Viz též moji diskusní stránku na Wikipedii a Wikizdrojích.

Starší diskuse najdete v archivu: Archiv01 (do 31. 12. 2012), Archiv02 (2013–2014)


Smazání stránky

editovat

Zdravím! Smazal jsi mi u "umění" a "žehličky" slovní spojení, protože nejsou idiomatická. Ale idiomatická spojení patří do "fráze a idiomy". Kolokace jsou velmi důležité pro cizince učící se česky! Buď tak laskav a slovní spojení tam vrať! – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Zolwikcz (diskusepříspěvky).

Lituji, ale do hesel přidáváme jako související jen taková slovní spojení, která je možné vytvořit jako regulérní hesla, což neidiomatické kolokace obvykle nesplňují. --Milda (diskuse) 7. 1. 2015, 23:04 (UTC)

Tak v které části slovníku by se to mělo objevit? Neidiomatická slovní spojení nejsou důležitá? Pro výuku jazyka je to podle mě naprosto podstatné... být závislý na kom/čem, zatímco v němčině von = od koho/ čeho. Koukal jsem se do do anglické verze, tam abstract art mají... Ničit je vždycky jednodušší než tvořit. Kdo maže, ten jede, že? Zolwikcz

Také si nemyslím, že idiomatičnost je něco svatého a neprolomitelného. A to jak ve světle pravidel (viz toto), tak ve světle názorů komunity (viz toto nebo toto). To se ale týká spíše jen velmi zažitých a technických termínů. Volnější kolokace by si ale zasloužily spíše vlastní sekci pro kolokace jako to mají na de nebo pl. To mi přijde přehlednější než en, kde je všechno v jedné sekci. Mimochodem pro podpis stačí napsat --~~~~ nebo zmáčknout příslušnou ikonu nad editačním oknem. --Palu (diskuse) 7. 1. 2015, 23:20 (UTC)
Ani v jedné z diskusí se ovšem propagátorům kolokací nepodařilo o tom přesvědčit ostatní. Uvedené příklady na německé a polské verzi vaši myšlenku moc nepodpírají, protože na německé to jsou z větší části taková slovní spojení, která by prošla i na českém Wikislovníku (nevím jestli i u významu 4) a na polské verzi to má charakter spíše příkladů užití, jen ve zvláštní sekci. Ale moje diskusní stránka není vhodným místem pro takovou diskusi. --Milda (diskuse) 7. 1. 2015, 23:43 (UTC)
Vazba adjektiva závislý a předložky na s lokálem je uvedena přímo v hesle závislý u konkrétního významu, není kvůli tomu potřeba zakládat heslo být závislý na kom/čem (ten význam dokonce ani není vázán na sloveso být, klidně může být zůstat, stát se, jevit se aj.). Ten závěr si příště odpusťte, ničemu nepomůže. --Milda (diskuse) 7. 1. 2015, 23:43 (UTC)

Možná by stačilo zavést odstavec "příklady použití" a tam by se všechno vešlo. Každé slovo by bylo zvlášť v závorkách, takže by netvořilo nové heslo, které si nepřejete. Otázka je, jestli má wiktionary sloužit jen pár lingvistům nebo je vytvořeno v zájmu celého lidstva. Pro výuku cizího jazyka jsou kolokace zásadní. Dobrou noc. --Zolwikcz (diskuse) 7. 1. 2015, 23:49 (UTC)

Samostatná hesla si určitě tahle věc nezaslouží, protože by neobsahovala nic navíc oproti jejich pouhému uvedení v hesle třeba závislý. Určitě jediné vhodné řešení z navržených by bylo zavedení sekcí po vzoru pl a de (kde by byla slovní spojení tohoto typu vypsána, nikoliv odkazována). --Palu (diskuse) 8. 1. 2015, 07:56 (UTC)

Mazání a zamčení kategorie

editovat

Smazal jste Kategorie:Tvary českých frází s odůvodněním "není v souladu s dosavadními zvyklostmi kategorizace" a později uzamkl s odůvodněním "opakovaně zakládáno, zakladatel zatím nikoho nepřesvědčil o potřebě tohoto typu kategorie". Chtěl bych jen zdůraznit, že obě odůvodnění nejsou pravdivá. První proto, že zvyklosti kategorizace počítají s obdobnými kategoriemi (Kategorie:Tvary českých substantiv, apod.), a druhé proto, že zakladatel nemusí někoho přesvědčovat o potřebě typu kategorie, který je zavedený. Prosím, napříště nejprve diskutujte, dokud se nevyjasní skutečné důvody a skutečné problémy mazaného řešení. Správce tu není proto, aby prosazoval svou vůli silou, ale proto, aby jako zmocněnec komunity dělal zásahy pověřené komunitou. --Palu (diskuse) 13. 1. 2015, 10:32 (UTC)

Souhlasím s Mildo. postupem. Jako obvykle místo přínosných editací vyhledáváte sporná témata a snažíte se je prosadit "přes mrtvoly..". --Dubicko (diskuse) 13. 1. 2015, 10:35 (UTC)
To nevyhledávám, kdo si vyhledal to téma a navrhl ke smazání přínosné redirecty, jste byla Vy, následovaná Mildou. K věci: neřekl jsem, že byl Mildův postup nesprávný, řekl jsem, že byl špatně odůvodněný. --Palu (diskuse) 13. 1. 2015, 10:38 (UTC)

Toto mělo být co?. Druh pomsty za to, že někdo projevil jiný názor, než jaký (pravděpodobně) máte Vy a Vaši kamarádi? Jakto, že jste nejdříve nediskutoval s uživatelem o jádru sporu a nevysvětlil mu, co (a proč) dělá špatně (skutečně špatně?). Takovýto podpásový blok nepovažuji za dobrou vizitku správce. Děkuji za pochopení (případné). Správce tu není proto, aby prosazoval svou vůli silou. --Kusurija (diskuse) 31. 1. 2015, 15:54 (UTC)

Jak jsem psal jinde, není to náhodný kolemjdoucí, ale zkušený editor, který se rozhodl provokovat a trollovat. Použil k tomu osvědčenou taktiku, kterou občas někoho obelstí: s minimem námahy založil několik velmi jednoduchých hesel, aby vypadal jako užitečný editor, a následně se pustil do provokací. Zablokován byl poté, kdy opakovaně revertoval editace a začal trollovat v obecné diskusi. Jak ukazují zkušenosti i z jiných projektů, trolling je nejlepší zastavit hned v zárodku, než se rozroste do situace, kdy na sebe útočí pravidelní uživatelé, tvůrčí atmosféru to na delší dobu negativně poznamená a troll se u svého monitoru směje. Jako zkušený editor měl možnost diskutovat hned, věcně a slušně; nevyužil toho – tak jsem mu poskytl čas na to, aby si rozmyslel, jak se chce na rozvoji tohoto projektu nadále podílet.
Ode mě je to k tomuto tématu vše. Pokud máte zrovna volný čas a chcete vylepšovat Wikislovník, mohl byste třeba upravit ty přinejmenším desítky svých hesel, která neodpovídají specifikaci formátu hesla, nebo navrhnout v diskusi její úpravu. --Milda (diskuse) 31. 1. 2015, 16:19 (UTC)
Žádný odkaz na žádnou diskusi tam není, není jasné, co se na té stránce děje nebo kde se o tom má diskutovat. Není jasné jak dlouho už je ta diskuse neaktivní, pouze lze z historie stránky usuzovat, že už dlouho, protože tenhle experiment tam visí už skoro 2,5 roku. Další věc pak je, že Danny B., Milda, Dubicko apod. velmi rádi pro mazání informací používají odůvodnění, že nešlo o standardní formát, že to je nekonsensuální apod apod. Ale pokud to založí někdo z nich, je protistrana označena za trolla nebo zablokována. Jinými slovy - pro různé lidi platí na Wikislovníku různá pravidla (někdy diametrálně odlišná), různí lidé mají různá práva. Není na místě prosazovat svoje názory silou prostřednictvím správcovských práv, ty mají správně sloužit k uplatňování vůle komunity v technických nebo extrémních případech, to jistě ale ví úplně každý z nás. Na Wikislovníku je úroveň správcovství nízká a místo zdravé komunity tu často vidím silné rysy diktatury. --Palu (diskuse) 31. 1. 2015, 17:07 (UTC)
Ještě bych rád dodal, že odůvodnění bloku, že "kdyby pracoval a mlčel, blokován by nebyl", je hodně smutné. --Palu (diskuse) 31. 1. 2015, 17:09 (UTC)
@Milda: 1. Můj příspěvek se týkal Vašeho správcovského zásahu. Nevím, co s ním mají společného moje pochybení ve formátu hesla. Nebo snad máte podezření, že adresa IP:2A02:2428:4:3:55AA:119:C98F:87DE je moje (mnou používaná)? Potom tvrdím, že není, pokud nevěříte, požádejte o ověření checkusera. 2. Když už jste to do tohoto vlákna vnutil, tedy na toto téma odpovídám: (zpočátku otázkou) kterých (kterého typu) mnou založených hesel se to týká? Myslíte ta japonská (zejména kandži)? U toho typu hesel jsem nejednou žádal o vysvětlení, jak by taková hesla měla správně (a především přijatelně, t. j. bez okleštění důležité informace) vypadat. Místo toho se mi dostalo sporadické výpomoci náhodných kolemjdoucích a buď mlčení nebo nic nevysvětlujícího peskování od povolaných (a po sice nadstandardní, nicméně dlouhé době, kdy nebylo dohodnuto, jak má formát kandži vypadat, byla dlouhá řada hesel smazána a to bez jakékoliv (zřemě) kontroly, neboť šablonu na nutnost úpravy jsem u většiny(?) hesel dodal sám a bylo smazáno i heslo, kdy jsme společnými silami několika editorů se snažili o co nejpřijatelnější tvar. Výsledkem dlouhého mlčení povolaných a jejich neschopnosti se nějak vyrovnat s existencí (nutností existence) hesel na téma jednotlivých kandži (vyrovnat se buď dosažením konsensu na potřebný formát pro taková hesla, nebo alespoň radou, či přijatelným příkladem) jsem na tvorbu takových hesel rezignoval --Kusurija (diskuse) 1. 2. 2015, 08:43 (UTC)). Takže i nadále nevím, jak ta hesla upravovat, neboť si nejsem jist tím, zda výpomoc těch náhodných kolemjdoucích je v souladu s (víceméně diktátorskou) politikou zdejších správců a jim pochlebující smetánky. Dejme tomu, že mi někdo i něco vysvětloval (jednou) a já jsem to přehlédl. Nebo, že jsem návrh/příkaz považoval za nepřijatelný. Vždy jsem trval na tom (a i nadále budu trvat), že formát hesla má být uživatelsky přívětivý zejména pro čtenáře (méně důležité je, jak se "líbí" editorům a nemá být bez náhrady odstraňována užitečná a relevantní informace. V případě, že taková informace je na nevhodném místě, má být přemístěna na místo příhodnější a ne bez náhrady smazána (doufám, že nahlédnete, že tou užitečnou informací nemám na mysli spam, copyvio a další věci, které na wikislovník nepatří). Hezký večer přeji. --Kusurija (diskuse) 31. 1. 2015, 18:07 (UTC)

Překlady

editovat

Hezký večer. Pokud uděláte seznam českých hesel s více než jedním významem a alespoň jedním překladem, jsem ochotný ta hesla v rámci svých časových možností nejspíš během pár týdnů až měsíců projít a "očíslovat". Odhaduju, že jich bude kolem 2 tisíc. Kdyby se přidal ještě někdo jiný, bylo by to samozřejmě rychlejší. Ale otázka mazání parametru význam je úplně jiná. Nevidím důvod, proč by se ten parametr měl nuceně mazat tam, kde je. Proč ho ta šablona nemůže prostě ignorovat? K této věci se Danny B. vůbec nevyjádřil, při tom to je přeci mnohem jednodušší a ještě méně bolestné řešení než „upozorňovat na redundantnost parametru“. Ve wikitextu vyplněný parametr ničemu nevadí, naopak může případně pomoct při editaci. A i kdyby se dohodlo, že se ten parametr bude mazat, šlo by to taky velmi snadno udělat roboticky, není nutné to dělat ručně. --AuvajsAuvajs (diskuse) 10. 2. 2015, 23:26 (UTC)

Sociální separace

editovat

Reaguji na tvoji větu "A není to tak dlouho, co jste u španělských hesel považovali slovnik.seznam.cz za horší zdroj než tištěný slovník jistého profesora španělštiny z roku 1959." v diskusi k Podmínky pro zařazení hesla směrovanou AuvajsAuvajs.

Chtěl bych tě požádat, aby sis toto separování na skupiny uživatelů odpoustil. Na Wikislovníku jsme si všichni rovni, máme stejné cíle a není mezi námi rozdílu. Navíc AuvajsAuvajs v té diskusi vůbec nevystupoval. O tom co píšeš tam hovořil Shlomo a je to jeho osobní názor - zatím mi není známo, že by to byl názor nějaké skupiny editorů.--Juandev (diskuse) 14. 2. 2015, 15:46 (UTC)

Alexandra

editovat

Souhlasím, snažil jsem se jen upravit jedno heslo jako (jednodušší) vzor.--Zdenekk2 (diskuse) 17. 2. 2015, 09:02 (UTC)

Poděkování

editovat

Díky za konstruktivní přístup v hesle fučet.--Juandev (diskuse) 21. 2. 2015, 09:39 (UTC)

Kdyby ses nechoval destruktivně a neprosazoval si za každou cenu nějaké jiné příklady, které přitom nejsou ani o trochu lepší, nemusel jsem hledat jiný překlad. Že nevíš, že i parní lokomotiva může něco prudce vyfukovat, neznamená, že ten příklad je chybný. --Milda (diskuse) 21. 2. 2015, 09:42 (UTC)

Idiomatičnost

editovat

Proč by zde nemohlo být heslo ministerstvo dopravy, když Evropská banka pro obnovu a rozvoj tu být může? Názvy bank tu povoleny jsou, názvy úřadů nikoli? Děkuji za odpověď. --AuvajsAuvajs (diskuse) 11. 3. 2015, 23:05 (UTC)

návrh základního pravidla

editovat

Prosím, abyste se vyjádřil k mému návrhu „základního pravidla“. Děkuji. --AuvajsAuvajs (diskuse) 14. 3. 2015, 00:50 (UTC)

Proč jste z hesla Beck smazal orefovaný příklad „[zakryto]”, do shrnutí editace napsal provokace a smazal i ty revize? Na tom příkladu nevidím nic prokovativního. Je to příklad velmi dobře ilustrující použití příjmení Beck. --Auvajs (diskuse) 13. 4. 2015, 16:37 (UTC)

Jeden dostatečně ilustrativní a neutrální příklad tam už je. Od vkladatele to byla zjevná a v jeho podání navíc opakovaná provokace. --Milda (diskuse) 13. 4. 2015, 16:42 (UTC)
Víc příkladů je v mnoha heslech. Nesmyslná refkatorizace mého postu. Nesmyslné je tu všechno. Všechno. Všechno. To se jinak říct nedá. Ještě dnes večer iniciuji hlasování o zbavení práv správce vaší osoby. --Auvajs (diskuse) 13. 4. 2015, 16:46 (UTC)

Indef blok uživatele Juandev

editovat

To si děláte srandu? --Auvajs (diskuse) 13. 4. 2015, 16:39 (UTC)

Ne. Od vkladatele to byla zjevná a v jeho podání navíc opakovaná provokace. --Milda (diskuse) 13. 4. 2015, 16:42 (UTC)
Co je provokativního na vložení orefovaného příkladu ze zpravodajského webu? Nic. Větší debilitu jsem tu nikdy a nikde jinde neviděl. To je absolutně nepřijatelné a do nebe volající zlo. --Auvajs (diskuse) 13. 4. 2015, 16:46 (UTC)
@Milda: Nezlobte se, ale toto nepovažuji za dostatečné vysvětlení, které by obhájilo tak razantní, bleskový a netransparentní postup. Obvinění ze zveřejnění ("publikace") osobních údajů není na místě, jelikož údaje již byly zveřejněny v hromadných sdělovacích prostředcích a stále jsou dostupné na příslušných zpravodajských webech. Považovat příklad za "nevhodný" a usilovat o jeho odstranění je zcela legitimní. Ani já ho nepovažuji za šťastně zvolený (takže ve snaze o jeho odstranění bych vás asi podpořil), na druhou stranu se mi nezdá, že by se tak výrazně lišil od mnoha jiných nepříliš šťastně zvolených příkladů vložených tímtéž editorem nebo i dalšími kolegy. Považovat ho za provokaci už je vaše subjektivní interpretace - možná pravdivá, ale každopádně nepřezkoumatelná. "Zjevná" provokace to rozhodně není, pro pozorovatele neznalého kontextu nic provokativního neobsahuje. Zasáhnout proti takové editaci a jejímu autorovi promptně nejtvrdšími správcovskými nástroji je krajně neobvyklé, a s ohledem na to, že historie Vašich vztahů s Juandevem není zdaleka prosta konfliktů, řekl bych, že i poněkud podezřelé. Příliš podezřelé na to, abych se spolehl na Vaše: "Věřte mi, vím co dělám." Takže očekávám, že objasníte podrobněji, co Vás k tomuto kroku vedlo, případně zda a jaké další kroky hodláte podniknout.--Shlomo (diskuse) 13. 4. 2015, 18:19 (UTC)

Names of Wikimedia Languages

editovat

Dear Milda,

we are initiating a long needed action - we would like to translate names of all Wikimedia languages to all Wikimedia languages in the next two months. We have noticed that you are very active on Wiktionary and that is the reason why we are taking liberty to contact you.

We hope that you would be interesting to help us in our endeavor - To make this action easier we have already prepared the list of all Wikimedia languages, and for each language we have already prepared the page with existing and missing translations. So when you go to the page for your language you would have two tasks - to check whether existing translations are OK and to fill in the missing one. The more detailed instruction are on the language page.

What are the benefits of this work?

  • We believe it is about time to have all Wikimedia languages translated to all Wikimedia languages :)
  • Translated languages will be parsed into Wiktionary and the resulting number of Wiktionary entries will be significant for each language. That could significantly increase the number of entries for less developed Wiktionaries, and improve the quality of entries in general.
  • Wikidata - this would be great contribution to Wikidata.
  • All other projects could benefit from this list (Wiki Travel :)), as we believe that certain amount of terms has to be properly translated to all languages.

We are gathered around the project Wiktionary Meets Matica Srpska and we hope that you would be interesting in working with us! If you have any questions you can ask them on the Names of Wikimedia languages discussion page or via personal emails.

Important notice: The data are licensed under CC0, as they should be incorporated into Wikidata at the end of the process.

If you don’t want to receive future announcement about the project, please leave a note on discussion page.

Thank you and looking forward to hear from you!

Interglider.org team

Godzzzilica (diskuse) 23. 4. 2015, 14:01 (UTC)

Poděkování

editovat
 

Zdá se, že nikdo ze zdejších editorů Ti po vyhodnocení potvrzení nepoděkoval za práci, co jsi tu udělal. Tak dovol, abych to udělal já. Pět roků správcování je dlouhá doba a každý, kdo se tomu věnuje, si zaslouží ocenění.

A že se za tu dobu občas něco nepovede, to je jen logické. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Za to, co se Ti nepovedlo, jsi dostal vylískáno, za to, co se Ti povedlo...

...díky. --Okino (diskuse) 25. 5. 2015, 12:31 (UTC)

Připojuji se k poděkování. Z těch skoro tří tisíc správcovských zásahů jsou kontroverzní jen jednotky a té odvedené práce je spousta. --Tchoř (diskuse) 26. 5. 2015, 09:11 (UTC)
Také se připojuju. Doufám, že se brzo vrátíte jako editor. A pokud byste časem znovu kandidoval na správce, rozhodně máte můj hlas.--Pyprilescu (diskuse) 26. 5. 2015, 09:16 (UTC)
Můj taky... tvoje pečlivost, odbornost a nasazení tu velmi chybí.... --Dubicko (diskuse) 26. 5. 2015, 09:18 (UTC)
I já se připojuji. Přestože jsem nakonec hlasoval tak, jak jsem hlasoval, rozhodně nechci zpochybnit množství záslužné práce, kterou jste zde dosud jako editor i jako správce vykonal.--Shlomo (diskuse) 26. 5. 2015, 10:06 (UTC)

Aktuální hlasování

editovat

Hezký den, v současnosti je otevřena trojice hlasování: o základních pravidlech Wikislovníku, o právech byrokrata Tchoře a o rozdělení a přejmenování diskuse Pod lípou. Pokud se tak ještě nestalo, bude vítáno vyjádření Vašeho názoru ve všech těchto záležitostech. --Bazi (diskuse) 31. 7. 2015, 09:10 (UTC)

Pravidla hlasování

editovat

Dobrý den, chtěl bych vás zdvořile vyzvat, abyste se podíval na návrh pravidel hlasování a pokud máte nějaké výhrady, komentáře, připomínky, napsal je do diskuze, případně tu stránku rovnou editoval. Jinak bych byl rád, kdyby se brzy přistoupilo k hlasování, protože si myslím, že takové pravidlo je pro rozvoj komunity (pokud se má o přijímání dalších pravidel hlasovat) klíčové. Děkuji. --Auvajs (diskuse) 29. 8. 2015, 18:08 (UTC)

Odmazávání synonym

editovat

K odmazávání synonym, které jste uvedl se shrnutím "−synonyma, v diskusi Pod lípou není shoda na tom tvary jiných slov v této sekci uvádět" (hesla hltl, vrzl, prchl, frnkl, frkl): v oné diskusi není ani shoda, že se nemají uvádět, přičemž žádné pravidlo včetně FH to nezakazuje. Proto jsem tyto odmazy revertoval. --Palu (diskuse) 17. 9. 2015, 18:25 (UTC)

Dobrý den. Chtěl bych vás požádat, abyste se podíval na návrh pravidel o správcích, napsal do diskuze své připomínky, podněty, návrhy a nebo ten text rovnou editoval. Na konci září a začátku října jsem provedl větší množství stylistických úprav ve snaze učinit ten text přehlednější a srozumitelnější. (Obsah zůstal až na malé detaily stejný, některé zbytné části vypuštěny.) Po obecných základních pravidlech a pravidlech hlasování je to další důležité pravidlo, nezbytné pro dobré fungování komunity, proto si myslím, že by se mělo přijmout co nejdříve. K tomu je tedy potřeba shodnout se na konečné podobě textu a následně přejít k hlasování. Děkuji za spolupráci. --Auvajs (diskuse) 11. 10. 2015, 08:14 (UTC)

Wikislovník:Průzkum názorů/Parametry pravidel pro byrokraty

editovat

Dobrý večer. Chtěl bych vás zdvořile vyzvat, abyste se zapojil do tohoto průzkumu názorů. Čím víc uživatelů se zapojí, tím více bude konsensuální. Děkuji. --Auvajs (diskuse) 18. 2. 2016, 22:20 (CET)Odpovědět

Přechodníky

editovat

Dobrý den. Proč ve vámi zakládaných přechodnícich vkládáte sekci související? Jednak nemá oporu ve formátu hesla, jednak zároveň dle zdejších zvyklostí ve tvarech slov takovou kategorie neuvádíme (pouze v základních tvarech) a jednak ji lze považovat za zbytečnou. --Martin Kotačka (diskuse) 8. 3. 2018, 06:35 (CET)Odpovědět

Zdravím taktéž. S tím formátem hesla to není tak jednoznačné. Není v něm sice uvedeno, že tam sekce související má být, ale ani že tam být nesmí – pouze že většina sekcí je nadbytečná (dělení tam také výslovně uvedeno není a pochybuji, že to vadí). V tomto případě vycházím z toho, že vztahy mezi jednotlivými tvary přechodníku téhož slovesa spolu úzce souvisejí, čtenář lépe pochopí jejich tvorbu a vůbec existenci (třeba díky tomu ubyde chybného užívání ženského pro mužský rod nebo množného pro jednotného číslo) a díky barevnému odlišení odkazů je hned vidět, které tvary už jsou založeny. U archaických slovesných tvarů, jako je např. přechodník přítomný („budoucí“) dokonavého slovesa (př. počnouc), je to v současné době i jediné místo, kde se na tyto vymizelé tvary odkazuje, když (a s tím souhlasím) se v ohýbacích tabulkách uvádějí jen tvary živé. --Milda (diskuse) 8. 3. 2018, 06:58 (CET)Odpovědět
Děkuji za odpověď. Pak se ovšem nabízí otázka, proč nepřidávat např. do hesla plavu také související plaveš, plave, plaveme plavete, plavou. To už myslím vypadá dost absurdně, ale principiálně je to totéž. Já každopádně připouštím, že existují problémy s chápáním a znalostí tvorby přechodníků. Nicméně k tomu myslím právě stačí tabulka v základním tvaru hesla, kde ostatně hned vidím všechny tvary přechodníků pro každý rod pohromadě. A také si myslím, že když čtenář bude chtít znát správný tvar přechodníku, podívá se jednoduše na heslo v základním tvaru, než aby zkoušel vyhledávat konkrétní sám sebou vytvořené přechodníky a pak mezi nimi proklikával. Rovněž zde tedy vyvstává otázka, zda formát hesla, resp. část o tvarech, nepřeformulovat na trochu striktnější pravidlo. Je fakt, že v současnosti je to dost vágní a že si každý ve tvaru hesla může dělat, co se mu zlíbí a že tedy není jasné, co přesně do tvaru hesla patří a co už ne a musíme se spíše než o tuto sekci opírat o zažité zvyklosti, což je vždycky horší než jasně formulované co do tvaru hesla (ne)patří. --Martin Kotačka (diskuse) 8. 3. 2018, 07:32 (CET)Odpovědět