Diskuse:pixel

Přidat téma
Aktivní diskuse

VýslovnostEditovat

V mém okruhu se vyslovuje spíše "pixel", vložil bych tam i tuto variantu. --Palu (diskuse) 23. 3. 2016, 15:27 (CET)

Vidím to stejně. Popravdě řečeno by mne ani nenapadlo, že to někdo vyslovuje bez „e“.--Tchoř (diskuse) 23. 3. 2016, 17:27 (CET)
Já vyslovování bez „e“ znám, ale to se mi zdá nepodstatné. Důležité jsou zdroje. Pokud někdo přidá výslovnost s „e“ aniž by dodal zdroj, nemělo by se to považovat za vlastní výzkum?--JOtt (diskuse) 23. 3. 2016, 17:32 (CET)
A jsou tam snad nějaké zdroje pro výslovnost bez „e“? Pokud nebudou nějaké zdroje jasně pro jedno či druhé, mělo by tam být asi oboje. --Mormegil (diskuse) 23. 3. 2016, 17:35 (CET)
Ano, výslovnost bez e uvádí Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2016-03-23]. Heslo pixel. .--JOtt (diskuse) 23. 3. 2016, 17:38 (CET)
Lepší hlásit skutečnost než se spoléhat na zdroje, které neuvádí zdroje a ani svého autora. Protože Palu si nevymýšlí a Tchoř také ne, a já taky znám výslovnost "pixel" a ne "pixl", bude lépe akurátně informovat čtenáře, že i takto se to vyslovuje, namísto spoléhání se na zdroj, u něhož není ani znám autor. Sice to možná bude "vlastní výzkum", ale spíš to bude hlášení rodilých mluvčích na základě jim dostupné přímé evidence. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 14:35 (CEST)
Popravdě mě udivuje, že někdo dílo Internetová jazyková příručka vůbec vere vážně. Je to snad akademická publikace? Pokud ano, kdo je autor a kdo to dílo recenzoval, ověřoval na správnost? --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 14:38 (CEST)
Autorem IJP je ÚJČ a IJP je držitelem medaile MŠMT 1. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol. Podrobnosti vizte zde. IJP je tak docela dobrý zdroj, ale i dobrý zdroj může být nepřesný a sama IJP to uznává ("Výhodou IJP je, že může být neustále rozšiřována, zpřesňována a doplňována o nové výrazy..."). --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 15:21 (CEST)
Beru; autoři jsou vyjmenování v http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about, v oddílu "Autorský tým IJP". Nicméně, vy víte kdo z nich dělal výslovnost a kdo ji ověřoval? A víte jakou metodologii použili nebo co jim bylo zdrojem pro výslovnost? Je ta výslovnost zdrojovaná odjinud nebo je to něčí původní výzkum? (Medaile mě nedojímá. Ode mě má mediali ten kdo naskenoval Kartotéku NLA.) --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 19:04 (CEST)
To samozřejmě nevím, ale osobně důvěřuji redakčnímu dozoru a myslím, že mi ani nic jiného nezbývá, protože jinak bych nemohl věřit téměř žádnému zdroji. --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 19:22 (CEST)
Ovšem důvěřovat zdrojům je nevědecké, a to zvlášť tehdy, pokud důvěřujete zdroji jenž nedodal důkaz více než vlastním uším. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 19:25 (CEST)
Ještě mě napadá: neobyčejná tvrzení si žádají neobyčejný důkaz. Protože osel se vyslovuje jako osel a nikoliv osl, pak podle analogie by první odhad byl, že pixel se bude vyslovovat jako pixel a nikoliv jako pixl. Samozřejmě je možné že se pixel vyslovuje někdy jako pixl, ale to by chtělo důkaz, či způsob jakým se na to přišlo. Kromě osel mě napadá pytel, sysel, postel, a hostel. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 19:32 (CEST)
Já bych to viděl tak, že zdroje mluví jasně a že jsme tím pádem v čudu. Jediné, co to může zvrátit, jsou jiné zdroje, ale včetně zdrojů primárních. Pokud by se nám podařilo najít 3 výskyty výslovnosti "pixel", mohli bychom ji s klidem zaznamenat i tady. Zatím se mi ale nedaří najít nějaký pořad v archivu na ČT nebo v ČRo, kde by mluvili o pixelech. --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 19:46 (CEST)
To je věc kultury. Jak si kdo ustele, tak si i lehne. Máte ještě jiný zdroj výslovností k heslům než tu nešťasnou Příručku? --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:00 (CEST)
Našel jsem Pixely (2015) CZ HD dabing trailer - na konci videa říká maník "pixely" s e. Je to tedy jen plurál. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:05 (CEST)
Nemám. Je to ale zdroj autoritativní. Ještě mě napadlo oslovit autory s prosbou o upřesnění. Hned se na to vrhnu, uvidíme co (jestli) odpoví. --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 20:07 (CEST)
Jen esli si to soudruzi a soudružky z centrální správy jazyka v Praze nespletli se slovem piksla; tam skutečně žádné e není ;). Já nevím, není to k smíchu? Proč je ten zdroj "autoritativní"? Protože má razítko? Vemte rozum do hrsti. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:13 (CEST)
Pokud bychom žádnému zdroji nevěřili, pak by se nám zhroutilo pravidlo ŽVV, které nás chrání od mnoha zlého. --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 20:15 (CEST)
Jenže ŽVV není pravidlo. Zdroje ano, ale s rezervou. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:16 (CEST)
No počkejte, a co děláte u slov která v Příručce nejsou? Vynecháte výslovnost protože ŽVV? --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:28 (CEST)
A zapomněl jsem na svoji pointu: takže chcete veškerou českou výslovnost zdrojovat z jediného zdroje? A když přímé důkazy budou hovořit jinak, tak jsme v čudu? To není ani za mák vědecké. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:16 (CEST)
Standardní výslovnost se nedokládá, dokládá se jen výslovnost výjimečná. Když by šel nějaký zdroj proti běžnému užití, tak se dá doložit běžné užití výskytem ve třech nezávislých ukázkách rozložených do období delšího než jeden rok. --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 20:33 (CEST)
No tak s využitím vašeho předpokladu že standardní výslovnost se nedokládá poukážu na to že "pixel" je standardní výslovnost--tu není třeba dokládat--a tu divnou "pixl" třeba dokládat je, a je doložená pouze z jediného zdroje, ale budiž, třeba to opravdu někdo řiká, byť o tom trochu pochybuju. Jinak vámi odkázané Wikislovník:Podmínky_pro_zařazení_hesla#Dokládání je opsané z en wikt a k dokládání výslovnosti se nehodí. Otázka je, zda byste to video co jsem odkázal uznal za doklad. Pak by třeba stálo za to takových dokladů najít víc. Ale je to samozřejmě úřední šiml a je to spíš úsměvné než co jiného. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 20:43 (CEST)
To video, které jste odkázal, bych určitě uznal, protože jeho tvorba i dabing měla redakční dozor a jde o důvěryhodný zdroj výslovnosti. Chtělo by to ale 3 taková videa rozložená ideálně do delšího časového obdobní. --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 20:50 (CEST)
No tak aspoň něco :). Ale kdyby to nemělo redakční dozor, tak . . . "bu bu bu. Hudry hudry hudry; už mě nestrašte doktore, už toho bylo dost." No nic, hezký večer. A omlouvám se za některé nejapnosti. --Dan Polansky (diskuse) 30. 3. 2016, 21:06 (CEST)
V pohodě, hezký večer :-) --Palu (diskuse) 30. 3. 2016, 21:37 (CEST)

Výslovnost [pɪksl] je téměř nemožná - celý ten konec by byl neznělý, což je po první přízvučné slabice značně obtížné. V češtině osciluje výslovnost mezi [pɪksəl] (de facto to, co uvádí IJP jako /piksl/) a [pɪksɛl], přičemž se spíše blíží oné neutrální samohlásce, než polootevřenému ɛ. (Ostatně na WP (pomiňme pro tuto chvíli vhodnost zdroje) se uvádí, že na Moravě je tendence ɛ vyslovovat více uzavřeně, v Čechách, zejména v Praze, je naopak tendence k otevřenější výslovnosti.) Nemáme tu nic jako "intervaly výslovnosti", kde by se zapsalo třeba [pɪksəl] – [pɪksɛl] nebo [pɪks(ə-ɛ)l], takže nejvhodnějším řešením bude zaznamenání obou výslovností vedle sebe. Každopádně ta současná neznělá je nesprávná.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 5. 4. 2016, 19:24 (CEST)

Hlavně pokud by byla neznělá, byla by zapsána [pɪksl̩], nikoliv [pɪksl], pokud se nemýlím. Takže už z toho titulu musí jít o chybu. --Palu (diskuse) 5. 4. 2016, 19:29 (CEST)
[pɪksl] je asi pro Čecha dost obtížně vyslovistelné, ale výslovnost se slabikotvorným l ([pɪksl̩]) je snadná a dle mé zkušenosti celkem běžná. Shluk neznělých souhlásek předcházející koncové [l̩] by neměl být problém, viz slova (u)schl, (vy)chrstl, nebo téměř přesmyčkové pískl. Výslovnost [pɪksɛl] je představitelná, protože odpovídá české fonologii; [pɪksəl] jsem (v češtině) nikdy neslyšel a vzhledem k tomu, že [ə] je v češtině dost exotická samohláska, nepovažuji takovou výslovnost za pravděpodobnou. Tvrzení, že ÚJČ měl na mysli [pɪksəl], když napsal /piksl/, by vyžadovalo podpořit opravdu hodně silným argumentem.--Shlomo (diskuse) 5. 4. 2016, 23:08 (CEST)

Tak zdá se, že IJP zareagovala. Sice neodepsali na můj mail, ale v hesle se objevila věta "častěji bez vypouštení -e-". Doplnil jsem do hesla. --Palu (diskuse) 8. 4. 2016, 02:27 (CEST)

IJP by myslím vůbec po vzoru wikiprojektů mohla zavést speciální stránku na zobrazování posledních změn. Případně umožnit uživatelům registraci a vytvoření seznamu "sledovaných stránek", aby člověk věděl, co je nového v pravopise slov, která často používá...--Shlomo (diskuse) 8. 4. 2016, 08:38 (CEST)
Já myslím, že IJP nezareagovala. Ta poznámka "častěji bez vypouštení -e-" tam, myslím, už předtím byla, ale hlavně, tato zmínka se dosti zjevně vztahuje ke skloňování, nikoliv k výslovnosti. Podle mého názoru současný tvar hesla v IJP není vůbec dokladem, že by výslovnost [pɪksɛl] byla správná.--JOtt (diskuse) 8. 4. 2016, 09:52 (CEST)
Jo, to asi máte pravdu. Nedokonale jsem si prohlídl celé heslo. Tak to se omlouvám za falešnou informaci. --Palu (diskuse) 8. 4. 2016, 14:22 (CEST)
IJP hlavně není dokladem vůbec ničeho. A jazykový dokumentační projekt jako je Wikislovník má dokumentovat skutečnou výslovnost, ne nějakou o které někdo centrálně rozhodl že je správná, což už to slovo má v takovém kontextu znamenat, pokud vůbec něco.
V principu ani nechápu podle jakého vzoru by se pixel měl vyslovovat jako pixl. To jedině že bychom měli psané tvary trotel, hajzel, čokel a sokel. I anglický originál pixel se vyslovuje s e.
Celá ta myšlenka, že někdo kdo se pod IJP stránkou ani nepodepsal, za nás rozhodne "správnou" výslovnost, a doručí přesně nula důkazů, a těchto nula důkazů přebije dostupné důkazy, mi přijde naprosto bizarní. Oni nejen že nedoručili důkazy; nedoručli ani rationale, neboli spekulativní zdůvodnění proč by ta výslovnost mohla být upřednostněná. --Dan Polansky (diskuse) 17. 4. 2016, 11:12 (CEST)

pikselEditovat

A co piksel? --Kusurija (diskuse) 31. 3. 2016, 01:51 (CEST)

Jak je ctěné přání ;) --Shlomo (diskuse) 5. 4. 2016, 22:30 (CEST)
Zpět na stránku „pixel“.