ristiinnaulita

finštinaEditovat

výslovnostEditovat

  • IPA: [ˈris̠t̪iːnˌnɑu̯lit̪ɑ(ʔ)]

děleníEditovat

  • ris-tiin-nau-li-ta

slovesoEditovat

časováníEditovat

oznamovací způsob
vzor
valita
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. ristiinnaulitsen en ristiinnaulitse olen ristiinnaulinnut en ole ristiinnaulinnut
2. ristiinnaulitset et ristiinnaulitse olet ristiinnaulinnut et ole ristiinnaulinnut
3. ristiinnaulitsee ei ristiinnaulitse on ristiinnaulinnut ei ole ristiinnaulinnut
plurál
1. ristiinnaulitsemme emme ristiinnaulitse olemme ristiinnaulinneet emme ole ristiinnaulinneet
2. ristiinnaulitsette ette ristiinnaulitse olette ristiinnaulinneet ette ole ristiinnaulinneet
3. ristiinnaulitsevat eivät ristiinnaulitse olevat ristiinnaulinneet eivät ole ristiinnaulinneet
pasivum ristiinnaulitaan ei ristiinnaulita on ristiinnaulittu ei ole ristiinnaulittu
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. ristiinnaulitsin en ristiinnaulinnut olin ristiinnaulinnut en ollut ristiinnaulinnut
2. ristiinnaulitsit et ristiinnaulinnut olit ristiinnaulinnut et ollut ristiinnaulinnut
3. ristiinnaulitsi ei ristiinnaulinnut oli ristiinnaulinnut ei ollut ristiinnaulinnut
plurál
1. ristiinnaulitsimme emme ristiinnaulinneet olimme ristiinnaulinneet emme olleet ristiinnaulinneet
2. ristiinnaulitsitte ette ristiinnaulinneet olitte ristiinnaulinneet ette olleet ristiinnaulinneet
3. ristiinnaulitsivat eivät ristiinnaulinneet olivat ristiinnaulinneet eivät olleet ristiinnaulinneet
pasivum ristiinnaulittiin ei ristiinnaulittu oli ristiinnaulittu ei ollut ristiinnaulittu
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. ristiinnaulitse älä ristiinnaulitse ole ristiinnaulinnut älä ole ristiinnaulinnut
3. ristiinnaulitsekoon älköön ristiinnaulitko olkoon ristiinnaulinnut älköön olko ristiinnaulinnut
plurál
1. ristiinnaulitsekaamme älkäämme ristiinnaulitko olkaamme ristiinnaulinneet älkäämme olko ristiinnaulinneet
2. ristiinnaulitsekaa älkää ristiinnaulitko olkaa ristiinnaulinneet älkää olko ristiinnaulinneet
3. ristiinnaulitsekoot älkööt ristiinnaulitko olkoot ristiinnaulinneet älkööt olko ristiinnaulinneet
pasivum ristiinnaulittakoon älköön ristiinnaulittako olkoon ristiinnaulittu älköön olko ristiinnaulittu
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. ristiinnaulitsisin en ristiinnaulitsisi olisin ristiinnaulinnut en olisi ristiinnaulinnut
2. ristiinnaulitsisit et ristiinnaulitsisi olisit ristiinnaulinnut et olisi ristiinnaulinnut
3. ristiinnaulitsisi ei ristiinnaulitsisi olisi ristiinnaulinnut ei olisi ristiinnaulinnut
plurál
1. ristiinnaulitsisimme emme ristiinnaulitsisi olisimme ristiinnaulinneet emme olisi ristiinnaulinneet
2. ristiinnaulitsisitte ette ristiinnaulitsisi olisitte ristiinnaulinneet ette olisi ristiinnaulinneet
3. ristiinnaulitsisivat eivät ristiinnaulitsisi olisivat ristiinnaulinneet eivät olisi ristiinnaulinneet
pasivum ristiinnaulittaisiin ei ristiinnaulittaisi olisi ristiinnaulittu ei olisi ristiinnaulittu
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. ristiinnaulinnen en ristiinnaulinne lienen ristiinnaulinnut en liene ristiinnaulinnut
2. ristiinnaulinnet et ristiinnaulinne lienet ristiinnaulinnut et liene ristiinnaulinnut
3. ristiinnaulinnee ei ristiinnaulinne lienee ristiinnaulinnut ei liene ristiinnaulinnut
plurál
1. ristiinnaulinnemme emme ristiinnaulinne lienemme ristiinnaulinneet emme liene ristiinnaulinneet
2. ristiinnaulinnette ette ristiinnaulinne lienette ristiinnaulinneet ette liene ristiinnaulinneet
3. ristiinnaulinnevat eivät ristiinnaulinne lienevät ristiinnaulinneet eivät liene ristiinnaulinneet
pasivum ristiinnaulittaneen ei ristiinnaulittane lienee ristiinnaulittu ei liene ristiinnaulittu
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký ristiinnaulita
dlouhý ristiinnaulitakseen
II. infinitiv
inessiv ristiinnaulitessa ristiinnaulittaessa
instruktiv ristiinnauliten
III. infinitiv
inessiv ristiinnaulitsemassa
elativ ristiinnaulitsemasta
illativ ristiinnaulitsemaan
adessiv ristiinnaulitsemalla
abessiv ristiinnaulitsematta
instruktiv ristiinnaulitseman ristiinnaulittaman
IV. infinitiv
nominativ ristiinnaulitseminen
partitiv ristiinnaulitsemista
V. infinitiv ristiinnaulitsemaisillaan
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu ristiinnaulitseva ristiinnaulittava
II. perfekta
ristiinnaulinnut ristiinnaulittu
agentní ristiinnaulitsema
záporné adjektivum ristiinnaulitsematon

významEditovat

  1. (v historii, v náboženství) ukřižovat, přibít na kříž, křižovat

souvisejícíEditovat