Wikislovník:Hlasování/Přísloví a fráze s malým a bez tečky

Přísloví a fráze s malým a bez tečkyEditovat

Návrh: Lemmatizovat pro češtinu i jiné jazyky přísloví a fráze bez tečky na konci a s malým prvním písmenem, kromě případů kde si velké první písmeno žádá mluvnický důvod jiný než že přísloví či fráze je věta. Pokud například české přísloví začíná vlastním jménem, pak psát na začátku velké; v němčině zohlednit psaní podstatných jmen velkým písmenem, a tedy lemmatizovat například na Hunde, die bellen, beißen nicht a über Geschmack lässt sich nicht streiten. Následkem pro češtinu přesunout například Hrnec kotel kárá, černí jsou oba. na hrnec kotel kárá, černí jsou oba, bez tečky na konci; Hrnec kotel kárá, černí jsou oba. smí zůstat jako přesměrování.

Diskuze:

Zdůvodnění: na mluvní stránce hlasování.

HlasováníEditovat

 • Hlasování začíná: 28. 5. 2018 16:00 SELČ
 • Hlasování končí: 27. 6. 2018 16:00 SELČ

ProEditovat

 1.   Pro Zdůvodnil jsem již níže. Zejména bych podtrhl skutečnost, že by se tím usnadnilo propojení s jinojazyčnými wikislovníky pomocí udělátka Cognate, a tím se usnadnilo vyhledávání jak pro editory, tak pro ostatní uživatele wikislovníku. A také nejde o porušení pravidel pravopisu, vzhledem k možnosti začlenění do věty. --Kusurija (diskuse) 28. 5. 2018, 22:28 (CEST)
 2.   Pro Kromě důvodu uvedeného v návrhu ještě dva další
  • Bude-li (po uplatnění navrhované změny) přísloví začínat velkým písmenem nebo končit tečkou, bude z toho na první pohled zřejmé, že má z nějakého důvodu takto začínat či končit i pokud nebude na začátku/konci věty. Aneb, jak říkají Angličané, Yorkshire born, Yorkshire bred, strong in the arm and weak in the head.
  • Tečka na konci se navíc chybně zobrazuje u nadpisů v hebrejštině, arabštině a dalších RTL jazycích.--Shlomo (diskuse) 30. 5. 2018, 21:55 (CEST)
 3.   Pro --JOtt (diskuse) 2. 6. 2018, 00:09 (CEST)
 4.   Pro Se zdůvodněním návrhu se ztotožňuji a stejně jako Kusurija považuji za důležité umožnění automatického interwiki propojení za pomocí Cognate, bez kterého by v budoucnu mohlo docházet k různým problémům v souvislosti s větším propojením s Wikidaty. --Sintakso (diskuse) 2. 6. 2018, 08:06 (CEST)
 5.   Pro mluvnicky v pořádku a řekl bych že i lepší; pro Cognate řešící automaticky interwiki lepší. Shlomovy důvody výše též stojí za zvážení. Z jiného soudku, v diskuzích nacházím známky toho, že pro je Palu a Bazi, kteří možná hlasovat nebudou neb jsou nyní na projektu neaktivní; dále nacházím známky podpory od Pyprilescu, jenž možná ještě zahlasuje. --Dan Polansky (diskuse) 9. 6. 2018, 10:58 (CEST)
 6.   Pro Ač měl jistě stávající systém svá pro, v praxi se ukazuje více problémů. Hlavní důvod: cognate (interwiki), další důvod: ustrnulost je pouze výjimečně. JAn Dudík (diskuse) 11. 6. 2018, 07:01 (CEST)
  1) Nevím která pro (výhody) měl stávající systém; lze se o nich někde dočíst? 2) Pokud se ustrnulostí myslí, že nelze měnit slovosled či vkládat doprostřed slova, pak ustrnulost na věci nic nemění, tak dlouho, dokud lze užívat věty tvaru "Jak známo, X" pro ustrnulou větu X. --Dan Polansky (diskuse) 17. 6. 2018, 11:45 (CEST)
 7.   Pro Nevím, jestli aktuálně splňuji podmínky pro účast v hlasování, případně můj hlas vylučte, ale pokud by to bylo k užitku, budiž. --Bazi (diskuse) 12. 6. 2018, 19:08 (CEST)
  Zde je posledních 100 příspěvků v hlavním jmenném prostoru, kde nejnovější z nich je z 25. 8. 2017 a nejstarší z nich je z 9. 3. 2017. Dle Wikislovník:Pravidla hlasování#Účast v hlasování, "učinit z něj v posledních 3 letech před začátkem hlasování dohromady nejméně 100 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha", podmínky splňujete. Ostatně i kdyby hlas byl jen poradní, pořád je vítán; přinejhorším by se proškrtnul a odsadil, aby se nepočítal do součtu. --Dan Polansky (diskuse) 17. 6. 2018, 11:36 (CEST)
 8.   Pro Proč ne.--Rosičák (diskuse) 14. 6. 2018, 23:28 (CEST)
 9. vlažné   Pro. On ten náš dosavadní český extrabuřt sice ošetřit šel různými redirekty plus čtvrtým parametrem překladové šablony, ne že ne, ale budiž. Abych teda jako nezůstalo pasivňácky mimo, když už jsem bylo (ne)přímo vyzváno. --FuLAmGNut (diskuse) 26. 6. 2018, 14:35 (CEST)

ProtiEditovat

 1.   Proti --Exsenátor (diskuse) 2. 6. 2018, 12:12 (CEST)
...že Vy jste tak trochu jurisprudent? Smajlík. --FuLAmGNut (diskuse) 26. 6. 2018, 14:35 (CEST)

Zdržují seEditovat

KomentářeEditovat

Jelikož zatím nemohu hlasovat, přidávám zdůvodnění zatím zde: velmi často se mohou přísloví/fráze stát součástí souvětí/vět, čímž ztrácí velké písmeno na začátku a tečka na konci právo na existenci. Kromě toho, slovník je primárně určen k popisu jednotlivých částí jazyka - ať už jednotlivá slova, či sousloví či jiné „útržky“ ze souvislejšího projevu lidské řeči a jsou tedy prezentovány gramaticky tak, jak mají vypadat uvnitř tohoto projevu, bez ohledu na to, zda v tom projevu se náhodou vyskytnou na začátku věty (nemáme tedy oddělená lemmata slovo vs. Slovo podle toho, zda jsou nebo nejsou na začátku věty, ani lemmata, zakončená tečkou, čárkou (větnou), středníkem, vykřičníkem, otazníkem atd. jen proto, že se někdy mohou vyskytnout v patřičné pozici. Jestliže tedy sousloví nezařazujeme s velkým písmenem na začátku a s tečkou na konci, tedy ani ostatní útržky mluveného projevu by tyto atributy už z principu neměly mít. --Kusurija (diskuse) 20. 5. 2018, 10:45 (CEST)

Máme mít na wikislovníku heslo prší nebo Prší. nebo Prší? nebo všechna? --Kusurija (diskuse) 20. 5. 2018, 10:50 (CEST)

Já vidím u přísloví dva druhy: u jedněch jde o přesně danou větu, která se sice dá vložit do delšího textu (Jak známo, přísloví), ale nedá se s ní skoro nic jiného dělat. Druhý druh je mnohem volnější a existuje u nich mnoho variant lišících se slovesem (např. hadr × onuce), tvarem, případně i jiným slovem. A do této skupiny lze řadit i většinu ostatních problematických idiomů, rčení, frází a jiných slovních spojení, o ustrnutou větu se ve většině případů nejedná. Nehledě na chaos v těchto víceslovných kategoriích. JAn Dudík (diskuse) 21. 5. 2018, 08:26 (CEST)

Nesouhlasím:přísloví, či dokonce jednotlivé jeho části se mohou stát předmětem různých polemik a podobně, takže není pravda, že jediným možným použitím bez velkého písmena na začátku a/nebo bez tečky na konci je Vámi uvededený tvar „Jak známo, přísloví“ a tudíž ani to, že by se s takovou větou „nedalo skoro nic jiného dělat“. --Kusurija (diskuse) 21. 5. 2018, 20:43 (CEST)
Já tím myslím, že u nich lze udělat v podstatě pouze věty, které obsahují přesnou citaci přísloví, případně se změnou času či osoby (Jenže pak jsem si vzpomněl, že jak do lesa voláš..., Tak dlouho chodila se džbánem...). JAn Dudík (diskuse) 28. 5. 2018, 22:16 (CEST)

OtázkaEditovat

Má to platit jen pro češtinu nebo pro všechny jazyky? --Exsenátor (diskuse) 26. 5. 2018, 16:34 (CEST)

Děkuji, ošetřil jsem češtinu vs. němčinu. --Dan Polansky (diskuse) 27. 5. 2018, 09:24 (CEST)
Jsou také jazyky, kde neexistuje rozlišení na velká a malá písmena/jiné grafémy. V každém případě i tam je ještě na konci věty tečka (nebo její obdoba). Takže se to dá obecně vztáhnout i na tyto jazyky. --Kusurija (diskuse) 28. 5. 2018, 22:39 (CEST)

Otazník a vykřičníkEditovat

Co bude s otazníkem?--Shlomo (diskuse) 30. 5. 2018, 22:01 (CEST)

Pokud bude jasné, nebo doloženo, že to beze změny smyslu nelze použít jinak než s otazníkem a zároveň nerestrukturizovatelnou větu, pak tedy s otazníkem a s velkým písmenem na začátku. Pokud i část po nepoužití otazníku zcela změnila smysl, pak asi s malým na začátku a s otazníkem (totéž o vykřičníku) na konci. Toho asi mnoho nebude. Ve všech ostatních případech s malým na začátku a bez tečky, otazníku, vykřičníku a j. --Kusurija (diskuse) 1. 6. 2018, 22:40 (CEST)
K Jak se máš?: Dal jsem hledat a našel jsem např. "Jak se máš, Kazimíre?", '„Tak jak se máš?“' a "Terezo, jak se máš?“" Proto bych lemmatizoval na jak se máš, tedy stejně jako en:jak se máš. V návrhu otazník bohužel řešen není, tak se k tomu prosím vyjádřete zde zvlášť, nebo se to později bude holt diskutovat heslo od hesla. U vykřičníku je můj odhad že bude platit stejný druh argumentu a tedy opět lemmatizovat bez vykřičníku na konci; návrh žel ani vykřičník neřeší. A nedělal bych to v rámci jednoho druhu interpunkce případ od případu; řekl bych, hele, v řadě případů vět s otazníkem platí obdobný argument k tečce na konci, a tak lemmatizujme všechny tázací věty bez větného velkého na začátku, a bez otazníku na konci, a bez španělského otazníku na začátku u španělštiny. --Dan Polansky (diskuse) 2. 6. 2018, 08:45 (CEST)
Dovolil jsem si přidat nadpis "Otazník a vykřičník". --Dan Polansky (diskuse) 2. 6. 2018, 12:50 (CEST)

VyhodnoceníEditovat

Návrh byl zjevně přijat, dle Wikislovník:Pravidla hlasování. Dle výsledku jsem provedl velkou část přejmenování stránek. Stránku hlasování podle mě uzavírat netřeba; pokud chce někdo přidat pozdní poradní hlas, klidně může. --Dan Polansky (diskuse) 30. 6. 2018, 21:39 (CEST)