Diskuse:kouřit

Poslední komentář: před 4 lety od uživatele Zabavuju flašku chlastu maskovanou jako zubní pastu

K vymazání zakouřit si coby synonyma protože je dokonavé: myslím, že rozdíl vidu na synonymitě neubírá, viz třeba: jdu kouřit / jdu si zakouřit. Význam je prakticky stejný. --Zabavuju flašku chlastu maskovanou jako zubní pastu (diskuse) 28. 10. 2019, 00:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Souhlasím, že v uvedeném příkladu lze použít obě dvě slovesa bez ohledu na rozdíl vidů. Pravidla wikislovníku o způsobu volby synonym z hlediska vidu asi nic neříkají. Já to ale cítím tak, že v heslech českých sloves by se měla používat vždy jen jedna vidová varianta v částech význam, překlad, synonyma, antonyma; s výjimkou definice významu, je-li to pro ni užitečné, tak jak jste to napsal např. v tom hesle zakouřit si. Obecně mi totiž připadá, že významový rozdíl mezi dokonavými a nedokonavými slovesy je dosti velký a neměl by být pomíjen. U slovesa jít mi proto připadá vhodné mít překlad do slovenštiny ísť ale už nikoliv prísť. Antonymem slovesa schvalovat je podle mě odmítat ale nezdá se mi vhodné uvádět odmítnout. Správný překlad slovesa čítať je podle mého názoru číst, nikoliv přečíst. Atd. --JQtt (diskuse) 31. 10. 2019, 23:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Co se týče sekcí překlad a antonyma, tak souhlasím. Co se týče sekce význam, tak asi při překladu cizojazyčných sloves může někdy nastat situace, že český ekvivalent jsou obě vidové varianty. Ale co se týče synonym, tak pokud je za synonymum prodávající považováno prodavač, což je výrazně užší a osobně bych to nikdy za synonymum neoznačil, protože to prakticky není ekvivalentní, tak tím spíš by měla být synonyma ekvivalentní nebo téměř ekvivalentní slovesa lišící se pouze videm. Nevím, kolik jich je a asi označují spíše krátkodobější činnosti (Hráli jsme šachy/zahráli jsme si šachy. Šel jsem do obchodu/skočil jsem si do obchodu.) Déle trvající činnosti už asi ekvivalentní nejsou ("četl jsem knihu" není ekvivalentní s "přečetl jsem knihu", "studoval jsem školu" není ekvivalentní s "vystudoval jsem školu" apod.) --Zabavuju flašku chlastu maskovanou jako zubní pastu (diskuse) 1. 11. 2019, 12:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Samozřejmě je pravda, že mnoho cizích jazyků nemá vidy, pročež v překladu jsou správné obě varianty tj. nedokonavé i dokonavé sloveso. Argumentovat tím, že v hesle prodávající je nyní napsáno synonymum prodavač se mi zdá zavádějící; na správnost tohoto můžou být různé názory a za sebe bych netvrdil, že to je nezvratně správně, i když jsem to tam vložil já. Přesto, když to někdo odmaže a heslo se pokusí vylepšit, proč ne. Synonyma mohou být i částečná, ale co to je ta částečnost, to je asi v jednotlivých případech subjektivní. A ohledně synonymity sloves různých vidů, také to je asi do určité míry věc názoru. Nerozumím ale tomu, proč by se shodnost vidu měla respektovat pro překlady a antonyma a nikoliv pro synonyma. Za sebe bych se snažil respektovat ji všude, kde to jde.--JQtt (diskuse) 1. 11. 2019, 16:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Vycházím z toho, že definice synonyma je "slovo stejného nebo podobného významu". Takže podle mě jde o to, zda má sloveso stejný nebo podobný význam a ne jaký má vid. Takže pokud kouřit a zakouřit si nebo hrát a zahrát si mají stejný význam, tak bych to jako synonyma uvedl. Ale nechci se o tom hádat a neříkám, že je můj názor jediný správný, a ani toto téma nepovažuji za moc zásadní. --Zabavuju flašku chlastu maskovanou jako zubní pastu (diskuse) 1. 11. 2019, 18:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zpět na stránku „kouřit“.