Uživatel:Dan Polansky/Kategorizace loutek

Kategorizace loutek je sporné téma. Kategorizuji loutky od uživatele, jenž snad měl coby první loutku účet User:Pyprilescu. Uživatele neradno blokovat na neurčito (je to významný přispěvatel), nicméně jisté omezení jeho rozjívenosti by bylo na místě, i pomocí kratičkých bloků.

Předmět diskuze: Kategorie:Pravděpodobně loutka od Pyprilescu, přes 80 účtů.

Navrhl jsem omezit počet alternativních účtů na 5, ale to zatím nezískalo potřebnou podporu.

Diskuze: