Wikislovník:Hlasování/Potvrzování práv byrokrata Tchoře

Stevard 1. září 2015 hlasování uzavřel s tím, že mi byla práva potvrzena. --Tchoř (diskuse) 2. 9. 2015, 06:42 (UTC)

Pravidla hlasování / Voting rules

editovat
Česky
Protože český wikislovník nemá žádná pevná pravidla ohledně hlasování o byrokratech, dohodla se pro toto hlasování Pod Lípou tato pravidla: Pro ponechání práv byrokrata je zapotřebí ¾ podpora počítaná z hlasů pro+proti (hlasy zdržujících se se pomíjí). Nebude-li dosažena, bude odebrán příznak byrokrata. Nejsou dány žádné podmínky pro účast v hlasování, případné nezapočítání některých hlasů je ponecháno k úvaze stevardům, kterým bude hlasování na svém konci veřejně předáno k vyhodnocení.
English
Because there are no agreed rules on bureaucrat rights confirmation on the Czech Wiktionary, following rules for this voting have been agreed upon by the Village pump: A ¾ support counted from support+oppose (abstain votes are to be ignored) is needed for retaining bureaucrat rights. In case it is not reached, the bureaucrat status will be dropped. There are no voting eligibility rules, the option to disregard some votes is left to steward's assessment — this voting will be publicly presented to stewards for evaluation after it ends.

Termíny

editovat
 • Hlasování začíná (Voting begins): 27. 7. 2015 13.00 UTC
 • Hlasování končí (Voting ends): 27. 8. 2015 13.00 UTC

Zdůvodnění potvrzovaného byrokrata

editovat

Nechat se potvrdit ve funkci byrokrata jsem podmíněně přislíbil v dubnu, kdy byla více uživateli zpochybňována má správcovská funkce. Při hlasování o právech správce jsem byl potvrzen, tedy je čas nechat hlasovat i o právech byrokrata.

O práva byrokrata jsem požádal v červenci 2010, dostal jsem je v prosinci a používal jsem je poměrně málo, protože tu nejsou potřeba moc často. V době, kdy jsem je dostal, bylo zřejmě největší náplní práce byrokratů na wikiprojektech obecně přejmenovávání uživatelů, které se muselo dělat na každém projektu zvlášť (od září 2014 už byrokraté naopak vůbec přejmenovávat nemohou). Ale ani těch tu na Wikislovníku nebylo moc.

Zjednodušeně řečeno zůstalo byrokratovi jediné technické právo: přiřazovat a odebírat některé příznaky práv, totiž:

 • přidávat příznak správce či byrokrata – to jsem tu zřejmě nikdy nepoužil a ani mi to nepřijde z hlediska tohoto hlasování nejdůležitější – nepředpokládám, že mne někdo podezřívá, že bych to hodlal zneužít (ani jsem o takovém případu neslyšel), a naopak i kdybychom neměli žádného byrokrata, který by mohl přidávat příznak správce, tak přidělení příznaku správce nám po jasném hlasování kdykoliv zajistí stevardi (s přidělením práv byrokrata by to bylo asi komplikovanější, vizte níže).
 • přidávat a odebírat příznak robota - to mi přijde zajímavější – myslím, že je fajn, že o tom můžeme rozhodovat lokálně a pokud se najde ochotný botovodič, není potřeba, aby přesvědčoval stevardy. Ale osobně jsem to na wikislovníku ještě nepoužil, těch zájemců o provozování robota tu tolik není
 • přidávat a odebírat příznak automatického strážce – To pochybuji, že by pro nás stevardi byli ochotní dělat. Pomáhá to patrole, nebo jí spíš má potenciál v budoucnu pomáhat, až bude správců i uživatelů o trochu víc. Už jsem to párkrát použil, ale předpokládám, že zatím to patrola používá jen málo. Na české Wikipedii se to používá a je to tam od svého zavedení nejčastější byrokratickou akcí.

Ještě zbývá netechnická věc: Od byrokratů se čeká, že budou, coby členové komunity s hlasováním potvrzenou vyšší důvěrou, uzavírat hlasování a/nebo projednávat je s vyššími místy (stevardi, vývojáři). V současnosti je to asi nejdůležitější způsob, jak byrokraty využíváme, a takto jsem řešil v poslední době hlasování: Nelegitimita funkce správce Dannyho B., Zbavení práv správce uživatele Milda, Změna abecedního řazení v kategoriích, kromě toho sám stevardům předávám také ta současná hlasování o sobě. Myslím, že to dělám víceméně dobře (byť jsem zaznamenal i nepříliš vybíravou kritiku), a jsem připraven případně svá dílčí rozhodnutí podrobněji osvětlit a obhájit, budete-li se na něco ptát.

Osobně bych raději, kdybych potvrzen byl – domnívám se, že bychom měli mít alespoň dva byrokraty, protože bude-li jen jeden, je už reálné nebezpečí, že pak nebude žádný, a jak jsem nedávno vysvětloval na wikiverzitě, znovu si alespoň jednoho opatřit by bylo opravdu hodně těžké. Je ale samozřejmě otázka, zda vůbec nějakého byrokrata potřebujeme – např. uzavíráním hlasování můžeme pověřovat správce atp. --Tchoř (diskuse) 26. 7. 2015, 01:22 (UTC)

Hlasování (Votes)

editovat

Pro (Support)

editovat
 1. Dubicko (diskuse) 27. 7. 2015, 19:14 (UTC)
 1. Pro. Zodpovědné a vyspělé byrokraty Wikislovník potřebuje. --Bazi (diskuse) 28. 7. 2015, 08:39 (UTC)
 2. Moji podporu máš. JAn Dudík (diskuse) 28. 7. 2015, 20:07 (UTC)
 3. --Palu (diskuse) 31. 7. 2015, 13:26 (UTC)
 4. Pro, jako zde. --Okino (diskuse) 3. 8. 2015, 09:56 (UTC)
 5. --Shlomo (diskuse) 3. 8. 2015, 10:08 (UTC)
 6. --JOtt (diskuse) 3. 8. 2015, 12:59 (UTC)
 7. --Zdenekk2 (diskuse) 26. 8. 2015, 10:38 (UTC)
 8. Milda (diskuse) 27. 8. 2015, 06:48 (UTC)
 9. --Pyprilescu (diskuse)

Proti (Oppose)

editovat
 1. Proti Tchoř dále pokračuje v bagatelizaci nepřijatelného chování uživatelů a odmítá zasáhnout proti uživatelce, která se dopustila škaredého pomlouvačného osobního útoku a ještě ho prosazovala mnoha reverty. Tedy jen potvrzuje to, že předchozí bagatelizování desítek osobních útoků téže uživatelky nebyla náhoda, ale úmysl. Tímto se zdá být definitivně prokázané, že Tchoř je vůči některým uživatelům extrémně shovívavý a ochotný jim tolerovat skoro cokoli, zatímco vůči jiným uživatelům je velmi kritický a s tolerancí o několik řádů menší. Tento způsob třídění uživatelů mi nepřipadá slučitelný s nestranností byrokrata. --Auvajs (diskuse) 24. 8. 2015, 18:04 (UTC)
  Souhlasím plně s touto připomínkou, ovšem s tím, že i nadále se nemíním hlasování zúčastnit (viz můj koment. dole). --Kusurija (diskuse) 24. 8. 2015, 18:23 (UTC)
  Abyste prokázal, že jsem nějak zaujatý, musel byste třeba ukázat, že jednomu uživateli něco toleruji a jiného totéž za blokuji. Že jednomu uživateli něco „prošlo“, to nic nedokazuje. Když si dáte na uživatelskou stránku „Pepa škodí Wikislovníku“ tak Vás také obratem nezablokuji, budu hledat smírné řešení. A bývá to tak, že se k zastavení revertační války buď blokuje, nebo zamyká. Dělat obojí je zbytečné.--Tchoř (diskuse) 24. 8. 2015, 18:46 (UTC)
  Jak to vlastně souvisí s výkonem funkce byrokrata? S prominutím, není to způsobeno jen momentální emočně vypjatou situací, kterou si hlasující (ne poprvé) ventiluje na k tomu nepatřičném místě? --Bazi (diskuse) 24. 8. 2015, 19:02 (UTC)
  @Bazi: Vůči Tchořovi nemám důvěru od té doby, co se jinde vyjádřil v tom smyslu, že mu správce, který uživatele (kterého z dávné minulosti nemá rád) zabanuje za slušně formulovaný dotaz na pravidla, v zásadě nevadí. Pokud mu ale současně extrémně vadí uživatel, který využije shodu jmen ke provokaci, která ovšem neporušuje žádné pravidlo, a závadná tedy je pouze potenciálně (mohla by někoho naštvat), tak z toho usuzuju, že je pro něj důležitější, aby měl správce možnost kohokoli beztrestně zabanovat než aby uživatelé měli právo volně editovat. Tento přístup je ovšem podle mě proti duchu všech projektů Wikimedia a nemohu v jakékoli funkci tolerovat jakéhokoli uživatele, který tímto způsobem uvažuje. To za prvé. Za druhé, Tchoř mě nijak nepřesvědčil o tom, že mu na rozvoji tohoto projektu záleží. Za třetí, jak jsem psal v minulém zdůvodnění, jsem přesvědčený o tom, že Tchoř je manipulátor a nestranným není, jen si na něj hraje. Mimo jiné tím, že je schopen dopouštět se šílených akrobatických kousků v interpretování závadného chování - čirou náhodou se to opět týká stejné uživatelky. Co jiného z toho mám odvodit než to, že to není náhoda, ale úmysl? Sice netuším, proč to Tchoř dělá, ale například proto, aby tím odvedl pozornost od toho, že tato věc došla až tak daleko (desítky a desítky nepotrestaných osobních útoků a hrubých nezdvořilostí). Možná má Tchoř jiné důvody, to netuším, každopádně v jeho jednání vidím úmysl. A jak mám mít důvěru k byrokratovi, který na jednu stranu obhajuje blok za "chronické mazače", ale desítky jiných a mnohdy mnohem horších nezdvořilostí vykládá tak, aby ospravedlňovaly neudělení bloku? Byrokrat by měl mít určitý morální kredit a ten u mě Tchoř nemá. --Auvajs (diskuse) 24. 8. 2015, 19:48 (UTC)
  Nesouhlasím s mnohým v popisu těch věcí, ovšem zcela souhlasím, že si myslím, že uživatel, který zneužívá znalost neveřejných informací o uživatelích se chová z hlediska projektu extrémně nebezpečně, protože takové chování má potenciál odradit všechny, kterým na soukromí záleží. Netaktnost či urážka může být zahojena omluvou či alespoň zjemněna refaktorizací, ale jednou vypuštěné tajemství se už tajemstvím nikdy nestane. A tak i pouhá hrozba vyzrazení, pouhé vědomí, že někteří uživatelé nepovažují soukromí ostatních za tabu, ale za zdroj zábavy, je veliký problém.
  Obhajuji i leckoho, kdo udělal něco, s čím třeba nesouhlasím, ale kde vnímám kritiku jako přílišnou a nespravedlivou a považuji za vhodné ji vyvážit. Tím snad někdy může vzniknout nedorozumění, že souhlasím s něčím, s čím ve skutečnosti nesouhlasím. Přesto mám pocit, že jsem zde příliš dezinterpretován. Rozhodně neprosazuji, aby správci měli možnost kohokoli beztrestně zabanovat --Tchoř (diskuse) 24. 8. 2015, 20:10 (UTC)
 2. Proti Původně jsem se chtěl mlčky zdržet. Bohužel po další várce Tchořových absurdit se zase zlobím sám na sebe, že mám časem tendenci předpokládat dobrou vůli, resp. vidět věci růžověji. Tchoř se velice rád staví do role diplomata, uvážlivce a milia. Bohužel neustále nás přesvědčuje o tom, že si na nestranného pouze hraje. Nejprve poměrně dovedně, ale ve stále více se množících případech, kdy bagatelizuje jeden osobní útok za druhým téže problémové uživatelky, se zamotává do stále větších absurdit. V případech, kdy má skutečně rozhodnout a zasáhnout silou své funkce, nerozhoduje, maximálně vše obaluje líbivými slovy a nadějnými frázemi. Jeho jednostranná podpora frakci okolo Dubicka je pro mě nepřijatelná. A opět ji zde dnes proklamoval v rámci velmi selektivního refaktorizování mezi naprosto stejně škodlivými výroky téže uživatelky, navíc falší, jež se mi příčí. Takže jsem se rozhodl nakonec hlasovat. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 18:58 (UTC)
  Pro úplnost můj pohled: Objevil se příspěvek hodnotí činnost určitých uživatelů na určitých wikiprojektech, mj. na Wikislovníku, jako ničící. Refaktorizoval jsem části týkajícící se jiných projektů než Wikislovníku. Moje zdůvodnění bylo, že zatímco o tom, jaká míra kritiky činnosti na Wikislovníku je přijatelná, lze diskutovat a mohou být různé názory, takže si nejsem jistý, zda to chceme proti vůli autora refaktorizovat, tak kritika činnosti uživatelů na jiných wikiprojektech sem jistě nepatří.--Tchoř (diskuse) 24. 8. 2015, 19:19 (UTC)
  Pro ještě větší úplnost moje upřímnost (a pro Vás ujasnění do budoucna): :[zakryto]. (rozumějte, nebude moci jakkoliv přispívat na Wikislovník), jinak jste pro mne naprosto nedůvěryhodná a neschopná osoba, což se vztahuje na všechny vaše funkce, tj. nejen správcovské. Jak se s tím poperete je už samozřejmě na vás. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 19:36 (UTC)
  Myslím, že v nevraživosti (potažmo kažení atmosféry zbytečnými jedy) si nemáte s Dubicko co vyčítat. --Palu (diskuse) 24. 8. 2015, 19:44 (UTC)
  Existují pojmy akce a reakce. Mé jedy jsou vždy v té druhé kategorii. Není Dubicko, nejsou jedy. To je celá definice problému. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 19:50 (UTC)
  To není žádná omluva. Zločin jednoho neopravňuje páchat zločin někým jiným, ani jen tak, ani jako odplatu. --Palu (diskuse) 24. 8. 2015, 20:06 (UTC)
  Tak díky za upřímnost. Buďte si jistý, že na funkcích příliš nelpím, natož abych se jich měl potřebu držet natolik, abych kvůli nim plnil konkrétní přání jednotlivců výměnou za jejich hlas. Vždycky jsem se snažil být nestranný a hodlám v tom pokračovat. Ve funkci i bez funkcí.--Tchoř (diskuse) 24. 8. 2015, 19:53 (UTC)
  Dodatek: to co jsem napsal vám samozřejmě platí pro všechny správce bez výjimky. A budu k tomu přihlížet při jakýchkoliv dalších hlasováních. Beru to jako základní předpoklad dobrého správce zde (případně na jiných projektech, kde dotyčná působí). --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 19:58 (UTC)
  Vyřizování osobních účtů nad zájmy projektu. To asi nepotřebuje dalšího komentáře... Rozhodně ne po těch předchozích vulgaritách. K předchozí odpovědi Paluovi už jen dodávám: „Pokud se setkáte s hrubým a podobně nevhodným chováním, neodpovídejte stejně.“ --Bazi (diskuse) 24. 8. 2015, 20:15 (UTC)
  Pokud existuje editor, který roznáší zlo po všech projektech a navíc i v reálném světě, pak je v zájmu těchto projektů i reálných wikipedistů proti němu zakročit. Možná sis nevšiml, ale já volal jen po tom, co mají a měli dělat správci už dávno – [zakryto]. , když se chová tak, jak se chová. To nejsou osobní účty mezi mnou a Dubicko. Když uvidím, že umí spolknout svou jedovatou slinu, editovat bez toho, aniž by napadala všechny uživatele kolem sebe, pak ať je tu klidně deset Dubicek. Bude mi to fuk. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 20:23 (UTC)
  Kéž bys stejně tak byl ochoten připustit a podporovat obdobné zákroky i vůči sobě, za obdobně hrubé, jedovaté a nevraživé projevy. Mimochodem, doufám, že máš promyšlenou situaci, kdy jediným byrokratem na Wikislovníku zůstane některými kritizovaný nebo snad až nesnášený uživatel. Můžeme se pak těšit na poslušná, vstřícná a bezodkladná uzavírání hlasování a další byrokratické zákroky, jak to od byrokratů předpokládají momentálně vytvářená pravidla pro správce a pro hlasování? I za situace takto vedené války? --Bazi (diskuse) 24. 8. 2015, 20:33 (UTC)
  Viz můj příspěvek o akci a reakci. V tom je rozdíl mezi mnou a Dubicko. Která se navíc nesnese téměř s nikým, přičemž dělala problémy na všech projektech, kde byla činná. Že jsem sám občas v návalu emocí udělal něco "přes čáru" jsem nikdy nepopíral a byl jsem za to také potrestán. Jestli mě však chceš v tomto ohledu s Dubicko srovnávat, pak si asi už nemáme co říct. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 20:45 (UTC)
  Jinak samozřejmě podobnou "podmínku" pro uznání za užitečného správce můež mít klidně i Dubicko, naopak s dosazením mé osoby. Je to její legitimní právo, se domnívat, že takový správce je užitečný. Každý máme nějaké své požadavky. Já jsem svůj požadavek pouze ventiloval veřejně a upřímně. A jakého správce já považuji za přínosného a užitečného je pouze moje soukromá věc. Podivuji se, že to hlavně vyvolalo reakci lidí, kteří ani toho příspěvku nebyli součástí a nebyl ani určen pro ně. --Martin Kotačka (diskuse) 24. 8. 2015, 20:50 (UTC)
  @Bazi: s EK: Podle současného stavu návrhu pravidel hlasování bude byrokrat povinně vyhodnocovat jen hlasování o právech uživatelů, takže těch hlasování zas tak moc nebude. Za druhé je snaha pravidla hlasování navrhnout tak, aby byrokrat (nebo kterýkoli jiný vyhodnocující) neměl možnost ničím manipulovat. Jeho povinnost tedy v zásadě bude jen ověřit platnost hlasů, což je víceméně mechanická věc. Pokud určitou dobu nebude konat, pak se prostě obrátíme na stevardy. (Tuto věc bysme tam ještě pro jistotu měli zapracovat.) Ostatní hlasování bude moci vyhodnotit buď kdokoli nebo v případě sporů byrokrat nebo správce. Nehledě na to, že pravidla pro byrokraty přijdou na řadu hned po pravidlech pro správce (není nutné zavádět restriktivní podmínku, že to musí být uživatel s nejmíň roční zkušeností ve funkci správce). A jinak k tomu zmíněnému hlasování na katalánských Wikiknihách - jen několik z těch 15 uživatelů tam před hlasováním bylo skutečně aktivních, takže to číslo 15 je silně zavádějící. Pokud bysme zde našli 15 reálných dlouhodobých editorů hlasujících pro nějakého uživatele, tak myslím, že bysme práva byrokrata od stevardů dostali i kdybysme zde po čas neměli žádného. --Auvajs (diskuse) 24. 8. 2015, 20:48 (UTC)
 3. Proti Byl jsem proti v případě práv správce a jsem proti i nyní. A to i přesto, že jsem několikrát podrobil své závěry jasnému zhodnocení, ba jsem k tomu byl i vyzván. Aktron (diskuse) 24. 8. 2015, 21:06 (UTC)
  To je milé, s tím vyzváním. Pokud na to přijde řeč, vyřiď, prosím, vyzyvateli mé poděkování.--Tchoř (diskuse) 25. 8. 2015, 21:57 (UTC)

Zdržel se (Abstain)

editovat

Komentáře (Comments)

editovat

Cítím se tímto hlasováním zatlačen do kouta: Budu-li hlasovat proti, zůstane jiný byrokrat, který má ještě menší moji podporu, a sejde-li se dostatek takových hlasů, povede to ke zhoršení již tak nedobré situace. Druhý byrokrat se nemíní nechat převolit ani náhodou. Proto se odmítám hlasování zúčastnit vůbec, t.j. nedávám hlas ani ve smyslu "zdržel se". --Kusurija (diskuse) 1. 8. 2015, 06:48 (UTC)

Pokud agresivní editoři nedokázali před svou aktivitou domyslet všechny případné důsledky (včetně možnosti Wikislovníku bez správců/byrokratů), pak nemám, co bych k tomu dodal. Působí nyní ale dosti úsměvně, pokud jsou pro tytéž editory všichni správci/byrokrati špatní, ale zároveň „nějaké správce/byrokraty potřebujeme“.--Zdenekk2 (diskuse) 3. 8. 2015, 12:20 (UTC)
Vznesl jsem před časem podobnou připomínku/dotaz v souvislosti se správcováním a dostalo se mi - od jiného uživatele - dvou tipů na případné správce, kteří dosud správci nejsou. Jak moc je to ale reálné a jestli se s tím názorem ztotožňuje i kolega Kusurija, to si opravdu netroufám posuzovat. --Bazi (diskuse) 3. 8. 2015, 13:07 (UTC)
Pro mne by byli přijatelní například Shlomo, Martin Kotačka, Bazi (výčet není úplný: třeba i JOtt) (t.j. na wikislovníku, nemluvím teď o jiných projektech). To by ale museli kandidovat, protože jinak nevím, jakým jiným způsobem by se jimi mohli stát. (Ty dříve použité jiné způsoby se mi nezamlouvají, krom toho uplynula již dost dlouhá doba na to, aby se používaly způsoby transparentnější a tím aby nejen jeden, ale všichni dosavadní, získavší svá práva jinak, než korektním hlasováním ve volbách, se nechali potvrdit. Ale to jsou asi jen Svajuko dramblionės). --Kusurija (diskuse) 14. 8. 2015, 10:31 (UTC)
To není jen problém Kusuriji, protože už ve vámi odkazovaném potvrzování zaznívalo podobné.--Zdenekk2 (diskuse) 3. 8. 2015, 13:19 (UTC)
Rád bych, kdybyste jmenoval ony agresivní editory, resp. doložil jejich agresivitu. Děkuji. --Martin Kotačka (diskuse) 3. 8. 2015, 13:40 (UTC)
Chcete vážně tvrdit, že akce Auvajse a spol. neměla útočný charakter?--Zdenekk2 (diskuse) 3. 8. 2015, 14:14 (UTC)
Takže agresivní editory jste nejmenoval a na žádnou jejich agresivitu nepoukázal (odkaz na heslo agresivní jsem od vás nechtěl). --Martin Kotačka (diskuse) 3. 8. 2015, 14:29 (UTC)
Stačilo by jako důkaz třeba toto?--Zdenekk2 (diskuse) 3. 8. 2015, 15:31 (UTC)
Bude asi nejlepší, když opět z Wikislovníku na nějaký čas zmizíte. To byl ostatně váš nejpřínosnější počin. --Martin Kotačka (diskuse) 3. 8. 2015, 15:47 (UTC)
A co kdybyste pro změnu na nějaký čas zmizel vy? O přínosnosti kohokoliv by se dalo velmi dlouze subjektivně diskutovat. Např. tato vaše editace se vám nezdá ani trochu útočná (jistě bych našel i útočnější)?--Zdenekk2 (diskuse) 3. 8. 2015, 17:18 (UTC)
Není ničím útočná, je naopak pravdivá. Ničil jste práci druhých, aniž byste se ráčil k tomu předem vyjádřit. Pak jste se odvolával na to, že toto nikde nebylo diskutováno, načež jsem vám poslal odkaz, že to diskutováno bylo a dokonce jste se sám oné diskuse zúčastnil. Ještě něco? --Martin Kotačka (diskuse) 3. 8. 2015, 17:45 (UTC)
No, od editorů se samozřejmě očekává, že agresivní nebudou, takže pokud se tak děje, tak to určitě dobré není. O to míň se to ale očekává od správců a u nich je agresivita ohromnou ostudou a je dobře, že už většina ze správců agresivní není. Ostatně právě neagresivní správci dokáží nepřispět k dalšímu dmýchání atmosféry a vyhorocování situace a jen neagresivní správci mají naopak na to situaci zvládnout v mezích Wikietikety a dalších wikiprincipů. A to je úloha, pro kterou jim také dává komunita mandát. --Palu (diskuse) 3. 8. 2015, 14:57 (UTC)

Dotazy na kandidáta

editovat
 1. Tchoři, domníváte se, že ban indef uživateli Juandev má v komunitě alespoň dvoutřetinovou podporu uživatelů a tedy že s ním je konsensus?
 2. Za jakých podmínek nebo okolností si myslíte, že by ten ban mohl být zrušen? Nebo jinými slovy: za jakých podmínek a okolností jste (vy sám) ochotný ho odblokovat? --Auvajs (diskuse) 15. 8. 2015, 22:04 (UTC)

Část mých názorů k onomu bloku je v diskusi na Wikipedii.

Spíše bych tipoval, že neomezená zablokování dvoutřetinovou podporu nemá, na druhou stranu doufám, že nějak rozumně dlouhé zablokování ji má. Osobně si nemyslím, že by měl být Juandev zablokován navždy, takové řešení pokládám i za svým způsobem nefunkční: Kdyby chtěl, může škodit pomocí otevřených proxy (on dokonce někdo něco takového dělá, ale to pochopitelně vůbec nemusí být on) a bude těžké mu v tom efektivně bránit, proto by mělo být žádoucí dospět k smírnému řešení, kdy pochopí a přijme, že činnost, kterou vyvíjel, je naprosto nepřijatelná, a bude moci normálně editovat a přitom se už ničeho takového ani podobného dopouštět nebude.

K pochopení může přispět delší blok, ale blok, který neskončí, bude mít nebezpečně blízko k pomstě a moc nemotivuje blokovaného k pochopení, že důvodem bloku není osobní nevraživost, ale jeho chování.

Osobně bych v tomto případě považoval za adekvátní ten roční blok. Pokud se do té doby nic ve věci nestane, tak počítám, že tak kolem půlky března bych sám začal komunitní diskusi na toto téma. Tou dobou bychom také už mohli mít schválena různá formální pravidla, takže i tak nějak přirozeně bude na místě uvést do formalizovaného pořádku i jednotlivé drobnosti z živelnějších dob. Předpokládám, že se na odblokování dohodneme a v takové situaci budu ochoten ho odblokovat.

Tahle otázka možná měla být položena v potvrzování správcovských práv, kterých se týká spíš. Co se týče práv byrokrata, není pro mne nějak zásadní. Třeba že bych se z důvodu svědomí cukal přidělit práva zvolenému správci, který by v kandidátské řeči uvedl, že Juandeva hned po přidělení práv odblokuje, protože blok už byl dost dlouhý. Pokud si komunita takového správce bude přát a vyjádří úmysl Juandeva odblokovat takto nepřímo, nevidím v tom problém.--Tchoř (diskuse) 16. 8. 2015, 11:51 (UTC)

Vyhodnocení

editovat

Předal jsem stevardům. --Tchoř (diskuse) 29. 8. 2015, 20:38 (UTC)