Wikislovník:Slovo týdne/2011

Zde je součást archivu Slov týdne obsahující Slova týdne zveřejněná na Hlavní straně v roce 2011.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

52Editovat

damsel

angličtina:
substantivum; [ˈdæmzəl]

 1. mladá dáma vznešeného původu
 2. slečna, panna, dívka

51Editovat

suchý

čeština:
adjektivum, tvrdé; [sʊxiː]

 1. neobsahující vodu nebo jen v malém množství, nezasažený vodou
 2. (o víně) obsahující velmi málo zbytkového cukru
 3. (o rostlinách) neobsahující vnitřní vláhu; uschlý, mrtvý
 4. (o jídle) sušením zbavený vnitřní vláhy; sušený
 5. (o jídle) neomaštěný, nenamazaný
 6. bez příkras, strohý, nezáživný

50Editovat

претити

srbština:
sloveso; [prěːtiti]

 1. hrozit

49Editovat

cizí

čeština:
adjektivum, měkké; [tsɪziː]

 1. s jakým se daná osoba dosud nesetkala
 2. vztahující se k jiným osobám či subjektům
 3. týkající se jiných oblastí či zemí

48Editovat

machen

němčina:
sloveso; [ˈmaχn̩]

 1. dělat, činit
 2. vyrobit
 3. způsobit
 4. uklidit

47Editovat

tryska

čeština:
substantivum, femininum; [trɪska]

 1. zařízení určující charakter výstupního proudu
 2. (archaicky, nářečně) část dýmky mezi hlavičkou a náústkem, respektive mezi krčkem a náústkem

46Editovat

débroussailler

francouzština:
sloveso; [debʁusɑje]

 1. prořezat, proklestit

45Editovat

spojka

čeština:
substantivum, femininum; [spɔjka]

 1. slovní druh, jenž slouží ke spojování větných členů či vět
 2. součást převodového ústrojí umožňující ovládání spojení hnacího a hnaného hřídele
 3. optická čočka vytvářející z rovnoběžného svazku světla sbíhavý
 4. technické zařízení sloužící ke spojení dvou součástí
 5. osoba pověřená předáváním zpráv mezi oddělenými spolupracujícími útvary
 6. (ve sportu) hráč kolektivního sportu hrající v postavení s cílem předávat míč

44Editovat

frôler

francouzština:
sloveso; [fʀo.le]

 1. otřít se
 2. těsně minout

43Editovat

střední

čeština:
adjektivum, měkké; [strɛdɲiː]

 1. ležící ve středu či v oblasti poblíž středu
 2. mající hodnotu odpovídající průměru hodnot v množině
 3. související se vzděláním navazujícím na základní školu

42Editovat

äidinkieli

finština:
substantivum; [ˈæidinˌkieli]

 1. mateřský jazyk

41Editovat

vlastnost

čeština:
substantivum, femininum; [vlastnɔst]

 1. podstatný znak věci nebo jevu
 2. základní rys povahy projevující se v chování člověka

40Editovat

zenzia

aragonština:
substantivum, femininum; [θɛnθɪa]

 1. věda

39Editovat

koherentní

čeština:
adjektivum, měkké; [kɔɦɛrɛntɲiː]

 1. (knižně) ucelený, soudržný, v souladu s něčím

38Editovat

حليب

arabština:
substantivum, maskulinum; [ħa.liːb]

 1. mléko

37Editovat

pupek

čeština:
substantivum, maskulinum animatum; [pʊpɛk]

 1. pupeční jizva na břiše savců po odstranění pupeční šňůry resp. pupečního pahýlu při narození
 2. (přeneseně hovorově) břicho (zpravidla mužské); výraz evokuje objemnost
 3. (přeneseně hovorově) střed

36Editovat

Gefühl

němčina:
substantivum, neutrum; [gəˈfyːl]

 1. pocit, emoce
 2. smysl

35Editovat

veličina

čeština:
substantivum, femininum; [vɛlɪtʃɪna]

 1. odborné označení pro způsob kvantitativního vyjádření vlastnosti
 2. (expresívně) významný člověk

34Editovat

deszcz

polština:
substantivum, maskulinum; [dɛʃʧ]

 1. déšť
 2. (přeneseně) mnoho, sprcha

33Editovat

mlít

čeština:
verbum; [mliːt]

 1. pomocí vhodných nástrojů rozrušovat na nepoměrně menší kousky
 2. (expresívně) hodně, zbytečně nebo hloupě mluvit

32Editovat

päivä

finština:
substantivum; [ˈpæiʋæ]

 1. den

31Editovat

sekyra

čeština:
substantivum, femininum; [sɛkɪra]

 1. ruční nástroj složený z ostré, těžké kovové čepele, v jejíž hlavici je upevněno topůrko podélně s osou čepele
 2. (hovorově) nesplacené peníze (vzniklo tak, že hostinský dělal záseky do dřevěného rámu dveří hostince, čímž zaznamenával dluh)
 3. (v hokeji) faul spočívající v seknutí holí do těla protihráče

30Editovat

durer

francouzština:
verbum; [dy.ʁe]

 1. trvat

29Editovat

zvláštní

čeština:
adjektivum, měkké; [zvlaːʃtɲiː]

 1. mající zřídka se vyskytující vlastnosti
 2. zřízený k výjimečnému účelu

28Editovat

Jagd

němčina:
substantivum, femininum; [jaːkt]

 1. lov, honba

27Editovat

jaro

čeština:
substantivum, neutrum; [jarɔ]

 1. roční období, kdy rozkvétá vše živé; následuje po zimě
 2. mládí
 3. rok života

26Editovat

lääkäri

finština:
substantivum; [ˈlæːkæri]

 1. lékař, lékařka, doktor, doktorka

25Editovat

koncert

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [kɔntsɛrt]

 1. kulturní akce, na níž jsou živě provozovány hudební skladby
 2. zpravidla vícevětá hudební skladba pro jeden nebo několik málo sólových nástrojů s doprovodem orchestru
 3. (přeneseně) dobrá pracovní souhra, dobře odvedená práce, pěkná (například sportovní) podívaná

24Editovat

зелен

srbština:
adjektivum; [zělen]

 1. zelený
 2. nezralý

23Editovat

mezinárodní

čeština:
adjektivum, měkké; [mɛzɪnaːrɔdɲiː]

 1. jsoucí, uskutečňující se mezi státy
 2. za účasti více států
 3. společný více zemím

22Editovat

truskawka

polština:
substantivum, femininum; [truˈskafka]

 1. jahoda

21Editovat

prsa

čeština:
substantivum, neutrum, pomnožné; [pr̩sa]

 1. hruď, horní přední část trupu člověka
 2. poprsí, ňadra
 3. (zastarale) plíce
 4. maso z přední strany hrudníku drůbeže

20Editovat

hacer

španělština:
verbum; [aˈθer]

 1. dělat
 2. (v reflexivním tvaru) stát se

19Editovat

pravý

čeština:
adjektivum, tvrdé; [praviː]

 1. nacházející se směrem k východu při pohledu na sever
 2. mající kvalitu odpovídající daným kritériím či představám
 3. odchylující se doprava při pohybu vpřed

18Editovat

Papier

němčina:
substantivum, neutrum; [paˈpiːɐ]

 1. papír
 2. brožura
 3. dokument, smlouva

17Editovat

papír

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [papiːr]

 1. (pouze singulár) měkký materiál ve tvaru plochých listů vyrobený zhutněním vlákna obvykle z celulózy
 2. jeden kus papíru [1] obvykle předepsaného formátu
 3. (přeneseně, hovorově, obvykle pouze plurál, v singuláru spíše expresivně) oficiální dokumenty, povolení, průkaz apod.

16Editovat

pilvi

finština:
substantivum; [pilʋi]

 1. oblak, mrak
 2. (slang) hašiš, marihuana, tráva

15Editovat

díra

čeština:
substantivum, femininum; [ɟiːra]

 1. volný prostor v tělese, které jej obklopuje
 2. vyhloubené místo na nějakém povrchu
 3. (přeneseně) uprázdněné místo
 4. (expresivně) zapadlé, vzdálené, nevýznamné místo, sídlo apod.
 5. (vězeňský slang) zostřená samovazba
 6. (fyzika) pomyslná kladně nabitá částice v polovodičích, vzniklá po uvolněném elektronu
 7. (vulgárně) řitní otvor, případně ženská pochva

14Editovat

wilk

polština:
substantivum; [vʲilk]

 1. vlk (psovitá šelma)
 2. (hovorově) vlk (opruzenina)
 3. (hovorově) vlčák, ovčák

13Editovat

skluz

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [sklʊs]

 1. pohyb klouzáním, obvykle jen na krátkou vzdálenost
 2. místo určené pro provádění skluzů [1]
 3. pozdější realizace oproti plánu
 4. (fotbal) odebrání míče protihráči pomocí sklouznutí se po zemi, nohama napřed
 5. (baseball) dosažení mety skokem na zem a doklouzáním
 6. (pozemní doprava) rozdíl mezi obvodovou rychlostí kola a rychlostí pohybu vozidla
 7. (letectví) pohyb letadla, při kterém se letadlo pohybuje mírně bokem
 8. (kanalizace) zpevněná část stoky pod stupněm, kam přepadá tekoucí voda

12Editovat

noyer

francouzština:
verbum; [nwa.je]

 1. topit, utopit
 2. zaplavovat, zaplavit

11Editovat

řeka

čeština:
substantivum, femininum; [r̝ɛka]

 1. větší přirozený vodní tok
 2. (v typografii) zdánlivý pás bílého místa v tištěném textu

10Editovat

wielki

polština:
adjektivum; [ˈvʲɛlkʲi]

 1. velký
 2. významný

09Editovat

jméno

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [jmɛːnɔ]

 1. označení člověka, zvířete nebo věci
 2. jednoslovné označení člověka; křestní jméno
 3. (lingvistika) skloňovaný druh slov
 4. pověst, reputace

08Editovat

изгубити

srbština:
substantivum; [izɡǔbiti]

 1. ztratit
 2. prohrát

07Editovat

druhý

čeština:
číslovka, řadová; [drʊɦiː]

 1. v pořadí za prvním a před třetím místem, řadová číslovka k základní číslovce dva
 2. opačný
 3. jiný, další, příští
 4. rezervní, existující vedle základního

06Editovat

agua

španělština:
substantivum; [ˈa.ɰwa]

 1. voda
 2. déšť
 3. (v architektuře) sklon
 4. (ve Střední Americe) tekutý obsah ovoce, šťáva
 5. (v Chile a v oblasti And) bylinný čaj

05Editovat

mléko

čeština:
substantivum, neutrum; [mlɛːkɔ]

 1. produkt mléčných žláz samic savců
 2. hustá bílá tekutina podobná mléku [1]
 3. určité množství (např. láhev nebo krabice) nebo druh mléka [1], [2]

04Editovat

Wikislovník:Slovo týdne/2011/04

03Editovat

slip away

angličtina:
verbum; [ˈslɪp əˈweɪ]

 1. odejít, potichu opustit místo, vykrást se
 2. (o čase) rychle uplynout
 3. vytratit se, vypařit se, ztratit se
 4. zemřít

02Editovat

Wikislovník:Slovo týdne/2011/02

01Editovat

koruna

čeština:
substantivum, femininum; [korʊna]

 1. horní část stromů tvořená větvemi a listovím
 2. ozdoba hlavy panovníků
 3. monarchie, kde vládne korunovaná osoba
 4. měna používaná v některých státech
 5. jednotka měny [4]
 6. mince o nominální hodnotě 1 koruna [4]
 7. vnitřní květní obal