Možná hledáte а, à, á, a-, A nebo А.

češtinaEditovat

podstatné jménoEditovat

 • rod střední
 • nesklonné

výslovnostEditovat

významEditovat

 1. první písmeno abecedy
 2. (v hudbě) tón o frekvenci asi sto deseti hertzů resp. jiný tón odlišný o jednu či více oktáv

synonymaEditovat

 1. áčko
 2. áčko

slovní spojeníEditovat

spojkaEditovat

výslovnostEditovat

významEditovat

 1. spojuje dvě slova nebo dvě části věty
  • jídlo a pití
  • Zpívali jsme a tančili.
 2. označuje sčítání
  • Sedm a pět je dvanáct.
 3. vyjadřuje rozpor
  • Bylo mu zima, a stejně domů nešel.
  • Já jsem ti věřil, a tys provedl takovou lumpárnu.
 4. před spojkami označujícími důsledek nemá vlastní význam a může být vynecháno
  • Byla velmi unavená, a tak šla spát brzy.
 5. samo označuje důsledek
  • Bylo mu horko, a otevřel okno.

překladyEditovat

 1. také

synonymaEditovat

 1. i, také
 2. plus
 3. ale, však
 4. tak, tedy

částiceEditovat

významEditovat

 1. navazuje na předchozí věty
  • A co bude dál?

značkaEditovat

významEditovat

 1. (v hudbě) název tónu, noty nebo akordu

mezijazykovéEditovat

značkaEditovat

významEditovat

 1. ar
 2. atto-
 3. zrychlení

angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

členEditovat

významEditovat

 1. neurčitý člen před slovem začínajícím (ve výslovnosti) na souhlásku

souvisejícíEditovat

bavorštinaEditovat

výslovnostEditovat

zájmenoEditovat

 • osobní

skloňováníEditovat

pád tvar
nominativ a
genitiv sei
dativ eahm
akuzativ `n

významEditovat

 1. on
  • Hod a gsagt. – On říkal.

členEditovat

 • neurčitý

významEditovat

 1. označuje někoho nebo něco jako člena nebo součást vymezené skupiny

francouzštinaEditovat

výslovnostEditovat

homofonyEditovat

slovesoEditovat

významEditovat

 1. třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa avoir — ()
  • Il a raison. – Má pravdu.

irštinaEditovat

výslovnostEditovat

zájmeno (1)Editovat

 • přivlastňovací
 • rod mužský
 • výraz spouštějící lenizaci

významEditovat

 1. jeho

zájmeno (2)Editovat

 • přivlastňovací
 • rod ženský
 • výraz spouštějící předponování písmenem h

významEditovat

 1. její

zájmeno (3)Editovat

 • přivlastňovací
 • bez rodu
 • výraz spouštějící eklipsu

významEditovat

 1. jejich

ladinoEditovat

variantyEditovat

předložkaEditovat

 • stojí-li před členem el vytváří spřežku al

významEditovat

 1. vyjadřuje dativ
  • Un dia le rogó el vizino de abasho, al borrachón, diziéndole: – Jednoho dne si soused, který bydlel pod ním, stěžoval tomu opilci, a řekl mu:
 2. vyjadřuje akuzativ
  • “Lo ke beves, helal i berahá ke te se aga. A mí no me enteresa” – „Co piješ, ať je ti povoleno a k požehnání (≈ užij si to). To mě nezajímá.”
 3. v, o (určení času, hodiny)
  • “Ma a media noche, kuando te kitas los kalsados, no los eches enfrente, i yo no me espertaré del bruyido.” – „Ale o půlnoci, když si zouváš boty, neodhazuj je, a já se nebudu probouzet tím hlukem.“
 4. do
  • “El borrachón vino a kaza burracho, se kitó el primer kalsado i lo echó komo lo echava antes. En kitánose el sigundo, se akodró de lo ke le enkomendó el vizino.” – „Opilec se vrátil do domu (≈ domů) opilý, vyzul si jednu botu a zahodil ji, jak ji zahazoval dřív. Když si zouval druhou, vzpomněl si, o co ho požádal soused.“
 5. při
  • “El vizino de abasho se avía espertado a la boz del primer kalsado…” – „Soused zespoda se probudil při zvuku první boty…“
 6. na
  • “…i empesó a asperar a la boz del sigundo kalsado, para durmirse, i no espertarse de muevo.” – „…a začal čekat na zvuk druhé boty, aby mohl usnout a už se znovu nebudit.“
 7. k
 8. u

latinaEditovat

výslovnostEditovat

předložkaEditovat

 • s ablativem
 • před slovy začínajícími souhláskou; v jiných případech předložka ab

významEditovat

 1. od
  • Fīlia rosam ā magistrō portat. – Dcera přináší od učitele růži.

souvisejícíEditovat

zkratkaEditovat

významEditovat

 1. rok (annus)

maďarštinaEditovat

členEditovat

významEditovat

 1. určitý člen substantiv začínajících souhláskou

souvisejícíEditovat

portugalštinaEditovat

zájmenoEditovat

 • ukazovací

významEditovat

 1. ta, určitý člen ženského rodu

souvisejícíEditovat

slezštinaEditovat

výslovnostEditovat

spojkaEditovat

významEditovat

 1. a

částiceEditovat

významEditovat

 1. a

slovenštinaEditovat

spojkaEditovat

významEditovat

 1. a

španělštinaEditovat

předložkaEditovat

významEditovat

 1. vyjadř. dativ a akuzativ
 2. v
 3. při
 4. do
  • Voy a Praga. – Jedu do Prahy.
 5. na
 6. k
 7. u