češtinaEditovat

výslovnostEditovat

děleníEditovat

 • udá-lost

etymologieEditovat

Vychází z předpony u- a kořenu, který souvisí se slovem dít se a do kterého pronikla samohláska a staročeskými hláskovými změnami z *dějati na ďáti a ztvrdnutím pod vlivem slova dát na dáti.[1][2] Slovo dít se se vyvinulo ze staročeského dieti, k němuž lze najít ekvivalenty ve všech slovanských jazycích. Praslovanské *děti, *dějati mají kořen *dě-, který vychází z indoevropského *dhē- („klást, stavět“).[3][4]

podstatné jménoEditovat

 • rod ženský

skloňováníEditovat

Substantivum singulár plurál
nominativ událost události
genitiv události událostí
dativ události událostem
akuzativ událost události
vokativ události události
lokál události událostech
instrumentál událostí událostmi

významEditovat

 1. důležitý děj ohraničený v čase; něco, co se odehrálo
  • Pohnutá tři léta mého presidentství vyvrcholila v událostech posledních dnů, v událostech pro nás nadměrně smutných a pro náš stát velikého dosahu.[5]
 2. (přeneseně, zastarale) zpráva o události (1)
  • „Poslouchejte, Švejku,“ řekl nadporučík Lukáš, zívaje nudou, „nežli dostaneme něco jíst, mohl byste mně vyprávět nějakou událost.“[6]

překladyEditovat

 1. důležitý děj
 2. příhoda

  synonymaEditovat

  1. příhoda, příběh, epizoda, děj, dění
  2. (neutrálně) příhoda, příběh

  slovní spojeníEditovat

  poznámkyEditovat

  • Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2008-10-21, [cit. 2009-05-08]. Heslo událost.
  1. HOLUB, Josef; LYER, Stanislav; LUTTERER, Ivan. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha : SPN, 1978. Heslo „díti1“, s. 128.
  2. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 4. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. ISBN 80-7106-242-1. Heslo „díti“, s. 118.
  3. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 1. vyd. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3. Heslo „dít se“, s. 136.
  4. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 1. vyd. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3. Heslo „udát se“, s. 688.
  5. Abdikační dopis, který zaslal prezident Edvard Beneš předsedovi vlády gen. Janu Syrovému, citováno z FEIERABEND, Ladislav. Soumrak československé demokracie. 1. díl. Londýn: Rozmluvy, 1986. ISBN 0-946352-30-5. Kapitola „Ve vládách druhé republiky“, s. 16. Dostupné na Wikizdrojích: <s:Abdikační dopis, zaslaný dne 5. 10. 1938 presidentem Dr. Edvardem Benešem předsedovi vlády ČSR gen. Janu Syrovému>.
  6. HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 1.-4. díl. Praha: Ottovo nakladatelství, 2000. ISBN 80-7181-381-8. Díl III., „Slavný výprask“, kapitola 4, „Marschieren marsch!“, s. 444. Dostupné na Wikizdrojích: <s:Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války/Marschieren marsch!>.

  externí odkazyEditovat