latinaEditovat

variantyEditovat

 • FVNGI, fungī, FVNCI

podstatné jménoEditovat

významEditovat

 1. genitiv singuláru substantiva fungus --- houby
 2. nominativ a vokativ plurálu substantiva fungus--- houby

slovesoEditovat

 • deponentní sloveso III. konjugace

časováníEditovat

Čas Osoba Aktivum Pasivum
Infinitiv fungī
Prézens sg. 1. fungor
2. fungeris
3. fungitur
Prézens pl. 1. fungimur
2. fungiminī
3. funguntur
Imperativ sg. 2. fungere
Imperativ pl.. 2. fvngiminī
Imperfektum sg. 1. fungēbar
2. fungēbāris
3. fungēbātur
Imperfektum pl. 1. fungēbāmur
2. fungēbāminī
3. fungēbantur
Futurum sg. (první) 1. fungar
2. fungēris
3. fungētur
Futurum pl. (první) 1. fungēmur
2. fungēminī
3. fungentur
Konjunktiv imperfekta sg. 1. fungerer
2. fungerēris
3. fungerētur
Konjunktiv imperfekta pl. 1. fungerēmur
2. fungerēminī
3. fungerentur
Konjunktiv prézenta sg. 1. fungar
2. fungāris / (archaicky, básnicky) fungāre
3. fungātur
Konjunktiv prézenta pl. 1. fungāmur
2. fungāminī
3. fungantur

významEditovat

 1. provádět, vykon(áv)at, konat, zastávati
  • Fuit etiam nōbis desiderātissimum illud tempus, quō eōrum labōribus sociātī, Metensem Ecclesiam, in quā tum ecclesiasticīs officiīs fungebāmur, in vītae pascua dēducere conābāmur...[1]
 2. proží(va)t, zakoušet, zaží(va)t
  • Sequere hāc? egōn' haec patiar? aut taceam? ēmorī mē mālim, quam haec nōn eius uxorī īndicem. Ain' tu? apud amīcam mūnus adolēscentulī fungāre? uxorī excūsēs tē, et dīcās senem?[2]

slovní spojeníEditovat

souvisejícíEditovat

poznámkyEditovat

 1. Louis-François de Bausset: Histoire de Bossuet, Evêque de Meaux, Besançon 1839
 2. Maccius Plautus: Asinaria, dějství 4, scéna 2