Příloha:Výrazy označující město a jeho okolí (čeština)

Ačkoli teoreticky lze v češtině vytvořit výraz pro označení jakéhokoli místa a jeho okolí, reálně jsou tato slova užívána zejména k vyjadřování názvů oblastí, které zahrnují města (resp. větší obce) a jejich spádové okolí (např. Jihlavsko, Plzeňsko, Ústeckoorlicko apod.), popř. okolí jiných dominant (např. Karlštejnsko pro oblast v okolí hradu Karlštejn). Následující seznam obsahuje doložené výrazy označujících město (popř. obec bez tohoto statusu nebo jiné místo) a jeho okolí v češtině.

ČeskoEditovat

AEditovat

BEditovat

CEditovat

ČEditovat

DEditovat

FEditovat

GEditovat

HEditovat

CHEditovat

IEditovat

JEditovat

KEditovat

LEditovat

MEditovat

NEditovat

OEditovat

PEditovat

REditovat

SEditovat

ŘEditovat

SEditovat

ŠEditovat

TEditovat

UEditovat

VEditovat

ZEditovat

ŽEditovat

Viz téžEditovat