Otevřít hlavní menu

češtinaEditovat

výslovnostEditovat

spojkaEditovat

významEditovat

 1. spojuje dvě slova nebo dvě části věty
  • jídlo a pití
  • Zpívali jsme a tančili.
 2. označuje sčítání
  • Sedm a pět je dvanáct.
 3. vyjadřuje rozpor
  • Bylo mu zima, a stejně domů nešel.
  • Já jsem ti věřil, a tys provedl takovou lumpárnu.
 4. před spojkami označujícími důsledek nemá vlastní význam a může být vynecháno
  • Byla velmi unavená, a tak šla spát brzy.
 5. samo označuje důsledek
  • Bylo mu horko, a otevřel okno.

překladyEditovat

 1. také

synonymaEditovat

 1. i, také
 2. plus
 3. ale, však
 4. tak, tedy

částiceEditovat

významEditovat

 1. navazuje na předchozí věty
  • A co bude dál?

značkaEditovat

významEditovat

 1. (v hudbě) název tónu, noty nebo akordu

mezijazykovéEditovat

angličtinaEditovat

výslovnostEditovat

členEditovat

významEditovat

 1. neurčitý člen před slovem začínajícím (ve výslovnosti) na souhlásku

souvisejícíEditovat

francouzštinaEditovat

výslovnostEditovat

homofonyEditovat

slovesoEditovat

významEditovat

 1. třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa avoir — ()
  • Il a raison. – Má pravdu.

ladinoEditovat

variantyEditovat

předložkaEditovat

 • stojí-li před členem el vytváří spřežku al

významEditovat

 1. vyjadřuje 3. pád
  • Un dia le rogó el vizino de abasho, al borrachón, diziéndole: – Jednoho dne si soused, který bydlel pod ním, stěžoval tomu opilci, a řekl mu:
 2. vyjadřuje 4. pád
  • “Lo ke beves, helal i berahá ke te se aga. A mí no me enteresa” – „Co piješ, ať je ti povoleno a k požehnání (≈ užij si to). To mě nezajímá.”
 3. v, o (určení času, hodiny)
  • “Ma a media noche, kuando te kitas los kalsados, no los eches enfrente, i yo no me espertaré del bruyido.” – „Ale o půlnoci, když si zouváš boty, neodhazuj je, a já se nebudu probouzet tím hlukem.“
 4. do
  • “El borrachón vino a kaza burracho, se kitó el primer kalsado i lo echó komo lo echava antes. En kitánose el sigundo, se akodró de lo ke le enkomendó el vizino.” – „Opilec se vrátil do domu (≈ domů) opilý, vyzul si jednu botu a zahodil ji, jak ji zahazoval dřív. Když si zouval druhou, vzpomněl si, o co ho požádal soused.“
 5. při
  • “El vizino de abasho se avía espertado a la boz del primer kalsado…” – „Soused zespoda se probudil při zvuku první boty…“
 6. na
  • “…i empesó a asperar a la boz del sigundo kalsado, para durmirse, i no espertarse de muevo.” – „…a začal čekat na zvuk druhé boty, aby mohl usnout a už se znovu nebudit.“
 7. k
 8. u

latinaEditovat

výslovnostEditovat

předložkaEditovat

 • s ablativem
 • před slovy začínajícími souhláskou; v jiných případech předložka ab

významEditovat

 1. od
  • Fīlia rosam ā magistrō portat. – Dcera přináší od učitele růži.

souvisejícíEditovat

 1. ab

zkratkaEditovat

významEditovat

 1. rok (annus)

maďarštinaEditovat

členEditovat

významEditovat

 1. určitý člen substantiv začínajících souhláskou

souvisejícíEditovat

portugalštinaEditovat

zájmenoEditovat

 • ukazovací

významEditovat

 1. ta, určitý člen ženského rodu

souvisejícíEditovat

slezštinaEditovat

výslovnostEditovat

spojkaEditovat

významEditovat

 1. a

částiceEditovat

významEditovat

 1. a

slovenštinaEditovat

spojkaEditovat

významEditovat

 1. a

španělštinaEditovat

předložkaEditovat

významEditovat

 1. vyjadř. 3. a 4. pád
 2. v
 3. při
 4. do
  • Voy a Praga. – Jedu do Prahy.
 5. na
 6. k
 7. u