Wikislovník:Nástěnka správců

Zkratka:
WS:NS

Staré příspěvky byly archivovány:

Vyřešeno … vyřešeno
:{{Vyřešeno}} --~~~~
Nevyřešeno … nevyřešeno / zamítnuto
:{{Nevyřešeno}} --~~~~
Přesunuto … přesunuto / staženo
:{{Přesunuto}} --~~~~


Prosím zkontrolovat posledních několik editací. Které z nich jsou na odmaz, které na opravu kódu (pokud). --Kusurija (diskuse) 27. 12. 2022, 21:15 (CET)

Nekonsensuální hromadné změnyEditovat

Dobrý den, uživatel Kusurija začal předělávat kategorizační strom, podle mě to je v podstatě zaplevelení a znepřehlednění. V diskusi je tvrdošíjný, jeho argumenty považuji za bagatelní a v žádném jiném projektu Wikipedie včetně cizojazyčných se neobjevují. Ostatní argumenty nevnímá. K tomu začal už i zaplevelovat v těchto kategoriích vnořené články podle mě nevhodnými zkazkami, které do těchto článků nepatří. Kromě toho, že jsou tyto změny nekonsensuální a mají velmi slabou logiku, tak jsou i nesystematické, protože zahrnují pouze kategorie Chemické prvky. Prosím o pomoc s přesvědčením kolegy, aby se snažil prosazovat tyto své nápady u jednacího stolu a ne na sílu. Myslím, že pouhá promluva někoho dalšího na téma správného postupu při prosazování hromadných změn, pomůže. Díky, Palu (diskuse) 11. 1. 2023, 10:30 (CET)

I já prosím o pomoc s usnadněním dostupnosti/viditelnosti napřímo. V opačném smyslu, Děkuji. --Kusurija (diskuse) 11. 1. 2023, 10:50 (CET)
Dle mého soudu kontroverzní (rozporované) změny by měly pokračovat pouze tehdy, ukáže-li se prostá většina (50%+) relevantních přispěvatelů, která takové změny podporuje. Požadavek prosté většiny by vyplýval z toho, že požadavek 2/3-většiny dává oponentům příliš velkou neférovou sílu změny blokovat. Na druhé straně by projekt mohl přijmout princip 2/3-většiny nutné ke schválení takových změn a byl by to tedy svojí povahou konzervativní projekt, projekt nepřátelský ke změnám; a to má také své kouzlo. Další možnost je užít 60%-většinu, jež se užívá v českém parlamentu pro schválení ústavních změn, či něco podobného; to je jakýsi kompromis mezi Britskými 50% potřebnými pro změnu Britské nekodifikované kvazi-ústavy a Americkou ústavní 2/3-většinou. --Dan Polansky (diskuse) 11. 1. 2023, 12:55 (CET)
Jako správce vidím v tuto chvíli především jako silně nežádoucí, aby si Kusurija svévolně vkládal do obsahových prostorů poznámky, že tam nějaký jeho kontroverzní příspěvek musí (sic!) zůstat. To je jistě narušování projektu hraním si na autoritu, kterou kolega Kusurija není (tou je v této rovině podle mého názoru jen konsenzus komunity), a může to mást jiné uživatele, takže je to fakticky podvod. Kolegu upozorňuji, ať toho zanechá a žádám ho, aby dosavadní podobného výroky z obsahového prostoru smazal.
Co se týče změn samotných, tam by se skutečně mělo nejdřív diskutovat a pak zavádět novoty.--Tchoř (diskuse) 11. 1. 2023, 18:43 (CET)
"sic!" se užívá u překlepů a podobných jevů. Výše uvedené užití je, pokud vím, nestandardní. Navíc užívání latinských prostředků v komunikaci s českými uživateli je krok nevstřícný. (Ovšem já mám v tomto regardu co mluvit, že ano.) --Dan Polansky (diskuse) 11. 1. 2023, 18:50 (CET)

Prosím o blok uživatele: 1) zcestné jméno, ale co je důležitější, nedávná série editací je nevhodná, včetně zjevně zcestného diffu[1]. --Dan Polansky (diskuse) 17. 1. 2023, 12:37 (CET)P

Prosím o dovzdělání nezávadného navrhovatele --Tupý kontinentální preskriptivista (diskuse) 17. 1. 2023, 12:49 (CET)
To výše je "Uživatel:Brammozzkuř|Tupý kontinentální preskriptivista". Žádám ideálně o indef, pokud se některému správci zlíbí. --Dan Polansky (diskuse) 17. 1. 2023, 13:07 (CET)
Special:Diff/1242701 --Tchoř (diskuse) 18. 1. 2023, 20:03 (CET)

Prosím o obnovení dvou smazaných do MÉHO uživatelského prostoruEditovat

Dobrý den, pokud je to technicky možné, prosím o obnovení následujících dvou textíků ke mně: Uživatel:Martin Kotačka/text2 a Uživatel:Martin Kotačka/text. (Předpokládám, že kolega M.Kotačka na tyto dva texty nevlastní autorská práva a snad na nich nějak zásadně nelpí - jiná věc ovšem je, že je wikisyntakticky zpracoval /přesněji řečeno on a později částečně i Pyprilescu, jestli mě paměť neklame/. Bude-li to potřeba, proberu to ještě s ním.) Děkuju za pochopení, Chomejnskýý (diskuse) 18. 1. 2023, 13:30 (CET)

Prosím o zablokování uživatele. Nevhodné uživatelské jméno, ale hlavně pravděpodobná loutka (prosím touto cestou o ověření). —Mykhal (diskuse) 19. 1. 2023, 13:16 (CET)

Zablokování uživatele User:Dan PolanskyEditovat

Žádám o zablokování uživatele Dan Polansky. 1) Nekonsenzuální narušování uživatelských stránek desítek uživatelů. 2) Opakované osobní útoky a porušování wikietikety, např. Special:Diff/1243103 už je přes čáru. Ketouš na ascendentu (diskuse) 21. 1. 2023, 10:46 (CET)

K bodu 1) probíhá diskuze Pod lípou. Mé činy ve smyslu bodu 1) slouží k ochraně projektu před znepřehledňováním počtu osob editujících projekt (řeč je tedy o kategorizaci loutek pitvorného Pyprilescu), a v tuto chvíli se z diskuze Pod lípou jeví naděje, že by snad dokonce mohl vzniknout výslovný 2/3-konsenzus ke kategorizaci; stačilo by, kdyby kategorizaci výslovně podpořili například Tchoř nebo Kusurija. Mé činy neporušily žádné pravidlo, pokud vím, a byly činěny s tím, že si je dokáži ospravedlnit, což jsem pod Lípou podrobně učinil. Ketouš/Auvajs nechť je zablokován za obcházení bloku vůči uživateli Auvajs. Ohledně takzvaných "osobních útoků" a "wikietikety" nemá český Wikislovník žádné pravidlo ani doporučení, a k tomu dodávám, že Ketouš/Auvajs se jeví coby lhář, lžiargumentátor a zlobr/skřet/rošťák, jejž těší narušovat projekt, jak ostatně patrno z jeho rošťačení v roce 2021, a k jeho výrokům by nadále mělo být přihlíženo, jako kdyby nebyly učiněny. --Dan Polansky (diskuse) 21. 1. 2023, 10:59 (CET)
Pár poznatků (aniž bych archeologicky zkoumal tvorbu):
  • uživatel je blokován na enwikt
  • svou diskusi používá k sepisování svých názorů o kolezích
  • žádost je však od nějaké zablokováníhodné loutky, se kterou vede debaty (a zjevně není sám)
Mykhal (diskuse) 21. 1. 2023, 11:06 (CET)
Kategorizace Dana Polanskeho neslouží ochraně projektu, ale prosazení jeho osobního pojetí způsobu přispívání na projekt. --Ketouš na ascendentu (diskuse) 21. 1. 2023, 11:16 (CET)
Blokován na anglickém Wikislovníku skutečně jsem, naposledy z důvodů, jež nebyly výslovně uvedeny, jak vidno z blokovacího záznamu. Blokován jsem správcem Theknightwho, který mě v roce 2022 soustavně dlouhodobě pronásledoval (čímž se projevil coby šikanér), který mě dle záznamu z hlasování o jeho správcování adresoval tři vulgární nadávky a který byl přesto zvolen správcem. Jeho následný blok vůči mě ve zjevném osobním konfliktu je porušením pravidel Wikipedie v tomto směru, jež však anglický Wikislovník nemá. Nedomnívám se, že by případný blokující správce na českém Wikislovníku měl či chtěl tato fakta studovat či ověřovat. Z tohoto důvodu považuji bod první spíše za nicotný.
Ohledně bodu dva, podřídím se v této věci názoru zdroje samovládné moci Wikislovníku, jímž je lid. Za nepřítomnosti výroku lidu v této věci se řídím vlastním svědomím, a vlastním posouzením toho, co je dobré a co není. --Dan Polansky (diskuse) 21. 1. 2023, 11:18 (CET)
Přikláním se na stranu uživatele Dan Polansky. Jeho postup možná není úplně košér, ale těžko vymyslet něco lepšího proti činnosti masivních loutkařů, která si pohrává s pravidly tak, aby zůstali na hraně a přitom otrávili spořádané uživatele. Navíc zneužívají liknavosti stávajících správců. Správci, pokud nezvládáte situaci ukočírovat sami, obraťe se o pomoc ke stewardům, CheckUserům nebo i jinam, kam uznáte za účinné. Demokracie je dobrá věc, má ale jednu nevýhodu, že bývá zneužívána nedemokraty v boji proti demokratům. --Kusurija (diskuse) 21. 1. 2023, 21:14 (CET)