Příloha:Způsobová slovesa (čeština)

Způsobová čili modální slovesa čeština dělí na vlastní a nevlastní a jejich seznamy se mohou lišit v různých studiích a mění se i s vývojem jazyka.

Vlastní způsobová slovesaEditovat

Nevlastní způsobová slovesaEditovat

externí odkazyEditovat