francouzština

editovat

výslovnost

editovat

homofony

editovat

etymologie

editovat

Přes starofrancouzské taisir z latinského tacere, z nějž např. také italské tacere či anglické reticent, taciturn.

sloveso

editovat

časování

editovat
Oznamovací způsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. je (j') 2. tu 3. il / elle 1. nous 2. vous 3. ils / elles
Jednoduché
časy
Prézens tais tais tait taisons taisez taisent
Imperfektum taisais taisais taisait taisions taisiez taisaient
Passé simple tus tus tut tûmes tûtes turent
Futurum I tairai tairas taira tairons tairez tairont
Složené
časy
Passé composé ai tu as tu a tu avons tu avez tu ont tu
Plusquamperfektum avais tu avais tu avait tu avions tu aviez tu avaient tu
Passé antérieur eus tu eus tu eut tu eûmes tu eûtes tu eurent tu
Futurum II aurai tu auras tu aura tu aurons tu aurez tu auront tu
Spojovací způsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. que je (j') 2. que tu 3. qu'il / elle 1. que nous 2. que vous 3. qu'ils / elles
Jednoduché
časy
Prézens taise taises taise taisions taisiez taisent
Imperfektum tusse tusses tût tussions tussiez tussent
Složené
časy
Passé aie tu aies tu ait tu ayons tu ayez tu aient tu
Plusquamperfektum eusse tu eusses tu eût tu eussions tu eussiez tu eussent tu
Podmiňovací způsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. je (j') 2. tu 3. il / elle 1. nous 2. vous 3. ils / elles
Prézens tairais tairais tairait tairions tairiez tairaient
Passé aurais tu aurais tu aurait tu aurions tu auriez tu auraient tu
Rozkazovací způsob
Osoba Číslo
jednotné
Číslo množné
2. 1. 2.
Prézens tais taisons taisez
Passé aie tu ayons tu ayez tu
Prézens Passé
Infinitiv taire avoir tu
Přechodník en taisant en ayant tu
Příčestí taisant tu

význam

editovat
  1. umlčet (tj. ve spojení faire taire)
    • Notre canon a fait taire celui de l’ennemi. – Naše dělo umlčelo dělo nepřátel.
    • Faites taire ces chiens. – Umlčte ty psy.
  2. mlčet, nemluvit, být zticha
    • C’est un homme sûr et qui ne dit jamais rien de ce qu’il faut taire. – Je to spolehlivý člověk, který nikdy nevyžvaní to, o čem se má mlčet.
    • Il vous a bien dit telle chose, mais il vous en a tu beaucoup d’autres. – Řekl vám sice tuhle věc, ale zamlčel vám mnoho jiných.

související

editovat