Wikislovník:Hlasování/Omezení revertů uživatele Dan Polansky

Omezení revertů uživatele Dan Polansky

editovat

Zdravím komunitu. Je ironií osudu, že komunitě předkládám něco, co je mi samotnému proti srsti - hlasování o omezení práv nějakého uživatele. Nejsem přesvědčen o tom, že je správný způsob, aby o tom hlasoval "lid", jsem přesvědčen o tom, že o tom má hlasovat výbor, který si získal důvěru ostatních, jako je to třeba na Wikipedii, že jinak hrozí nějaké nespravelivé lynčování, kamenování, odplata, čehož rozhodně nejsem příznivcem. Bohužel, my takový výbor ze zřejmých důvodů nemáme a ani nemáme komunitní konsensus, aby nám pomáhal třeba ten wikipedijní arbitrážní výbor. Nicméně situace je podle mě natolik závažná a naléhavá, že nějaký nástroj pro ni najít musím, pokud mám zůstat s klidným svědomím, že jsem udělal pro vyřešení současného, podle mě vážného problému všechno. Proto jsem se rozhodl využít právě tento nástroj, proti kterému jsem dříve vždy vystupoval a byl dokonce i jeho objektem. Předkládám tedy komunitě následující text a moc děkuji za jeho přečtení. I když je to počtení poněkud dešlí, snažil jsem se vás nezdržovat přílišnými detaily (pokud by byly dotazy, jsem připraven na ně reagovat v diskusi).

Kdo tu byl od března 2023 přítomen, jistě si všiml toho, že se tu dějí věci. Dan Polansky asi měsíc po svém bloku indef na en.wikt (únor 2023) začal přepisovat český Wikislovník podle svých představ - často právě podle standardů en.wikt a často proti přání některého člena komunity a bez předešlého vyjasnění postojů. Pro něco z jeho záměrů se pozdějí podařilo vyjednat konsensus, pro některé ne, ale celkově se Wikislovník proměnil do jednoho velkého chaosu. Kdo tu nebyl, hodně z těch věcí (ale zdaleka ne všechny) je zmapováno na NS, potom taky prostřednictvím stalkování Dana Polanského na mojí diskusní stránce (obojí několik vláken, doporučuji si to prolítnout celé). Asi nemá cenu to tu příliš rozepisovat, stačí projít ty dva odkazy.

Problémem rozhodně není snaha o modernizaci Wikislovníku, sám se snažím na cs.wikt otevírat nová témata a tlačit projekt k všeobecnému rozvoji a považuji to za velmi užitečné. Skutečným problémem tu je nedostatek zájmu o dosažení komunitního konsensu ze strany Dana Polanského pro jakýkoliv svůj záměr. Dan Polansky přepisuje cokoli mu projde pod rukou podle svých vlastních měřítek, aniž by se zajímal o názory ostatních. Stanovené formáty (šablony Doplnit, Minimum, celkově formát hesla, kategorizaci, citační šablony, účel diskusní stránky, a mnoho dalšího) záměrně dlouhodobě ignoruje. Když se objeví nějaký odpor, místo konstruktivní diskuse se pouští do vleklých bojů o vrácení jím preferovaného stavu. Z donucení sice následně zakládá i požadované diskuse (a to v chaotickém uspořádání na mnoha místech, kde probíhají duplicitní nepřehledné debaty), ale souběžně s nimi dál vede nekonečné revertační války (viz např. historie této stránky).

V diskusích se argumentace Dana Polanského opírá o představu, že ostatní pravidla nemají žádnou legitimitu nebo nemají žádnou váhu, včetně tak na cs.wikt důležitého pravidla, jako je třeba WS:FH - i to si přepisuje samovolně, jak se mu hodí. Naopak, jiná pravidla záměrně nafukuje, aby se mu hodila k prosazení jeho záměru. Často dochází z jeho strany k osočování oponentů ze lhaní, sepisuje kádrovací posudky na ostatní, dělá některé záškodnické věcí vyloženě na just, verbální napadá ostatní a vůbec flagrantně porušuje wikietiketu a pravidla udržitelného chování. Bohužel z jednání Dana Polanského je patrné, že argumentace a dosažení konsensu jsou pro něj něco nadbytečného, vyloženě otravného, že nejdůležitější je prosadit své vlastní změny klidně bezohledně vůči komunitě, téměř se u toho nezajímat o komunitní názor.

Za podobné jednání (nadávky, nediskutování, nerespektování, atd.) dostal Dan Polansky na své domovské en.wikt od roku 2011 už 36 blokací, z toho 3 indef neboli infinite neboli na pořád (jedna současná - viz jeho vyjádření - a dvě z 11 listopadu 2022 a 25. října 2014, které byly později odvolány). Nechci tím říct, že nad ním máme lámat hůl, protože věřím, že každý je poučitelný (čehož se sám snažím být příkladem). Chci tím ale říct, že v současné době Dan Polansky rozhodně není poučen a dál se chová škodlivým způsobem - jen změnil projekt.

Jak už jsem řekl na NS, Dan Polansky naplňuje definici tvůrčího trollingu v mnoha ohledech. Na cs.wikt začal takto agresívně prosazovat svoje pohledy někdy v březnu, za ty dva měsíce přepsal formát hesel k nepoznání (např., např.), bez jakéhokoliv komunitního souhlasu. V tom lepším případě alespoň sehnal konsensus dodatečně v následných revertačních válkách a táhlých diskusích, v kterých postupuje dost rozpačitě.

Snažil jsem se řešit situaci prostřednictvím domluvy, aby Dan Polansky začal diskutovat a prosazovat své nápady nejprve argumentačně, zejména pokud narazí na odpor (například revert). Ale bohužel to nevedlo k žádnému výsledku a jeho problémové úpravy se jen stupňovaly co do rozsahu, četnosti, frekvence... Když se situace zhoršovala, nepomáhalo ani mnohočetné varování, že se obrátím na správce. Naopak, intenzita "nápadů", stejně jako pracovní nasazení Dana Polanského, stoupaly nebývalým tempem. Začal jsem se tedy aktivně obracet na správce, prostřednictvím emailů i NS. Nicméně situace se správci je kritická - dva tu už na dva roky nebyli a jeden odmítl využít správcovská práva s tím, že se musíme domluvit sami. Mezitím je ale formát hesla v rozvratu a Dan Polansky se pouští neustále do dalších akcí.

Je zřejmé, že konec této - doslova - anarchie je stále v nedohlednu, a proto jsem se rozhodl předložit tento problém komunitě k hlasování v naději, že pokud bude jasný komunitní konsensus, přesvědčí to zbylého správce, kolegu Tchoře, k použití správcovských práv, o němž jsem přesvědčen, že je v současném přístupu Dana Polanského nutné. Takové použití správcovských práv rozhodně nemá být nějakým trestem, ale legitimním nástrojem, jak přivést uživatele k jednacímu stolu.

Opatření, s kerým přicházím, nijak nezamezí Danovi Polanskému předkládat návrhy na zlepšení a diskutovat o nich, podílet se na změnách Wikislovníku k lepšímu a přesvědčovat komunitu o výhodách jeho záměrů. Účelem navrženého opatření je pouze vynutit respektování základního principu WP:Konsensus - zastavit překotné nekonsensuální změny a vynutit předchozí vyjednávání konsensů. Jsem přesvědčen, že to redukuje množství emocí a především zcela vyplýtvané práce několika lidí v situaci, kdy je nás neustále velmi málo. Zároveň je potřeba varovat, že toto opatření nezamezí dalšímu významnému (neřešenému) problému Dana Polanského - porušování wikietikety a pravidel chování (což lze řešit dalším hlasováním, pokud někoho napadne vhodné znění návrhu opatření).

Vzhledem k uvedenému a navzdory zmíněným morálním dilematům, které s tím mám, tedy předkládám komunitě následující návrh opatření vůči Danovi Polanskému a děkuji všem za jeho projednání a vyjádření se prostřednictvím svého hlasu. Váš hlas je důležitý - může umožnit uklidnit situaci a vrátit se do produktivního režimu bez plýtvání energie na nekonečné vleklé spory. Zároveň umožňuje Danovi Polanskému spolupracovat konsensuálním způsobem a dál rozvíjet Wikislovník. Děkuji tedy předem za případnou účast.

--Palu (diskuse) 22. 5. 2023, 13:05 (CEST)[odpovědět]

Návrh opatření

editovat

Uživatel Dan Polansky má v jedné stráce (týká se všech stránek projektu) zákaz použít více než jeden revert během 1 měsíce. V případě porušení opatření smí být blokován poprvé nejdéle na jeden den, při opakovaném porušení smí být zablokován na délku dvojnásobku nejdelšího předchozího bloku. Opatření platí dva roky a každým zablokováním za jeho porušení se lhůta restartuje.

Poznámky k návrhu

editovat
  • doba 1 měsíce je navržena proto, že Dan Polansky běžně naplňuje své výhrůžky "dělejte si co chcete, já to stejně všechno za týden nebo za dva zrevertuju" - jinak by stačilo 24 hodin
  • "týká se všech stránek" - revertační války Dana Polanského probíhají jak u hesel, příloh, šablon, tak i u pravidel

Vyjádření dotčeného uživatele

editovat

Paluovy výroky budu komentovat na mluvní stránce hlasování, kam ostatně jeho zdůvodnění podle mě a podle jednoho skvělého editora z en wikt procesně patří. Možná se komentáře spíše zdržím; uvidíme. Kdo by si chtěl prohlédnout mé činnosti, provést review a rozhodnout se, zda jsou závadné, tak pro toho jsou zdokumentovány zde: Uživatel:Dan Polansky/Iniciativy. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 12:45 (CEST)[odpovědět]

Hlasování považuji za neregulérní z důvodu uvedeném na mluvní stránce: 1) datum začátku je datum založení hlasování, takže je to schválně udělané tak, aby o obsahu a formalitách už nebylo kdy jednat; 2) zdůvodnění nemá oddělený nadpis "Zdůvodnění" a je přímo na stránce hlasování; aby tedy čtenář se ujistil, že ve zdůvodnění není nic, co nemá charakter zdůvodnění a je důležité pro hlasování, musí si ho přečíst. Zdůvodnění by mělo ideálně být pouze na mluvní stránce, ale pokud už se udělal kompromis a je zde, mělo by mít jasný nadpis, který umožňuje čtenáři ho ignorovat, pokud se tak rozhodne. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 12:59 (CEST)[odpovědět]

Ještě: Téměř ke každému bodu změn, který Palu rozporoval, jsem mezitím založil diskuzi Pod lípou, aby se ukázalo, zda je konsenzus a jaké jsou argumenty pro a proti, a to přesto, že mi zase vyčetl, že příliš diskutuji. (V Paluově hegeliánské soustavě kontradikcí/logických sporů se nevyznám.) Moje údajně nekonsenzuální změny by tím tedy měly být pod kontrolou. Řadu mých změn lze poměrně snadno vrátit zpět, např. kolokace a významově související lze botem hromadně odstranit, když se to nebude líbit, stejně jako rýmy. Názvy kategorií šlo přejmenovat zpět hravě botem a byl k nim konsenzus Pod lípou. Pokud správně vidím, tak Palu používá jakousi docela chytrou obstrukcionistickou metodu, pomocí které může zablokovat téměř jakoukoli změnu: je proti nadměrné diskuzi, když je konsenzus Pod lípou, tak to také nestačí (u názvů kategorií), ale hlasování je podle Palua zlo a zakládat se nemá. Pokud by Paluův návrh prošel, tak mi může směle vše obstrukcionisticky vyrevertovat a já pak už s tím nemohu nic dělat. Vyrevertuje WS:FH a pak vše odstraní s tvrzením, že mé změny nejsou podle WS:FH. To přece nemůže být žádoucí. Pro ty, kteří s některou z mých změn nesouhlasí, je tu má mluvní stránka a dále, ještě lépe, příslušná diskuze Pod lípou. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 13:35 (CEST)[odpovědět]

Pravidla: Wikislovník:Pravidla hlasování; to patří do postupu hlasování, ale Palu to vyrevertoval. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 13:39 (CEST)[odpovědět]

Pro záznam: udělal jsem formální chybu, když jsem do oddílu "Vyjádření dotčeného uživatele" vůbec něco psal; takový oddíl v hlasování nemá co dělat. Toto hlasování je po formální stránce problematické a hned zkraje byla jeho formální problematičnost vynucena skrze reverty ze strany navrhovatele. --Dan Polansky (diskuse) 26. 5. 2023, 10:14 (CEST)[odpovědět]

Palu na toto hlasování v rozdílu upozornil řadu uživatelů: Cserebogár sárga cseh bogár, Danny B., FuLAmGNut, JQtt, JanSuchy, JiriMatejicek, Jiří Janíček, Mykhal, Tchoř, Vavřinec N., VletělmipodkolazajícNevadí-Stejně-měl-- (pokud poslední uživatelské jméno není na blok, které je?). To by bylo v pořádku, pokud by klíčem k výběru byla nedávná aktivita, až na to, že chybí Kusurija (již zahlasoval, ale pro pořádek do seznamu patří), Amsavatar (již zahlasoval ale pro pořádek do seznamu patří), Dænča (ještě nehlasovala) a Jeuwre (ještě nehlasoval). Kladem tohoto pingnutí je, že dotyční nemohou později říkat, že si hlasování nevšimli. Chybí též JAn Dudík, který sice moc aktivní není, zato je aktivní jeho bot. Report aktivních uživatelů za poslední 30 dní nacházím zde: Speciální:Aktivní uživatelé. Otázka zní: podle jakého přesného selekčního kritéria/klíče vybral Palu lidi, které pingnul; tedy, co je metoda, která povede k reprodukovatelnosti? Např. Vavřinec N. měl 10 editací za posledních 30 dnů a FuLAmGNut 5 akcí, zatímco Dænča měla 36 akcí a Jeuwre 29 akcí. Něco tady neštimuje/nesedí.

Inspirován tímto hlasováním jsem navrhl protiopatření, začínající velmi mírným limitem 1 revert na dané stránce za 1 den: Wikislovník:Pod lípou#Opatření proti Paluovi ve směru revertování. (A teď jdu dělat něco produktivního, např. přidávat externí odkazy do hesel sufixů a prefixů.) --Dan Polansky (diskuse) 26. 5. 2023, 14:12 (CEST)[odpovědět]

Postup hlasování

editovat

Vyplňte Pro/Proti/Zdržuji se s vaším podpisem, případně i komentářem.

Hlasování

editovat
  • Hlasování začíná: 21. 05. 2023 12:00 SELČ
  • Hlasování končí: 04. 06. 2023 12:00 SELČ
  1.   Proti Souhlasím s tím, že tu Dan Polansky v podstatě vytváří chaos, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to dělal ze zlé vůle, jak mu Palu předhazuje. Rozhodně jej nepovažuju za trolla nebo vandala, jak ho opakovaně pojmenovává Palu, kterému evidentně z DP tečou nervy - viz ta "úprava" kroniky - co jiného je na ban za osobní útoky než tohle? --Amsavatar (diskuse) 21. 5. 2023, 22:40 (CEST)[odpovědět]
    Tak tady přece nejde o to, jestli to dělá schválně, ale aby už to přestalo. --Palu (diskuse) 22. 5. 2023, 08:46 (CEST)[odpovědět]
  2.   Proti: Proti Paluově diktatuře {prole---iátu ;-) } není jiné účinné obrany. Tudíž Danův „chaos“ je vynucen Paluovou činností (proti Danovi). Totiž vina za chaos jde z větší míry na vrub Palua. Konsensus pro své aktivity Palu nezískal. Kdybych se nemusel přidržet zásady, že zlu se neustupuje, z wikislovníku bych odešel. Neodejdu. Způsob založení a zahájení tohoto hlasování jde proti (nepsaným - upravil --Kusurija (diskuse) 26. 5. 2023, 13:49 (CEST) ) pravidlům. --Kusurija (diskuse) 22. 5. 2023, 15:08 (CEST)[odpovědět]
    🙃 Palu (diskuse) 22. 5. 2023, 23:19 (CEST)[odpovědět]

Zdržují se

editovat
Zdržuji se. 1) Toto hlasování dost možná porušuje zákon o pomluvě; jeho autor se dost možná dopustil trestného činu pomluvy. Soud by musel posoudit, zda opravdu učiněné nepravdivé výroky hrozí způsobit újmu vážnosti cíle útoku u spoluobčanů. Jsem na stránce na metě identifikován jako Daniel Polanský (1977-), absolvent FI MU v Brně, takže dotčena není pouze vážnost nějakého online účtu nespojeného s mimo-online identitou. Žalobu nepodávám. 2) Předlouhé zdůvodnění mělo být na mluvní stránce, neb není předmětem hlasování; přesunul jsem ho tam, ale navrhovatel revertoval. Tam bych přímo po textem též mohl reagovat, jak je v diskuzích běžné; takto je reakce přímo pod textem znemožněna. Výsledek je alespoň mírně manipulativní, ne-li více než to. 3) Hlasování bylo spuštěno hodinu po založení nebo dokonce v okamžiku založení; musel bych pořádně rozklíčovat ty časové známky; to je velmi špatné, byť pravidla to jak se zdá nezakazují. Před startem hlasování musí být nějaký čas zapracovat připomínky, ať již obsahové či formální. 4) Opatření je neobyčejně přísné; v roce 2016 Palu dostal omezení 1 revert za 1 den, urazil se a na několik let odešel, ale tady navrhuje 30x přísnější opatření a kdoví proč na 2 roky když sám ho dostal na 1 rok. 5) Opatření 1 revert za 1 den pro mě i Palua--pro oba naráz--bych považoval za přípustné a nikoli krajně neslušné, ideálně však jen pro Palua, neboť on revertuje na status per Palu, nikoli na status quo ante bellum, a to je nepřípustné. --Dan Polansky (diskuse) 23. 5. 2023, 07:51 (CEST)[odpovědět]

Komentáře

editovat

Rád bych se ještě podíval na přínos editací uživatele mimo tuto svou spornou aktivitu, jelikož kolega Tchoř částečně obhajoval nezasahování vůči uživateli i jeho přínosem v oblasti vytváření minim.

Chtěl bych se tedy podívat na kvantitu a kvalitu. Uživatel za inkriminovanou dobu od března do založení této diskuse (81 dní) založil 400 hesel. Za tu stejnou dobu jsem třeba já založil jen 162 hesel. Čili produktivita se zdá být skutečně dobrá.

Když se ale podíváme na kvalitu, hesla Dana Polanského jsou minima s kB informací, což by se ještě při odmazání nekonsensuálního obsahu ponížilo. Pro srovnání - moje hesla mají průměrně 1,27 kB informací. Hesla JQtta mají kolem 1 kB, stejně tak hesla Cserebogár sárga cseh bogár. Kusurija, věnující se většinou cizojazyčným heslům, která jsou z podstaty kratší, má 0,67 kB, Mykhal má 0,86 kB, Tchoř 1,71 kB.

Když si vezmeme celkovou produktivitu, tak Dan Polansky založil 400 hesel s průměrem 0,3 kB, celkově tak vložil 118 kB informací. Naproti tomu já s "pouhými" 162 hesly vložil 205 kB, čili skutečná produktivita je dvojnásobná, a kdyby se započetly jen skutečně uživatelem vložený podíl bajtů očištěný od formátovacích značek apod., tak se dostáváme na ještě větší poměr. Kusurija, s "pouhými" 138 cizojazyčnými (tj. z podstaty kratšími) hesly vložil 90 kB, jen o něco málo měně, než Dan Polansky.

Co tím srovnáváním chci říct je, že ano, za Danem Polanskym je velká spousta hesel, nicméně jsou to hesla (zvlášť přihlédneme-li k poměru legitimního obsahu) prázdná, a skutečná práce s nimi čeká na někoho jiného. Osobně bych to proto nepovažoval za důvod k jakýmkoliv úlevám pro tohoto uživatele. Spíš bych v tom viděl možná potvrzení, že uživatel se věnuje ve skutečnosti v naprosté většině jen kontroverzním diskusím. --Palu (diskuse) 21. 5. 2023, 15:21 (CEST)[odpovědět]

Mnohem důležitější než moje hesla jsou 1) nastavení data přístupu v PSJČ a spol. coby volitelného, 2) založení KNLA, GBK, Wikizdroje-hledání, a ČNK, 3) zavádění kolokací, 4) zavádění významově souvisejících, 5) zavádění bohatších souvisejících, které mě osobně přijdou naprosto super, 6) založení slovenské referenční šablony, 7) nastartování rýmů, 8) možné budoucí nastartování tezauru, a snad další. To, co Palu tolik problematizuje, naopak já považuji zásadně pozitivní, ale je na čtenáři, aby posoudil sám, zda se mu líbí výrazně rozšířené oddíly externích odkazů nebo je naopak jako Palu považuje za "plevel". Ostatně jsem to vše chtěl dělat bez velké diskuze, jak jsem měl ve zvyku v en wikt, ale je to Palu, který diskuze opakovaně vynucuje, ale pak si stěžuje, že se jim věnuji, čili další kontradikce. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 15:34 (CEST)[odpovědět]
Takže spousta aktivit bez konsensu komunity rovnou ostře nasazených do praxe. A proto tohle hlasování.
Ještě doplním statistiku - přes polovinu editací máte mimo hesla, z toho tento rok dokonce jen 33 procent (k dnešku 1282 z celkových 3783 editací, zbytek jsou diskuse). A taky v polovině případů nepoužíváte shrnutí editace, přestože jste byl x-krát doprošován během celé vaší působnosti zde už od prvopočátku. --Palu (diskuse) 21. 5. 2023, 15:54 (CEST)[odpovědět]
Naopak několik diskuzí Pod lípou ukazuje numerický konsenzus, takže vcelku nepravda. Nevím, ani co podle Palua ten konsenzus komunity je, neb hlasování být nemá, konsenzus Pod lípou nestačí (viz "Kategorie:Česká podstatná jména") a tedy ani nevím, jak by dle Palua vlastně ten konsenzus vypadal, tedy za jakých okolností by bylo možné ho prohlásit za nastavší. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 16:04 (CEST)[odpovědět]
Paluova artimetika je úsměvná: mnoho znaků zabírající skloňovací tabulky považuje za hodnotu, stejně jako nadměrně podrobně vyplněné údaje použitých zdrojů, kde vlastně už jen použitím šablony se krásně text natáhne o název jejích parametrů. Takové počty nemají smysl. Kdyby skloňování dělala šablona, jako v en wikt, tak by se mu to pěkně smrsklo. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 15:39 (CEST)[odpovědět]
Což nemění nic na tom, že v tuto chvíli jde o odvedenou lidskou práci. Automatické doplňování šablonou by samozřejmě bylo lepší, ale teď to dělají lidi (kromě vás, vy toho kromě diskusí moc neděláte). --Palu (diskuse) 21. 5. 2023, 15:56 (CEST)[odpovědět]
Pokud skloňování vkládáte nějakým automatem jako je skrze šablonu--což snad lidé dělají--, pak je to v konečném důsledku práce stroje, nikoli odvedená lidská práce. Navíc jde o užitečné výsledky, ne o množství spotřebované práce. Já jsem nechtěl diskutovat o ničem vůbec a dělat to, co vidím jako dobré, ale to tady nejde, zčásti i kvůli vám. --Dan Polansky (diskuse) 21. 5. 2023, 16:06 (CEST)[odpovědět]