Diskuse k Wikislovníku:Hlasování/Pravidla hlasování

Souhlasíte s tím, aby se hlasovalo podle stejných pravidel jako v posledním hlasování o základních pravidlech (jen jsem to trochu zkrátil) nebo aby se např. hlasovalo podle parametrů navržených v tom návrhu, tzn. 100 editací v posledních třech letech + první editace nejméně před 3 měsíci? --Auvajs (diskuse) 4. 9. 2015, 08:34 (UTC)

Nevidím v tom problém. --JOtt (diskuse) 4. 9. 2015, 13:57 (UTC)

Opakovaně nesouhlasím, jsou to kritéria jednostranně naprosto vycucaná z prstu bez jakéhokoliv rozumného základu. A už vůbec se mi nelíbí, že takto kruciální otázka je řešena pokoutně skrytě a navíc byl prostor pro diskusi jen tři dny, které byly navíc víkendové. A to nepočítám to, že prostor pro diskusi o vlastním pravidle byl krátký (ano, něco málo přes týden na začátku školního roku považuji za velmi krátké) a navíc v oznámení o oné diskusi nebyla ani stanovena lhůta, do níž je třeba pravidlo připomínkovat, kdy bude diskuse uzavřena, do kdy budou připomínky zapracovány, kdy bude další eventuální kolo připomínek atd... Není možné, aby si tady kdokoliv stanovoval hlasovací kritéria a procesy přijímání pravidel, jak se mu zachce, neboť je to snadná cesta k manipulaci a cokoliv vzešlého z takovýchto kontroverzně přijatých pravidel nejenže stojí na vodě, ale nemá žádnou vymahatelnost. Pominu-li fakt, že hlasování je v případě takovéhoto pravidla zlo, tak principiální pravidla musejí vzniknout jedině konsenzem, protože jedině tak mají neotřesitelnou váhu.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 9. 9. 2015, 04:28 (UTC)

Je pravdou, že vzhledem k tomu, že ještě pár hodin před oznámeným začátkem hlasování probíhaly v textu úpravy. Proto mělo být stanoveno, např., že hlasování začne nejdříve týden po poslední úpravě či připomínce. JAn Dudík (diskuse) 9. 9. 2015, 05:33 (UTC)
Je ale také pravdou, že Dannymu jsem už na mnoha různých místech mnohokrát říkal, že pokud má pocit, že na něco potřebuje on nebo celá komunita čas, má to bezodkladně napsat a vyzvat k prodloužení lhůt/požádat o ně, a ne si na to začít stěžovat až poté, co uplynula nějaká doba, kterou ostatní považovali za dostatečnou. Takový přístup v ostatních - a přinejmenším do určité míry oprávněně - budí dojem, že Danny nemá zájem diskutovat, ale má zájem diskusi a hlasování napadnout, zpravidla formálními obstrukcemi. Na to, že Auvajs chce nechat o pravidle "brzy hlasovat", byl Danny výslovně upozorněn 29. srpna, jiná, veřejná upozornění jsou pod lípou z 12. srpna a 24. srpna a naposledy 4. září. Diskuse o pravidle samotném začala přitom již na konci června a za tu dobu se jí zúčastnilo (jestli dobře počítám) sedm různých uživatelů, Danny B. nicméně ne, a to ani na ty výzvy.
Nemluvě o celém předchozím období, tak od toho 29. srpna tu Danny byl nejméně několik dní, přesto svou námitku vložil dle svého špatného zvyku zase až ex post 9. září.
Soupisem výzev k diskusi jsem také jasně vyvrátil jeho námitku z "pokoutnosti a skrytosti".Na níže uvedené upozornění škrtl Okino (diskuse) 21. 9. 2015, 00:58 (UTC)
Principiální pravidla musejí vznikat konsensem, ale konsensus si nelze vyvzdorovat vyhýbáním se diskusi, ale aktivní účastí v ní. Kdo se diskuse straní, nemůže si nárokovat, že jeho (nevyslovený) názor nebyl zohledněn. --Okino (diskuse) 9. 9. 2015, 15:02 (UTC)
Ve skutečnosti jsi nevyvrátil nic, protože "pokoutnost a skrytost" se vztahovala k této diskusi, resp. otázce vznesené Auvajsem v úvodu této stránky...
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 10. 9. 2015, 05:57 (UTC)
@Danny B.: Podmínky hlasovacího práva nejsou vycucané z prstu, ale jsou konsensem z průzkumu názorů k parametrům pravidel pro správce. Už se podle nich jednou hlasovalo a bylo to bez větších protestů (11 hlasujících s nimi problém nemělo, pouze 1 nehlasující). Ani nebyly zaregistrovány žádné stížnosti stran toho, že by nějakému editorovi bylo na základě těch pravidel bráněno hlasovat. Z toho se dá usuzovat jednak na konsensuálnost a pak hlavně na věcnou účelnost a vhodnost těch parametrů. Jediný jejich reportovaný problém je jejich určitá složitost, to je ovšem pouze (menší) komplikace pro toho, kdo hlasování vyhodnocuje, nikoli věc znemožňující či ztěžující hlasování. --Auvajs (diskuse) 10. 9. 2015, 08:38 (UTC)
Pravda. Nepovedlo se mi rozlišit, kde protestuješ proti proceduře, lhůtě na projednání procedury, lhůtě na projednání pravidla a pravidlu samotnému, přičemž připouštím, že se to rozlišit dalo. Takže moje chyba.
A tedy ano, tuto jednu věc jsem nevyvrátil, takže svůj třetí odstavec škrtám. Jinak v zásadě vše, co jsem psal, platí.
A to jsem ani nevěděl, že už jsi měl s těmito parametry problém jednou, přesto jsi nevyužil příležitosti aktivně je předem rozporovat pro případ jiných hlasování, nebo aspoň vyjádřit, v čem je jejich věcný problém, v čem je hlasování podle nich problematické. Dokonce i v té diskusi, kde jsi je již napadl, byl jediný argument byl procedurální ("byly stanoveny jednostranně bez konsensu"), tedy znovu jako tady (tentokrát v daleko kolegiálnějším znění "vycucaná z prstu bez jakéhokoliv rozumného základu"). Jelikož věcné námitky proti konkrétním podmínkám nepadly ani tehdy, ani nyní, jelikož procedurální námitka o "jednostrannosti" a "absenci rozumného základu" byla vyvrácena platným argumentem, že parametry vycházejí z jiné širší diskuse, a zejména jelikož Danny ani minule, ani nyní nepředložil žádný argument, proč by hlasování bylo nějak těmito parametry nějak negativně ovlivněno, doporučuji (nejspíš redundantně), aby hlasování, pokud splní nastavené parametry, bylo bráno jako platné. --Okino (diskuse) 21. 9. 2015, 00:58 (UTC)
Vrátit se na projektovou stránku „Hlasování/Pravidla hlasování“.