsi, , ačkoli, jakkoli, třebas, třebaže, i když, přestože
 2. i když,

slovenštinaEditovat

výslovnostEditovat

děleníEditovat

 • byť

slovesoEditovat

 • nedokonavé
 • pomocné

významEditovat

 1. být
  • Takýto už nie som. – Takový už nejsem. (nářečně) Takýto som už neni. – Takový už nejsem.[1]
  • Evidentne nie sme na rovnakej vlne. – Evidentně nejsme na stejné vlně.
  • Nemôžu byť všetci páni, musia byť i ľudia.[2] – Nemohou být všichni páni, musejí být i lidé.
 2. existovat

synonymaEditovat

 1. jestvovať

souvisejícíEditovat

poznámkyEditovat

 • Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2018-11-28]. Heslo byť.