Uživatel:Sintakso/Monitoring/Minimální hesla

Hesla, která jsou pravděpodobně minimálními hesly a přitom nejsou označena šablonou.

Verze databáze: 2017-07-01

češtinaEditovat

angličtinaEditovat

němčinaEditovat

francouzštinaEditovat

latinaEditovat

španělštinaEditovat

chorvatštinaEditovat

finštinaEditovat

bosenštinaEditovat

sanskrtEditovat

ndondštinaEditovat

švédštinaEditovat

maďarštinaEditovat

slovenštinaEditovat

ruštinaEditovat

perštinaEditovat

maltštinaEditovat

italštinaEditovat

polštinaEditovat

romštinaEditovat

kašubštinaEditovat

ajmarštinaEditovat

portugalštinaEditovat

havajštinaEditovat

esperantoEditovat

idoEditovat

hornolužická srbštinaEditovat

litevštinaEditovat

řečtinaEditovat

mezijazykovéEditovat

estonštinaEditovat

staroperštinaEditovat

lotyštinaEditovat

turečtinaEditovat

kazaštinaEditovat

jakutštinaEditovat

ladinoEditovat

hebrejštinaEditovat

svahilštinaEditovat

grónštinaEditovat

jidišEditovat

aramejštinaEditovat

laoštinaEditovat

thajštinaEditovat

mongolštinaEditovat

naurštinaEditovat

arabštinaEditovat

aragonštinaEditovat

arménštinaEditovat

albánštinaEditovat

fríštinaEditovat

rumunštinaEditovat

vietnamštinaEditovat

somálštinaEditovat

valonštinaEditovat

norština (bokmål)Editovat

tagalštinaEditovat

tagalogEditovat

vilamovštinaEditovat

volapükEditovat

čerokézštinaEditovat

bulharštinaEditovat

jorubštinaEditovat

uzbečtinaEditovat

nizozemštinaEditovat

nizozemstinaEditovat

bengálštinaEditovat

gruzínštinaEditovat

japonštinaEditovat

kannadštinaEditovat

tamilštinaEditovat

nepálštinaEditovat

gudžarátštinaEditovat

tibetštinaEditovat

khmerštinaEditovat

běloruštinaEditovat

ukrajinštinaEditovat

interlinguaEditovat