Uživatel:Dan Polansky/Významově související

Tato stránka popisuje oddíl "významově související".

Cíl oddílu

editovat
 • Pomoci lidem najít slova, která hledají, na základě významové/sémantické souvislosti. K tomu neslouží zdaleka pouze pravá synonyma a kvazisynonyma.
 • Omezit nepravá synonyma ze seznamu synonym, aby to nemátlo a naopak se dosáhlo přesnosti v oboru synonymie.
 • V minimálním rozsahu je oddíl určen pro slova, která nejsou opravdová synonyma ale přesto by je šlo někdy použít jako náhradu. Dále je pro slova, která vkladateli jaksi intuitivně připadají významově související, taková, která by ve významovém okolí hledal v ohledu na funkci slovníku jako hledače slov souvisejících nějak významem.
 • Sémantická vzdálenost není jasně určena, ani není jasné, zda je pojem či metafora sémantické vzdálenosti dost dobře definovaný. Je to přesto jistá metafora či analogie, dávající jistý smysl.
 • Vágně a obecně, jeden se může ptát: spojil bych si dané slovo s kandidátním souvisejícím slovem? Mohlo by mě napadnout ? Je toto slovo takříkajíc v jistém sémantikém okolí?
 • Riziko chybné položky: žádné velké. Seznam žádnou určitou výpověď nečiní. Říká: toto slovo by vás ve významové/sémantické souvislosti mohlo zajímat. No a pokud nezajímá, no tak nezajímá. Podobně ve Wikipedii je oddíl Související články, které nejsou dány přesnou specifikací.
 • En wikt vede v oddíle "See also" např. seznam šachových figurek pro každou figurku. To by vkládat šlo, ale je to poněkud jiné zaměření než onen seznam kvazisynonym a řekněme kvazikvazisynonym, čili jakoby slov ještě vzdálenějších.

Výhody

editovat
 • Specifikační neurčitost je i jistá výhoda: jeden nemusí tolik váhat, zda heslo do seznamu patří nebo nepatří. Nemusí se tolik bát, že vloží chybu.
 • Do seznamu lze uvést slovo, které PSJČ nebo SSJČ vede v definici jako synonymum, a přitom je jasné, že to žádné pořádné synonymum není.

Náročnost

editovat
 • Vkládání významově souvisejících není práce pro roboty či pouhé opisovače zdrojů. Chce to jistý cit a talent.
 • Na druhé straně lze seznam zdrojovat jako ta slova, která PSJČ či SSJČ uvádí jako synonyma, ale ony jimi zjevně nejsou. Zde se žádá posouzení synonymie na základě definice.

Formátování

editovat
 • V prvním návrhu stejně jako oddíl související, čili odrážkovým seznamem.
 • Námitka byla, že seznam záleží na daném významu, pročež by mohl být formátován podobně jako synonyma, tedy "#" na význam a pak seznam oddělený čárkami. Proč ne.

Jiné Wikislovníky

editovat
 • V anglickém Wikislovníku pod názvem "See also", byť tam je definovaný ještě neurčitěji, než značí název "významově související".
 • V německém Wikislovníku pod názvem "Sinnverwandte Wörter", byť to je dost možná úžeji chápáno než obecně "významově související".
 • Francouzský Wikislovník má oddíl "Quasi-synonymes"; alespoň něco.

Jiné slovníky

editovat
 • Německý DWDS má "Bedeutungsverwandte Ausdrücke". Např. v hesle "Umfrage"[1] vede 1) Befragung · Enquete · Erfassung · Erhebung · Erkundigung · Nachforschung · Umfrage · Untersuchung (über) ● Standortbestimmung ugs. · Stimmungstest ugs.; 2) Befragung · Dialog · Erhebung · Fragegespräch · Umfrage · Untersuchung ● Interview engl..
 • Anglický Cambridge má např. v hesle "untruth"[2] toto:
 SMART Vocabulary: related words and phrases
 Lies, lying & hypocrisy
  a pack of lies idiom
  artifice
  bad faith
  black is white idiom
  cakeism
  falsehood
  falsification
  feed someone a line idiom
  fib
  fiction
  lie
  mythologically
  mythologize
  perjure
  perjury
  someone can talk! idiom
  stretch the truth idiom
  weasel words
  white lie
  whopper
See more results »

Alternativa

editovat
 • Alternativou je se spokojit s umisťováním nepravých synonym do oddílu synonym, s označením "částečně".
 • Je však nejasné, proč těm, kteří žádají jasnou koncepci a specifikaci, nevadí, že tato "částečná" synonyma žádnou jasnou koncepci a specifikaci nemají, a tedy vkladatel tápe, zda smí slovo skutečně uvést jako "částečná" synonyma.
 • Oproti "částečnému" synonymu je "významově související" natolik široké a vágní, že se vkladatel nemusí tolik bát, že vloží chybu. Pro někoho zásadní slabina, pro jiného paradoxně zásadní výhoda.

Diskuze

editovat

Zde:

Naléhavost odstranění

editovat
 • S odstraňování přece netřeba spěchat. Oddíl lze poměrně snadno odstranit byť by i s měsíčním zpožděním. Všechny výskyty lze snadno nalézt pomocí vyhledávání insource.
 • Kdyby se oddíl rozmohl a uplynuly měsíce, oddíl lze odstranit roboticky; problém by jenom byl, kdyby mezitím docházelo k přesouvání hesel z oddílu synonym do tohoto oddílu. Proto je nejspíš s takovým přesouváním lépe brzdit.

Příklady

editovat

nepravda:

Pravá synonyma to nejsou. Lež má v sobě úmysl. Klam nemusí být skrze výrok. Podvod má v sobě úmysl. Mýlka naopak zlý úmysl popírá, stejně jako omyl. Blud je chybná představa a nemusí to být výrok. Dezinformace obsahuje úmysl a další znaky. Ne každá nepravda je dezinterpretace; například napsáním věty, ve které autor omylem vypustí slovo, vznikne nepravda, ale to není výsledek chybného výkladu nýbrž chyba při psaní. Misreprezentance nemusí být výrokem, nýbrž může být obrazem. Překroucení nepokrývá omylem vypuštěné slovo, stejně jako zkreslení.

problematický:

Pravá synonyma to nejsou.

pseudoargument:

V hesle "pseudoargument" není plný kruh, tj. je tu hloupost a nesmysl ale ne už jejich synonyma: pro ty si čtenář musí prokliknout tam.

lemra:

Lemra má v sobě znaky jak neschopnosti tak lenosti, zatímco ostatní slova mají pouze jeden z těchto znaků nebo související neshodné znaky. Lempl má v sobě mj. nedbalost, což však není nutně věc neschopnosti ani lenosti.

pitvora:

Pitvora má v sobě "obvykle směšný", což o těch druhých neplatí. Pořád to však jsou tvorové nějak podivní.

bezohledný:

Pravá synonyma to nejsou. Kdo je bezohledný může mít pořád jisté zábrany, tedy není bezskupulózní. Divoký jde trochu jiným směrem. Indiskrétní je asi spíše hyponymum, stejně jako nejspíš netaktní. Na seznamu nejspíš chybí krutý. Další slova zatím bez komentáře. Když sesbíráme údajná synonyma z PSJČ a SSJČ--podle mě údajná--dostaneme odvážný, nestranný, nešetrný, přísný, drsný, neúprosný, necitelný, tvrdý, drsný, krutý, hrubý, brutální, prudký, živelný a dále nestranící, neúprosný. Pokud autoři slovníků viděli tato slova jako natolik významově blízká, že je lze uvést coby součást definice, nemám problém je uvést coby významově související.

úchylný:

Možná jsou něco z toho synonyma. Generující a snad původní je význam odchylný čili jsoucí odchylkou či odchylující se, a z něho se metaforickým či podobným přenosem vytvotřil význam, jenž mi nyní přijde dominantní, čili nejen odchylný nýbrž odchylný pobuřujcím či iritujícím způsobem či tak něco.

galantně:

Přesná synonyma to nejsou; snesly by se v oddílu synonym, pokud označeny coby "částečně".

Anglický Wikislovník

editovat

Popis oddílu "See also" na poloformální stránce en:Wiktionary:Semantic relations#Otherwise related:

"If the semantic relation is none of the above (such as, for example, plesionymic, such that it is partially overlapping on a semantic field but with important distinctions), or if you don't know exactly how a word is semantically related to the word defined by the entry you are editing, please add it to this section. However, since almost all words are semantically related to each other on some (sufficiently remote) abstract level, please use your own judgement on whether somebody possibly would find it useful."

Zde je ona okřídlená fráze: "use your own judgement" neboli "použijte vlastní úsudek". Poslední věta říká něco jako, použijte vlastní úsudek, abyste zjistili, zda by slovo mohlo být někomu užitečné. Předchozí věty upozorňují, že "See also" není pro vztahy již pokryté jinou hlavou, včetně synonym, antonym, hyponym, hyperonym, aj.

Výskyt v heslech

editovat

Hledání insource:/== významově související ==/

Někým smazané (podle mě kvazivandalismus, ale na to se zjevně názory různí): vzpurný, puntičkář, aj.