Wikislovník:Hlasování/Velká písmena v nadpisech


Psaní nadpisů prvním velkým písmenemEditovat

 • Pravidla hlasování:
  • Hlasovat mohou všichni uživatelé, kteří byli registrováni k okamžiku začátku hlasování, bez ohledu na jejich počet editací v projektu.
  • Každá fyzická osoba má nejvýše jeden hlas; hlasy maňásků, neboli násobných uživatelů jedné fyzické osoby, se nepočítají.
  • Vložený hlas je možné kdykoli v průběhu hlasování změnit nebo zrušit.
  • Diskutovat a vyjadřovat názor v oddílu Diskuze může kdokoliv včetně anonymních uživatelů.
 • Předmět hlasování: Změna směrnic o formátování nadpisů v českém Wikislovníku následně: Nechť je doporučeno zadávání nadpisů od úrovně dva a výše s počátečním velkým písmenem a nechť jsou s počátečním velkým písmenem v nadpisech naformátovány všechny příklady na stránce dokumentující formátování v českém Wikislovníku, to je Wikislovník:Formát hesla. Nadpisem rozumím všechny texty značkované pomocí =, ==, ===, ..., tedy do HTML vykreslené pomocí prvků H1, H2, H3, ..., H6.
 • Zdůvodnění: Motivem pro tento návrh je zarovnání sazby českého Wikislovníku s běžnými zvyklostmi a konvencemi, jak českými tak případně mezinárodními. Podrobně:
  • (a) tato změna je v souladu se současnými českými typografickými konvencemi pro tvorbu nadpisů
  • (b) tato změna je v souladu s doporučením pravidel českého pravopisu
  • (c) bez výjimky, všechny mnou zkoumané cizojazyčné Wikislovníky píší typografické nadpisy s velkým počátečním písmenem. Dodávám, že polský Wikislovník píše netypografické nadpisy malým písmenem a německý Wikislovník píše netypografické nadpisy velkým písmenem. Netypografickým nadpisem rozumím prostý řádek jako je "Antonyma:", nalezitelný například v německém Wikislovníku jako "Gegenwörter:", jenž sice slouží jako nadpis, leč formátován jako nadpis za pomoci prvku Hi z HTML není; rozpoznat ho lze dle přítomnosti dvojtečky na jeho konci; dvojtečka do typografického nadpisu nepatří.
 • K hlasování podal: --Dan Polansky 16. 4. 2009, 17:26 (UTC)
 • Počátek hlasování: 18. dubna 2009, 0:00
 • Konec hlasování: 8. května 2009, 23:59
 • Diskuze:
 • Hlasovací ikony:
  • Pro: [[Image:Symbol support vote.svg|20px]] '''Pro'''
  • Proti: [[Image:Symbol oppose vote.svg|20px]] '''Proti'''
  • Zdržel se: [[Image:Symbol abstain vote.svg|20px]] '''Zdržel se'''

ProEditovat

 1.   Pro Dan Polansky. Z důvodů již uvedených. --Dan Polansky 18. 4. 2009, 17:07 (UTC)
 2.   Pro Viz diskuze. --Hrhr2 19. 4. 2009, 18:42 (UTC)
  • Nevyhovuje podmínce pro možnost hlasování o existenci uživatele před začátkem hlasování. --Palu 26. 4. 2009, 17:02 (UTC)
   Hlas samozřejmě platný je.
   Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 26. 4. 2009, 20:47 (UTC)
   Tak to se samozřejmě omlouvám, díval jsem se jen na první editaci, o Listusers jsem nevěděl. --Palu 26. 4. 2009, 21:55 (UTC)
 3.   Pro. --Duncan MacCall 25. 4. 2009, 16:44 (UTC) Anžto: 1. S ohledem na uživatele pohybující se ve více mutacích preferuji jednotnost formátu (tam, kde specifika daného jazyka nevyžadují odlišnosti, což není tento případ). 2. Tradičně se v češtině nadpis píše s počátečním velkým písmenem a odrážka s pomlčkou na začátku a/nebo dvojtečkou na konci - současný formát neodpovídá ani jednomu. 3. K argumentům pro, které jsem si přečetl v diskusi, jsem měl výhrady občas, k argumentům proti většinou. --Duncan MacCall 25. 4. 2009, 16:44 (UTC)
 4. Pokud se odhlasuje ponechání malých písmen, nemám s tím žádný problém. --Pajast 26. 4. 2009, 19:32 (UTC)

ProtiEditovat

 1. Nedostatečně odůvodněné (Wikislovník diskuse:Formát hesla#Shrnutí), přinášející více nevýhod než výhod. Palu 18. 4. 2009, 12:16 (UTC)
 2.   --Eldron 18. 4. 2009, 12:54 (UTC)
 3.   Změna na velká písmena znamená samé nevýhody. Ve slovnících se to takto nedělá - ne v těch českých. -xfi- 19. 4. 2009, 20:20 (UTC)
 4. současný stav se mi zdá lepší. --Kf 23. 4. 2009, 14:29 (UTC)
 5. Honza Záruba 25. 4. 2009, 18:48 (UTC) Jako protiváha dvěma hlasům lidí bez editací.

Zdržel seEditovat

 1.   Byla bych ze setrvačnosti ráda, pokud by to zůstalo tak, jak to je, ale nezblázním se, pokud se to změní na velká písmena :). --Lenka64 18. 4. 2009, 10:37 (UTC)

RozhodnutíEditovat

Návrh se zamítá výsledkem 4-5-1. --Dan Polansky 9. 5. 2009, 11:57 (UTC)

DiskuzeEditovat

 • K takzvanému shrnutí odkázanému panem Palu výše, k části "Ponechat malá písmena – výhody":
  • "Zaběhnutý systém (na českém Wikislovníku)."
   • Právěže pouze na českém Wikislovníku, nikoliv napříč českou typografií. Zaběhnutý byl ostatně i bývalý nešikovný název projektu "Wikcionář".
  • "Přirozené v českém prostředí"
   • Když je něco v rozporu s českými typografickými konvencemi, nemůže to být zároveň přirozené v českém prostředí.
  • "Neztrácí se informace o běžném způsobu psaní – je zřejmé, že podstatné jméno „význam“ se píše malým písmenem, že není vlastním jménem (stejné jako psaní malých písmen ve slovnících u popisků obrázků)."
   • Psaní nadpisů se řídí konvencemi pro nadpisy. Nikdo se přece nedomnívá, ani na Wikislovníku ani nikde jinde, že výraz je vlastní jméno jenom proto, že se objevil v napise. Jednoslovný výraz se může objevit v názvu dramatu, jako například "Oblaka" či "Žáby", kde je psán s velkým písmenem, aniž by to muselo být vlastní jméno. A podle stejného klíče by všechny nadpisy tohoto hlasování měly začánat malými písmeny, včetně nadpisů "pro", "proti", "zdržel se" a "diskuze", aby si náhodou někdo nemyslel, že "Diskuze" je vlastní jméno.
  • "Odlišení od Wikipedie a ostatních projektů."
   • To že je důvod pro malá písmena? Odlišení od jiných projektů záměrným odchylováním se od všeobecně přijímaných konvencí?
  • "Uživatelé, kteří vyžadují psaní malými písmeny, si nemusejí upravit formátování pomocí stylů."
   • To je od věci. Ať dopadne hlasování jakkoliv, tu druhou možnost si jednotliví uživatelé mohou nastavit pomocí jejich monobook.css. --Dan Polansky 18. 4. 2009, 17:45 (UTC)
Naprosto ignorujete diskusi Wikislovník diskuse:Formát hesla#Velk.C3.A1.2C nebo mal.C3.A1 p.C3.ADsmena v nadpisech.3F, překrucujete a vyzdvihujete argumenty tak, aby jste znehodnotil protistranu a svou argumentaci kladete na očerňování ostatních argumentů. O tom, že bychom nemuseli brát nadpisy jako nadpisy, ale jako odrážky, ani neuvažujete a záměrně o tom mlčíte. Vaše argumentace se mi nelíbí a ani líbit nemůže, protože není ani v nejmenším věcná a fakticky správná. Palu 18. 4. 2009, 18:34 (UTC)
Pane Palu, reagoval jsem na vaše odkázání na to, čemu říkáte shrnutí, ale čemu já říkám shrnutí názorů opozice. Vyvracet argumenty opozice se pokud vím stále ještě v argumentaci sluší a je v pořádku. Výraz "očerňovat" se jako synonymum pro "nesouhlasit" a "vyvracet" pokud vím nepoužívá. Když hovořím na téma "takzvané shrnutí", necítím se povinen hovořit zároveň na jiná témata, a vyjadřovat se k jiným jinde zaznělým argumentům. Jsem nepříjemně zaražen při čtení výrazů "očerňování argumentů", "nelíbí a líbit nemůže", a "ani v nejmenším věcná argumentace". --Dan Polansky 20. 4. 2009, 08:03 (UTC)

Ponechat malá písmena – výhodyEditovat

přeneseno z Wikislovník diskuse:Formát hesla#Shrnut.C3.AD
 1. Zaběhnutý systém (na českém Wikislovníku).
 2. Sladění s hlavními nadpisy.
 3. Přirozené v českém prostředí – Internetová jazyková příručka.
 4. Neztrácí se informace o běžném způsobu psaní – je zřejmé, že podstatné jméno „význam“ se píše malým písmenem, že není vlastním jménem (stejné jako psaní malých písmen ve slovnících u popisků obrázků).
 5. Odlišení od Wikipedie a ostatních projektů.
 6. Uživatelé, kteří vyžadují psaní malými písmeny, si nemusejí upravit formátování pomocí stylů.

Ponechat malá písmena – nevýhodyEditovat

přeneseno z Wikislovník diskuse:Formát hesla#Shrnut.C3.AD
 1. V rozporu s doporučením Pravidel českého pravopisu.
  • Souhrn zpochybnění argumentu viz výše (body 1)5) v úvodu diskuze).
 2. Uživatelé, kteří vyžadují psaní velkými písmeny, by si museli upravit formátování pomocí stylů.

Změnit na velká písmena – výhodyEditovat

přeneseno z Wikislovník diskuse:Formát hesla#Shrnut.C3.AD
 1. v souladu s doporučením Pravidel českého pravopisu
  • Souhrn zpochybnění argumentu viz výše (body 1)5) v úvodu diskuze).
 2. Uživatelé, kteří vyžadují psaní velkými písmeny, si nemusejí upravit formátování pomocí stylů.

Změnit na velká písmena – nevýhodyEditovat

přeneseno z Wikislovník diskuse:Formát hesla#Shrnut.C3.AD
 1. Je to samoúčelné.
 2. Wikislovník není Wikipedie a obsahuje stručné heslovité údaje a jen minimum větných celků. Považovat odrážky za nadpisy a psát velká písmena by bylo heslo znepřehledňující jako celek (řekl Eldron).
 3. Nadbytečné násobné zvýraznění – stupněm velikosti písma, výraznější duktus a verzálky.
 4. Ztráta informace o běžném způsobu psaní – je zřejmé, že podstatné jméno „Význam“ může vést uživatele k dojmu, že se jedná o vlastní jméno, že se slovo takto běžně píše (proto se píšou malým písmem ve slovnících popisky obrázků).
 5. Uživatelé, kteří vyžadují psaní malými písmeny, by si museli upravit formátování pomocí stylů.

Přenesl. -xfi- 19. 4. 2009, 20:39 (UTC)