angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

podstatné jménoEditovat

skloňováníEditovat

Substantivum singulár plurál
nominativ till tills

významEditovat

 1. pokladna, zásuvka pokladny
  • In his eager thoughts he saw the dingy shop transformed under his touch, spick and span, alive with customers, who jostled one another as they passed in and out, the coin clinking merrily in the till. – Ve svých dychtivých představách již viděl, jak se zanedbaný krámek mění pod jeho dotekem, nyní je jako ze škatulky, oživlý zákazníky, kteří do sebe drcají ve dveřích, a kterak mince vesele zvoní v šuplíku pokladny.[1]

slovesoEditovat

 • pravidelné
 • tranzitivní

časováníEditovat

kategorie tvar
infinitiv till
3. osoba tills
préteritum tilled
perfektum tilled
vid průběhový tilling

významEditovat

 1. orat, obdělávat
  • And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. – Nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával.[2]
  • The husbandmen who tilled this land were of the martial type, and, probably for that reason, though supremely gifted as administrators and soldiers, were ill-fitted to endure the strain of the unrestricted economic competition of a centralized society. – Rolníci, kteří obdělávali tuto zemi, byli válečnického druhu a pravděpodobně proto, ačkoliv měli skvělé nadání správní i vojenské, měli pramálo šancí ustát tlak neomezené hospodářské soutěže centralizované společnosti.[3]

předložkaEditovat

 1. do, k
  • She sat up studying till the midnight. – Bděla nad učením až do půlnoci.

synonymaEditovat

 1. until, up to

spojkaEditovat

 1. () do doby, než; dokud ne-
  • Wait there please till we arrive. – Počkej tam, prosím, dokud nedorazíme.

synonymaEditovat

 1. until

švédštinaEditovat

výslovnostEditovat

příslovceEditovat

významEditovat

 1. další, navíc, ještě jeden
  • en gång till – ještě jednou
  • Ta en kaka till. – Vezmi si další/ještě jednu sušenku.

předložkaEditovat

významEditovat

 1. do (časově i místně)
  • arbeta till klockan fem – pracovat do pěti hodin
  • resa till Sverige – cestovat do Švédska
 2. k, ke, na (směr)
  • till stationen – k/na nádraží

poznámkyEditovat