Možná hledáte , , , , bẹ̀, bẹ, bẹ́, bẹ̃, bệ, bẽ, bề, bế, bẻ, bễ, Be, , -be, be-, .be, BE, B.E., B/E, B&E nebo bee.

mezijazykovéEditovat

zkratkaEditovat

významEditovat

 1. dvojpísmenný ISO 639 kód běloruštiny

angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

homofonyEditovat

slovesoEditovat

 • nepravidelné
 • pomocné sloveso

časováníEditovat

Přítomný čas
Osoba Singulár Plurál
1. am are
2. are are
3. is are
Minulý čas
Osoba Singulár Plurál
1. was were
2. were were
3. was were
Ostatní tvary
Příčestí činné/
gerundium
being
Příčestí trpné been
Imperativ be

významEditovat

 1. být
  • This is a house. – Toto je dům.
 2. být (pomocné sloveso trpného rodu)
  • The castle was built in the 14th century. – Hrad byl postaven ve 14. století.
 3. být (pomocné sloveso průběhových časů)
  • I am going now. – Nyní jdu.

litevštinaEditovat

děleníEditovat

 • be

předložkaEditovat

významEditovat

 1. bez

švédštinaEditovat

výslovnostEditovat

slovesoEditovat

variantyEditovat

časováníEditovat

(i) aktivum pasivum
infinitiv be bes
přítomnost ber bes
préteritum bad bads
supinum bett betts
rozkazovací zp. be bes
příčestí
Číslo singulár plurál/
urč. tvar
Rod společný střední
přítomné beende
trpné bedd bett bedda

významEditovat

 1. prosit, žádat
  • be om ursäkt – omlouvat se, žádat o prominutí
 2. modlit se
  • be till Gud – modlit se k Bohu

žemaitštinaEditovat

děleníEditovat

 • be

předložkaEditovat

významEditovat

 1. bez