Wikislovník:Hlasování/Nelegitimita funkce správce Dannyho B.

Původně bylo hlasování řádně ohlášeno Pod lípou, následovalo ovšem předčasné uzavření. Obnovení hlasování bohužel původně nikde ohlášeno nebylo, takže jsem dodatečně se zpožděním otevřené hlasování inzeroval Pod lípou s uzavřením za týden. Neobjevily se podstatné formální námitky s výraznější podporou a tedy lze hlasování považovat za platné.

Výsledkem obou hlasování je ovšem: Nebylo dosaženo konsenzu.

V obou hlasováních se pro návrh vyslovila sice většina (v obou případech 7 pro, 4 proti, 2 se zdrželi), ovšem nikoli nejméně dvoutřetinová, kterou je vhodné u takových návrhů požadovat. Vzhledem k tomu, že se správcováním Dannyho B. panuje zřejmě spíš nespokojenost, lze odpůrcům jeho správcování doporučit jednu ze dvou dalšch formálně správných cest:

 1. Zasadit se o schválení všeobecných pravidel pro volbu správců a jejich potvrzování.
 2. Spustit přímé hlasování o odvolání Dannyho B., které by bylo možno předat k vyhodnocení stevardům.

Vzhledem k tomu, že by to na výsledek nemělo vliv, nepovažuji za vhodné na základě nepříliš podloženého obvinění narušovat soukromí obviněných uživatelů žádostí na stevardy, aby ověřili, že se nejedná o loutky.--Tchoř (diskuse) 11. 4. 2015, 08:59 (UTC)



 • K hlasování podal: --AuvajsAuvajs (diskuse) 13. 3. 2015, 19:05 (UTC)
 • Uzavřeno jako zmatečné, s jednostranně stanovenými pravidly hlasování bez konsenzu komunity i bez opory ve stávajících pravidlech. --Milda (diskuse) 13. 3. 2015, 23:52 (UTC)
 • Obnoveno hlasování bez "jednostranně stanovených pravidel hlasování bez konsenzu komunity i bez opory ve stávajících pravidlech"; pozn: ani původní hlasování nebylo proti pravidlům a žádná pravidla neobcházelo - protože tu žádná nejsou. Bod č. 1 skryt ve zdrojovém kódu stránky. --AuvajsAuvajs (diskuse) 16. 3. 2015, 23:42 (UTC)
 • Hlasovací ikony:
  • Ano: [[Image:Symbol support vote.svg|20px]] '''Ano''' --~~~~
  • Ne: [[Image:Symbol oppose vote.svg|20px]] '''Ne''' --~~~~
  • Zdržuji se: [[Image:Symbol abstain vote.svg|20px]] '''Zdržuji se''' --~~~~

Nelegitimita funkce správce Dannyho B. editovat

 1. Při podrobné analýze žádostí o práva správce, které jsou zcela netransparentně skryty v historii stránky Wikislovník:Správci, jsem došel k "zajímavému" zjištění. Uživatel Danny B. práva správce získal v lednu 2007 pouhých 23 (!!) minut poté, co oficiálně podal svou žádost o práva správce! K tomuto jinak nevídaně rychlému kroku bylo přistoupeno proto, že tato práva správce měla být dočasná, přesněji řečeno na tři měsíce. Důkazem o dočasnosti práv správce tomuto uživateli budiž vyjádření stewarda, který práva udělil, a také Reapermanova zmínka v jeho vlastní žádosti o práva správce. V dubnu 2007 tři měsíce dočasného správce uplynuly a jeho mandát správce zanikl. Danny B. měl na Metě požádat o odebrání svých práv správce nebo se ve své funkci nechat potvrdit. On však neučinil ani jedno. Jeho mandát správce je proto od té doby nelegitimní a je vykonáván bez konsensu komunity.
 2. Prakticky veškerá aktivita Dannyho B. na Wikislovníku jsou činnosti nespočívající v rozšiřování vlastního obsahu slovníku, vždyť za celých 9 let založil pouhopouhých 27 (!!) hesel, v tom je ovšem i 8 „chybných zápisů“, což lze stěží považovat za plnohodnotné heslo. Tedy jeho činnost je prakticky výhradně jen "údržba" - tvorba šablon a oprava šablon v heslech, rekategorizace, nastavování "Slova týdne" zobrazovaného na hlavní straně, programování modulů, nastavování CSS stylů, překladů MediaWiki, mazání stránek atd. Je zřejmé, že obzvlášť takový správce, který skoro vůbec netvoří obsah, ale jen "činí údržbu" by měl mít ke své činnosti pověření komunitou, nikoli to činit bez jejího souhlasu či dokonce proti její vůli.
 3. Danny B. opakovaně jedná v důležitých věcech bez konsensu komunity či ho obchází a svůj názor prohlašuje za "pravidlo". Viz jeho prohlášení CLDR "normativním" pro názvy jazyků na Wikislovníku (což na žádném wiki projektu nemá obdoby) i přesto, že tento seznam obsahuje chyby, nebo s nikým nekonzultované nastavení zobrazování CSS tak, že zdůrazňovalo tzv. redundantnost (v mnoha heslech to zobrazovalo odpuzující chybovou hlášku).
 4. Danny B. na 24 hodin zablokoval uživatele Juandev za údajné „trollování, vulgarity“. Z jeho příspěvků v ten den je však zřejmé, že se Juandev vůbec žádného „trollování“ nedopustil a užil pouze jediného výrazu, který je možné označit za vulgaritu. Z tohoto bloku a jeho lživého / manipulativního odůvodnění (neexistující trolling, jediná vulgarita, nikoli „vulgarity“) je evidentní, že blok byl nesmyslný, nepřiměřený a že se jednalo pouze o formu osobní pomsty Dannyho B. vůči Juandevovi (jejich antagonismus je veřejně znám z jiných projektů a táhne se mnoho let nazpátek), nikoli opatření sloužící k ochraně projektu. Danny B. tedy závažným způsobem zneužil funkci správce.
 5. Danny B. soustavně ignoruje žádosti o vysvětlení některých svých kroků a další zprávy na své diskuzní straně.
 6. Danny B. dlouhodobě ignoruje žádosti o to, aby se ve své funkci správce nechal transparentně potvrdit komunitou.
 7. S tímto uživatelem je obecně řada dalších problémů (opakované vkládání šablon Upravit či Ověřit z malicherných důvodů a ignorování vysvětlení, proč je tak činěno; dlouhodobý "experiment" v hesle a, který by snad bylo možné tolerovat, kdyby tentýž uživatel nevkládal šablonu Upravit do hesel, která formát porušují jen nějakou maličkostí; apod.)


Bod č. 2 editovat

Souhlasím s následujícími tvrzením: Danny B. zastává funkci správce od dubna 2007 bez toho, aniž by jej k tomu komunita pověřila, tedy nelegitimně, bez důvěry komunity.

Ano editovat

 1. Ano --AuvajsAuvajs (diskuse) 13. 3. 2015, 19:07 (UTC)
 2. Ano --Martin Kotačka (diskuse) 13. 3. 2015, 20:25 (UTC)
 3. Ano --Kusurija (diskuse) 15. 3. 2015, 06:52 (UTC)
 4. Ano --Palu (diskuse) 18. 3. 2015, 19:17 (UTC)
 5. Vypadá to tak.--Juandev (diskuse) 21. 3. 2015, 12:38 (UTC)
 6. Ano --Aktron (diskuse) 6. 4. 2015, 20:57 (UTC)
 7. Ano --Sapiens123456 (diskuse) 11. 4. 2015, 06:46 (UTC)

Ne editovat

 1. --Dubicko (diskuse) 5. 4. 2015, 13:10 (UTC)
  A kde ho tedy komunita pověřila?--Juandev (diskuse) 5. 4. 2015, 15:58 (UTC)
 2. Ano, byl zvolen na tři měsíce, alespoň podle uzavírajícího stewarda [1]. Jenže následně ještě zahlasovali další, z toho někteří ještě tentýž den [2] a zřejmě proto uznal steward zvolení za plnohodnotné, protože Dannyho nezapsal na seznam dočasných správců. Proto i já považuji jeho tehdejší zvolení za plnohodnotné a legitimní. JAn Dudík (diskuse) 6. 4. 2015, 19:27 (UTC)
  To je samozřejmě tvůj osobní názor. Ne fakt.--Juandev (diskuse) 6. 4. 2015, 21:20 (UTC)
  Každopádně je fakt, že Danny nebyl tehdy (na rozdíl od mnohých jiných uzavíraných tím samým stewardem) zapsán na seznam dočasných správců, a z tohoto pohledu je jeho tehdejší zvolení nutno chápat jako trvalé. JAn Dudík (diskuse) 7. 4. 2015, 05:49 (UTC)
 3. --Zdenekk2 (diskuse) 10. 4. 2015, 10:21 (UTC)
  A jaký je tvůj argument Zdenkku2?--Juandev (diskuse) 10. 4. 2015, 21:07 (UTC)
 4. Celé toto hlasování o nelegitimitě považuji za neligitimní. Bylo někde odsouhlaseno, kdo se ho může zúčastnit? Z tohoto důvodu jsem je dlouho ignoroval, ale když vidím, že slouží jako prostředek vybíjení frustrace osob, jejichž dlouholetou snahou je vyřizovat si osobní účty a „zatočit“ s Dannym B., dělat na wikiprojektech dusno atd., tak chci ty hlasy v opačné sekci aspoň trochu vykompenzovat. Když přijdu spoluvytvářet nějaký projekt, tak se v první řadě prizpůsobím psaným i nepsaným pravidlům a zvyklostem. Rozhodně by mě nenapadlo prověřovat, jakým mechanismem byl před mým příchodem kdo ustanoven do jaké pozice, a po x letech to zpochybňovat. --Milda (diskuse) 11. 4. 2015, 06:24 (UTC)

Zdržuji se hlasování editovat

 1. --Shlomo (diskuse) 5. 4. 2015, 10:21 (UTC)
 2. Zdržuji se --Pyprilescu (diskuse) 11. 4. 2015, 07:33 (UTC)

Bod č. 3 editovat

Souhlasím s následujícím tvrzením: Chce-li Danny B. zastávat funkci správce i nadále (po skončení tohoto hlasování), může tak činit jen bude-li prokazatelné, že ho komunita k vykonávání této funkce zmocnila. Komunita jej k tomu zmocní tehdy, podá-li Danny B. žádost o potvrzení ve funkci správce a v této žádosti se vysloví alespoň 2/3 všech oprávněných hlasujících (včetně těch, kteří se "zdrželi") "pro" a nebo 3/4 součtů hlasů "pro" a "proti". Bude-li Danny B. používat rozšířené technické možnosti správce (tedy např. mazat nebo zamykat stránky) bez prokazatelného zmocnění komunity, bude to považováno za narušování projektu.

Ano editovat

 1. Ano --AuvajsAuvajs (diskuse) 13. 3. 2015, 19:07 (UTC)
 2. Ano --Martin Kotačka (diskuse) 13. 3. 2015, 20:25 (UTC)
 3. Ano --Kusurija (diskuse) 15. 3. 2015, 10:09 (UTC)
 4. Ano --Palu (diskuse) 18. 3. 2015, 19:18 (UTC)
 5. Ale jo, jestli má důvěru komunity nevíme a je to správce všech.--Juandev (diskuse) 24. 3. 2015, 10:22 (UTC)
 6. Ano. Odůvodněné pochybnosti zde jsou a toto je způsob, jak se jich alespoň do budoucna zbavit. --Shlomo (diskuse) 5. 4. 2015, 10:21 (UTC)
 7. Ano --Sapiens123456 (diskuse) 11. 4. 2015, 06:46 (UTC)

Ne editovat

 1. --Dubicko (diskuse) 5. 4. 2015, 13:10 (UTC)
 2. Vzhledem k výše uvedenému nepovažuji za nutné, aby se nechal potvrdit z uváděných důvodů. JAn Dudík (diskuse) 6. 4. 2015, 19:29 (UTC)
 3. --Zdenekk2 (diskuse) 10. 4. 2015, 10:22 (UTC)
 4. Komentář stejný jako v předchozím bodě. --Milda (diskuse) 11. 4. 2015, 06:27 (UTC)

Zdržuji se hlasování editovat

 1. Zdržuji se protože si nejsem jistý že chci vzhledem k mé nečinnosti na tomto projektu dát platný hlas. Jinak bych skončil v "Ne". Teď k věci. Procenta se zahrnutím těch co se zdrželi se vůbec určovat nemají; kdo se zdržel jako by nehlasoval. Procenta se mají počítat pouze z těch co byli pro nebo proti. A ta hranice musí být rozumně nízká; 3/4 je příliš vysoká hranice, přijde mi; 2/3 mi přijde ok nicméně právěže pouze z pro a proti, tedy 8:4:10 (pro:proti:zdržel se) je pass. Ohledně uživatele Danny B., ten člověk nemá být správcem protože porušuje princip rozhodování na základě konsenzu, např. při mazání obrázků. Kdyby měl trochu slušnosti, tak složí správcovská práva bez těchto tanečků kolem toho. --Dan Polansky (diskuse) 21. 3. 2015, 21:42 (UTC)
 2. Implikuje se zde funkce "technického správce", která fakticky neexistuje a která se používá proto, aby někdo získal snadněji správcovská práva (no tak já nebudu ten celý správce, jen poloviční technický správce). Což mi příjde nefér. --Aktron (diskuse) 8. 4. 2015, 19:39 (UTC)

Diskuze editovat

K bodu č. 1 editovat

K hlasům u bodu č. 1 editovat

K bodu č. 2 editovat

K hlasům u bodu č. 2 editovat

K bodu č. 3 editovat

K hlasům u bodu č. 3 editovat

@Dan Polansky: Kvótu jsem určil podle nedávného hlasování na Metě, kde celkem hlasovalo 25 lidí, z toho 16 pro ("support), 3 se "zdrželi" (neutral) a 6 proti ("oppose"). Když to sečteme, tak ze všech hlasujících (včetně neutral) ke zvolení nestačilo 16 z 25 "pro" (64%) a pouze z hlasů pro a proti nestačilo 16 z 22 (72,7%). Z toho jsem usoudil, že kvóta je buď 2/3 ze všech hlasujících nebo 3/4 z hlasů pro a proti. --Auvajs (diskuse) 24. 3. 2015, 12:23 (UTC)

 1. K příspěvku dole: v meta:Steward_requests/Global_permissions/2015-03#Global_sysop_for_JAn_Dudík není uvedena žádná metoda sčítání hlasů. Poznat z tohoto jednoho hlasování nějakou metodu sčítání hlasů dost dobře nejde, i vzhledem k uzavírajícímu hlášení "No clear consensus. Not done. Thank you for your candidacy.", jež žádné počty a procenta neuvádí. Nejednu domněnku o užitém mechamismu lze pomocí tohoto hlasování vyvrátit, ale usuzovat z něj že se například nějak započítávaly abstinující hlasy podle mě nejde. --Dan Polansky (diskuse) 27. 3. 2015, 19:14 (UTC)
  Přesunul jsem váš příspěvek na místo diskuze, aby se lépe diskutovalo. Snad vám to nevadí. Meta funguje tak, že nejdřív jsou voleni stewardi - ti musí mít jasně stanovenou podporu alespoň 80% hlasů a každý rok se hlasuje o jejich potvrzení. Následně stewardi rozhodují o tom, co je a není konsensus. Zde ovšem žádní stewardi nejsou, jsou tu dva byrokraté, jejichž práva a povinnosti nejsou určeny, takže vyplývají jen z technických možností Mediawiki. Navíc jeden z byrokratů vůbec ani nebyl zvolen a zcela ignoruje žádosti o potvrzení ve své funkci. Druhý zvolen byl, ale potvrzován není. Takže zde není nikdo, kdo by měl legitimitu rozhodnout, zda konsensus je či není, je nutné to nějak stanovit. Mohl jsem navrhnout menší kvótu, ale jak jsem psal, postupoval jsem podle zmíněného hlasování. --Auvajs (diskuse) 31. 3. 2015, 19:31 (UTC)
Pro zajímavost.--Juandev (diskuse) 29. 3. 2015, 07:11 (UTC)

Navržený systém pokládám za v zásadě přijatelný, ¾ podpora dává správci poměrně silný mandát a mít silné správce má svoje výhody. I když ⅔ jako na české Wikipedii by asi stačily taky a byla by šance, že i v rozpolcené komunitě někoho zvolíme.

Počítání hlasů zdržel se k čemukoli jinému než kvóru pokládám ale obecně za nevhodné a kdybychom chtěli schvalovat obecný systém schvalování správců, tak bych byl silně proti, aby se tam s hlasy zdržel se počítalo jako s hlasy spíše proti. Přijde mi to zmatečné.--Tchoř (diskuse) 5. 4. 2015, 11:02 (UTC)

Před uzavřením žádám o přezkoumání "loutkovitosti" účtu Sapiens. --Dubicko (diskuse) 11. 4. 2015, 07:02 (UTC)

K předčasnému uzavření hlasování jako "zmatečné" editovat