nizozemštinaEditovat

výslovnostEditovat

etymologieEditovat

Ze středoholandského sijn, ze staroholandského sīn. Infinitiv a tvary is, zij a zijn (přítomný čas a konjunktiv) mají původ v proto-indoevropském *h₁es- (být), které v germánských jazycích nemá zvláštní infinitiv. Moderní infinitiv byl pravděpodobně zpětně vytvořen ve staré holandštině z konjunktivu první osoby množného čísla sīn (jsme), protože tento tvar splynul s infinitivem během vývoje staroholandštiny.

Původní infinitiv přežívá ve tvaru wezen, pocházejícího ze středoholandského wesen, staroholandského wesan, pragermánského *wesanan, z indoevropského *h₂wes- (sídlit). Z tohoto kořene jsou odvozeny všechny tvary začínající na w- (rozkazovací způsob a minulý čas).

Tvary ben a bent jsou odvozené z pragermánského *beunan (být, stát se) a z indoevropského *bʰuH- (stát se), které přežívá jako zastaralý tvar pouze v západogermánských jazycích. Infinitiv a ne-singulárové tvary jsou potvrzeny pouze ve staré angličtině.

slovesoEditovat

 • nepravidelné
 • pomocné sloveso

časováníEditovat

kategorie tvar
infinitiv zijn
1. osoba ben
3. osoba is
množné číslo zijn
préteritum was
prét. množ. č. waren
perfektum geweest

významEditovat

 1. být, existovat
  • Zijn of niet zijn, dat is de vraag. – Být či nebýt, to je oč tu běží.
  • Was je er afgelopen zaterdag ook? – Byl jsi tam také minulou sobotu?
 2. sponové sloveso být
  • De bal is rond. – Míč je kulatý.
 3. vytváří perfektum u některých sloves (většina sloves vytváří perfektum pomocí slovesa hebben)
  • Hij is hier geweest. – Byl tu.
 4. vytváří trpné perfektum: minulý čas slovesa zijn + minulé příčestí významového slovesa (pro vytváření trpného imperfekta se používá sloveso worden)
  • Ze waren gered. – Byli zachráněni.
  • De muur is geschilderd – Stěna byla vymalována.
  • De muur zal zijn geschilderd. – Stěna bude vymalována.
 5. vytváří průběhové tvary sloves pomocí aan het
  • De man was aan het lopen. – Muž zrovna šel.
 6. vyjadřuje přítomnost věci na určitém místě
  • Ik ben even naar de dokter. – Budu chvíli u doktora.
  • Ik ben vandaag naar het strand geweest. – Dnes jsem byl na pláži.
 7. vyjadřuje stav počasí
  • Het is erg warm vandaag. – Dnes je velké horko.
 8. vyjadřuje rovnost dvou hodnot
  • Drie keer vijf is vijftien. – Tři krát pět je patnáct.
 9. hrát, být na tahu
  • Jij bent nu. – Hraješ. (Jsi na tahu.)

synonymaEditovat

souvisejícíEditovat

zájmenoEditovat

 • přivlastňovací

etymologieEditovat

Ze staroholandského sīn (původně zvratné), z pragermánského *sīnaz, z indoevropského *seino-. Příbuzné s německým sein, švédským sin. Tvar praindoevropského *swe, příbuzné s ruským себя (sebja), latinským suus, řeckým ἑός (heos), sanskrtským (sva) atd.

významEditovat

 1. samostatné zvratné přivlastňovací zájmeno
 2. zvratné přivlastňovací zájmeno (zijne, stažený tvar z'n)
 3. přivlastňovací zájmeno pro 3. osobu jednotného čísla rodu mužského a středního; jeho
  • een man en zijn hond – muž a jeho pes
  • een man en z'n hoed – muž a jeho klobouk
  • een boek en zijn kaft – kniha a její obal