Uživatel:Dan Polansky/Vlastní výzkum

V českém Wikislovníku je v jistém rozsahu dovolen vlastní výzkum, i dle WS:PZH, kde pojem vlastního výzkumu chápeme ve smyslu Wikipedie. Lidé však mají mít na paměti, že cílem je popisovat pravdivě a že je dobré důkladně pracovat s dostupnými zdroji a z nich slovníkové výroky do jisté míry syntetizovat, včetně spojování několika výroků zdrojovaných do výroku nezdrojovaného, z nich vyplývajícího.

Případy

editovat

Případy vlastního výzkumu:

  • Lidé často vytváří originální formulace definic, jež nelze vysledovat do zdrojů. Tam, kde např. SSJČ definuje slovo seznamem přibližných synonym, Wikislovník uvede definici stylu genus+differentia.
  • Spojení definice s příkladem použití z literatury je vlastní výzkum. Citovaný zdroj spojení věty sloužící jako příklad použití s definicí obvykle neobsahuje; toto spojení je interpretace slovníkáře, někdy chybná.
  • Oddíl "související" pro etymologicky související či jak někdo argumentuje morfologicky související nese prvky vlastního výzkumu. Měl by se však opírat o etymologické slovníky, jako je Rejzek 2001 nebo slovníky pro angličtinu online.
  • Výslovnost v IPA pro češtinu je vlastní výzkum v tom ohledu, že řetězec IPA pro dané slovo nepochází ze zdroje. Co pochází ze zdrojů jsou obecné principy přepisu češtiny do IPA.
  • Překladový pár je někdy vlastní výzkum opírající se o dostatečnou shodu definic; opravdu zdrojované by to bylo tehdy, pokud by zdroj obsahoval přímo daný pár.
  • Oddíly synonym se často neopírají o publikované slovníky synonym, zvláště jejich části označené jako "částečně" sloužící pro nepravá či velmi přibližná synonyma. Vycházejí z odhadu vkladatele s využitím definic propojovaných slov.

Etymologie

editovat

Vlastní výzkum etymologií by měl být viděn coby problematický; vkládat do slovníku odhady založené na vlastní analýze bez vysledovatelnosti do zdrojů by mělo být zakázáno či silně nedoporučeno. Něco jiného je však vlastní výzkum v oboru transparentní/průhledné morfologie/tvarosloví, která se uvádí v oddílu "etymologie", např. že "dobrost" je slovo odvozené z "dobrý" a "-ost".

Konkrétní příklady, kde vlastní výzkum pomáhá

editovat
  • Do hesla přehrada smíme přidat význam "umělé jezero vzniklé výstavbou přehradní hráze", neboť ze skutečných užití umíme přesvědčivě argumentovat či kvazi-dokázat, že takový význam existuje; pochybnost sníží to, že podobný význam mají slovenské slovníky v jejich hesle "priehrada"[1].
  • Z hesla anglistika můžeme odstranit téměř neexistující (byť hraničně doložený) tvar "anglistics" (s malým "a"), přestože je tento tvar veden ve slovníku Poldauf 1965. V korpusech totiž vidíme jasně, že narozdíl od tvaru "English Studies" je výskyt tvaru "anglistics" mizivý. Stejně tak jsou v češtině hraničně doloženy v užití tvary, které Češi považují za nesprávné, např. "vyjímka", kde Češi si žádají tvar výjimka.