Vítejte na českém Wikislovníku editovat

  Rádi bychom Vás přivítali na českém Wikislovníku a poděkovali za Vaše první příspěvky k tvorbě tohoto otevřeného slovníku.

Doufáme, že se Vám zde bude líbit. Do začátku bychom Vás rádi informovali o několika užitečných stránkách, které Vám mohou pomoci:

V případě, že budete mít nějaký návrh na vylepšení nebo dotaz, můžete jej napsat na stránku Pod lípou nebo přímo některému z aktivních správců na jeho diskusní stránku. --Reaperman 19:42, 10. 7. 2008 (UTC)

Prosím, nepište do skloňování členy (el, los), ty se neuvádí, stačí rod, atd. Viz WS:Formát hesla. Děkuji. 86.49.11.246 5. 3. 2009, 14:32 (UTC)

Proč se neuvádí? Já si myslím že jsou důležité.--Juan de Vojníkov 8. 3. 2009, 00:01 (UTC)

Nedovedu posoudit, jak je to ve španělštině. Španělsky neumím. Důležité by to bylo, pokud by se člen u různých podstatných jmen liší. Třeba v angličtině je to pořád the, takže se neuvádí. Ve švédštině, kde se urč. člen připojuje je jménu a závisí na typu skloňování, je naopak důležité takové tvary uvádět. Podobně je to i v němčině, kde člen je součástí skloňování. Pokud je španělský člen vždy stejný, je nadbytečné ho uvádět. Na druhou stranu, pokud už se uvede, nepovažuju to za nějakou závažnou chybu. --Pajast 10. 3. 2009, 10:16 (UTC)

Dovolím si oponovat. Člen ve španělštině je nutné uvádět ze dvou důvodů:
 • význam členů ve španělštině není rozhodně tak pustý jako v angličtině (např. La Paz není to samé jako the U.S.), leckteré výrazy se bez členu neobejdou, leckdy má člen i svůj význam
 • jsou ve španělštině podstatná jména, kdy právě člen určuje jejich rod (dejme tomu, že tohle se řeší tím, že se rod napíše slovy), jsou ale slova, kde se vyskytují v jednom čísle člen ten a v druhém čísle člen jiný.
Jako nebudu se bránit, když odborník předloží důkaz nebo argument. Zatím, ten příspěvek 86 atd. beru jen jako výkřik.--Juan de Vojníkov 10. 3. 2009, 21:52 (UTC)

Viz WS:Formát hesla - rod píšeme pod nadpis sekce "slovní druh". Pokud rod určuje vždy stejný člen (což jsem předpokládal, když jsem zde "vykřikoval", protože to tak dělají všechny mě známé jazyky), je naprosto zbytečné tento člen uvádět, a to i v němčině (ikdyž je tento systém v němčině silně zavedený). V němčině se sice píše člen, ale jen proto, aby nám řekl, jakého je slovo rodu, my na to máme jiný způsob - napsat rod tak jak jsem uvedl, přičemž oba způsoby jsou stejně hodnotné. Je zbytečné psát "ta skříň, té skříně, ..." místo "skřín, skříně, ...". Většinou tyto reálie (členy) uživatelé znají. Stejně tak, jak to říkám, to berou i španělé, kteří členy v tabulkách taktéž nepoužívají. Takže, držte se zde zavedeného postupu a standardizace, jinak budem v situaci, že heslo pro každý jazyk bude mít jinou strukturu, což je velice nežádoucí a působí to špatným dojmem. 86.49.11.246 11. 3. 2009, 18:04 (UTC)

Kolego, vy jste si snad vůbec nepřečetl co jsem napsal výše. Jak to budem dělat v těch případech, kde rod neodpovídá členu?--Juan de Vojníkov 11. 3. 2009, 20:19 (UTC)
Vážně takové případy existují? Pokud ano, jsou to nejspíš výjimky, jestli se nemýlím. Pokud se nemýlím a jsou to výjimky, pak bych s nimi také tak zacházel a psal členy pouze u těchto výjimek. Každopádně mohl byste některá taková slova uvést a vysvětlit nám konkrétně a prakticky, jak záležitost s členy ve španělštině funguje? Podle různých internetových zdrojů mám silné pochybnosti, že vůbec může neshoda rodu se členem, kterou popisujete, nastat. Maximálně jsem se dozvěděl, že střední rod se vyskytuje výjimečně, jinak se zdá být všechno ve shodě s většinou indoevropských jazyků. 86.49.11.246 12. 3. 2009, 19:56 (UTC)
Teď očividně vidím, že španělštině vůbec nerozumíte, takže si to nadále budu dělat jak uznám za vhodné. Nicméně, abych Vás poučil, tak tato vyjímka je spíše pravidlem vycházejícím z fonetiky. Platí to například u podstatných jmen rodu ženského začínajících na "a".--Juan de Vojníkov 13. 3. 2009, 10:14 (UTC)
Namísto arogance byste měl buď systém členů ve španělštině vysvětlit, a nebo zanechat vkládání členů a přijmout zdejší pravidla. Pokud nemá odchylka od WS:Formát hesla opodstatnění, nemá zde místo a podle dodaných zdrojů v diskuzi opodstatnění vkládání členů opravdu nemá. Vraťte se k věcné diskuzi a ukažte smysl vašich akcí, nebo začněte postupovat podle pravidel. 85.132.158.238 15. 3. 2009, 14:33 (UTC)
Dobře! Uznávám, že jsem na Vás byl zlý. Ale pravidla jsou od toho, aby je komunita utvářela, měnila a upravovala. A co se týče vysvětlování tak to už jsem dvakrát, řekl. Jednou Vám a jednou Pajastovi. Pokud tedy nebudou členy v šaloně, pak je ale třeba vést vysvětlující poznámku v šabloně, kde bude vysvětleno, za jakých okolností nastává vyjímka.--Juan de Vojníkov 16. 3. 2009, 14:40 (UTC)
Abych se přiznal, tak ještě stále nechápu výjimečnost užívání členů ve španělštině a potřeboval bych to vysvětlit pokud možno polopatě a na příkladu, protože jak už jsem řekl, podle zdrojů to vypadá, že se členy používají obdobně jako např. v němčině nebo švédštině nebo polštině, tedy že když se nenapíší do tabulky, tak stejně každému budou jasné podle rodu podstatného jména. Můžete tedy na konkrétních případech ukázat, že může mít jedno podstatné jméno téhož významu a téhož rodu jiný člen než jiné podstatné jméno? Neboli můžete ukázat, že jedno a totéž podstatné jméno může mít v určitých situacích dva členy? A můžete nám ukázat za jakých situacích jaké členy? Nebo můžete nám ukázat jakýkoliv jiný příklad, který by osporavedlnil vkládání členů do šablony? Pokud takový opravdu existuje, pak bych preferoval spíše tu poznámku, o které mluvíte, než přeplácávání tabulky neužitečnými informacemi jako je člen (který, jak z daných odkazů vyplývá, užitečnou informací není). Díky za vstřícnost a ochotu nám věc v rámci zachování kvality slovníku osvětlit. 62.24.89.211 16. 3. 2009, 17:04 (UTC)
Porozhlídl jsem se po ostatních slovnících a nikde členy u španělštiny neuvádí, a ani žádnou upřesňující poznámku jsem neviděl. A to ani na španělském slovníku. 62.24.89.211 16. 3. 2009, 17:20 (UTC)
No ono, když už jste u té zbytečnosti a ne zbytečnosti. Tak můžeme také polemizovat nad tím, jestli u podstatných jmen vůbec vytvářet množné číslo. Je jasné, že na pár vyjímek se v angličtině či španělštině tvoří množné číslo stále stejně. No pravidlo Vám sepíšu. Nicméně si myslím, že by bylo dobré k Wikislovníku, respektive ke každému slovnímu druhu v každém jazyce připojovat poznámky s pravidly.--Juan de Vojníkov 17. 3. 2009, 08:00 (UTC)
Máte sice pravdu, že je to podobně zbytečné (členy a plurály), ale s tím rozdílem, že plurál tvoří nové slovo, zatímco člen je slovo, které se slovem souvisí daleko vzdáleněji, z tohoto hlediska vůbec. To z plurálu dělá pro slovník zajímavou věc, která potřebuje zařazení do slovníku. Člen je potom popsán v samostatném hesle, např. les, a zde jsou pak uvedeny poznámky k jeho užití, protože právě zde je čtenář očekává (jsou li nějaké zvláštnosti). Je hloupost psát tuto poznámku ke každému substantivu ve španělštině, když může být sepsána takto jednotně přímo u členu, poněvadž to působí rušivě. Je to tak přehledné, systematické a očekávané. 62.24.89.211 17. 3. 2009, 12:44 (UTC)

Vážení kolegové, krátkým nahlédnutím jsem zjistil, že se tato diskuse vztahuje pouze na španělštinu, přesto mě kolega Palu na mé diskusní stránce vyzývá, abych je neuváděl u německých slov. Toto beru jako naprostou neznalost a nesmysl. Omlouvám se za možná hrubší tón, ale takovouto výzvou se v žádném případě nemohu řídit, poněvadž se v němčině je, až na v zásadě drobné výjimky, naprosto nezbytné používat členu substantiv. Nejde jen o nějaké kolem letící slovo, ale o významově důležitého souputníka každého slova. Uvádíme-li kompletní skloňování, což je právě případ Wikislovníku, jeho součástí musí být i členy, tak jak je tomu v dostupných pramenech, zvláště gramatických příručkách, a na podle mých informací všech jazykových mutacích Wikislovníku. Děkuji za pochopení, Eldron 6. 4. 2009, 20:27 (UTC)

Mýlíte se. Každé substantivum má vždy stejné skloňování, které se liší pouze rodem, více viz např. zde. Rozhodně nejde o mou neznalost, ostatně německy umím obstojně, ale o koordinaci formátu hesel jednotlivých jazyků, není žádoucí jich mít několik, uznejte. Jak již jsem psal, do argumentu normativ patří pouze normativ, nikoliv člen. Pokud by Vám člen chyběl (protože v němčině je narozdíl od ostatních jazyků silně konvenční je uvádět), musíte ho uvést přímo do šablony, nikoliv do argumentu. Nezaznamenal jsem jediný případ, kdy by bylo slovo v němčině bez členu jinak definováno, než slovo se členem apod., tedy z tohoto pohledu jsou ty členy opravdu jen "okrasou" a nemají opodstatnění, tedy nepatří do argumentu, ale do šablony nebo výkladového článku. Pokud se mýlím, měl byste se pokusit osvětlit jak konkrétně a v čem, jinak nelze člen považovat za součást tvaru, součást slova (stejně jako anglické "to run" tu uvádíme jen jako "run", španělské "el viento" jako "viento", české "toho kuřete" jako "kuřete", atd.).
Další věc je pak ta, že obvykle se reaguje u příslušné diskuze, tato diskuze s tím sice souvisí, ale spíše pouze zaneřazujete stránku uživatele, kterého nemusí zajímat, proto na to prosím příště berte ohledy, budu rád, když další diskuzi povedeme opět zde, díky. Palu 6. 4. 2009, 22:16 (UTC)
Díval jsem se na kategorii německých substantiv a vzhledem k tomu, že je už velice obsáhlá a přepracování by bylo příliš pracné, a vzhledem k tomu, že u němčiny to až tolik nevadí jako u jiných jazyků, myslím, že v tuto chvíli by bylo kontraproduktivní a skoro zbytečné úzkostlivě chránit společný formát, proto od své výzvy ustupuji a dál vkládejte členy v německých substantivech. Systémová změna by si teď stejně jako v budoucnu vyžadovala práci bota, proto ji lze odložit na dobu, až bude naléhavější (bude-li). Raději se teď budu věnovat opravování špatně vložených tvarů (Gott(e) vs. Gott/Gotte). Za vytržení od práce se omlouvám. Palu 6. 4. 2009, 23:28 (UTC)
Verze jako právě Gott(e) jsou reliktem dob dřívějších, děkuji, že se o to staráte. Došlo k tomu zřejmě vlivem de.wikt, kde se takovýto zápis užívá. --Eldron 7. 4. 2009, 20:51 (UTC)

Šablony editovat

Prosím, při práci na slovníku používejte šablony jako např. {{Příklad}} nebo {{IPA}} a obecně se držel pravidla WS:Formát hesla. Dále prosím, abyste po sobě kontroloval pravopis a vyvaroval se tak hrubých chyb jakými jsou "Jak si se vyspal?". Není v silách komunity tyto nedostatky neustále odstraňovat. Díky za pochopení. 85.132.158.238 15. 3. 2009, 15:46 (UTC)

Bohužel kolego mám pocit, že tu nejste proto, aby jste tvořil obsah ale od sekýrování. Kdyby jste si vskutku prohlédl charakter mých editací, tak mě budete pouze žádat, abych dával pozor na pravopis. Ale nebuďme na sebe neurvalí. Už mě to přestalo bavit. U slov, která byla v oshiwambo jsem šablonu {{Příklad}} nevložil z důvodu, že mi není znám jazykový kód tohoto jazyka. Co se týče šablony {{IPA}}, tak tu vkládat nebudu, protože IPU neumím. Mimochodem myslíte si, že Wikislovník by se měl uzavřít lidem co neumí psát správně česky?--Juan de Vojníkov 16. 3. 2009, 14:47 (UTC)
Kódy jazyka se dají dohledat. Můžete je nalézt např. zde a pokud tam chybí, tak existuje spousta dalších zdrojů. A pokud si s tím přesto nebudete vědět rady, můžete si nechat pomoci od dalších editorů např. na diskusní stránce Diskuse k Wikislovníku:Šablony/Jazyky.
Tabulku IPy daného jazyka buď sežeňte, nebo výslovnost nevkládejte, popřípadě proberte váš způsob na diskuzní stránce Wikislovník diskuse:Formát hesla. Váš způsob popisu výslovnosti (tedy fonetický přepis do češtiny) je totiž dosti nesystematický a tomuto pravidlu odporuje (resp. pravidlo jej neuvádí) a abych řekl pravdu, tak mě osobně se vůbec z těchto důvodů nelíbí. Takovéto zásadní věci musí být předmětem dohody, dříve než akce.
Wikislovník se uzavírat lidem, kteří neumí česky, nemusí, ale tito lidé se musí o jakousi úroveň alespoň snažit, mají-li být projektu přínosem.
Pokud vás štve, že vás "sekýruju", jak říkáte, věřte, že to nedělám rád a že to nemyslím negativně, pouze se snažím udržet alespoň nějakou úroveň slovníku. Pokud nebude dodržena alespoň minimální úroveň prací na slovníku, slovníku to může ublížit spíše než prospět, proto vás prosím, abyste mé výtky nebral jako útok, ale jako návod k lepší kvalitě vaší práce a tím i slovníku. Díky za pochopení. 62.24.89.211 16. 3. 2009, 16:53 (UTC)
A kdo tvrdí, že chci být Wikislovníku přínosem?! To, že Vám se nelíbí fonetická výslovnost - to je Váš problém ne komunity.--Juan de Vojníkov 8. 4. 2009, 08:46 (UTC)
Ať je to problém můj nebo komunity, Vy se snažte dodržovat zdejší pravidla, z nichž nejzákladnější jsou popsána v článku Wikislovník:Formát hesla. Najdete tam i požadovaný tvar výslovnosti. Fonetické přepisy jsou neověřené, nefunkční, nežádoucí. Uvědomte si, že není e jako e, že není š jako š, atd. atd., tzn. je potřeba se na to dívat také trochu profesionálně, samo nadšenectví nestačí. Palu 8. 4. 2009, 09:49 (UTC)
To je pouze forma, nikoliv pravidlo. Nicméně netvrdím, že mě činí velkou radost tuto formu nerespektovat a vytvářet novoty. Pro vaši informaci. Fonetické přepisy přidávám, jen tehdy pokud jsou totožené z fonetikou češtiny - což v mnohých případech oshiwamba platí. BTW, už mě s těma Vašema kecama přestáváte bavit. Bylo to právě díky nadšencům, že se projekty dostali tam kde jsou, nikoliv kvůli profesionálům, nebo profesionalizujícím nadšencům.--Juan de Vojníkov 9. 4. 2009, 08:37 (UTC)
Mě s Vašema kecama taky nebavíte, ale prostě děláte věci mimo pravidel, tak holt s Vámi komunikovat musím. Takže když začnete dělat věci podle pravidel, tak se konverzace ke spokojenosti obou vyhneme. Pokud chcete měnit pravidla, tak je neměňte v článcích, ale v diskuzi, to je standardní postup. Palu 9. 4. 2009, 14:48 (UTC)
Jak pro Juana, tak pro Palu: Formulace "už mě s těma Vašema kecama nebavíte" je těžce za hranicí Wikietikety a nemyslím si, že existuje důvod ji překračovat. Wikislovník v současnosti podporuje výslovnost pouze pomocí znakových sad IPA a SAMPA. O používání jiných můžeme diskutovat, já osobně jiné neznám. Český fonetický přepis nepřipadá v úvahu u jiných jazyků než je čeština, přstože mají třeba stejné hlásky. Zdá se mi to zcela nestandartní a komunita o tomto rozhodně zatím nehovořila. Hlavně ale zachovejme slušnost! --Eldron 9. 4. 2009, 22:16 (UTC)

Správce editovat

Rád bych ti pogratuloval ke zvolení správcem na českém Wikislovníku. Užívej zde svá práva s rozvahou a doufám, že tě zde nyní budeme vídávat častěji. --Reaperman 27. 8. 2009, 16:00 (UTC)

Také gratuluji :). --Lenka64 27. 8. 2009, 16:24 (UTC)

Aaa, děkuji. Když se Vám nebude líbit moje práce, můžete mě vyhodit z okna na připravená kopí.--Juan de Vojníkov 27. 8. 2009, 20:20 (UTC)
Dobrý den. Pokud jste získal funkci správce na žádost "Poslední dobou se tu jednou za čas objevím. Můžu pomoci při mazání vandalismů a tak.", pak by bylo dobré, kdybyste tak činil, když tu zrovna jste, a ty vandalismy mazal. Já tu možnost nezískal, jinak bych to dělal sám. Palu 13. 10. 2009, 13:10 (UTC)
Nevím proč tak podrážděně Palu. Když tu zrovna jsem a vandalismus vidím, tak ho mažu, nebo přepracuju na heslo. Asi jste zaznamenal vandalismus, když jsem tu zrovna nebyl. Můžete příště uvést link? Jinak pokud myslíte, že je třeba urgentní zásah, navštivte kanál IRC #wiktionary-cs, často tam nějaký správce bývá.--Juan de Vojníkov 14. 10. 2009, 14:29 (UTC)
Právě že jste tu byl celkem dlouho a nemazal. Link: Kategorie:Údržba:Smazat. Palu 14. 10. 2009, 20:56 (UTC)
Myslím, že si vymejšlíte blbosti. A taky si myslím, že Vás pěkně štve, že já jsem se stal správcem a vy ne.--Juan de Vojníkov 14. 10. 2009, 21:14 (UTC)
1) ne 2) ano Palu 14. 10. 2009, 23:24 (UTC)

Vkládání tvarů do šablony Substantivum (pl) editovat

Juane, prosím nevkládejte do těchto šablon jen některé tvary, ale vždy všechny nebo žádný. Hesla jako praca vypadají krajně neprofesionálně a vaše snaha je pak kontraproduktivní. Navíc tvar ve vokativu není vokativ, ale instrumentál, dávejte na to pozor. Díky za pochopení. Palu 17. 12. 2009, 16:01 (UTC)

Značně neprofesionálně vypadala Wikipedii i ve svých počátcích. Kdyby tam někdo omezoval nadšené editory tím, že to otřesně vypadá, tak by nebyla tam, kde je dnes. Ano s tou neúplností máte pravdu. Jaktože není tvar "ve vokativu vokativ"? Vždyť je to doplněno i dole. Nastudujte si tu samozřejmost.--Juan de Vojníkov 17. 12. 2009, 16:08 (UTC)
pracą je insturmentál a vy jej máte v poli vokativ. Palu 17. 12. 2009, 16:10 (UTC)
To ovšem není moje chyba. Podívejte se do historie té šablony a všimnete si, že tam byla chyba, kterou jsem opravil. Teďka musí nastoupit bot a opravit to v heslech.--Juan de Vojníkov 17. 12. 2009, 16:13 (UTC)
Ta chyba je irelevantní. Jen jste prohodil pořadí, nic víc. Tzn. že když do svoc= napíšete vokativ, pak se zobrazí vždy tam, kde se má zobrazit, ať už je uveden v pořadí kdekoliv. Ta chyba je tedy pouze ve špatném vložení informace. Palu 17. 12. 2009, 16:19 (UTC)
Ale to víte, že je relevantní. Když jako editor znám 1. pád, 2. pád, 3. pád, ale neznám ty internacionalizované výrazy, tak to dělám podle pozice a nikoliv podle názvu. Proto tam chci vnutit něco čemu rozumí Čech, nebo alespoň Polák.--Juan de Vojníkov 17. 12. 2009, 16:24 (UTC)
Ale pane kolego, to že neznáte česká slova jako vokativ, to není problém můj, ani Wikislovníku, ale pouze Váš. Klasicky člověk tato slova běžně zná nebo si je umí za pomocí (Wiki)slovníku snadno dohledat. Palu 17. 12. 2009, 16:26 (UTC)
Nikdo Vás tady neobviňuje drahý kolego, že je to Váš problém. To že to Klasický člověk zná v tom s Vámi nesouhlasím. V čem s Vámi souhlasím, je, že si to člověk umí vyhledat. Mě se to ale hledat nechce, proto zavádím zjednodušení.--Juan de Vojníkov 17. 12. 2009, 16:42 (UTC)

Správce (2) editovat

Ahoj, vzhledem k tvé dlouhodobé neaktivitě na projektu ti byla odebrána práva správce. Děkuji ti za to, co jsi tu ve funkci vykonal, a kdyby ses chtěl někdy vrátit, budeme jistě všichni rádi. --Reaperman 8. 8. 2011, 09:35 (UTC)

Aha, díky za info. Příště možná, někam kde to sleduji.--Juandev 31. 1. 2012, 21:18 (UTC)

To je pravda, že nazýváš editory wikislovníku lůzou? --Tchoř (diskuse) 19. 11. 2013, 01:31 (UTC)

Nevím, proč bych to dělal. Trolla se ale pojmenovat nebojím.--Juandev (diskuse) 19. 11. 2013, 04:04 (UTC)

Kolik jsi toho vypil? editovat

Lol. --Aeromix (diskuse) 10. 4. 2014, 19:12 (UTC)

O tobě heslo, ještě neexistuje.--Juandev (diskuse) 10. 4. 2014, 19:14 (UTC)
O mně je heslo multidimenzionální. --Aeromix (diskuse) 10. 4. 2014, 19:21 (UTC)
He he, matrix.--Juandev (diskuse) 10. 4. 2014, 19:29 (UTC)

Ověřování hesel editovat

Z diskuse u Shloma:

Respektive, můžete mi tedy poradit, co mám dělat, aby mi tam furt nedávali šablony Ověřit a Upravit?--Juandev (diskuse) 20. 8. 2014, 06:41 (UTC)

Problém je, že zakládáš hesla o slovech, která nejsou notoricky známá, ba dokonce nejsou v nejrozšířenějších slovnících. A pokud některá z nich v SSJČ jsou, tak velmi často tvoje definice významu neodpovídá tomu, co je ve slovníku. Třeba je to tím, že používáš jiný zdroj, ale protože jej neuvádíš, tak se nediv, že to může být vnímáno, že si ty informace „cucáš z prstu“. Kdybys použité zdroje uváděl hned (kolega JOtt je opačný extrém, ten snad v každém jím založeném hesle, i sebeznámějším, uvádí odkaz do IJP) a vkládané informace jim odpovídaly, tak se šabloně požadující urgentní ověření vyhneš. Wikislovník funguje na podobných principech jako Wikipedie, takže proč bychom měli přistupovat k vlastnímu výzkumu (nezjevné informace nepocházející z věrohodných zdrojů) a (ne)významnosti (slova, která ani tvůrci největšího slovníku nepovažovali za dostatečně užívaná či doložená na to, aby je zařadili do slovníku nebo o nich napsali článek) jinak? --Milda (diskuse) 20. 8. 2014, 20:02 (UTC)

Když odpovídáš zrovna ty, tak to co píšeš je hezké, ale neodpovídá to realitě. Například heslo byťák jsem převzal z SSJC, přesto si tam opět vložil šablonu Ověřit.
Jak jsem psal výše: „velmi často tvoje definice významu neodpovídá tomu, co je ve slovníku“. V tomto konkrétním případě jsi ze slova, které není součástí spisovné češtiny, udělal slovo spisovné. Je to asi jako kdybys v encyklopedii hub v článku o mochomůrce nenapsal, že je jedovatá, ačkoliv běžně dostupné atlasy hub ji jako jedovatou označují. --Milda (diskuse) 20. 8. 2014, 21:06 (UTC)
Stejně tak, všude vkládáte (ty a Danny B.) šablonu Upravit, nikdo ale neumí říct, co je konkrétně špatně. My to spíše připadá jako buzerace, nežli jako konstruktivní přistup. Pokud to neřeknete, tak těch hesel založím tisíc a vy tam budete muset tisíckrát vložit šablonu UO.--Juandev (diskuse) 20. 8. 2014, 20:21 (UTC)
Sám mám problémy s tvorbou sloves, vzory pro slovesa se špatně hledají, jsou v nich tvary (přechodníky), u kterých si nejsem jistý v kramflecích - a proto slovesa zakládám jen vyjímečně. Ty to máš ještě horší, protože ani nezkoušíš vkládat skloňování u podstatných jmen a i v tom zbytku hesla uděláš vždy nějakou botu. Tak co kdyby ses zpočátku zaučoval na zkratkách, potom na jednoduchých, běžně používaných podstatných a přídavných jménech, a až se na takovýchto heslech, u kterých nebude problém s ověřitelností, naučíš co a jak, pak se třeba pustíš do nějakých specialit.
Pokud si nejsi opravdu jistý definicí slova, zkus nejprve zapátrat - ano, holt některá slova budeš muset odložit, než seženeš spolehlivý zdroj. Ale odpadne ti část problémů. JAn Dudík (diskuse) 20. 8. 2014, 20:36 (UTC)
JAne, už jsem to před pár dny asi taky napsal: používat zdroje. Proč by měl Wikislovník v tomto fungovat jinak než Wikipedie? Já taky mívám problém vhodně (tedy stručně a přitom přesně a výstižně) slovo nadefinovat, takže se pro ispiraci podívám do jednoho nebo více slovníků a na základě tamních informací se mi definice formuluje lépe (je-li krátká, pak ani nemusí jít jinak naformulovat). --Milda (diskuse) 20. 8. 2014, 21:06 (UTC) (upraveno)
(…) všude vkládáte šablonu Upravit, nikdo ale neumí říct, co je konkrétně špatně (…) Vždyť to píšeme opakovaně, že to neodpovídá formátu hesla. Takže stačí si to otevřít a porovnat. Nebo se podívat na diff úprav těch hesel, která již byla upravena. Nebo si otevřít heslo vytvořené některým ze zkušených editorů a nechat se inspirovat. Něco už jsem ti k tomu napsal ohledně logiky hierarchie nadpisů. Nechápu, že někdo s mnohaletými zkušenostmi z Wikipedie, která má také svůj Vzhled a styl, má problém to tady dodržovat.
(…) tak těch hesel založím tisíc a vy tam budete muset tisíckrát vložit šablonu UO (…) A Shlomo nebo jiný obětavec za tebe 100 z těch hesel doplní (upraví, ověří), ale na zbylých 900 už nebude mít chuť (neboli tvoje natruc zakládání vadných hesel jako na běžícím pásu poleze na nervy i jemu), a tak se po měsíci smažou a tvoje práce přijde vniveč. Tím Wikislovníku neprospěješ. --Milda (diskuse) 20. 8. 2014, 21:06 (UTC)

Oshiwambo / Ndonga editovat

Prosím, drž jedno názvosloví. V roce 2009 jsi zakládal hesla do kategorie:Oshiwambo, teď zakládáš do neexistující kategorie:Ndonga. Podle CLDR je pod kódem ng uvedena ndondština. Místní moduly vyplňují jazyk jako ndonga. Tak si, prosím, vyber jeden, pokud možno (dle zdrojů) nejpoužívanější název jazyka, a ten používej. Případně neváhej mne požádat o robotickou akci. JAn Dudík (diskuse) 9. 2. 2015, 08:22 (UTC)

Proč bych si měl vybírat. Není to přeci můj projekt. Koukneme se na to, jak se tomu oficiálně říká (nevím jeslti CLDR je pro nás směrodatný zdroj) a budeme o tom diskutovat.--Juandev (diskuse) 9. 2. 2015, 08:30 (UTC)
Myslím především, abys nezakládal duplicitní kategorie (zvlášť, když jsi autorem obou názvů téže kategorie). Když budeme mít jeden jazyk v jedné kategorii, je případné přejmenování mnohem snažší. JAn Dudík (diskuse) 9. 2. 2015, 09:58 (UTC)
To ti mohu vyhovět, neb jsem to ještě neudělal.--Juandev (diskuse) 9. 2. 2015, 16:35 (UTC)
Nezakládat = nevkládat ani červenou kategorii. Ano, diskuse o názvech pod Lípou bude nejrozumnější. JAn Dudík (diskuse) 9. 2. 2015, 19:40 (UTC)

Zdrojování editovat

Mohl bys používat zdroje a ne si kdeco cucat z prstu? Díky.--Zdenekk2 (diskuse) 10. 2. 2015, 09:57 (UTC)

Důrazně tě žádám, abys při zakládání hesel používal vhodnou literaturu; významy a stylová hodnocení slov si nevymýšlel nebo neodhadoval. Předpokládám, že z Wikipedie jsi zvyklý se zdroji pracovat, tak to dělej i na Wikislovníku podobně jako ostatní. Pro češtinu je k dispozici více dostatečně obsáhlých slovníků, některé z nich dokonce online dostupné. Kdybys věrohodné zdroje používal, tak nezaložíš dýžko.

Už jsme ti vysvětlovali při tvém minulém editačním období na Wikislovníku, že pokud slovo není součástí spisovné slovní zásoby a hodnoceno jako stylově neutrální, musí být patřičně označeno, protože v opačném případě heslo tvrdí něco, co není pravda. To se týká například hesel tuzér a dýško (na opraveném názvu) – obě slova sice znamenají spropitné, ale nejsou stylově neutrální, nýbrž hovorová, slangová apod. --Milda (diskuse) 10. 2. 2015, 20:04 (UTC)

Teď nějak nerozumím. Je to povinnost?--Juandev (diskuse) 10. 2. 2015, 20:07 (UTC)
Ještě se chci zeptat. Mám právo se to naučit, nebo budu hned od začátku peskovanej (viz příspěvky Dubicko) a důrazně napomínanej?--Juandev (diskuse) 10. 2. 2015, 20:09 (UTC)
Právo se to naučit máš, ale nemělo by to trvat nepřiměřeně dlouho. Další věc: než někam vložíš požadavek na zdroj, zkontroluj existenci v SSJČ a PSJČ a v IJP (pokud je heslo v IJP, bývají tam odkazy i na SSJČ a SSČ). Požadavky na zdroj u takovýchto hesel se tu považují za trolling nebo NEKIT.--Zdenekk2 (diskuse) 10. 2. 2015, 20:29 (UTC)
Se považují za trolling na základě jakého pravidla? Co je to NEKIT?--Juandev (diskuse) 10. 2. 2015, 20:42 (UTC)
Jsi dlouholetý zkušený wikipedista; na Wikipedii taky píšeš do článků svoje domněnky, které sis neověřil ve zdrojích? Pak je to totiž ve své podstatě vlastní výzkum, který třeba na Wikislovníku často u mateřského jazyka ve výsledku problematický není (slovo se takhle opravdu píše, je součástí spisovného nebo obecného jazyka, stylově hodnoceno a znamená, jak jsi uvedl), ale jak sám vidíš u více svých hesel, někdy je. Pracovat se zdroji je na projektech vytvářených lidmi, kteří nejsou odborníky v příslušném oboru, na Wikislovníku tedy v jazykovědě, základ.
Povinnost je pracovat se zdroji, ověřovat v nich informace, abys měl jistotu, že neukládáš nesmysly. Povinnost není zdroje uvádět, pokud informace uvedené v těch nejběžněji dostupných zdrojích, za které například pro češtinu považujeme online dostupné IJP, SSJČ, PSJČ a knižní nebo částečně online dostupné SSČ, SCS, ASCS. Já často uvádím i tyto běžně dostupné zdroje, pokud jsem v nich informace nejen ověřoval, ale z nich i čerpal (citoval – to kvůli autorskému zákonu). --Milda (diskuse) 10. 2. 2015, 20:34 (UTC)
Tvoje předpoklady jsou milné. Které pravidlo Wikislovníku mi dává povinnost pracovat se zdroji?--Juandev (diskuse) 10. 2. 2015, 20:42 (UTC)
Wikislovník:Ověřitelnost: „Informace uváděné ve Wikislovníku musejí být důvěryhodné. Je tedy potřeba, aby vycházely z důvěryhodných zdrojů a každý čtenář měl možnost si tyto informace ověřit.“ Pokud tohle nechápeš nebo nechceš pochopit, tak bude pro tebe (nebudeš stresován šablonami požadujícími ověření nebo doložení zdroje) i pro Wikislovník (nebudeš přidávat práci ostatním, kteří se tak budou moci věnovat své běžné editorské činnosti) lepší, když se vrátíš tam, kde je vlastní výzkum povolen. Jinak nevím, co víc k tomu napsat. --Milda (diskuse) 10. 2. 2015, 20:50 (UTC)

To ti asi za chvíli smažou. --AuvajsAuvajs (diskuse) 12. 2. 2015, 17:47 (UTC)

Proč? Není to slovní spojení?--Juandev (diskuse) 12. 2. 2015, 17:48 (UTC)
Není tzv. „idiomatický“. (Což je idiotský kritérium, ale bohužel tu je.)
Jinak když přidáváš slova v mužskym rodě, piš prosím jestli jsou životný nebo neživotný, ať se to nemusí doplňovat. Lidi a zvířata jsou životný, ostatní neživotný (včetně rostlin, což je paradox, ale je to tak). Ale jde to snadno odhadnout. A pozor na to, že některý slova mají význam jako životný i neživotný - např. ten spalovač nebo zapalovač. Muchas gracias (nebo jak se to píše :D) --AuvajsAuvajs (diskuse) 12. 2. 2015, 17:59 (UTC)
No dobrá, tak snad to s tou životností dám. Budiž, když je to kritérium.--Juandev (diskuse) 12. 2. 2015, 18:01 (UTC)

To ti asi taky brzo smáznou jestli nedodáš „zdroj“ :( I když je to fakt hezký slovo :D --AuvajsAuvajs (diskuse) 12. 2. 2015, 18:26 (UTC)

Hezký, děláš pokroky :D Akorát, že jakýsi pofidérní fórum, kde anonymní lidi zodpovídají dotazy jinejch anonymů, není bohužel „elektronická monografie“. Já teda taky ouplně přesně nevím, co to je „elektronická monografie“, ale nejspíš by to byla „kniha“ vydaná v PDFku nebo něco v tom smyslu. Když jsme u toho, tak tohle zdrojování vůbec není jednoduchý a měli bysme do toho projektu Rekonstukrce Wikislovníku přidat vytvoření jasnejch, srozumitelnejch nápověd pro úplný nováčky. --AuvajsAuvajs (diskuse) 12. 2. 2015, 20:22 (UTC)

Nevím přesně co chceš svým příspěvkem říct.
Jestli to Zpochybňuješ jako zdroj, tak s tebou musím neshouhlasit (viz WS:PZH#Dokládání)
Jestli ti jde o tu šablonu tak s tebou musím souhlasit. Pokud WS:PZH#Dokládání doporučuje používat blogy a diskusní skupiny jako zdroj, pak jsou tyto šablony zřejmě přetažené z Wikipedie nedostatečné a zbytečně složité. Souhlasím se zařazením. ESO.--Juandev (diskuse) 12. 2. 2015, 20:40 (UTC)
Nezpochybňuju to jako zdroj, ale myslím, že to není možný citovat pomocí tý šablony Elektronická monografie, protože ta slouží k jinejm věcem. Ale jak přesně to citovat taky nevím. --AuvajsAuvajs (diskuse) 12. 2. 2015, 20:45 (UTC)
Hledal jsem šablonu citace webu, ale ta tu kupodivu není. No jistě se dá něco vytvořit.--Juandev (diskuse) 12. 2. 2015, 20:47 (UTC)

Ahoj, prosím, zvaž používání nějakého korektoru překlepů. Děláš dost i zcela zbytečných pravopisných chyb, kdy vzniknou neexistující slova. Takové chyby odhalí korektory překlepů bez problémů. Myslím, že by to výrazně zlepšilo vnímání Tvé osoby ostatními.--Tchoř (diskuse) 17. 2. 2015, 12:36 (UTC)

To zvážit mohu. Cílem Wikislovníku ale není psát dobře a spisovně v diskusích, nybrž tvořit hesla. A samozřejmě pro hesla si to kontroluji a ověřuji.--Juandev (diskuse) 17. 2. 2015, 12:41 (UTC)
Je ale pravda, že by mohlo pomoct i méně chyb v diskusích. Jsou lidi, které zajímá jen kvalita hesel a ne diskusních příspěvků. Dalším to ale může vadit a můžou nízkou kvalitu češtiny v příspěvcích považovat za určitou nekompetentnost pro zacházení s jazykovými informacemi. Ne, že by na něco takového mělo vliv, jestli si pomůžeme nějakými dalšími nástroji, ale aspoň to nebude tolik na očích a někteří budou mít více klidu. --Palu (diskuse) 17. 2. 2015, 13:17 (UTC)
Tak já to chápu. Ale připomínám, že se nemaji posuzovat editoři, ale má se posuzovat jejich dílo.
Navíc se obávám, že pokud budu kontrolovat všechny svoje diskusní příspěvky, že mi již nezbyde část na tvorbu hesel.--Juandev (diskuse) 17. 2. 2015, 15:41 (UTC)
Právě v tom dokážou znamenitě pomoct navržené nástroje. Chybu ihned podtrhnou a uživatel ji může pohotově opravit bez ztráty času. --Palu (diskuse) 17. 2. 2015, 17:54 (UTC)
Kontrolu pravopisu (podtržení neznámých slov) by měly podporovat snad všechny rozumné prohlížeče. U mě to jde v Opeře 12, Opeře 24, Chromu i Vivaldi, u tří posledně jmenovaných jsem určitě nemusel instalovat žádné rozšíření. během psaní odhaleny 4 překlepy JAn Dudík (diskuse) 17. 2. 2015, 21:22 (UTC)
Stáhnul jsem si češtinu ale nějak to nemám ve výběru pro tu funkci. Nevíte co by mohlo být blbě?--Juandev (diskuse) 25. 2. 2015, 20:56 (UTC)

Kategorie u podstránek editovat

Uprav si kategorie ve svých pracovních uživatelských podstránkách tak, aby se stránky v kategoriích neobjevovaly (Uživatel:Juandev/Jména (es), Uživatel:Juandev/Substantivum (es)...).--Zdenekk2 (diskuse) 18. 2. 2015, 09:46 (UTC)

A je to problém? Nejsem si jistý, že to hned zvládnu.--Juandev (diskuse) 18. 2. 2015, 09:48 (UTC)
Ano, je to problém, stránky mimo hlavní jmenný prostor tam nemají co dělat (nemusí to být okamžitě, ale mělo by to mít prioritu).--Zdenekk2 (diskuse) 18. 2. 2015, 10:10 (UTC)
Vyhodil jsem to z hlavních obsahových kategorií. Je nutné to vyhazovat i z toho zbytku (tedy včetně monitorovacích kategorií). Nevíš kdyžtak jak?--Juandev (diskuse) 18. 2. 2015, 10:34 (UTC)
Údržbové a monitorovací kategorie jsou vkládány systémem, respektive nějakou šablonou. Až na výjimky zde osobní podstránky vadit nemusí, pokud by vadily, bude třeba upravit kód šablony. JAn Dudík (diskuse) 18. 2. 2015, 11:40 (UTC)

Čau. Do tohoto hesla jsi sice vložil příklady, ale netýkaly se slova simulace. Patřily by ke slovesu simulovat. Dávej na to prosím pozor. Dík. --AuvajsAuvajs (diskuse) 20. 2. 2015, 19:26 (UTC)

Njn.--Juandev (diskuse) 23. 2. 2015, 07:44 (UTC)

Slovník nespisovné češtiny editovat

Pro uvádění tohoto slovníku jako zdroje je zde šablona {{SNČ}}, v níž musejí být vyplněny potřebné parametry. Tebou vložený text se za normovanou referenci považovat nedá. A vypadlo ti tam na konci <references />.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 23. 2. 2015, 07:34 (UTC)

Referenční klíč již netřeba doplňovat, vkládá se automaticky pokud se v kódu objeví tag <ref></ref>.--Juandev (diskuse) 23. 2. 2015, 07:44 (UTC)

Řekl kdo, že netřeba? A předpokládám, že máš na mysli referenční tag, neboť nic jako referenční klíč v MediaWiki neexistuje.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 23. 2. 2015, 07:47 (UTC)

Řekla zkušenost.--Juandev (diskuse) 23. 2. 2015, 10:59 (UTC)
Jenže pak by se pod reference nedala vložit sekce externí odkazy, protože bez tagu se reference vkládají až na úplný konec stránky.--Zdenekk2 (diskuse) 23. 2. 2015, 14:50 (UTC)
Ano, to je dobrý důvod. Omlouvám se za zmatky, budu to tam dávat.--Juandev (diskuse) 23. 2. 2015, 15:25 (UTC)

V tom smyslu jsem se už vyjadřoval. Tak to hlavně hned doplň všude tam, kde jsi to vynechal.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 23. 2. 2015, 16:03 (UTC)

A jak to zjistím?--Juandev (diskuse) 24. 2. 2015, 07:30 (UTC)

Projdeš si všechna hesla, která jsi editoval od 20. února, a ta patřičně opravíš.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 24. 2. 2015, 08:37 (UTC)

Díky.--Juandev (diskuse) 24. 2. 2015, 08:40 (UTC)

Bezmozek a spol. editovat

Schválně, jestli si všimneš rozdílu mezi zdrojem v bezmozek a v chlívák. Minimálně url bys uvést mohl. JAn Dudík (diskuse) 23. 2. 2015, 07:38 (UTC)

Nevím, nechám se podat.--Juandev (diskuse) 23. 2. 2015, 07:42 (UTC)

Až to začne editovat

Zdravím, až poběží hlasování k správcovství uživatele Danny B., dejte mi prosím vědět na mé stránce na anglickém Wikislovníku. Podporuji, aby přišel o správcovská práva. Dík, --Dan Polansky (diskuse) 1. 3. 2015, 16:04 (UTC)

@Dan Polansky: Soudím, že váš hlas bude vyhodnocen jako neplatný, vzhledem k nulové aktivitě na tomto projektu za poslední rok. Sikky (diskuse) 1. 3. 2015, 21:10 (UTC)
Takové pravidlo tu není.--Juandev (diskuse) 2. 3. 2015, 10:20 (UTC)
Jako zajímavost k tomu, koho všeho hlasy jsou uznávány, viz Tchoř na sk wikisource: [1] :D --Auvajs (diskuse) 27. 3. 2015, 19:56 (UTC)

oshiwambo editovat

Založil jsem šablonu TeTi, kterou se dají snadno zdrojovat hesla ve ndodštině/oshiwambo. Užití šablony:{{TeTi|strany=}}, resp. pro refování <ref>{{TeTi|strany=}}</ref>. Pokud budeš podle tý učebnice zakládat hesla, tak šablonu prosím používej, ať ti to „chroničtí mazači“ (eufemismus) nemažou. --AuvajsAuvajs (diskuse) 5. 3. 2015, 17:11 (UTC)

Aha díky. No já teď čekám, jestli se dohodneme na oficiálním názvu toho jazyka.--Juandev (diskuse) 5. 3. 2015, 17:32 (UTC)

Alexandra ve španělštině asi není (mají Alejandra), bude se to nejspíš bude smazat. (Jestli nepřijdeš se zdrojem.) --AuvajsAuvajs (diskuse) 5. 3. 2015, 17:16 (UTC)

Ahoj. Máš zdroj pro to, že se polsky píše fazola a nikoli fasola? --Auvajs (diskuse) 26. 3. 2015, 16:57 (UTC)

Indef blok editovat

Protože jsi opakovaně publikoval osobní údaje osob, o kterých moc dobře víš, že si to nepřejí, a tato činnost nelze ani trochu ospravedlnit jakoukoliv dobrou vůlí, zablokoval jsem ti na neurčito veškeré editace. --Milda (diskuse) 13. 4. 2015, 16:38 (UTC)

Děláte si srandu? --Palu (diskuse) 13. 4. 2015, 18:32 (UTC)

Names of Wikimedia Languages editovat

Dear Juandev,

we are initiating a long needed action - we would like to translate names of all Wikimedia languages to all Wikimedia languages in the next two months. We have noticed that you are very active on Wiktionary and that is the reason why we are taking liberty to contact you.

We hope that you would be interesting to help us in our endeavor - To make this action easier we have already prepared the list of all Wikimedia languages, and for each language we have already prepared the page with existing and missing translations. So when you go to the page for your language you would have two tasks - to check whether existing translations are OK and to fill in the missing one. The more detailed instruction are on the language page.

What are the benefits of this work?

 • We believe it is about time to have all Wikimedia languages translated to all Wikimedia languages :)
 • Translated languages will be parsed into Wiktionary and the resulting number of Wiktionary entries will be significant for each language. That could significantly increase the number of entries for less developed Wiktionaries, and improve the quality of entries in general.
 • Wikidata - this would be great contribution to Wikidata.
 • All other projects could benefit from this list (Wiki Travel :)), as we believe that certain amount of terms has to be properly translated to all languages.

We are gathered around the project Wiktionary Meets Matica Srpska and we hope that you would be interesting in working with us! If you have any questions you can ask them on the Names of Wikimedia languages discussion page or via personal emails.

Important notice: The data are licensed under CC0, as they should be incorporated into Wikidata at the end of the process.

If you don’t want to receive future announcement about the project, please leave a note on discussion page.

Thank you and looking forward to hear from you!

Interglider.org team

Godzzzilica (diskuse) 23. 4. 2015, 15:00 (UTC)

Odblokování editovat

Auvajs otevřel Pod lípou otázku Tvého odblokování. Pokud chceš, tak se v ní tady ve své diskusi vyjádři.--Tchoř (diskuse) 25. 4. 2016, 06:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Díky za možnost se vyjádřit. Pochopil jsem, že to moje jednání bylo špatné a nehodlám ho již v budoucnu opakovat. O odblokování mám zájem, už se mi nakupilo pár hesel ke zpracování.--Juandev (diskuse) 26. 4. 2016, 16:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
A dopr. :-( Sága pokračuje. Tak to si zas užijem. -46.135.168.31 26. 4. 2016, 21:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kolega Pyprilescu?--Juandev (diskuse) 27. 4. 2016, 13:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Byl bych rád, kdyby sis v případě zrušení bloku vzal poučení nejen z kauzy, která k bloku vedla, ale i z dalších výtek, které k tobě v minulosti směřovaly. Jak sis jistě všiml, někteří editoři z tvé činnosti moc nadšení nebyli - máme zde hesla, která se zdají přinejmenším podezřelá (např. španělská hesla, bez interwiki a nedohledatelná i v běžných on-line slovnících, nebo alespoň ne v tebou uváděném významu), pravopysné chibi, podezřelé zdroje, opakovaná nedostatky v heslech atp, stačí si počíst výše.
A pokud by ses držel čistě slovníkové činnosti a ne oživování starých sporů, bude to ještě lepší pro všechny zainteresované. JAn Dudík (diskuse) 27. 4. 2016, 10:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano jistě. Můžeš uvést nějaké příklady ta nedohledatelná španělská hesela a podezřelé zdroje? Rovnou bych se na to podíval. Díky!--Juandev (diskuse) 27. 4. 2016, 13:00 (CEST) Úprava textu.--Juandev (diskuse) 27. 4. 2016, 13:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jakmile na ně opět narazím, dám ti vědět. Prozatím robotem zjištěné:

Interwiki nemají:

... a další

U řady z nich je Dubský, nechápu proč je to přesto v kategorii na ověření. Dá se ověřit i jinými zdroji.


JAn Dudík (diskuse) 28. 4. 2016, 21:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Díky!--Juandev (diskuse) 28. 4. 2016, 22:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Ano, k chybě občas dojde. Zatím vidím, dvě hesla, kde jsem se překlepl. Rád bych ale poukázal, že jsou ze starší doby. V poslední době, tedy před zablokováním, jsem hesla již automaticky ověřoval a tvořil lepší.--Juandev (diskuse) 29. 4. 2016, 07:50 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pane Dudíku, přijde nějaká omluva za vaši hrubě nepřesnou identifikaci chyb Juandeva? --Dan Polansky (diskuse) 1. 5. 2016, 10:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Máš možnost dokázat, že to myslíš vážně. Komunitní podporu zjevně máš. Hodně štěstí. JAn Dudík (diskuse) 12. 5. 2016, 07:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Díky.--Juandev (diskuse) 14. 5. 2016, 10:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

JAn Dudík: Dubský editovat

Než budu ověřovat hesla, která jsou podle tebe "nedohledatelné i v běžných on-line slovnících" (otázku co je to běžný, ponechávám na jindy) řekněme si, jestli je Dubský relevantní zdroj. Podle mne ano, podle Wikislovník:Ověřitelnost ano, podle Lenky64 ne. Dále například kolega Shlomo, někde nabízí svoji starší verzi Dubského a nikdo mu tam nevysvětluje, že by nebyl vhodným zdrojem. Myslím si, že bychom si tuto záležitost měli ujasnit. Tzn. říci si, jestli je Dubský vhodný zdroj nebo není. Podle mne vhodný je. Sic o něm nic nevím, tak určité okolnosti dávají tušit:

 • Autor: Prof. PhDr. Josef Dubský, DrSc.
 • Vydavatel: Státní pedagogické nakladatelství
 • Odpovědná redaktorka: Sylva Garcíová (García je španělské příjmení)

Jaké jsou tvoje či Lenčiny argumenty proti? --Juandev (diskuse) 2. 5. 2016, 09:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

K výše uvedenému seznamu - narychlo jsem si nechal vyjet robotem několik hesel, která jsou potenciálně podezřelá, bez ohledu na to, zda v nich je vložen nějaký zdroj. Sám jsi uznal, že u některých jde o překlep v názvu, i když ne vše je na tvůj účet.
Co mne však zarazilo, že jsi sám založil slovo encía včetně požadavku na ověření (a přitom se zdrojem).
V minulosti jsem zkoušel podobnou akci (slova bez interwiki) na němčinu a angličtinu - i zde se přitom podařilo odhalit nějaké překlepy. Pokud budeš odblokován, můžu ti vyjet kompletní seznam ke kontrole.
Podazřelé slovo, které se mi nepodařilo dohledat ve slovníku jsem tu v minulosti nějaké našel, ale teď jsem neměl dostatek času jej najít znova - mám tušení, že překlad bylo něco jako lovec, myslivec nebo tak něco.
Ad Dubský - vím, že tu v minulosti od někoho (Lenka64?) zaznělo zpochybnění tohoto zdroje. Zda oprávněné nebo ne, to nevím, ale bral bych to tak, že pokud slovo uvádí pouze Dubský a enmá interwiki a nepodaří se jej ověřit ani v google translate ani v jiném wikislovníku, byl by druhý zdroj vhodný. °°°JAn Dudík (diskuse) 2. 5. 2016, 11:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Takže i ty zpochybňuješ Dubského? Můžeš uvést několik případů, kde by byla v Dubském chyba?--Juandev (diskuse) 14. 6. 2016, 07:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jestliže někdo v minulosti tento zdroj zpochybnil, určité podezření ve mě zůstává. A pokud je Dubský jediný, kdo tvrdí určitý význam, je podezření ještě větší. JAn Dudík (diskuse) 14. 6. 2016, 09:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Toto je cesta do pekel. Pokud to, že jeden editor Dubského bez uvedení konkrétního důvodu zpochybnil, stačí, aby se z Dubského stal nevěrohodný (ne)zdroj, pak se výběr věrohodných zdrojů značně úží. Už tady zazněly výhrady proti romskému slovníku Hübschmannové, nepodepsaným slovníkům Lingey či průběžně za pochodu doplňované a opravované Internetové jazykové příručce. Na druhou stranu zde máme stránku WS:Užitečné informace, která doporučuje používat stránky jako http://www.pravidla.cz/, http://www.nechybujte.cz/ či dokonce w:České skloňování. Oproti tomu jsou Dubského slovníky ukázkovými příklady věrohodnosti (což sice stále ještě nedokazuje pravdivost, ale takové už wikiprojekty holt jsou...
A jen tak mimochodem, stávající znění zdejšího pravidla-nepravidla o ověřování uvádí, že Informace, které lze snadno ověřit v běžně dostupných zdrojích, není potřeba dokládat uváděním citací, přičemž za běžně dostupné zdroje lze považovat i běžně prodávané učebnice a slovníky cizích jazyků, jako je angličtina, němčina, francouzština, španělština aj. Takže Juandev mohl taky odpovědět, že jeho informace vychází z běžně prodávaného slovníku a nic dokládat nemusí - obdobně, jako to udělal onen Dubského zpochybnivší editor... Já za sebe Juanovi děkuji, že to neudělal a zdroje uvedl. A nelíbí se mi, že by editoři zdroje (byť některým z editorů napadnuté) uvádějící měli být znevýhodňováni oproti editorům zdroje neuvádějícím.
Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by existoval seriózní externí zdroj, který kvalitu Dubského slovníků zpochybňuje. Ale nic takového, pokud vím, v oné diskusi doloženo nebylo. V takovém případě by IMHO bylo na místě vycházet z pravidel Wikipedie (odkazovaných zdejší nápovědou...), která doporučují používat odborné monografie psané specialistou v daném oboru publikované renomovaným nakladatelstvím. Pokud zdroj tyto podmínky splňuje a nemáme-li jiný relevantní důvod o něm pochybovat, pak ho používejme. Pouhý blbý pocit některého editora nepovažuji za relevantní důvod.--Shlomo (diskuse) 14. 6. 2016, 13:25 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud heslo nemá žádný zdroj - může být považováno za neověřené. Pokud je v něm jako zdroj Dubský, je ověřitelné, ale jen jedním zdrojem. Toť fakt.
Pokud je zdroj uveden jinde, než ve zpochybněném hesle (třeba v diskusi zakladatele), je heslo stále neověřené. Pokud je zdroj uveden v hesle, je ověřitelné alespoň jedním zdrojem.
Dokud někdo nenajde jiný důvěryhodný zdroj, který je v rozporu s Dubským, můžeme Dubského považovat za zdroj k ověření. Nic víc, nic míň. JAn Dudík (diskuse) 14. 6. 2016, 14:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky!--Juandev (diskuse) 14. 6. 2016, 20:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Podezřelá slova editovat

Kouknul jsem na ten seznam bez iw, a našel konečně to podezřelé slovo a ještě nějaká další:

Zárveň se mi nepodařilo zběžným hledáním ověřit. Třeba slova sacorrista nebo mariposita mi sice taky přijdu podivná (čekal bych, že budou na jiných wikislovnících), ale google vyhodí obrázky s uváděným významem. U botafuego by se třeba zase hodil příznak zastaralosti (co jsem našel ve zdrojích). Připouštím, že tato hesla byla založena v době, kdy se na zdrojování až tak moc nekoukalo, ale tím spíše by bylo potřeba to dnes poopravit. JAn Dudík (diskuse) 15. 5. 2016, 23:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Omlouvám se za zpoždění, ale napřed bylo třeba vyjasnit zdroje.

V reakci na tvé „Připouštím“ etcetra. Připouštíš, že tu nevystupuji pod loutkovými účty Martesig a Istafe? Už si tu začínám připadat jak v Jiříkově vidění!--Juandev (diskuse) 14. 6. 2016, 22:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Varování editovat

Prosil jsem tě, abys pokud možno neoživoval staré spory. Jak je vidět z [2] nebo [3], moc se ti to nedaří. Jistě by to šlo bez osobních poznámek a s předpokladem dobré vůle, když to samé požaduješ u jiných ohledně tvých editací. Odpověď jsi dostal, můžeš s ní samozřejmě polemizovat, ale věcně, ne osobně. JAn Dudík (diskuse) 16. 5. 2016, 11:41 (CEST) Pokud to tak nevyznělo, chápej to, prosím, tak, že při dalších podobných poznámkách už nebudu pouze varovat. JAn Dudík (diskuse) 16. 5. 2016, 11:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

OK, budu rád, když budeš varovat i ty co by tu potencionálně mohli trollovat a případně i proti nim zasáhneš.--Juandev (diskuse) 16. 5. 2016, 19:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Chronologie diskusních příspěvků editovat

Prosím, nenarušuj chronologii diskusních příspěvků a vkládej své tam, kam patří.

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 19. 5. 2016, 14:39 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

To jsme nedávno řešili s kolegou Bazi. Já si myslím, že takto je to správně. Diskuse se větví a pokud někdo reaguje na nějaký post, pak to správně patří za ten post a je úplně jedno, že je to chronologicky mladší.--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 14:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nevím, co a kde jste řešili s kolegou Bazi, ale takto to správně není. Je sice pěkné, že váš post nyní bezprostředně navazuje na příspěvek Dannyho B., na který reaguje na; ovšem můj předchozí příspěvek, který na něj také reaguje, nyní nenavazuje. A ten váš brzy taky přestane navazovat, přijde-li s reakcí na Dannyho B. ještě další editor a zachová-li se stejným způsobem jako vy.--Shlomo (diskuse) 19. 5. 2016, 15:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jenom podotýkám, že my jsme řešili odsazování příspěvků. --Bazi (diskuse) 19. 5. 2016, 16:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
A proč ten váš nenavazuje? Vždyť má stejnou úroveň odsazení jako ten můj?--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 17:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Protože jsem reagoval na ten Váš příspěvek, tedy jsem o jednu úroveň odsadil. Že vy jste v reakci na mě o další úroveň neodsadil, je jiný problém (který jsem teď napravil). Kdybych odpovídal na Shlomův příspěvek, odsadil bych o úroveň víc. --Bazi (diskuse) 19. 5. 2016, 17:10 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Řekl bych Bazi, že ten váš systém je určitě chybný. Vy jste teď můj koment odsadil pod ten svůj. To znamená, že na Vás reaguji. To je ale omyl, já na Vás nereaguji, je to dotaz pro Shlomo.--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 17:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tak to se omlouvám za mylné vyhodnocení a vracím odsazení, jak patří. --Bazi (diskuse) 19. 5. 2016, 17:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Bazi: Tak, jak jste ho vrátil, ovšem taky nepatří. Obávám se, že správně/přehledně poodsazovat tuto diskusi už nebude možné...--Shlomo (diskuse) 19. 5. 2016, 18:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pravda, pravda, problém nebyl v odsazení, ale právě v chronologii. Tak to vzdávám a už jen znovu odkazuji na standardy, jak jsou popsané na české Wikipedii. Těch by bylo dobré se držet. --Bazi (diskuse) 19. 5. 2016, 18:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Juandev: Pokud jste reagoval na můj příspěvek (15:32 CEST), tak jste měl odsadit třemi dvojtečkami, ovšem umístit váš příspěvek hned za můj (jelikož žádné jiné příspěvky reagující na můj tam nebyly a dosud nejsou). Tak, jak jste to uvedl, to vypadá, že reagujete na svůj vlastní příspěvek (14:45 CEST). Což je sice principiálně možné, ale v tomto konkrétním přípdě to z obsahového hlediska nedává valný smysl.--Shlomo (diskuse) 19. 5. 2016, 18:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ano, tady jsem udělal chybu a vím o ní. Jen jsem chtěl ale upozornit Baziho, že jeho předpoklad nebyl správný a že jeho interpretace pravidla na které stále odkazuje jsou chybné.--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 18:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Shlomo: A proč ten Váš nenavazuje? Vždyť má stejnou úroveň odsazení jako ten můj?--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 17:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Úroveň odsazení je v pořádku, ale narušil jste chronologii příspěvků. Nové příspěvky umísťujte až za dřívější příspěvky stejné úrovně v příslušném diskusním vláknu a za příspěvky, které na ně reagují, a za jejich případná vlákna.--Shlomo (diskuse) 19. 5. 2016, 18:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
A ta chronologie tam musí být proč? Měl jsem za to, že není důležitá, protože důležité je to vědět, kdo na koho reaguje. V momentě, kdy mě ale několik diskutujích "předjede", nemám už jak reagovat na původní post a musím ho holt vložit před někoho. Zatím si na způsob mého vedení diskuse stěžoval snad jen Danny B. (který si stěžuje i nyní).--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 18:31 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Reagovat na kterýkoli příspěvek je vždy možné. Tím, že se reakce vloží pod něj o úroveň hlouběji. Pokud už na tentýž příspěvek dřív reagoval někdo jiný, tak se reaguje až pod tou předchozí reakcí, na stejné úrovni s ní. Jen je nevhodné, pokud už na příspěvek někdo jiný reagoval, vkládat svou reakci před jeho reakci, čímž se narušuje chronologie. --Bazi (diskuse) 19. 5. 2016, 18:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No to je hezké a proč je to nevhodné - na to se ptám. Co je nám do chronologie? Pro chronologii je záložka Historie.--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 18:41 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
@Juandev (18:31 CEST): Danny B. je na to možná o něco háklivější než ostatní, protože sám nedodržuje zásady odsazování. Když se pak ve stejné diskusi vyskytne někdo další, kdo zase pro změnu nedodržuje chronologii, je následné rozplétání takové diskuse pro někoho, kdo ji nesleduje přímo při jejím vzniku, téměř nemožné. Ale ve výsledku to škodí všem a koneckonců kdoví, kolik zbytečných averzí (včetně těch, které někteří mají vůči vám) je výsledkem špatně pochopené návaznosti diskusních příspěvků. Viz vaše chybná chronologie v tomto diskusním vláknu, kterou si Bazi vysvětlil jako chybné odsazení, tím pádem si váš příspěvek nesprávně přiřadil, nesprávně jej interpretoval a od toho už může být jen krůček k vzájemnému osočování a útokům. K čemuž naštěstí nedošlo. Ale lépe bude tyto třecí plochy nevytvářet, než je pak uhlazovat...--Shlomo (diskuse) 19. 5. 2016, 18:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Hmm. K tomu mám 2 věci. Co se týče té chronologie, tak to začínám chápat. Když si to někdo čte zpětně, tak nevidí vývoj názorů - mohl ale použít záložku Historie a klikat si na změny (tak to někdy dělám já). Nicméně, ještě se nad tím zamyslím.
Co se týče třecích ploch. Snaží předpokládat dobrou vůli (já ji třeba předpokládám) a nemělo by dojít ke konfliktu. Jinak i když to druhá strana nedokáže a třeba má dokonce o konflikt zájem, je možé se ho neúčastnit. Ale hlavně by to mělo fungovat na té dobré vůli:-)--Juandev (diskuse) 19. 5. 2016, 19:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
To použití historie je možné, ale krajně nepraktické. Když třeba na csWiki jako arbitr procházím starší spory třeba týdny nebo i měsíce zpátky, je obzvlášť zdržující to procházet po jednotlivých editacích. Někdy je to sice nutné, ale proč bychom k tomu měli zbytečně napomáhat tím, že nebudeme udržovat ty základní standardy v diskusích? Pro sledování vývoje názorů je užitečné mít správně poskládané a správně odsazené příspěvky. --Bazi (diskuse) 19. 5. 2016, 21:49 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Když už zmiňuješ ty starší spory. To jsem nedávno dělal a zjistil jsem, že tam se hierarchie nedodržuje, takže nejsem jediný kdo by to nedělal. Podle mě to na Wikipedii zakázané není a z w:Wikipedie:Diskusní stránka#Standardy a konvence v diskusích to zcela jasné není.--Juandev (diskuse) 20. 5. 2016, 07:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ale je pravda, že kdyby tam byl nějaký software typu fóra, nebo Flow, tak ten příspěvek také nemohu vložit před příspěvek někoho, takže asi ano. Na té Wikipedii bych doporučoval dovysvětlit a ten dokument sem z Wikipedie převzít a adaptovat.--Juandev (diskuse) 20. 5. 2016, 07:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Máte pravdu, závazné pravidlo to není. Všimněte si taky, že Danny B. zahájil svůj příspěvek slovem prosím. Prosím Vás o to i já a přimlouvají se za to, jak se zdá, i další. Nakolik budete ochoten a schopen naší prosbě vyhovět už je samozřejmě na Vás. Nemyslím si, že by vám kvůli nedodržování této konvence někdo dělal naschvály; chcete-li ovšem, aby Vám ostatní uživatelé pomáhali, vysvětlovali, hledali a opravovali chyby, byla by jakási vstřícnost z Vaší strany na místě.--Shlomo (diskuse) 20. 5. 2016, 08:12 (CEST)Odpovědět[odpovědět]


Zdá se, že jen předpokládání dobré vůle nestačí, chce to i zřetelně se vyjadřovat a dodržovat konvence (ať už editační nebo diskusní.)
Rok jsi nepřispíval, nemusíš hned po návratu zkoušet všechno měnit dle sebe, na to jsou tu jiní experti ;-). JAn Dudík (diskuse) 20. 5. 2016, 07:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nač ten ostrý tón? Trochu z něj vyznívá nepředpokládání dobré vůle. To že se ptám, rozporuji a vedu diskusi, nemusí přese nutně znamenat, že něco nechci respektovat. A v mém případě to je i pravda, dělám to proto, abych to pochopil.--Juandev (diskuse) 14. 6. 2016, 07:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Shlomo: a když teda budu klást příspěvky chronologicky (což bych řekl nedělá každý a na Wikipedii je to vidět), jak to bude s odsazováním. Když bych reagoval na váš příspěvek 20. 5. 2016, 08:12, tak musím tedy reagovat tady dole. Jaké odsazení to ale bue mít?--Juandev (diskuse) 14. 6. 2016, 07:32 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

gamuza editovat

Ahoj. Díky za založení hesla gamuza. Mohl bys prosím k uvedeným příkladovým větám prosím doplnit i české překlady? Díky. --Martin Kotačka (diskuse) 15. 6. 2016, 12:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Řeknu to narovinu. Rozhodl jsem se překlady neuvádět. Nejsem ani překladatel, ani jazykovědec. Jsem pouze amatér, který umí nějaké jazyky a zajímá se o slova. Prostě můj překlad by mohl být chybný.--Juandev (diskuse) 15. 6. 2016, 12:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pokud vkládáš do hesel příkladové věty, pak si myslím, že bys měl být na takové jazykové úrovni, abys jim byl schopný porozumět. Protože musíš – např. zrovna v tomto hesle – rozpoznat, zda uvedené slovo s více možnými významy se v příkladové větě vztahuje právě k uvedenému významu, resp. že příkladová věta je vhodná a dobře ilustrující onen význam. A pokud jsi schopný takové věci rozpoznat, tak jsi samozřejmě schopný danou větu rovněž přeložit. Což je rovněž vstřícnější ke čtenářům. --Martin Kotačka (diskuse) 15. 6. 2016, 12:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Myslím, si že to tak být nemusí. Jedna věc je totiž větě rozumět a druhá je umět ji přeložit. Dále si myslím, že na doložení příkladových vět nemusíš ani ten jazyk umět (samozřejmě, když ho neumíš, tak hrozí, že se sekneš). Ono je totiž celkem problém najít příkladové věty k několika významům jednoho slova. Google totiž neumí vyhledávat sémanticky a tak se to musí různě obcházet. Pokud třeba víš, že gamuza je i prachovka, můžeš příkladovou větu najít hledáním v obrázcích. Pak ale nemusíš na 100% té příkladové větě rozumět, protože spojení slova s významem je realizováno:
 1. obrazově - vidíš něco co vypadá jako prachovka, víš, že gamuza je prachovka a obrázky Google ti na dotaz gamuza polvo (polvo je česky prach) dávají obrázky prachovek
 2. výskytem souvisejících slov ve větě - pokud máš větu En sus 16 hectáreas de extensión, Naturlandia, situado en Sant Julià de Lòria, acoge especies autóctonas del Pirineo como gamuzas, lobos, ciervos, osos y marmotas. Stačí ti třeba rozumět jen úseku especies autóctonas del Pirineo como gamuzas, lobos - domorodé druhy Pirinejí jako kamzíci, vlci - je jasné, že tady nebude gamuza ani ve významu "prachovka" ani ve významu "kamzičina či semiš", ale ve významu "kamzík".--Juandev (diskuse) 15. 6. 2016, 12:48 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Takže na jednu stranu tvrdíš, že nejsi schopný zaručit kvalitní překlad a na druhou stranu tvrdíš, že jsi schopný zaručit správné uvedení daného výrazu v příkladu? To je trochu protimluv, neboť i příkladovou větu musíš sám pro sebe umět dobře přeložit, nechceme-li si myslet, že příkladové věty kopíruješ na slepo, aniž bys jim rozuměl. --Martin Kotačka (diskuse) 15. 6. 2016, 16:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vidím, že si nerozumíme. Proto asi nemá cenu pokračovt v diskusi.--Juandev (diskuse) 15. 6. 2016, 17:26 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Babel editovat

Zdravím, myslíte že byste si na uživatelskou stránku mohl přidat šablonu Babel? Ocenil bych to. --Dan Polansky (diskuse) 17. 6. 2016, 20:54 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Done.--Juandev (diskuse) 17. 6. 2016, 22:55 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Email editovat

Obdržel jsem od vás email. Odpovídat na něj nebudu. Co je o wiki patří na wiki. --Dan Polansky (diskuse) 6. 8. 2016, 09:18 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Díky za info. Škoda, že není možné si s Vámi soukromě povídat!--Juandev (diskuse) 6. 8. 2016, 09:44 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Odsazování v diskuzích editovat

Bylo by čitelnější kdybyste v reakcích odsazoval tak aby bylo jasné na co reagujete. Například v Wikislovník:Správci/Žádost_o_práva_správce_Juandev jste reagoval na post odsazený jedním :, a ta reakce by normálně byla odsazena dvěmi :, ::. O nic nejde, ale bylo by to přehlednější. Příklad odsazení dialogu následuje.

Příklad obvyklého odsazení:

A: Zítra bude pršet.

B: Ale podle předpovědi bude slunečno.
A: Houbeles, bude pršet. Ptal jsem se na to staré Blažkové.
B: Ale takovým předpovědím stylu jedna bába povídala přece nejde věřit.

Příklad neobvyklého odsazení:

A: Zítra bude pršet.

B: Ale podle předpovědi bude slunečno.

A: Houbeles, bude pršet. Ptal jsem se na to staré Blažkové.

B: Ale takovým předpovědím stylu jedna bába povídala přece nejde věřit.

--Dan Polansky (diskuse) 6. 8. 2016, 09:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Já s Vámi nesouhlasím. To co uvádíte jako "obvyklé" je obvyklé na anglických projektech, nikoliv na českých. Pokud se pohybujte několik let na anglických projektech pak chápu, že vám to přijde obvyklé.--Juandev (diskuse) 6. 8. 2016, 09:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Přijde mi že na cs wikt většina lidí odsazuje tak jak píšu, a že vy odsazujete jinak. Podle vašeho by tento můj příspěvek neměl odsazení žádné. Nu což. --Dan Polansky (diskuse) 6. 8. 2016, 09:57 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Kolego, tohle už jsme spolu diskutovali a bylo Vám srozumitelně vysvětleno, že taková zvyklost se skutečně uplatňuje i na českých projektech, zejména tedy na české Wikipedii. Já se rozhodně na anglických projektech zas až tak moc nevyskytuji, zato na české Wikipedii ano. A domnívám se, že Vaše hypotéza, že by taková zvyklost nepanovala, je mylná. Naopak ji snad nikdo nepodpořil. Kromě Vás snad ze zkušených editorů nepoužívá takové střídavé cikcak odsazování nikdo. --Bazi (diskuse) 7. 8. 2016, 21:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nevím, tak udělejmě nějaký průzkum a zakotvěme způsob odsazování do pravidel. Ale bude to značně nepříjemné, když jen cs wikt bude mít jiný způsob. Možná jsem koncept odsazování špatně pochopil (zatím mi ho nikdo nebyl ochoten vysvětlit), ale dělá se to následovně:
 1. Uživatel 1 začne nějaké téma A - bez odsazení
 2. Jiní, reagující na téma A - si odsadí o jeden
 3. Pokud uživatel 1 reaguje na reagující, vloží na úplný konec svůj příspěvek bez odsazení, pokud reaguje na někoho, kdo není posledním reagujícím, vloží tam zavináč.
Diskuse se ale může větvit, pokud chce někdo více rozvést jiné téma s příspěvku jiného - větví se tak, že se vytváří vyšší míra odsazení.
Čili suma sumárum se odsazuje na základě témat. Téma 1 nemá odsazení a všechny reakce odsazení o jeden. Pokud se vyskytnou subtémata vzniká subčlenění, ale zase vždy třeba na úrovni kombinací nižšího a vyššího odsazení (tedy ne tak jak je zvykem na en, že se odsazuje do nekonečna). Toto jsem okoukal na cs.wp a nikdy mě tam nikdo nenapomínal ani nežádal ať to dělám jinak.--Juandev (diskuse) 6. 8. 2016, 12:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Panebože, jen ne v pravidlech. Přece zvládnete se rozhlédnout kolem a zjistit co je běžná praxe? Stejně jako zvládnete se postavit do fronty a nepředbíhat a nepotřebujete na to pravidla?
Řekl jste něco o českých projektech a tak jsem se podíval na Wikipedia:cs:Wikipedie:Pod_lípou. Namátkou zmíním diskuze Diskutujte návrh Strategického plánu Wikimedia ČR 2017–2020, Neoprávněnost změny pravidla a silové protlačen, a Sněžný leopard - jde o regulérní nebo chybný název? V těchto diskuzích vidím odsazování takové jaké popisuju, ne to vaše. Tak se tam přece sám podíveje a nahlašte nám co tam vidíte, včetně který uživatel tam podle vás odsazuje vaším stylem. --Dan Polansky (diskuse) 6. 8. 2016, 12:33 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No mě tam ty dikuse přijdou při zběžném prohlédnutí v pořádku, tedy tak jak jsem na to zvyklý. Když se na to podíváme z grafického úhlu pohledu tak se ta diskuse vlní a to je to co říkám. To co ale dělají na en, že ta diskuse furt ustupuje do nekonečna. Všiměte si, že na tom co odkazujete, jsou příspěvky, které vrací text doleva, mají nižší míru odsazení.--Juandev (diskuse) 6. 8. 2016, 12:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Budu konkrétní. Diskuze: Wikipedia:cs:Wikipedie:Pod_lípou#Patrola botů. Dvorapa dává úvodní příspěvek. Zdenekk2 a Matěj Suchánek odpovídají. Dvorapa v odpovědi odsazuje o dvě úrovně pomocí :: - dle mě - místo aby odsadil nalevo - dle vás. Na Dvorapu regauje Martin Urbanec, s vyšší odsazením místo aby odsadil nalevo. Nakonec reaguje Dvorapa, zase s o jedno vyšším odsazením. --Dan Polansky (diskuse) 6. 8. 2016, 13:00 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Další: Wikipedia:cs:Wikipedie:Pod_lípou#Uvedení názvu historické země v infoboxu - čeští hudební skladatelé. V této diskuzi nejvyšší úroveň zanoření dosahuje ::::::::::::::::::::::::: - přesvěčte se sám. A k zachování vztahu mezi příspěvky tam lidé, když přiráží vlevo, tak činí pomocí šablony {{Přirazit|:::::::::::::::::::::::}} --Dan Polansky (diskuse) 6. 8. 2016, 13:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Ach jo, až budu mít čas, tak si to projdu.--Juandev (diskuse) 8. 8. 2016, 08:42 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Na mé mluvní stránce se ptáte kde konkrétně děláte chybu. To je přece jednoduché: právě proběhlá konverzace měla být čím dál více zanořená až by nakonec někdo přirazil doleva protože už by to bylo moc. Ale jak to děláte vy je že každou odpověď vždy přirážíte doleva, a to je nekonvenční. Není to nutně "špatně" ale je to nekonvenční a poněkud to ruší, alespoň toho kdo je zvyklý na onu konvenci na jejíž příklady na cs WP jsem odkázal výše. V diskuzi s více účastníky to ruší více protože čtenáři trvá mnohem déle zjistit na co vlastně reagujete. --Dan Polansky (diskuse) 12. 8. 2016, 18:35 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Uživatel:Pepa je nej editovat

Prosím, nekrm trolla. Díky. --Auvajs (diskuse) 12. 12. 2016, 20:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

No, spíš by jsi měl předpokládat dobrou vůli a nevyvolávat spor.--Juandev (diskuse) 12. 12. 2016, 22:32 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Předpokládat dobrou vůli neznamená být vůl. --Auvajs (diskuse) 12. 12. 2016, 23:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Předpokládejme dobrou vůli editovat

Napsal jste: "Jen upozorním na fakt, že tu Lenka lže." Prosím, zdržte se nepředpokládání dobré vůle pokud možno. To že někdo uvádí věci nepravdivé ještě neznamená že lže. Její výroky lze rozporovat frázemi typu "výše uvedené není pravda", "Lenka neříká pravdu", a pod. (Sám mám někdy problém dobrou vůli předpokládat, ale druhým se lépe radí.) --Dan Polansky (diskuse) 3. 3. 2018, 09:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]