Nevadí mi, pokud mi budete TYKAT.

Potom ale budu tykat i já Vám.

Archiv ukončených diskusí

PraslovanštinaEditovat

Zdravím, máme tu už pár hesel, které jsou odvozeny od praslovanských slov. Myslím, že by bylo přínosné a zajímavé založit (kromě hesel samotných) nějaké kategorie typu en:Category:cs:Proto-Slavic_derivations nebo en:Category:Proto-Slavic_language, apod. Byl by to rozsáhlý projekt, proto ho nejprve diskutuji. Jaký je Váš názor? 85.132.158.238 6. 2. 2009, 17:33 (UTC)

Já nevím. Praslovanština je, pokud vím, pouze rekonstruovaný jazyk. Podle doporučení, které je uvedeno zde, by se pro rekonstruované jazyky hesla zakládat neměla. Není to samozřejmě nic závazného. Ale upozorňuji, že to může vyvolat nesouhlas ostatních. Pokud Vás tato oblast zajímá, nechtěl byste se tedy věnovat etymologii existujících českých (eventuelně i jiných slovanských) hesel, kde to najde uplatnění? --Pajast 8. 2. 2009, 20:38 (UTC)
Nevím, kdo tato pravidla vytvářel, ale na jiných jazykových mutacích jsou pravidla evidentně jiná. Existují-li slovníky či podobné publikace byť rekonstruovaného jazyka, nevidím důvod, proč by takový slovník nemohl existovat i tady, jedná se o seriózní jazykovědecký předmět. Rozhodně bych toto pravidlo změnil, např. po vzoru en wiki vytvořil pro tato hesla zvláštní jmenný prostor a povolil je vkládat zde. Dokud se pravidla nezmění, zakládat hesla samozřejmě nebudu. Ale byla by škoda, kdyby k této změně nedošlo, slovník by byl zbytečně ochuzen. 85.132.158.238 8. 2. 2009, 21:18 (UTC)

Abych řekl pravdu, je mi to celkem jedno. Raději to však prodiskutujte Pod Lípou. Nerad bych, aby tu kvůli tomu vznikaly spory. Cizojazyčnými Wiktionary se můžeme inspirovat, jen si dovolím upozornit, že ne vše, co mají jinde, je dokonalé. Pokud to však dokážete obhájit a máte dobrou představu o tom, jaká pravidla by to mělo mít, nebudu Vám v projektu rekonstruovaných jazyků bránit.

Mám jen jednu technickou poznámku, pokud už vytváříte odkazy na potenciální hesla z praslovanštiny, nezahrnujte do nich hvězdičku (viz heslo medvěd) – tedy hvězdičku pro označení rekonstruovaného tvaru v textu ano, ale ne jako součást odkazu a názvu hesla. --Pajast 9. 2. 2009, 08:37 (UTC)

Tento projekt rozhodně není dokonalý, ale zároveň je rozhodně opodstatněný a výraznou hodnotu slovníku přidávající. Bohužel se do něj ale po tom, co jste mi "zatrhli" přidávat etymologii převzatou z en, fr a pl, nemohu pustit, protože jiné zdroje nemám. A to ani překladem jednotlivých hesel, jak je běžné např. i na wikipedii, prostě proto, že jstě zbytečně moc z tohoto hlediska "tvrdí". Nejen že tak potom vzniká dvojrychlostní wikislovník (skoro vše je neozdrojované a respektované, pouze rekonstruované jazyky se zdrojovat musí), ale hlavně se tím ubírá tempo rozšiřování slovníku a zvyšování jeho kvality. Váš systém je velice zpátečnický a nemoderní, dnes je tendence ve všech oborech lidské činnosti jít cestou zpochybňování jednotlivých informací, či ověřování jednotlivých nesouvislostí, ne striktní ověřenosti každé maličkosti, což umožňuje zvýšit kvalitu práce a zrychlit ji, přičemž není problém doplnit zdroje později. Pokud jde o hvězdičku, tak je nutná, aby bylo jasné, že jde o rekonstruovaný jazyk (viz jakýkoliv jinojazyčný slovník s rekonstr. jazyky, všechny hvězdičku používají). Kdyby se do tohoto projektu někdo do budoucna pustil pro dostatek jiných zdrojů, budu velice rád, protože ucelený etymologický slovník je pro mě důležitý a velice zajímavý, ale doporučuji mu, aby se postaral nejprve o zavedení nového jmenného prostoru. Toť vše k této problematice. 85.132.158.238 9. 2. 2009, 14:16 (UTC)

Díky za názor. Jen připomínám, že v praslovanštině Vám bránit nebudu, ale ani ji aktivně nepodpořím. Diskutujte o tom prosím s ostatními Pod Lípou. Tímto považuji tuto diskusi na tomto místě za ukončenou. Děkuji za pochopení. --Pajast 9. 2. 2009, 14:20 (UTC)

Mám velmi malou výtku. Prosím, pokud uvádíte synonyma, antonyma a ostatní sekce kde se přiřazuje pořadí k významům, uvádějte je vždy ke všem výrazům, i za cenu pomlčky. Je to tak úhlednější a systematičtější. Děkuji. Kdybyste nerozuměl jak to myslím (nasal jsem to nějak kostrbatě), tak srv. nebesa vs. vítr. 86.49.11.246 4. 3. 2009, 17:44 (UTC)

BlokEditovat

Dobrý den, obracím se na Vás, protože správci Danny B. a Reaperman mě dlouhodobě ignorují a teď mě dokonce Reaperman zablokoval za údajný osobní útok (kterého jsem se nedopustil), a to aniž by vyhověl mé žádosti na blok opodstatněný. Na jejich aroganci se zvyknout dá, na nekvalitní rozhodování víceméně také, ale jejich nečinnost v záležitostech, kdy je bezprostředně nutné konat, jako je např. evidentní prosazování zájmů silou a revertováním, je pro slovník přinejmenším nežádoucí. Proto prosím, abyste se toho ujmul Vy. Dále bych Vás rád požádal o nějaké informace o tom, jak probíhá proces schvalování správců a jak správci žádají o důvěru a o jejich obnovení. Stávající situace už čtvrt roku nefunkčních správců není udržitelná a podle mého názoru není důvod k tomu, aby byla správcovi, který nedělá svou práci, nadále tato funkce poskytnuta. Věřím, že tato kritika bude znít dost tvrdě, ale bohužel, zkušenost a okolnosti mě donutily se už k tomuto takto vyjádřit. Díky za info (pokud byste měl čas, tak případná stránka by nebyla od věci) a za udělení krátkého výstražného bloku Danovi, který plýtvá drahocennou energií všech slovníkářů zakázanými prostředky vynucování silou. 85.132.158.238 29. 3. 2009, 16:08 (UTC)

Zdravím, bohužel nevím, co jste konkrétně provedl, že Vás kolega zablokoval. Minulý týden jsem zde pobýval jen málo, tak mi možná něco uniklo. Blokování jako řešení osobních sporů je samozřejmě nežádoucí. Pokud máte pocit, že se tak stalo, a chcete to nějak dále řešit, budete se asi muset obrátit někam výše. Já mohu na kolegu apelovat, aby si dobře rozmyslel, až bude opět někoho blokovat. Více není v mých kompetencích. Na Wikislovníku máme v současnosti 4 správce, z toho 2 jsme řadoví s omezenými pravomocemi (mazání, blokování apod.) a 2 jsou tzv. byrokrati (Danny B. a Reaperman), kteří mají více kompetencí, mj. přidělovat nebo odebírat práva správce. Není zde tak propracovaný systém schvalování správců jako na Wikipedii. Stačí požádat na příslušné stránce, a pokud nemá komunita námitky, byrokrat práva přidělí. Na příslušném místě by zřejmě bylo také možné podat případnou stížnost na správce.
Prosím uveďte také konkrétně, koho myslíte tím, že je čtvrt roku nefunkční, a také, jak Vás kolegové ignorují. Chtěl bych jen připomenout, že správce je wikipesta jako každý jiný a pracuje také dobrovolně. Pokud jej o něco žádáte, nemusí Vám hned vyhovět nebo odpovědět. Není přítomen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto se raději obracejte s žádostí na více správců naráz.
Vaši píli při tvorbě slovníku samozřejmě zaznamenávám a oceňuji. --Pajast 29. 3. 2009, 22:10 (UTC)
Šlo konkrétně o tento problém, kdy si evidentně Reaperman nezjistil okolnosti, viz také Uživatel diskuse:Reaperman#Vyjádření a Uživatel diskuse:Danny B.#Vyjádření. To mě ale už tolik netrápí, jak jsem řekl, zvyknout se na to dá a nikdo není neomylný. Teď aktuálně mi ale vadí hlavně chování uživatele Dana Polanského, který si vydupává silou změny, které jsou nekonsensuálního charakteru. Narušuje to chod slovníku, ruší to slovníkáře od práce a vytváří to negativní atmosféru. Několikrát jsem ho upozornil, ať přestane s revertováním a probere případnou změnu v diskuzi, ale on nereaguje, proto musí nastat krátký výstražný blok, který měl Reaperman prostor udělit, ale jak již jsem řekl, místo aby ho udělil jemu opodstatněně, udělil ho mě zcela zbytečně, a to na 2 dny (což v důsledku znamenalo jen to, že na slovníku v tu dobu nepracoval už vůbec nikdo, ani on). To je to co mi vadí a Vás jsem chtěl hlavně poprosit aby jste blok udělil Vy. To je ta nefunkčnost o které mluvím - správci tu jsou spíše jen fyzicky a neplní svou správcovskou funkci (a ani editorskou, což ale z tohoto hlediska není podstatné), a to bohužel především ti dva byrokrati, o kterých mluvíte, kteří mě navíc v 90 procentech např. narozdíl od Vás, který se mnou vždy hovoří úplně normálně, ignorují (viz jejich disk. stránky, např. zde). Uznávám, že správce je uživatel jako každý jiný a stejně jako on je uživatelem dobrovolným, ale tím, že se správce jednou dobrovolně rozhodl ucházet se o funkci správce, rozhodl se také přijmout související povinnosti vč. odpovědného blokování, komunikace a pomáhání komunitě, atd. Nechtěl jsem si stěžovat, jen ukázat chyby přístupu Reapermana a malou angažovanost byrokratů ve správcování a jejich malou snahu nalezení shody a porozumění s ostatními, které můžou být problémem a zdrojem napětí, nepochopení a frustrace, v důsledku tedy vlastně zbytečným omezením rozvoje slovníku. Projekt potřebuje, aby alespoň (zhruba, orientačně) jednou denně přišel správce a vyřešil případné problémy, ne aby problémy ignoroval a nechával je vyhnít (snad z pohodlnosti, snad z pro mě nepochopitelné, ale čím dál zřejmější osobní nevraživosti vůči předkladateli). Možná by pomohlo, kdyby byla alespoň vytvořena stránka pravidelně navštěvovaná a všemi slovníkáři známá Nástěnka správců. Ať tak nebo tak, byl bych rád, kdyby se přístup byrokratů změnil na pozitivnější, přívětivější a odpovědnější a tam bych byl rád, kdyby jste zaapeloval, pokud je to ve Vašich silách (když už jste mi to nabídl).
Takže abych nakonec vypíchl hlavní problém, aby se v té řeči neztratil, aktuálně je potřeba krátce zablokovat Dana nebo ho nějak jinak donutit přestat s rušivým a nesmyslným revertováním, které u něj nahrazuje (či doplňuje) diskuzi. 85.132.158.238 30. 3. 2009, 02:07 (UTC)
Vidím, že jsem tu sálodlouze kritizován, takže snad abych se k tomu vyjádřil. Už téměř měsíc visí na mé osobní stránce na Wikislovníku informace, že vzhledem k tomu, že jsem zaměstnán jinde, nemám momentálně čas se Wikislovníku věnovat, a že pravděpodobně nebudu ihned reagovat na zprávy. Psal jsem to dokonce i několikrát do své diskuze, že nemám čas. Přes proklamovanou malou angažovanost byrokratů ve správcování, jsou to právě byrokrati, kteří jsou ve správcování nejaktivnější. Co se týče zablokování IP adresy, tak rovnou říkám, že jakékoli opakované napadání jiných uživatelů tu jako správce trpět nebudu a nebudu ani řešit, jestli to náhodou nebylo myšleno jinak. K věci zablokování Dana Polanského bych řekl asi to, že jeho chování je sice nevhodné, ale žádosti jsem prostě vyhovět nemohl. Daná věc je sporem o podobu obsahu Wikislovníku, týká se vícera stránek, takže není vhodné je všechny zamykat, krátký výstražný blok je nesmysl, protože DP se na Wikislovníku objevuje vždy krátce a nárazově, tedy by blokování na krátkou dobu nemělo vůbec žádný efekt, jedině jako prezentace síly. Správcovská práva zde mám, abych mohl potírat vandalské editace, ne abych trávil hodiny nad diskusemi všeho druhu a rozhodováním sporů ostatních uživatelů. Pokud je něco v mých aktuálních silách, snažím se vyjít vstříc, neznamená to ovšem, že budu vyhovovat všemu. --Reaperman 30. 3. 2009, 15:52 (UTC)
1) Vy to máte vyvěšené 1 měsíc, ale svoje povinnosti plníte ne zcela pečlivě už od Vánoc.
2) Vy se vymlouváte, že nemůžete blokovat kvůli své nepřítomnosti, ale mě jste zablokoval.
3) Přestaňte mě urážet svými pochody, nikdy jsem nikoho nenapadal, což už jsem napsal i ve svém vyjádření. A pokud tady otevřeně lžete, že někoho napadám dokonce opakovaně, tak se chováte velmi, ale velmi v rozporu s wikietiketou, takže se do mě, prosím přestaňte soustavně opírat (a podotýkám, že se do mě opíráte už od začátku mého působení zde). To, že jste líný si zjistit okolnosti Vaše zkratkovité neférování jednání nemůže omlouvat, buď se chovejte odpovědně, nebo, jestli nejste schopen uznat chybu a poučit se, nebo dokonce mluvit smírně s ostatními slovníkáři, se mandátu správce vzdejte. Správce má být odpovědný a nápomocný komunitě, zmocněnec komunity, nikoliv "kápo", který není ochoten se s komunitou bavit či ji naslouchat.
4) Pokud jste něčemu nemohl vyhovět, pak standardní a očekávaný postup, za jehož opomenutí vás tady kritizuji, by byl zcela normálně odpovědět za příslušnou žádostí, a ne až po dvacetitisícém urgování a dokonce u ostatních správců. Tohle odpovědný přístup správce není, to je arogance a ignorance, s kterou se nehodlám smířit, protože ničí atmosféru na slovníku a chuť slovníkářů pracovat na řešení všemožných problémů. Vaše vyhnívání problémů je cestou nepřijatelnou. A kdybyste byl trochu vstřícný, tak já si nestěžuji ostatním správcům, což je pro mě spíše potupné. A také je zvláštní, že Pajast mi vyhověl a alespoň Danovi domluvil, Vy jste neudělal ani to.
5) Krátký výstražný blok nemá jen funkci bloku, ale i jakési nálepky pro další dění, kdy se podle ní dá poznat, zda je uživatel problémový či měl zrovna pouze jen nějaký drobný problém. Více takových nálepek v budoucnu může ukazovat zlou vůli slovníkáře, naproti tomu nízký počet nálepek neukazuje víceméně nic, toť symbolika bloků. Důležitá jsou potom také jednotlivá zdůvodnění. Rozhodně nejde o prezentaci síly, ale o legitimní standardní nástroj jak donutit uživatele upustit od revertovacích válek a věnovat se věcné diskuzi. Podle všech wikipravidel, které jsem kdy četl (např. zde) je považována revertovací válka za vandalismus, zajímalo by mě, proč vámi ne (po několikaterém upozornění uživatele samozřejmě).
6) Nechci po vás, abyste vyhovoval všemu, ale můžete aspoň zabučet, že nemáte čas, ne mě nechat týdny čekat, nebo si stěžovat ostatním.
7) Nabízím vám smír (jako řešení jakési vaší nevraživosti, kterou jsem nezavinil) a další pokus o předpokládání dobré vůle u vašich kroků směřujících k mojí osobě. Takový smír by ale musel být spojen s určitým alespoň minimálním respektem vůči mé osobě a s vaším uvědoměním si, že také máte své chyby, které je potřeba alespoň pokusit se lepšit. Pokud jste dostatečně inteligentní, tak tuto nabídku nevezmete jako vydírání, ale jako pokus o urovnání vztahů a potažmo o nastartování neustálé systematické a plodné práce na wikislovníku, který ji nutně potřebuje, a na kterou je potřeba hlavně klid a dobrá nálada. Já věřím, že věci porozumíte a pochopíte, že na vás neútočím, ale jen se snažím zlepšit stávající neutěšený a práci znemožňující stav věcí. Věřím, že Vaše dosavadní praxe byla opravdu zapříčeněna jen zaneprázdněním a únavou. Ale, prosím, nezlobte se, když si Vaší (z mého pohledu nesprávnou) nečinnost v jednom sporu a přehnanou činnost v druhé věci, vyložím jako špatnou práci správce. Upozornil jsem na jeden problém, kde jste nezasáhl a dostal jsem políček za urážku, kterou jsem neučinil. Takový přístup nejsem bohužel schopen dlouhodobě snášet, což se projevilo po tomto posledním incidentu. Myslím, že takováto atmosféra neprosměje nikomu, ne jenom mě. 85.132.158.238 30. 3. 2009, 17:17 (UTC)

Ale, pánové! Prosím, abyste neřešili své osobní spory na mé diskusní stránce. Děkuji. Jenom bych také rád podotkl to, co už vlastně napsal Reaperman. Správce není soudce a není tu od toho, aby rozhodoval o tom, kdo má pravdu. Takže, konec hádek a ublížených reakcí – vzhůru do práce! :) --Pajast 30. 3. 2009, 19:30 (UTC)

To zní dobře. Pokud nebudu mít k ublíženectví už důvod, tak za mě souhlas, tak ať nám to všem jde od ruky! 85.132.158.238 30. 3. 2009, 20:45 (UTC)

Velikost písmenaEditovat

Zdravím, mám školácký problém, s kterým si, bohužel, nevím rady a vy mi můžete vzhledem k Vašim znalostem pomoct. Píše se lucký (od Lucko) malé, nebo velké písmeno? Já myslím, že malé, ale všude jsem viděl Lucká válka. Tam je velké proto, že se jedná o název té války? Potřebuji to proto, protože mám v plánu založit ty zbylé články, díky za radu. 62.24.89.211 5. 4. 2009, 16:27 (UTC)

Nový blogEditovat

Rád bych Vás upozornil na svůj nový blog, kterým bych chtěl učinit věci veřejné ještě veřejnějšími. Původně jsem chtěl upozornit pouze hromadným oznámením na Pod lípou, neboli komunitním portálu, ale upozornění mi bylo smazáno, proto dávám vědět každému zvlášť na jeho stránce a za nutný spam se omlouvám. Rád vás přivítám v diskuzi k jednotlivým příspěvkům a budu rád, když i Vy se vyjádříte k jednotlivým aktuálním tématům a věřím, že i Vy budete rád svědkem zajímavé konfrontace různých názorů na věci veřejné. Díky, 62.24.89.211 5. 4. 2009, 22:13 (UTC)

Švédské šablonyEditovat

Zdravím, mohl byste mi, prosím, ukázat použití šablony Adjektivum (sv) na hesle dansk? Buď mi tam chybí parametry, nebo jsem jí moc nepochopil, díky. A ještě kdybyste pro jistotu, když už v tom budete, zkontroloval šablonu Subjektivum (sv) v tom samém článku, jestli jsem ji zadal dobře, díky za pomoc, Palu 8. 4. 2009, 11:05 (UTC)

Zdravím, již jsem zpět. Skloňování substantiva je správně. Adjektivum se stupňuje opisně, má šablonu {{Adjektivum (sv-os)}}. Doplněno. --Pajast 26. 4. 2009, 19:30 (UTC)

Možná chybaEditovat

Viz Diskuse:vy. Palu 13. 10. 2009, 13:07 (UTC)

DesysopEditovat

Ahoj, na základě schváleného pravidla o neaktivitě správců jsem ti odebral práva správce. Pokud se někdy k tomuto projektu vrátíš a budeš mít chuť na něm dále pracovat, můžeš o práva správce opět požádat. Díky za pochopení. S přáním pěkného dne --Mercy 29. 6. 2010, 12:18 (UTC)