η αλεπού, περιμένοντας να πέσουν του κριαριού τ'αρχίδια, ψόφησε απ' την πείνα